Про візит студентів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди»

21 листопада 2017 року в інституті проходили навчальну практику з генетики з основами селекції студенти-біологи четвертого курсу природничо-технічного факультету відповідно до укладеної Угоди про співпрацю між Інститутом та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Заступник завідувача відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури Полупан Н.Л. провела студентам екскурсію в музеї інституту, під час якої вони ознайомились з науковими дослідженнями, що проводяться в Інституті, новими методиками їх проведення, матеріальною-технічною базою.

Цікаво та змістовно студентам представила теоретичну та прикладну складову генетичних досліджень у тваринництві старший науковий співробітник лабораторії генетики, кандидат с.-г. наук, Стародуб Л.Ф.

Старший науковий співробітник лабораторії біотехнології, кандидат біол. наук Зюзюн А.Б. ознайомила студентів з основними напрямками наукових досліджень у репродуктивній біотехнології та застосуванням нових біотехнологічних методів в тваринництві.

Студенти також ознайомилися з принципом функціонування Банку генетичних ресурсів тварин інституту. З лекції старшого наукового співробітника, кандидата с.-г. наук Сидоренко О. В. студенти дізналися про пріоритетні напрямки збереження біорізноманіття локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин в Україні.