Заходи Інституту

 

Заходи

 

Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН,

 

що відбулись 13 – 17 листопада 2017 року

 

 

 

1. Проведено атестацію аспірантів інституту (13 листопада).

 

2. Взято участь у роботі VI науково-практичної конференції з міжнародною участю «Біотехнологія: звершення та надії» (Національний університет біоресурсів та природокористування України, 14-16 листопада).

 

3. Взято участь у робочій зустрічі на тему «Проблемні питання забезпечення селекційними та племінними ресурсами малих форм господарювання» (м. Київ, Міністерство аграрної політики та продовольства України,14 листопада).

 

4. Взято участь у круглому столі «Виробництво молока та заготівля основних кормів» (м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччина,15-17 листопада).

 

5. Надано практичну допомогу фахівцями СВК «Жадьківське» (м. Ічня, Чернігівська обл.) щодо створення належних умов годівлі та утримання тварин монбельярдської породи (13-16 листопада).

 

6. Надано консультації спеціалістам ТОВ «Подільський господар» (смт. Антоніни, Красилівський р-н, Хмельницька обл.) з питань проведення науково-обгрунтованого підбору плідників в генофондовому стаді білоголової української породи великої рогатої худоби (13 листопада).

 

7. Проведено робочу нараду з керівництва та спеціалістами ПП «Бех і сім’я» (с. Забуяння, Макарівський р-н, Київська обл.) щодо питань підбору плідників до маток романівської породи овець з метою уникнення інбредної депресії. Відбір біологічного матеріалу для генетичних досліджень (14 листопада).

 

8. Проведено курс лекцій з генетики, селекції та біотехнології для аспірантів інституту (14 листопада).

 

9. Проведено засідання методичної комісії щодо розгляду методик досліджень аспірантів інституту (17 листопада).

 

 

 

 

 

Заходи

 

Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН,

 

що плануються 20 – 24 листопада 2017 року

 

 

 

1. Проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару «Стратегія ведення селекційного процесу та удосконалення української чорно-рябої молочної породи» (ознайомлення з досвідом роботи та привітання з 75-річчям члена-кореспондента НААН Михайла Яковича Єфіменка) (23 листопада).

 

2. Участь у IІ Міжнародному форумі Innovation Market (м. Київ, Міжнародний виставковий центр) (21-24 листопада).

 

3. Проведення курсу лекцій з генетики та основ селекції тварин для студентів-біологів природничо-технологічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (21 листопада).

 

4. Проведення науково-практичного семінару для фахівців «ДГ ім. 9 Січня» Інституту свинарства і АПВ НААН щодо ведення автоматизованого обліку по молочному стаду господарства та верифікації бази даних Інтесел «Орсек» (14-16 листопада).

 

5. Надання науково-практичних консультацій спеціалістам ДП «ДГ «Христінівське» Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН щодо відбору проб біологічного матеріалу великої рогатої худоби для проведення молекулярно-генетичних та імунологічних досліджень (20 листопада).

 

6. Проведення наради із спеціалістами-зоотехніками ТОВ «Голосієво», с. Гоголів, Броварський р-н, Київська обл.) щодо перспектив розведення в Україні буйволів річкових та відбір зразків біологічного матеріалу для цитогенетичних досліджень (21 листопада).