Про семінар і добір племінних тварин джерсейської породи у Королівстві Данія

На запрошення фірми “Pecus International” (м. Колдінг) 16-17 липня 2018 року директор Інституту Ю. П. Полупан взяв участь у семінарі з питань розведення джерсейської породи великої рогатої худоби у Королівстві Данія. Підконтрольне поголів’я зазначеної породи впродовж 2016-2017 років становило 64910 корів, що складає 12,8% від усіх молочних порід в країні. За цей період середній надій підконтрольних корів джерсейської породи в Данії за 305 днів лактації сягнув 7339 кг за вмісту в молоці 5,97% жиру і 4,20% білка. За якістю молока популяція джерсейських корів Данії є найкращою у світі. Виконані роботи з експертної оцінки та добору нетелей джерсейської породи з метою їхнього придбання для створення племінного стада у СТОВ “Надія” Чернігівської області.