Загальноінститутський науково-методичний семінар «Зміни у формуванні «Переліку наукових фахових видань України» та забезпечення академічної доброчесності»

alt8 жовтня 2018 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН проведено загальноінститутський науково-методичний семінар «Зміни у формуванні «Переліку наукових фахових видань України» та забезпечення академічної доброчесності», на якому була представлена доповідь завідувача відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури Бойко Олени Володимирівни.

У доповіді висвітлено суттєві зміни до «Переліку наукових фахових видань України», внесені з метою об’єктивної оцінки, класифікації та моніторингу наукових фахових видань і підвищення якості опублікованої наукової інформації та інтеграції наших видань до світового наукового простору.

Були також розглянуті запропоновані Міністерством освіти і науки України Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статях тощо) з метою належної реалізації норм Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», що стосуються дотримання основних принципів академічної доброчесності та системного підходу до розвитку методів та засобів виявлення плагіату.