Навчальна практика студентів-біологів

21.11.19

Для проходження навчальної практики з генетики та основ селекції до стін нашого інституту 14 листопада завітали студенти-біологи 4-го курсу природничо-технологічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України.

Під час візиту в теоретичній частині студентам були прочитані лекції щодо впровадження в практику племінного тваринництва України сучасних молекулярно-генетичних методів досліджень та стану та перспективних напрямів проведення наукових досліджень з біотехнології відтворення. Завідувач лабораторії генетики, доктор сільськогосподарських наук В. В. Дзіцюк детально зупинилась на історії зародження ДНК-технологій, появі перших приладів для проведення ПЛР-ампліфікації фрагментів генів та розвитку методів аналізу генних мутацій, переліку молекулярно-генетичних та цитогенетичних аналізів, що є обов’язковою складовою племінної справи України, перспективах маркер-асоційованої селекції у тваринництві. Старший науковий співробітник лабораторії генетики, кандидат сільськогосподарських наук А. В. Шельов звернув увагу студентів комплексну систему проведення молекулярно-генетичної оцінки тварин за різними типами ДНК-маркерів, що надає можливість цілеспрямованого генетичного добору і підбору тварин з метою створення стад з високим генетичним потенціалом за основними показниками продуктивності.

Завідувач лабораторії біотехнології відтворення кандидат сільськогосподарських наук О. В. Щербак представила вітчизняні біотехнологічні методи, які ефективно застосовуються в тваринництві, а саме штучне осіменіння та трансплантація ембріонів. Окреслила стратегічне значення об’єкту, що становить національне надбання НААН – Банк генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН, особливостями функціонування. Познайомила з особливостями забезпечення довгострокового збереження сперми, ооцитів, ембріонів, соматичних клітин сільськогосподарських тварин і його значенням для продовольчої безпеки держави.

         В практичній частині візиту студенти поглибили знання з цитогенетичних та молекулярних методів вивчення генетичної структури тварин. Вони відвідали приміщення для проведення ДНК-діагностики, ознайомилися із наявними в лабораторії приладами, принципом їх роботи та призначенням. Слід зазначити, що студенти цікавилися науковими розробками інституту, їх прикладною спрямованістю та перспективами досліджень саме у галузі сільськогосподарської генетики та біотехнології.