Про нас

згуртований колектив

Найбільша гордість Інституту – дієвий, згуртований колектив. Його ядро складають ветерани праці, які присвятили більшу частину свого життя становленню Інституту та досягненню ним високого авторитету. Деякі з них розпочали свою трудову діяльність ще з дослідної станції “Терезине” та Центральної дослідної станції штучного осіменіння сільськогосподарських тварин (м. Бровари).

За роки свого існування колективом Інституту виконано ряд важливих теоретичних та прикладних завдань. Розроблена принципово нова теорія та методологія породоутворення у тваринництві, яка базується на оригінальних, уперше запропонованих концепціях і знайшла своє втілення в програмах створення нових високопродуктивних спеціалізованих порід та типів: українських червоно- та чорно-рябої молочних, голштинiзованого та жирномолочного типів червоної молочної, пiвнiчно-схiдного молочного типу бурої худоби.  Підготовлені до Державної апробації новостворені українські червона та бура молочні породи великої рогатої худоби.  Розроблені програми та виведені нові м’ясні породи – українська, волинська та полiська. Завершується виведення симентальської та південної м’ясних порід, знам’янського м’ясного типу. Новостворені селекційні формування не поступаються європейським аналогам.

Колективом генетикiв i бiотехнологiв iнституту розроблено i запропоновано виробництву: методи контролю генетичної консолiдованостi i спрямованостi селекцiйного процесу при схрещуваннi за комплексом полiморфних генетико-бiохiмiчних систем, новi технологiї одержання монозиготних телят-близнюків вiд половинок ембрiонiв; принципово новий метод оцiнки морозостiйкостi сперми самцiв за бiохiмiчними показниками. Розроблені методи отримання поза організмом зародків великої рогатої худоби і свиней методом запліднення in vitro ооцитів корів з використанням кріоконсервованих епідидимальних сперматозоїдів бугаїв та хряків, активації ооцитів корів до амейотичного партоногенезу.
Спільно зі співробітниками Інституту зоотехніки (Польща) отримані клони реконструйованих зародків великої рогатої худоби та кролів методом пересадки ядер ембріонів, отриманих in vitro, в енуклейовані ооцити.

У 14 наукових підрозділах інституту працює 89 наукових співробітників, у тому числi 7 докторiв i 36 кандидатів наук.