ВІДДІЛ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ ТА АСПІРАНТУРИ

voitenko

 

 Завідувач відділу: 

 Войтенко Світлана Леонідівна, доктор с.-г. наук, професор

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  

 

 

 

Співробітники:

Полупан Наталія Леонідівназаступник завідувача відділу;

Швець Наталія Володимирівна - науковий співробітник;

Пунчак Наталія Володимирівна – провідний інженер-технолог;

Кирпатий Олександр Анатолійович – провідний інженер;

Волошина Валентина Олексіївна – інженер-технолог.

 

Наукові дослідження

1. Проведення маркетингових досліджень інфраструктури ринку наукової продукції у галузі тваринництва, вивчення попиту на об`єкти інтелектуальної власності, пошук платоспроможних сегментів ринку наукової продукції та перспективних напрямів наукових досліджень, результати яких носять комерційну спрямованість.

2. Розробка технологій трансферу інновацій у тваринництві, методичних підходів до прогнозування наповнення ринку науковою та наукоємною продукцією.

3.Проведення патентно-кон’юнктурних досліджень на всіх етапах виконання науково-дослідних робіт ІРГТ з метою одержання інноваційної продукції.

Основні наукові розробки

1. Консультаційно-методичний супровід робіт зі створення, охорони, захисту та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності інституту.

2. Розробка та запровадження сучасних методів управління у сфері інтелектуальної власності у тваринництві.

3. Методика оцінки завершених наукових розробок у тваринництві на основі застосування SWOT-аналізу.

4. Проведення експертизи комерційного потенціалу результатів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності з метою визначення найбільш перспективних

Основні публікації

1. Буркат В. П. Нариси з історії інституту: монографія / В. П. Буркат, І. С. Бородай. – К.: Аграрна наука, 2008. – 556 с.

2. Boroday I. The Institute of breeding and genetics of animals of the Ukrainian academy of agrarian science is a leader of world zootechnic science / I. Boroday // Nauka i studia. – Przemysl: Nauka i studia, 2010. – S. 96-101.

3.  Зубець М. М. Київська дослідна станція тваринництва «Терезине»: історія, здобутки, вчені / М. М. Зубець, І. С. Бородай; НААН, ДНСГБ; наук. ред. чл.-кор. НААН В. А. Вергунов. – Вінниця, 2011. – 208 с. – (Історико-бібліографічна серія «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії»; кн. 57).

4. Boroday I. The international character of animal science / I.Boroday // Nauka i studia. – Przemysl, 2012. – № 9(54). – S. 44–51.

5. Бородай І. С. Теоретико-методологічні основи становлення та розвитку вітчизняної зоотехнічної науки: монографія / І. С. Бородай; НААН, ДНСГБ; наук. ред. д-р с.-г наук, чл.-кор. НААН В. А. Вергунов. – Вінниця, 2012. – 416 с. – (Історико-бібліографічна серія «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії»; кн. 59).

6. Бородай И. С. К истории становления и развития генетики как теоретической основы зоотехнической науки / И. С. Бородай // Вестник Томского государственного университета. – 2012. – №359 (июнь). – С. 75–78.