Підвищення кваліфікації з економіки природокористування

9 – 13 жовтня 2017 року на базі Інституту агроекології і природокористування НААН відбулись щорічні курси підвищення кваліфікації для наукових працівників установ НААН та науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів за напрямами: – економіка природокористування та розвиток сільських територій; – збалансоване використання природних ресурсів в умовах змін клімату; – екологічна безпека аграрного виробництва; – моніторинг ресурсів агросфери.

Науковці інституту Кругляк О. В. та Мартинюк І. С. взяли участь у вказаних вище курсах, а також працівники аграрних вищих навчальних закладів, завідувачі відділів, лабораторій, секторів, наукові співробітники установ системи НААН.

Цьогоріч слухачі курсів прослухали змістовні лекції провідних фахівців з питань економіки природокористування та охорони навколишнього природного середовища, спостереження за природними ресурсами агросфери, оцінювання їх стану, розроблення еколого-економічних основ механізмів реалізації збалансованого розвитку аграрного виробництва, землекористування і сільських територій, у т.ч. з урахуванням змін клімату. Зокрема, академік НААН О. Г. Тараріко присвятив свою доповідь досягненню нейтрального рівня деградації ґрунтів відповідно до Конвенції боротьби з опустелюванням земель. Академік НААН А. Л. Бойко виклав своє бачення поняття екологічної свідомості в контексті біобезпеки. Видатний вчений-дослідник в галузі вірусології розповів присутнім про гіпотезу походження вірусів, історію їх дослідження, профілактику на заходи боротьби з ними.

Професор А. І. Парфенюк зосередилась на питанні формування фітопатогенного фону в агроекоценозах. Професор Г. М. Чоботько окреслив особливості міграції радіонуклідів в агросфері. Особливу цікавість викликав семінар доктора біологічних наук В. В. Коніщука щодо формування торфосапропелетеки та гербарію агроландшафтів.

Економічні аспекти природокористування та сталого розвитку доповіли доктор сільськогосподарських наук Н. В. Палапа та доктор економічних наук П. П. Мельник. Доповідачі наголосили, що підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору має бути спрямоване на реструктуризацію сільськогосподарського виробництва з використанням інноваційних підходів, з обов’язковим зростанням рівня життєдіяльності сільського населення та покращенням стану навколишнього середовища.

Крім того, слухачі мали змогу ознайомитись із дослідженнями лабораторій екології мікроорганізмів; екології вірусів та біобезпеки, моніторингу агробіоресурсів та екології мікроорганізмів, радіоекологічного моніторингу, розвитку сільських територій, екологічного менеджменту, аерокосмічного зондування агросфери.

Свідоцтва про підвищення кваліфікації урочисто вручила заступник Голови Вченої ради інституту Дем’янюк Олена Сергіївна.