Про співпрацю з ТОВ “Нова Нива” Нікольського району Донецької області

Співробітники Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця () понад 10 років співпрацюють із ТОВ “Нова Нива” Нікольського району Донецької області з питань генетичного поліпшення стада української червоної молочної породи. За означений період продуктивність корів племінного стада зросла від 4000 до 6250 кг молока на корову за рік, 2017 року – наближається до 7000 кг. Наразі середній добовий надій становить 24 кг.

13 жовтня 2017 року Ю. П. Полупан, С. В. Прийма, А. Є. Почукалін в рамках виконання договору відвідали та надали наукові консультації керівництву і фахівцям господарства. ТОВ “Нова Нива” спеціалізується на рослинництві та молочному скотарстві. Обробляють 5 тис. га землі. Під кормові культури використовують близько 1000 га. Утримують 2 800 голів великої рогатої худоби, у тому числі 760 дійних корів. Зазначеної продуктивності корів досягнуто за впровадження сучасних технологій безприв’язного боксового утримання з цілорічною годівлею повнораціонними кормосумішами і доїнням у доїльній залі типу «ялинка» 2×12. Високоякісні грубі корми (силос, сінаж) заготовляють пресуванням у рукави, що забезпечує їх стовідсоткове збереження та ефективне використання. Подальше технологічне удосконалення полягає у будівництві та експлуатації чотирьох станцій добровільного доїння виробництва ДеЛаваль, які обслуговують 240 корів. Однією з переваг роботизованого доїння є відсутність перетримання доїльних стаканів і сухого доїння, як це трапляється в доїльній залі. Робот доїть кожну дійку окремо і робить заміри електропровідності молока для кожної частки вим’я (чотири пульсатори і чотири лічильники), це дозволяє виявити мастит, навіть якщо він є тільки в одній частці вим’я.