Науково-технічна бібліотека є інформаційним, науковим, культурно-освітнім структурним підрозділом інституту. Основні завдання бібліотеки: розвиток, створення, збереження, організація доступу та використання власних і світових інформаційних ресурсів, які відповідають науковому процесу в інституті; забезпечення інформаційних дослідницьких потреб науковців та  аспірантів на принципах доступності, оперативності, інформативності, комфортності. Бібліотечний фонд на 01.01.2021 р. становить 63869 облікових одиниць серед яких, книги – 32682 од, періодичні видання – 26818 од., автореферати дисертацій – 2594, неопубліковані документи (дисертації, звіти про науково-дослідну роботу) – 282 од., нормативно-виробничі документи – 451 од. Фонд цінних видань налічує 747 примірників.

Користувачами бібліотеки є усі науковці, фахівці, аспіранти та докторанти інституту, у читальній залі обслуговуються тимчасові користувачі.

Сьогодні у бібліотеці Інституту сконцентровано засоби для пошуку і представлення наукової інформації та надання доступу до неї: електронний каталог (23427 записів), власні електронні бібліографічні бази даних (19384 записи), повнотекстові власні бази даних, доступ до світових джерел інформації: універсальні та спеціалізовані пошукові системи, електронні каталоги бібліотек, реферативні та повнотекстові бази даних. Налагоджено електронну доставку документів із інших бібліотек. У читальній залі є доступ до платформи Web of Sciense.

До послуг користувачів:

– оперативне обслуговування книжковими та періодичними виданнями;

– консультаційна допомога у пошуку та виборі джерел інформації;

– виконання бібліотечно-бібліографічних довідок з використанням фонду бібліотеки та мережі Інтернет;

– замовлення книг через міжбібліотечний абонемент (МБА), електронна доставка документів;

– інформування про нові надходження шляхом організації книжкових виставок, списків нових надходжень;

– визначення індексів УДК для наукових публікацій, редагування списків використаної літератури, підготовка бібліографічних списків за темами, надання індивідуальних консультацій.

Щоквартально формуються інформаційні списки нових надходжень до бібліотечного фонду, тематичні списки за запитами користувачів та надсилаються на електронні адреси абонентам.

Однією із складових єдиного інформаційного середовища бібліотеки є доступ до веб-сайту Інституту (сторінка Бібліотека), де представлено основні публікації співробітників Інституту, нові надходження до бібліотечного фонду, список дисертаційних робіт, захищених у спеціалізовані вченій раді Інституту, список документів із обмінного фонду.

Основні джерела комплектування бібліотеки – дари організацій і приватних осіб, передплата періодичних видань, примірники наукових видань Інституту; книгообмін. Традиційно фонд бібліотеки комплектується дисертаціями, які захищаються у спеціалізованій вченій раді Інституту та авторефератами дисертацій.

Бібліотека передплачує 10 назв фахових журналів.

На період карантинних заходів бібліотека розширила діапазон послуг, які можна отримати віддалено, – онлайн або на телефон. Через електронну пошту та інші засоби зв'язку працівники бібліотеки забезпечували усі звернення користувачів: ксерокопії статей та розділів книг, визначення індексів УДК для наукових публікацій, редагування списків використаної літератури, підготовка бібліографічних списків за темами, надання індивідуальних консультацій.

У читальній залі бібліотеки постійно функціонують книжкові виставки "Наукові видання Інституту", "Нові надходження", організовуються книжкові виставки до визначних подій, ювілейних дат учених, до міжнародних наукових конференцій, семінарів, виставки-перегляди літератури із персональних бібліотек учених.

  

08.02.2021nedava16.02.2021

novi.vudannia 

 

 

 

 

 

 

 Книжкові виставки

Продовжується робота по формуванню біобібліографічних покажчиків та інших наукових видань. Укладено біобібліографічні покажчики наукових праць доктора сільськогосподарських наук, професора Подоби Б. Є. (2021), директора Інституту Полупана Ю. П. (2019), завідувачки відділу генетики Дзіцюк В. В. (2019), покажчик, присвячений пам'яті кандидата сільськогосподарських наук Вишневського Л. В. (2020), упорядковано і видано книгу вибраних праць І. В. Гузєва «Методологія збереження біорізноманіття генетичних ресурсів тваринництва України» (2019), підготовлено методичні рекомендації "Оформлення бібліографічного опису для списку використаних джерел у наукових роботах (з урахуванням Національного стандарту ДСТУ8202:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання)" (2020).

16.02.2021 2knuga.guzivknuga.polupanknuga.dzu

16.02.2021 1

  

Наукові та біобібліографічні видання

   Важливим ресурсом бібліотеки є електронний каталог, який налічує 23361 записи, власні електронні бази даних, які складають 18924 записи, повнотекстова база даних "Нормативно-законодавчі документи. Науково-методичні розробки ІРГТ імені М.В. Зубця НААН".