Візит студентів

17 грудня 2015 Інститут відвідала група студентів природничо-технологічного факультету Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.Сковороди.

Студенти жваво цікавилися сучасними науковими розробками інституту, їх прикладною спрямованістю та перспективами фундаментальних досліджень у галузі сільськогосподарської генетики та біотехнології. Вони відвідали приміщення для проведення ДНК-діагностики, де завідувачем лабораторії генетики, доктором с.-г. наук Метлицькою О.І. та кандидатом с.-г. наук Стародуб Л.Ф. була проведена невеличка екскурсія в ході якої студенти отримали цікаву інформацію щодо історії зародження ДНК-технологій, появи перших приладів для проведення ПЛР-ампліфікації фрагментів генів та розвитку методів аналізу генних мутацій, переліку молекулярно-генетичних та цитогенетичних аналізів, що є обов’язковою складовою племінної справи України, перспективами маркер-асоційованої селекції у тваринництві, ознайомилися із наявними приладами, принципом їх роботи і призначенням.

В.о. завідувача лабораторії біотехнології, доктор с.-г. наук В.В. Дзіцюк ознайомила студентів біологічного профілю із основними напрямками біотехнологічних розробок для потреб сільського господарства, історичними аспектами розвитку біотехнологічних методів відтворення сільськогосподарських тварин – штучного осіменіння і трансплантації ембріонів, особливостями функціонування, вимогами до біологічного генеративного матеріалу при поповненні колекції Банку генетичних ресурсів ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН і його значенням для продовольчої безпеки держави. Основні питання студентів після проведеного екскурсу стосувалися перспектив розвитку біологічної науки для потреб сільського господарства у державі, рівнем фінансування наукових закладів та їх додаткових джерел, можливістю виконання міжнародних наукових проектів спільно із провідними науковими закладами Європи, існуванням наукових шкіл, заснованих провідними науковцями інституту, тощо.

Декілька студентів виявили бажання щодо проведення на базі лабораторій ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН курсових, дипломних і магістерських робіт та після закінчення учбового закладу пообіцяли поступити до аспірантури за спеціальностями «генетика» та «біотехнологія».