Про участь Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН у Науково-практичній конференції «Генезис сільськогосподарських тварин».

1 листопада 2016 року на базі Полтавської державної аграрної академії відбулася науково-практична конференція «Генезис сільськогосподарських тварин». Конференція пройшла у формі надання студентам лекційного матеріалу представниками наукових закладів щодо стану, перспектив і напрямів розвитку сучасної селекції і генетики у тваринництві України.

Доктор с.-г. наук, завідувач відділу розведення і генетики Інституту свинарства і АПВ НААН Людмила Гришина наголосила на необхідності розведення спеціалізованих генеалогічних та заводських структур на основі найбільш розповсюдженої у світі великої білої породи свиней на прикладі створення нового внутріпородного типу «Бахмутський», продемонструвала значення для практичної селекції використання сучасних методів оцінки племінної цінності та прогнозування оптимальних варіантів використання вихідних форм у складних схемах міжпородної гібридизації.

Доктор с.-г. наук, завідувач лабораторії генетики нашого інституту Олена Метлицька представила ґрунтовний матеріал щодо використання сучасних методів молекулярно-генетичного аналізу і репродуктивних біотехнологій у бджільництві України, розробок видатних українських вчених, досягнення яких визнано усією світовою науковою спільнотою. Також вона наголосила на необхідності проведення досліджень з біології бджоли медоносної не тільки в контексті поліпшення бажаних продуктивних якостей бджіл аборигенних порід, але і вирішення нагальних проблем збереження біорізноманіття та небезпечного скорочення чисельності медоносних бджіл.

У ході конференції, викладачі і науковці відзначили необхідність поліпшення рівня підготовки кадрів як для науки, так і виробництва шляхом налагодження тісних контактів між науковими центрами та вищими навчальними закладами у формі складання творчих угод, проведення спільних наукових проектів, конференцій, лекцій, семінарів, створення спеціалізованих кафедр на базі науково-дослідних профільних інститутів.