Навчання з підвищення кваліфікації працівників наукових установ НААН та науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства України

З 20 по 24 квітня в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН проведено навчання з підвищення кваліфікації наукових працівників наукових установ НААН та науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства України за спеціальностями розведення та селекція тварин, генетика сільськогосподарських тварин, репродуктивна біотехнологія. Навчання проходити 6 осіб: четверо науковців з установ системи НААН (Інститут агроекології і природокористування НААН, Інститут біології тварин) та двоє викладачів з вищих навчальних закладів (Національний університет біоресурсів і природокористування України, Подільський державний аграрно-технічний університет).

Під час навчання для слухачів було прочитано лекції щодо сучасного стану та перспективних напрямів проведення наукових досліджень з селекції та розведення тварин, генетики, відтворення у тваринництві, збереження генофонду сільськогосподарських тварин. Слухачі були ознайомлені з науковими дослідженнями, що проводяться в інституті, новими методиками їх проведення, матеріальною-технічною базою та використанням приладів при виконанні досліджень. Слухачам провели екскурсію до Банку генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, який становить національне надбання, і музею інституту.

Окремий час було відведено для самопідготовки. Слухачі працювали у бібліотеці, де ознайомились зі звітами про наукову діяльність інституту, дисертаційними роботами та новими надходженнями наукової літератури.

Навчання проводили доктори сільськогосподарських наук Ю. П. Полупан, С. Ю. Рубан, О. І. Метлицька, кандидати наук Г. С. Коваленко, Л. Ф. Стародуб, Г. С. Шарапа, О. В. Щербак.

По закінченню кожен слухач отримав посвідчення щодо проходження навчання на курсах підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних кадрів.