Координаційна рада

ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН є головною установою з виконання

ПРОГРАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НААН НА 2016‑2020 РОКИ

№ 37 «Система роботи в популяціях і збереження біологічного різноманіття генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин»

(«Збереження генофонду порід») та 

підпрограми 1 «Методи селекційно-генетичного удосконалення тварин та системи моніторингу і оцінки генетичних ресурсів скотарства» ПНД

  № 29 «Розроблення інноваційних технологій виробництва, систем годівлі та методів селекції великої рогатої худоби і забезпечення якості продукції скотарства» («Скотарство») 

 

 Перелік наукових установ-виконавців

 програми наукових досліджень НААН на 2016-2020 роки

№ 37 «Система роботи в популяціях і збереження біологічного різноманіття генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин»

(«Збереження генофонду порід»)

 

1.

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

2.

Інститут тваринництва НААН

3.

Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова „Асканія-Нова” – ННСГЦВ

4.

Інститут рибного господарства НААН

5.

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

6.

Інститут зернових культур НААН

7.

Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН

8.

Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН

9.

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту ветеринарної медицини НААН

10.

Державна дослідна станція птахівництва НААН

 

Перелік наукових установ-виконавців

підпрограми 1 «Методи селекційно-генетичного удосконалення

тварин та системи моніторингу і оцінки генетичних ресурсів скотарства» 

програми наукових досліджень НААН на 2016-2020 роки

№ 29 «Розроблення інноваційних технологій виробництва, систем годівлі та методів селекції великої рогатої худоби і забезпечення якості продукції скотарства» («Скотарство»)

 

1.

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

2.

Інститут тваринництва НААН

3.

Інститут сільського господарства Полісся  НААН

4.

Інститут тваринництва степових районів  імені М.Ф.Іванова “Асканія-Нова” - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства

5.

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

6.

Інститут біології тварин  НААН

7.

Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН

8.

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН

9.

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН

10.

Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН

11.

Кіровоградська державна  сільськогосподарська дослідна станція НААН

12.

Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

13.

Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН


Персональний склад

 

координаційно-методичної ради з виконання ПНД № 37 «Збереження генофонду порід» на 2016-2020 рр.

 

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Назва наукової установи

Посада,

науковий ступінь,

вчене звання

1.

Полупан

Юрій Павлович

 (голова ради)

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Заступник директора з наукової роботи, доктор с.-г. наук, професор

2.

Ковтун

Світлана Іванівна,

(заступник голови ради)

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Заступник директора з наукової роботи, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент  НААН

3.

Мільченко

Юрій Васильович

 (секретар ради)

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Вчений секретар, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

4.

Бірюкова

Ольга Дмитрівна,

 член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Завідувач лабораторії селекції червоно-рябих порід, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

5.

Вдовиченко

Юрій Васильович,

член ради

Інститут тваринництва степових районів імені М. Ф.Іванова «Асканія-Нова» - ННСГЦ з вівчарства

Директор, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

6.

 

Вишневський

Леонід Васильович,

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Завідувач лабораторії біорізноманіття та банку генетичних ресурсів тварин, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

7.

Гладій

Михайло Васильович, 

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Директор, доктор екон. наук, професор,

академік НААН

8.

Джус

Павлина Петрівна,

 член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Завідувач лабораторії розведення м’ясної худоби, кандидат біол. наук

9.

Дзіцюк

Валентина Валентинівна,

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

В.о. завідувача лабораторії біотехнології, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

10.

Єфіменко

Михайло Якович,

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Головний науковий співробітник лабораторії селекції чорно-рябих порід, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент  НААН

11.

 

Копилов

Кирило Вячеславович,

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Головний науковий співробітник лабораторії генетики, доктор с.-г. наук, професор

12.

 

Костенко

Олександр Іванович,

член ради

Національна академія

аграрних наук України

Начальник відділу зоотехнії та ветеринарної медицини апарату Президії НААН, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, куратор

13.

Кудрявська

Неллі Валеріївна, (за згодою)

член ради

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Начальник відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва

14.

Кузебний

Сергій Володимирович,

 член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Завідувач лабораторії відтворення, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

15.

Метлицька

Олена Іванівна,

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Завідувач лабораторії генетики,   доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

16.

 

Подоба

Борис Євгенович,

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Головний науковий співробітник лабораторії біорізноманіття та банку генетичних ресурсів тварин, доктор с.-г. наук, професор

17.

Помітун

Іван Андрійович,

член ради

Інститут тваринництва НААН

Заступник директора з наукової роботи, доктор с.-г. наук, професор

18.

Рубан

Сергій Юрійович,

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Заступник директора з наукової роботи, доктор с.-г. наук, професор, член-кор. НААН

19.

Тарасюк Сергій Іванович,

член ради

Інститут рибного господарства НААН

Заступник директора з біотехнології, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН