Діяльність лабораторії з трансплантації ембріонів ДП ДГ «Христинівське» Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН»

tran1     3 травня 2019 року на базі племінного заводу з розведення української червоно-рябої молочної породи ДП ДГ «Христинівське» ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН» відбувся третій етап науково-практичних робіт лабораторії з трансплантації ембріонів. Сформовано групу із п’яти племінних корів-донорів. За три етапи робіт (перші два – червень і листопад 2018 року) одержано 65 ембріонів, трансплантовано 34 штуки, тільність телиць-реципієнтів 50%. 

    Для забезпечення діяльності лабораторії як навчально-демонстраційного полігону НААН з трансплантації ембріонів залучені науковці та аспіранти НУБіП України, Миколаївського аграрного університету, Харківської державної зооветеринарної академії, Харківського медичного університету. 

     Для довідки. 

   Україна із  2015 року є членом Європейської асоціації трансплантації ембріонів із http://www.aete.eu/images/PDF/statistics2017.pdf. 

    Обсяги виробництва ембріонів великої рогатої худоби у світі щорічно сягають у Європі – 140 тис. шт., Японії – 112 тис. шт., США – 255 тис. шт., Канаді – 65 тис. шт., Австралії – 7 тис. шт., Африці – 4 тис. шт. Продаж ембріонів у світі на рівні 25 тис. шт. зарік. 

     За період 2007 – 2017 років за даними Державної служби статистики в Україну імпортовано з Європи 16 819 голів племінної худоби на суму 40 393 700 $ (в середньому 2 400$ за голову). 20 – 40% з них вибувають із стада після першого року перебування в Україні – «племінне м'ясо». Вартість одержання традиційним методом однієї нетелі в Україні в середньому 1 100 $. Собівартість одержання власного ембріона відомої статі не більше 125 $. На тільність середньому використовується два ембріони. З урахуванням вирощування вартість вітчизняної нетелі з високим генетичним потенціалом – не більше 1 350 $ (125 $ х 2 + 1 100 $)!

     Найбільш вдалим прикладом державного підходу щодо реформування молочного скотарства є Бразилія. На зростання частки молочних корів голштинської породи у 200-мільйонному поголів’ї великої рогатої худоби переважно м’ясного напряму, починаючи з 2005 року спрямована діяльність з ембріотрансплантації фірми «In vitro Brazil». Наразі фірма налічує 37 лабораторій, з яких 17 є фіалами за межами країни. Із щорічного одержання в останні роки 380 тис. ембріонів 92% сформовані поза організмом і за собівартістю дешевші наполовину, порівняно із вилученими від корів-донорів. Імпорт нетелей вважається нераціональним і занадто дорогим для країни, яка бореться з бідністю, створює робочі місця та розвиває свою науку!