ЛАБОРАТОРІЯ СЕЛЕКЦІЇ ЧЕРВОНО-РЯБИХ ПОРІД

Завідувач лабораторії

altБірюкова Ольга Дмитрівна, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

телефон: (04595)30131, 0681264958

 

Колектив лабораторії:

Мельник Юрій Федорович - гол. наук. спів., доктор с.-г. наук, академік НААН;

Коваленко Г. С. – пров. наук. спів., кандидат с.-г. наук;

Кругляк А. П. – старший наук. спів., кандидат біолг. наук;

Бодряшова К. В. – науковий співробітник, кандидат с.-г. наук;

Безрутченко І.М. - науковий співробітник;

Маковська Н. М. – науковий співробітник;

Кругляк Т.О. - науковий співробітник, кандидат с.-г. наук;

Швець Н. В., Гольоса Г. О., Гаврилова А.В. – провідні зоотехніки;

Мироненко Л.В. - технік.

Напрями досліджень

  • Вивчення шляхів розширення племінної бази, удосконалення генеалогічної структури та підвищення генетичного потенціалу продуктивності вітчизняної української червоно-рябої молочної та симентальської порід з урахуванням популяційно-генетичних параметрів.
  • Селекційно-генетична оцінка племінних ресурсів, адаптаційної здатності, вивчення механізмів формування стресостійкості, резистентності в популяціях сільськогосподарських тварин.
  • Розробка теорії успадкування племінної цінності бугаїв на індивідуальному та популяційному рівнях, оптимальної селекційної моделі підвищення генетичного прогресу в породі.
  • Оцінка генетичного тренду та моделювання селекційної ситуації в популяціях молочних і комбінованих вітчизняних порід.
  • Розроблення системи моніторингу інбридингу в молочному скотарстві.
  • Розробка програм та планів селекційно-племінної роботи з молочною худобою для господарств та регіонів України, ведення Державних книг племінних тварин української червоно-рябої молочної породи великої рогатої худоби.

Основні публікації

1.Генетика, селекция и биотехнология в скотоводстве / авт. кол. : М. В. Зубец [и др.] ; науч. ред. : М. В. Зубец, В. П. Буркат. – К. : БМТ, 1977. – 722 с.

2.Генетико-популяційні процеси при розведенні тварин / І. П. Петренко [та ін.] ; Ін-т розведення і генетики тварин, Ін-т агроекол. і біотехнол. УААН. – К. : Аграр. наука, 1997. – 475 с.

3.Петренко І. П. Методика теоретичного аналізу структури інбредного потомства за F і R при одноразових дуже тісних інбридингах / І. П. Петренко, М. В. Зубець, В. П. Буркат // Методики наукових досліджень із селекції, генетики та біотехнології у тваринництві : наук. зб. /за наук. ред. В. П. Бурката. – К. : Аграр. наука, 2005. – С. 22–25.

4.Петренко І. П. Методика теоретичного аналізу різноманітності потомства у помісних тварин за відтворного схрещування / І. П. Петренко, А. П. Петренко // Методики наукових досліджень із селекції, генетики та біотехнології у тваринництві : наук. зб. / за наук. ред. В. П. Бурката. – К. : Аграр. наука, 2005. – С. 26–28.

5.Методиселекції української червоно-рябої молочної породи : [монографія] / кол. авт. : М. В. Зубець [та ін.]. – К., 2005. – 436 с.

6.Рекомендації з генетичного контролю розповсюдженості мутації BLAD у великої рогатої худоби / УААН, Ін-т розведення і генетики тварин ; В. П. Буркат [та ін.]. – Чубинське, 2005. – 24 с.

7.Подоба Б. Є. Популяційний моніторинг генофонду Буковинського заводського типу / Б. Є. Подоба [та ін.] // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2009. – Вип. 138. – С. 258–265.

8.Рекомендаціїіз використання спадкового поліморфізму в племінному тваринництві України / В. П. Буркат [та ін.] ; НААН України, Ін-т розведення і генетики тварин. – Чубинське, 2010. – 25 с.

9.Экстерьерные индексы и продуктивность коров-первотелок молочних и комбинированных пород / И. П. Петренко [и др.] // Realizări şi perspective in zootehnie, biotehnologii şi medicină veterinară Culegere de lucrări a SIMPOZIONULUI ŞTIINŢIFICCU PARTICIPARE NTERNAŢIONALĂconsacrat aniversării a 55-ade la fondarea Institutului, 6-8 octombrie Maximovca. – Maximovca, 2011. – С. 485–489.

10.Бірюкова О. Д. Про роль генотипу плідника в селекційному процесі / О. Д. Бірюкова // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. – К. : Аграр. наука, 2010. – Вип. 44. – С. 44–47.

11.Програма удосконалення та організації ведення селекційного процесу в українській червоно-рябій молочній породі великої рогатої худоби на перспективу до 2020 року / МінАПП України ; кол. авт. : А. А. Гетя [та ін.]. – К., 2012. – 57 с.

12.Генетико-ветеринарний моніторинг як елемент оцінки племінних ресурсів тварин / Б. Є. Подоба [та ін.] // Розведення і генетика тварин : міжвід. тем. наук. зб. – К., 2012. – Вип. 46. – С. 83–85.

13.Кореляційні зв’язки між показниками продуктивності та племінної цінності тварин голштинської породи / І. П. Петренко [та ін.] // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб.– К., 2012. – Вип. 46. – С. 85–86.

14.Методологія створення лінії Стіха 430 української чорно-рябої молочної породи / М. Я. Єфіменко[та ін.] // Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. Серія «Тваринництво». – 2012. – Вип. 10 (20). – С. 5–7.

15.Петренко І. П. Генетична мінливість гамет у бугаїв і корів прирізних рівнях консолідації їх спадковості / І. П. Петренко, О. Д. Бірюкова // Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. Серія «Тваринництво». – 2012. – Вип. 12 (21). – С. 50–54.

16.Петренко І. П. Закономірність успадкування племінної цінності тварин у скотарстві залежно від рівня консолідації їх спадковості / І. П. Петренко, О. Д. Бірюкова // Вісник аграр. науки. – 2012. – № 11. – С. 36–42.

17.Подоба Б. Є. Імуногенетична оцінка специфіки порід у системі генетичного моніторингу біорізноманіття / Б. Є. Подоба, О. Д. Бірюкова, К. В. Кухтіна // Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 12. – С. 43–47.

18.Раціональне використання високопродуктивних корів для одержання ремонтних бугаїв / М. Я. Єфіменко [та ін.] // Аграрна наука – виробництву. – 2012. – №4. – С. 29

19.Петренко І. П. Закономірність успадкування племінної цінності тварин у скотарстві залежно від рівня консолідації їх спадковості / І. П. Петренко, О. Д. Бірюкова // Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 11. – С. 36–42.