Навчання з підвищення кваліфікації наукових працівників установ НААН, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів з питань аграрної економіки

20-24 квітня 2015 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбулося навчання з підвищення кваліфікації наукових працівників установ Національної академії аграрних наук України, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів з питань аграрної економіки за напрямами:

* Організація і функціонування нових форм господарювання.

* Розвиток земельних відносин.

* Розвиток сільських територій, аграрного підприємництва та кооперації.

* Управління сільськогосподарським виробництвом.

* Ціноутворення в агропромисловому виробництві.

* Формування ринку матеріально-технічних ресурсів.

* Зовнішньоекономічні відносини а агропромисловому комплексі.

* Фінанси, інвестиційне та облікове забезпечення агропромислового виробництва.

У навчанні взяли участь наукові співробітники відділу економіки племінних ресурсів та дослідних господарств Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН Кругляк Ольга Володимирівна та Мартинюк Ірина Сергіївна.

Участь у навчанні взяли 117 наукових працівників науково-дослідних установ НААН, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів тощо.

Відкрив семінар директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», доктор економічних наук, професор, академік НААН Юрій Олексійович Лупенко, який у своїй доповіді окреслив сучасний стан аграрного сектору та презентував наукові розробки інституту. Заступник директора з наукової та інноваційної роботи, доктор економічних наук, професор, академік НААН Віктор Якович Месель-Веселяк доповів про результати та невирішені питання аграрної реформи. Доктор економічних наук, професор, академік НААН Михайло Федорович Кропивко окреслив напрями удосконалення організації та управління комплексним розвитком сільського господарства і сільських територій в сучасних умовах. Доктор економічних наук, професор, академік НААН Олександр Михайлович Шпичак наголосив на необхідності удосконалення теоретико-методологічних засад ціноутворення в АПК. Основні напрями зовнішньоекономічних відносин в аграрному секторі окреслив заступник директора з наукової роботи, доктор економічних наук, професор Микола Іванович Пугачов. Серед доповідачів, що долучились до навчання слухачів, знані науковці – доктор економічних наук, професор, академік НААН Микола Йосипович Малік; доктор економічних наук Віктор Мефодійович Заяць; кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Микола Іванович Кісіль; доктор економічних наук, старший науковий співробітник Олександр Васильович Захарчук; доктор економічних наук, старший науковий співробітник Петро Антонович Стецюк; доктор економічних наук, старший науковий співробітник Степан Аркадійович Навроцький. Із заключним словом до слухачів курсів звернувся Петро Трохимович Саблук, академік НААН, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Герой України, радник при дирекції Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки”.

По закінченню навчання слухачі отримали Свідоцтва про підвищення кваліфікації.

http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/1282--120-lr.html