ЛАБОРАТОРІЯ ВІДТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСОДАРСЬКИХ ТВАРИН

Завідувач лабораторії

 

alt

Кузебний Сергій Володимирович – канд. с.-г. наук, с.н.с.;

E-mail:kuzebnij@mail.ru

т. (044)5072318, (04595)30178, 0675818296

 

 

Співробітники:

Шарапа Григорій Семенович – провідний наук. співробітник,канд. біол. наук, с.н.с, заслужений працівник сільського господарства України;

Демчук Степан Юхимович – провідний наук. співр.,канд. с.-г. наук, с.н.с.;

Бойко Олена Володимирівна – провідний наук. співр.,канд. с.-г. наук, с.н.с.

Плотко Тетяна Станіславівна – науковий співробітник;

Шикова Наталя Володимирівна – провідний інженер – технолог.

Наукові дослідження

Морфо-фізіологічні основи оцінки і прогнозування репродуктивної функції сільськогосподарських тварин та способи її підвищення

Селекційно-генетична система підвищення репродуктивної функції високопродуктивної молочної худоби з урахуванням різних паратипових чинників

Основні наукові розробки

1.Стимуляція відтворної здатності маточного поголів’я великої рогатої худоби в забрудненій радіонуклідами зоні;

2.Спосіб корекції функції яєчників з допомогою біологічно активних речовин;

3.Спосіб лікування ендометритів у корів;

4.Спосіб корекції природного захисту слизової оболонки матки у корів при її запаленні;

5.Метод отримання життєздатних телят з високим потенціалом їх росту і розвитку.

Основні публікації

1.Технологія виробництва молока і яловичини/ [В.І.Костенко, Й.З. Сірацький, Ю.Д. Рубан]; за заг. ред. В.І. Костенка. – К.:Аграрна освіта, 2010. – 530с.

2.Штучне осіменіння сільськогосподарських тварин з основами акушерства: навч. посб. для учнів середніх навч. закладів із спеціальності „Зоотехнія” / І.І.Карташов, Г.С.Шарапа. – К.: Вища шк., 1989. – 303 с.

3.Акушерство, гінекологія і штучне осіменіння сільськогосподарських тварин: навч. посіб. із спец. „Ветеринарія” / І.І.Карташов, Г.С.Шарапа. – К.: Вища школа, 1991. – 319 с.

4.Відтворення сільськогосподарських тварин: підр. для студ. вищ. навч. зак. за спец. „Зоотехнія” / М.Ю.Проценко, Д.Т.Вінничук, М.П.Журавель, Г.С.Шарапа. – К.: Вища шк., 1994. – 415 с.

 

 

altaltaltalt