Про участь Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН у V Науковій конференції «Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології»

1 – 2 грудня 2016 року у Великій конференц-залі Президії Національної академії наук України проходила V Наукова конференція «Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології» (НАНСИС – 2016), яку організовано з метою координації досліджень і обміну інформацією про новітні досягнення в галузі вивчення, отримання та застосування нанорозмірних систем і наноматеріалів. У її роботі взяли участь вітчизняні науковці та експерти у галузі нанотехнологій Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Інституту біохімії ім. О.В. Паладіна НАН України, Інституту фізіології ім. О.О. Богомольца НАН України, Національний університет «Львівська політехніка», Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київський національний університет технологій та дизайну та інших закладів.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся Перший віце-президент НАН України академік НАН України Антон Григорович Наумовець, який ознайомив з результатами робіт нещодавніх досліджень і розробок Національної академії наук України в галузі нанотехнологій.

Від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця Національної академії аграрних наук України в роботі конференції взяла участь завідувач лабораторії біотехнології, кандидат сільськогосподарських наук Оксана Василівна Щербак, яка представила стендову доповідь «Вплив наноматеріалу на формування ембріонів свиней in vitro»». Під час постер-сесії була проведена творча дискусія, на якій розглянуто перспективи застосування нанотехнологій для зберігання та транспортування генетичного матеріалу тварин. Наголошено на доцільності використання статевих клітин і ембріонів тварин для проведення комплексних досліджень щодо виявлення токсичного та мутагенного впливу наноматеріалів в умовах in vitro, визначення на тваринах можливих вторинних ефектів використання фармакологічних нанобіологічних препаратів.

Під час роботи конференції організатори особливу увагу звертали на координацію досліджень та обмін інформацією про новітні досягнення в галузі вивчення, отримання та застосування нанорозмірних систем і наноматеріалів. Конференція НАНСИС – 2016 стала платформою обговорення нових результатів, які охопили найважливіші аспекти нанотехнологій.