Підсумки виробничо-господарської діяльності та досвід впровадження інноваційних розробок у виробничих процесах дослідних господарств мережі ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН за 2015 рік

Станом на 1 січня 2015 року в державних підприємствах «Дослідне господарство «Христинівське» і «Дослідне господарство «Нива» Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН утримувалось 2064 голів великої рогатої худоби, з яких у ДП «ДГ «Нива» - 1151 гол., у т.ч. 440 корів, у ДП «ДГ «Христинівське» - 913 гол., у т.ч. 350 корів. Поголів’я свиней ДП ДГ «Нива» на звітну дату налічувало 462 гол., в т.ч. 40 основних свиноматок.

Молочна продуктивність корів ДП «ДГ «Нива» у 2015 році становила 6285 кг з розрахунку на 1 голову, що на 274 кг молока більше порівняно з минулим роком. На 1179 ц збільшився обсяг виробленого у господарстві молока. Прибуток від реалізації продукції тваринництва ДП «ДГ «Нива» склав 46,2 тис. грн. у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, рентабельність - 10,8%.

За результатами збирання ранніх зернових у 2015 р. ДП «ДГ «Нива» посіло одне з перших місць у Христинівському районі Черкаської області за урожайністю. Загалом обмолочено 1010 га, валовий збір склав близько 6,5 тис. т. Середня врожайність зернових культур становила 63,9 ц/га, що на 6,2 ц/га більше, ніж у 2014 р. та на 4,8 та 2,2 ц/га більше, ніж, відповідно, у середньому по Черкаській області та Христинівському району. З розрахунку на один гектар площі зібрано: озимої пшениці – 66,8 ц (+17,8 ц до середнього показника по Черкаській області); озимого та ярого ячменю – відповідно 56,0 та 45,6 ц (+11,0 та +7,2 ц); вівса – 35,6 ц (+0,6 ц); гороху – 36,4 ц (+6,6 ц), соняшнику – 36,2 ц (+7,9 ц), кукурудзи на зерно – 96,2 ц (+24,1 ц), ріпаку – 18,2 ц.

У ДП «ДГ «Христинівське» у 2015 році продуктивність дійного стада зросла на 107 кг до 6366 кг, вміст жиру в молоці - на 0,16 % до 3,82 %, вироблено на 1453 т (6,2 %) більше молока у перерахунку на базисну жирність (порівняно з 2014 роком). Прибуток від реалізації продукції тваринництва ДП «ДГ «Христинівське» за 2015 рік становив 56,1 тис. грн. у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, рентабельність - 7,0 %.

За результатами збирання сільськогосподарських культур в 2015 році у ДП «ДГ «Христинівське» обмолочено 732 га, валовий збір склав більше 3,8 тис. т. Середня врожайність зернових культур становила 51,9 ц/га, що відповідає середньому показнику врожайності по Черкаській області. З розрахунку на один гектар площі зібрано: озимої пшениці – 45,1 ц; ярого ячменю – 39,5 ц; вівса – 42,0 ц (+7,0 ц до середнього показника по Черкаській області); соняшнику – 31,9 ц (+3,6 ц), кукурудзи на зерно – 72,7 ц (+0,6 ц).

Підвищення ефективності виробничих процесів тваринництва дослідних господарств Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН було досягнуто значною мірою завдяки впровадженню інноваційних розробок у тісній співпраці з науковцями інституту. У 2016 році науковцями інституту продовжуватиметься робота з експертної оцінки екстер’єру корів первісток та розробка і коригування плану індивідуального підбору бугаїв до корів і телиць (керівник Ю.П. Полупан); оцінка та корекція статевої функції телиць для підвищення ефективності трансплантації ембріонів та штучного осіменіння (керівник С.І. Ковтун); акушерсько-гінекологічна диспансеризація маточного

поголів’я худоби (керівник С.В. Кузебний); аналіз якісних показників молока і діагностика маститів (керівник О.Д. Бірюкова); автоматизоване балансування раціонів великої рогатої худоби (керівник В.Г. Кебко); удосконалення генетичної структури стада за генами кількісних ознак (керівник К.В. Копилов); запровадження елементів технологічної схеми сучасної системи ведення племінного обліку і реєстрації тварин та системи контролю реєстрації облікових показників (керівник Л.В. Вишневський); оперативний аналіз показників виробничо-господарської діяльності у скотарстві та виявлення резервів підвищення її ефективності (керівник О.В. Кругляк). Розпочнеться реалізація Програми формування репродукторного стада із використанням бугаїв монбельярдської породи у ДП «ДГ «Нива» (керівник С.Ю. Рубан).

За рахунок впровадження інноваційних розробок науковців інституту у виробничу діяльність дослідних господарств створено підґрунтя для підвищення їх ефективності на основі інтенсифікації. Зокрема, в 2016 році у дослідних господарствах мережі планується досягти надою 6444 кг на 1 корову, збільшити виручку від реалізації продукції тваринництва на 3,7 млн. грн. порівняно із 2015 р. Планується отримати 2,9 млн. прибутку від виробництва і реалізації молока та живої маси великої рогатої худоби і свиней, досягти рентабельності тваринництва на рівні 11,7 %.