Про засідання вченої ради Інституту та Всеукраїнського науково-практичного семінару «Теорія і практика оцінки племінної цінності тварин та закономірності її успадкування»

alt23 жовтня 2018 року на черговому засіданні вченої ради Інституту було розглянуто питання «Стан галузі молочного скотарства та напрями її державного регулювання». Також було проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар «Теорія і практика оцінки племінної цінності тварин та закономірності її успадкування (до 80-річчя доктора с.-г. наук Івана Петровича Петренка). Перед початком роботи голова вченої ради перший віце-президент НААН Михайло Васильович Гладій вручив колективу Інституту Почесну Грамоту Кабінету Міністрів України. Керівництво держави високо оцінило роботу колективу за вагомий внесок у забезпечення розвитку вітчизняної аграрної науки, впровадження наукових розробок у сільськогосподарське виробництво та високий професіоналізм.

У доповіді к.е.н. Ольги Володимирівни Кругляк було відмічено, що за умови виваженої політики державного стимулювання і регулювання Україна має потенціал стати одним із вагомих світових виробників високоякісного молока та експортерів молочної продукції. За умови реалізації розробленої «Стратегії розвитку галузі тваринництва на період до 2030 року», чисельність молочних корів до 2030 року можна наростити до 2,6 млн голів та підвищити молочну продуктивність до 6 тис. кг.

Узагальнюючи науковий доробок І. П. Петренка щодо теоретичних питань оцінки племінної цінності тварин та закономірності її успадкування к.с.-г.н. Ольга Дмитрівна Бірюкова відмітила, що автором розроблено теоретичну модель генетичної структури генотипів, що характеризує генетико-селекційні та біологічні процеси в породі. І. П. Петренком розроблено принципово нові методичні підходи до теоретичного аналізу і наукового розуміння генетико-популяційних процесів у тварин за інбридингу, відтворного схрещування, консолідації спадковості помісних тварин, структури генофонду породи за адитивним генетичним потенціалом продуктивності.

Відбулася жвава дискусія з обговорюваних питань. Бажаючи ювіляру міцного здоров’я науковці відмітили, що Іван Петрович продовжує працювати над вирішенням теоретичних проблем розподілу бугаїв-плідників у породах і популяціях за рівнями племінної цінності, успадкування племінної цінності тварин у поколіннях потомства при різних рівнях консолідації, а також поєднаності показників племінної цінності бугаїв у популяції за кількісними селекційними ознаками.