28 липня 2017 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбувся Міжлабораторний науково-методичний семінар «Фізіологічні основи відтворення молочних корів». У роботі семінару взяли участь науковці інституту.

З доповіддю на тему: «Гормональна регуляція репродуктивної функції у корів молочних порід» виступив завідувач лабораторії відтворення, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник Кузебний Сергій Володимирович. Розглядалися питання гормональної регуляції статевого циклу, фізіологічні аспекти відновлення статевої функції після отелення, сучасні методи діагностики тільності.

В обговоренні виступили: кандидат с.-г. наук Шарапа Г.С. щодо відтворної здатності корів в умовах сучасної технології утримання та вирощування ремонтного молодняку; кандидат с.-г. наук Демчук С.Ю. щодо сучасних напрямків досліджень з відтворення молочної худоби.