Нове

Більше статтей...

Проведено науково-практичний семінар з оцінки типу будови тіла корів-первісток

  20.07.2021 У племзаводі ДПДГ “Олександрівське” Тростянецького району Вінницької області з розведення великої рогатої худоби українських чорно- та червоно-рябих молочних порід 15–16 липня 2021 року працівниками Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН Г. С. Коваленком та С. В. Приймою зі спеціалістами господарства проведений науково-практичний семінар з оцінки типу будови тіла корів-первісток. У процесі роботи семінару були використанні різні методи оцінки екстер’єру, а саме взяття промірів та окомірна лінійна оцінка за чинною інструкцією з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід і міжнародною системою відповідно рекомендацій ICAR. Проведена практична експертна оцінка екстер’єру 197 корів, переважно первісток.

 

Засідання координаційної ради щодо виконання ПНД НААН № 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття» за І півріччя 2021 року

18.10.2020.28–9 липня 2021 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НАН відбулося онлайн-засідання координаційної ради щодо виконання завдань програми наукових досліджень НААН № 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття» за І півріччя 2021 року. Звіти надали 17 наукових установ, виконавців програми. Робота координаційної ради пройшла в конструктивній обстановці, зацікавленості наукової спільноти результатами досліджень за різними видами тварин. Було висловлено ряд слушних пропозицій та зауважень, які мають бути враховані виконавцями у подальшій роботі.

За результатами засідання прийнято рішення, яке разом з рецензіями буде надіслано установам-співвиконавцям ПНД.

 

Про проміжне оцінювання наукової діяльності аспірантів

 

01.11.20201    Згідно з Положенням про порядок звітування здобувачів наукового ступеня доктора філософії про виконання індивідуального плану роботи в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, 1 липня 2021 року відбулося засідання Методичної ради Інституту. Було заслухано звіти здобувачів вищої освіти 1–4 років навчання про виконання ними індивідуального плану наукової роботи, участі в конференціях, наявності публікацій, академічної мобільності, можливості захисту дисертацій до закінчення терміну навчання в аспірантурі. Визнано, що результати досліджень окремих аспірантів 3–4 років навчання, після дотримання усіх встановлених процедур, можуть бути представленими на розгляд спеціалізованої вченої ради.

    Аспіранти 2016–2017 року набору ознайомленні з необхідністю захисту дисертаційних робіт до кінця поточного року відповідно до наказу МОН України.

 

 

Проведено конференцію молодих учених і аспірантів з міжнародною участю «Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві»

01.07.202130 червня 2021 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН було проведено чергову XІХ Всеукраїнську наукову конференцію молодих учених і аспірантів з міжнародною участю «Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві».

З вступним словом та побажанням плідної праці конференції,  реалізації запланованих завдань, творчих успіхів у науковій роботі, удосконалення майстерності висвітлення результатів досліджень молодим вченим та аспірантам,  виступив директор Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН,  доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН Юрій Павлович Полупан.

В конференції взяли участь: В. Г. Гурський, І. М. Желізняк, П. В. Король, М. Б. Кулакова, О. Ю. Лизогуб, О. М. Магеровська,  А. В. Мельник, В. В. Мельник, І. Д. Мітіогло, А. В. Муженко, Я. Я. Пасічняк, А. Р. Пендюк, М. С. Петько, В. І. Рак та Н. Ю. Темах.

За результатами оцінювання визначили, що І місце з матеріальною відзнакою присуджено – Оксані Юріївні Лизогуб  доповідь «Дослідження рівня фрагментації ДНК кріоконсервованих еякульованих сперматозоїдів кнурів»;

ІІ – Петру Вікторовичу Король «Створення трансгенних химер качок за допомогою системи редагування геному CRISPR/Cas9 методом мікроін'єкції»;

ІІІ – Марʼяні Богданівні Кулаковій «Надійність геномного прогнозу племінної цінності бугаїв голштинської породи».

Матеріали конференції опубліковано черговим окремим виданням http://www.iabg.org.ua/images/M_images/tezy%202021.pdf

Про участь у онлайн вебінарі «Рекомендації FAO щодо інновацій у кріоконсервації генетичних ресурсів тварин»

25.06.202111 травня 2021 року завідувачка відділу генетичних ресурсів тварин Олена Сидоренко взяла участь у онлайн вебінарі присвяченому оновленню положень FAO щодо інновацій з кріоконсервації генетичних ресурсів тварин для менеджерів генбанків. На семінарі доповідачі ознайомили з Делегованим Регламентом Комісії (ЄС) 2020/686 від 17 грудня 2019 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2016/429 Європейського Парламенту та Ради щодо схвалення закладів виробництва генетичного матеріалу та вимог щодо відстеження та здоров’я тварин, переміщення в межах ЄС генетичного матеріалу деяких наземних тварин, які утримуються. Цей новий регламент вперше визнає генбанки та санкціонує переміщення в ЄС генетичного матеріалу. Ознайомлено з функціонуванням Європейської мережі генбанків для генетичних ресурсів тварин (EUGENA), метою якої є підтримання збереження ex situ і сталого використання генетичних ресурсів тварин та сприяння впровадженню Глобального плану дій та Нагойського протоколу щодо спільного використання. Також були представлені доповіді щодо формування баз даних та документування, функціонування генбанків, основ їх належного управління, доступу до колекцій генетичного матеріалу та його передачі відповідно до законодавства на прикладі Європейських країн. Представлені доповіді викликали жвавий інтерес у слухачів, які мали можливість задати свої питання та обмінятися думками під час обговорення.

Відбулося ознайомлення з регіональним проєктом «Підвищення ефективності продуктивності дрібної рогатої худоби зі зниженням інтенсивності еміссії GHG»

18.05.202118 травня 2021 року в онлайн-режимі відбулася зустріч з Регіональним офісом ФАО по Європі та Центральній Азії було проведено ознайомлення з регіональним проєктом «Підвищення ефективності продуктивності дрібної рогатої худоби зі зниженням інтенсивності еміссії GHG» та навчання в рамках цього проєкту.

Участь науковців інституту в роботі виставки «АГРО-2021»

1.10.06.2021Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН є активним учасником профільних виставок та заходів. В цьому році на території Експоцентру України відбулася вже 33-тя Міжнародна агропромислова виставка «АГРО-2021», де в експозиції Національної академії аграрних наук України для учасників та відвідувачів були представлені наукові розробки та практичні рекомендації науковців інституту.

Співробітники інституту також взяли активну участь в роботі спеціалізованих виставок та панельних дискусій, що відбулись у рамках заходу. Зокрема, відвідали IV Агрополітичний форум, де у вітальному слові міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко наголосив, що лобіюватиме питання щодо підвищення підтримки агросектору, який формує в державі 50% валютної виручки і 20% ВВП, до рівня 1% від ВВП країни. 

Наразі одним із пріоритетних напрямків сільського господарства є органічне виробництво, тому науковців інституту особливо зацікавили доповіді учасників конференції «Органік: знання, досвід, результат», що відбулась в рамках Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2021» та 2.10.06.2021Спеціалізованої виставки-ярмарку органічних продуктів і технологій «ORGANIC-2021». Рік тому ЄС ухвалив дві стратегії – “Від ферми до виделки” та  Стратегію біорізноманіття до 2030 року, було заявлено про амбітні плани збільшення органічного виробництва в країнах ЄС до щонайменше 25% від всіх сільськогосподарських земель. Враховуючи лідерські позиції України в експорті органічної продукції до ЄС в попередні роки, для аграріїв надважливо адаптувати діяльність відповідно до нового органічного законодавства, що впроваджується в ЄС з 2022 року. Для довідки, минулого року Україна експортувала до ЄС 217,2 тис. тонн органічної продукції та займає 4 місце за обсягами імпорту органічної продукції на цей ринок, з-поміж 123 країн-експортерів.

Активним учасником виставки «ORGANIC-2021» також був один із найбільших виробників сертифікованої органічної продукції тваринництва, приватне підприємство «Галекс-Агро» (Житомирська обл.), що є племінним репродуктором з розведення симентальської породи великої рогатої худоби, де в рамках науково-інноваційної співпраці науковцями інституту виконувались завдання із селекційно-племінної роботи зі стадом підприємства. Для довідки: станом на 1 січня 2021 року в господарстві утримувалось 1987 голів худоби, в т.ч. 1327 корів. Середній надій від корови за даними річного звіту за 2020 рік становив 7336 кг, із вмістом жиру 4,1% та білку 3,1%. 

За результатами участі в виставці, вагомі досягнення та пропаганду наукових знать колектив Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН був нагороджений Дипломом Міністерства агарної політики та продовольства України та Подякою Національної академії аграрних наук України.

 

Про участь у 45-й щорічній міжнародній конференції молодих вчених “Холод в біології та медицині – 2021”

14.06.202120 травня 2021 року аспірантка Інституту розведення і генетики тварин імені М,В.Зубця НААН Оксана Лизогуб взяла участь у 45-й щорічній конференції молодих вчених «Холод і біології та медицині – 2021» (м. Харків). Конференцію організовано та проведено Радою молодих вчених спільно з дирекцією Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України та Кафедрою ЮНЕСКО з кріобіології.

У роботі заходу взяли участь науковці науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів з України та країн Європи (Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН, Харківський національній університет ім. В.Н. Каразіна, ТОВ «Інститут Сучасних Ветеринарних Технологій», University of Alberta (Canada), Shantou University Medical College (China), Харківський державний університет харчування та торгівлі, Universidade de Vigo (Spain), Petrov’s Institute of Oncology and Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (St. Petersburg, Russian Federation), Харківський національний медичний університет, Державний заклад «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України», Донецький національний медичний університет МОЗ України, Національний університет біоресурсів і природокористування та інші).

Слід відмітити, що сього річ конференція проходила в дистанційному режимі. Під час конференції учасник обговорювали питання низькотемпературного зберігання біологічних об’єктів (клітин, тканин, органів людини, тварин або рослин), їх підготовку до охолодження та відігрівання; використання низьких і наднизьких температур у медицині; організація та робота низькотемпературних банків.

Оксана Лизогуб представила доповідь на тему «Оцінка життєздатності сперматозоїдів кнурів» (https://drive.google.com/file/d/1ddT0-Yfp_2RNu9AXq1jH95YhsM-kzKUz/view). Доповідь викликала жваве обговорення та неприхованих інтерес до висвітлених результатів досліджень, що спричинило велику кількість питань до доповідачки. Роботи учасників будуть опубліковані у збірнику тез доповідей. 

 

Участь у зустрічі Робочих груп ERFP від FAO

2.14.06.20211-3 травня 2021 року в онлайн-режимі відбулася зустріч Робочих груп з Документації та інформації і Збереження ex-situ Європейського регіонального центру (ERFP) від ФАО. На зустрічі обговорювалися питання удосконалення розісланої попередньо Європейської стратегії в області генетичних ресурсів тварин та ознайомлення присутніх зі здобутками ERFP та вкладу для цього інших країн.

Про участь аспірантки Оксани Лизогуб у Весняній школі молодого науковця «Інноваційно-науковий простір дослідника ХХІ сторіччя»

sertyfikat lyzohub  Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України цього річ оголосила конкурс для участі в інноваційному освітньо-науковому проєкті для молодих вчених – Весняна школа молодого науковця (http://ysc.in.ua/2021/04/06/vesniana-shkola-molodoho-naukovtsia_-innovatsiino-naukovyi-prostir-doslidnyka-khkhi-storichchia-_nezabarom-start/)

  Головною метою є формування унікального освітньо-наукового простору, що сприятиме наданню консультативної допомоги молодим вченим, підвищенню якості наукових досліджень, професійному зростанню та ефективній підготовці конкурентоспроможного вченого в сучасних умовах України.

  Для участі у Весняній школі, яка проходила з 17 по 21 травня 2021 року, було подано понад 30 анкет учасників, які поділилися своїми сподіваннями від проєкту та мотивацією до участі. За результатами конкурсного відбору було обрано 12 молодих вчених, які виявили бажання стати слухачами Школи, підвищити свій професійний рівень, особистий потенціал та розширити коло цікавих знайомств. Серед обраних слухачів Весняної школи була аспірантка другого року навчання Інституту Оксана Лизогуб  (http://ysc.in.ua/2021/05/15/vesniana_shkola-molodoho-naukovtsia_slukhachi_znaiomstvo/). 

  Слід зазначити, що ця четверта Весняна школа молодого науковця Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України була проведена у дистанційній формі. Під час роботи Весняної школи було розглянуті питання, які є необхідними для формування портрету сучасного науковця. Було обговорено питання отримання грантів, зокрема з ЄС, що має свої особливості, порівняно з отриманням національних. Разом з фахівцями та учасниками курсів було вивчене питання інтелектуальної власності та захисту власних прав, як науковців. Крім насичених лекцій та дискусій, були проведені практичні семінари на яких закріплено отримані знання. У результаті тижневого навчання було отримано сертифікати, які засвідчують успішне проходження даної школи.

 

Розширене засідання вченої ради інституту

07.06.2021   7 червня відбулося розширене засідання вченої ради інституту щодо розгляду Звернення Президії Національної академії аграрних наук України до вчених, працівників наукових установ і державних підприємств Академії та громадськості (протокол № 8 від 28 травня 2021 року) про постійний тиск та безпідставні звинувачення на адресу керівництва, установ та дослідних господарств НААН.

  Вченою радою було одностайно підтримано Звернення учасників Загальних зборів Національної академії аграрних наук України до Президента України В.О. Зеленського, № 1-6144 від 12.05.21, Постанови № 7/3 Президії НААН від 19.05.21 «Про звернення Національної академії аграрних наук України до Президента України про захист честі та гідності науковців» та Звернення Президії Національної академії аграрних наук України до вчених, працівників наукових установ і державних підприємств Академії та громадськості (протокол № 8 від 28 травня 2021 року). 

 

04 червня 2021 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця відбувся круглий стіл на тему: «Освітньо-наукова програма «Біологія»

04.06.202104 червня 2021 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця відбувся круглий стіл на тему: «Освітньо-наукова програма «Біологія» підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – перспективи подальшого розвитку» за участі гаранта ОНП С.І.Ковтун, науково-педагогічних працівників, аспірантів. Розглянуто проблеми якості внутрішнього забезпечення освіти, академічної доброчесності, академічної мобільності, публікацій у міжнародному науковому середовищі, залучення іноземних фахівців до проведення аудиторних занять, видання підручників та посібників науковцями Інституту, участі аспірантів у госпдоговорних тематиках тощо. Визначені основні вектори перспективи розвитку ОНП.

Вітаємо Оксану Щербак з одержанням чергового гранту!

24.05.2021

Розширюємо співпрацю із проєктом «BioUkraine» Фундації Україна-США, яка успішно розпочалася 2020 року з отримання Оксаною Щербак гранту для участі у онлайн-конференції, набуття Інститутом членства в Американському товаристві науки про тварин і Американській асоціації ембріотрансплантації (07.10.20, https://bioukraine.org/programs/travel-grants/).

«BioUkraine» Фундації Україна-США надає дослідницькі гранти українським науковцям-біотехнологам з метою розширення та комерціалізації  досліджень. На конкурсній основі в цьому році Оксана Щербак також одержала грант для технічного забезпечення проекту «Використання біотехнології трансплантації ембріонів для розмноження великої рогатої худоби та збереження генофонду».

  Отриманий грант буде спрямовано на комплектування необхідними інструментами та обладнанням для ефективного функціонування лабораторії з трансплантації ембріонів великої рогатої худоби на базі державного підприємства «Дослідне господарство «Христинівське» ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН».

Вітання з професійним святом!

17.05.01.2021

 В переддень Дня науки, 14 травня, відбулося урочисте зібрання колективу інституту, присвячене професійному святу - Дню науки. Разом з директором інституту Ю. П. Полупаном співробітників привітав перший віце-президент НААН М. В. Гладій, який також вручив нагороди Академії науковцям установи – пам'ятну ювілейну медаль «100 років Національної Академії аграрних наук України» старшому науковому співробітнику, кандидату біологічних наук А. П. Кругляку та Почесну грамоту Президії Національної Академії аграрних наук України науковому співробітнику С. В. Приймі.

17.05.02.2021   17.05.03.2021

 

До Дня науки в Україні. Захищено п’ять дисертацій на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01

12.05.2021 12, 13 та 14 травня 2021 року на черговому засіданні нашої Спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 відбувся прилюдний захист дисертацій на здобуття наукових ступенів:

- доктора с.-г. наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика, Облапа Руслана Олександровича на тему «Методологія молекулярно-генетичного оцінювання сільськогосподарської продукції». Науковий консультант – доктор с.-г. наук, професор Димань Тетяна Миколаївна;

- кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин, Ільницької Тетяни Євгеніївни на тему «Обґрунтування системи селекційно-племінної роботи при удосконаленні коней спортивного напряму використання». Науковий керівник – кандидат с.-г. наук, старший наук. співробітник Бондаренко Ольга Володимирівна;

13.05.2021

- доктора с.-г. наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика, Шельова Андрія Володимировича на тему «Поліморфізм генетичних ресурсів тварин за мікросателітними локусами ДНК». Науковий консультант – доктор с.-г. наук, професор Копилов Кирило  В’ячеславович; 

- кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин, Маковської Наталії Миколаївни на тему «Співвідносна мінливість неспецифічної резистентності та господарськи корисних ознак великої рогатої худоби та свиней». Науковий керівник – кандидат с.-г. наук, старший наук. співробітник Бірюкова Ольга Дмитрівна;

- кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин, Климковецького Антона Анатолійовича на тему «Зв’язок раннього онтогенетичного розвитку і продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи». Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор, член-кор. НААН Полупан Юрій Павлович.

14.05.2021

Як і в попередній раз, зважаючи на потребу дотримання карантинних вимог, захисти дисертацій відбулися у змішаному форматі (очно-дистанційному) із використанням режиму онлайн-конференції на платформі Zoom.

За результатами успішного захисту рішення про присудження наукових ступенів прийняті одноголосно. Щиро вітаємо здобувачів!

Спеціалізована вчена рада Д 27.355.01 при Інституті вже 28 рік проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальностей 06.02.01 – розведення та селекція тварин та 03.00.15 – генетика (єдина в Україні). Наразі за час існування ради було захищено 216 дисертацій (57 докторських та 159 кандидатських).

Про засідання Спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 у змішаному форматі

01.04.05.202128 квітня 2021 року на черговому засіданні нашої Спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 відбувся прилюдний захист дисертацій на здобуття наукових ступенів:

- кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин, Шкурко Марини Іванівни на тему «Ефективність виробництва м’яса качок за чистопорідного розведення та гібридизації». Науковий керівник – доктор біол. наук, професор Бондаренко Ю. В.;

- кандидата с.-г. наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика, Сировнєва Григорія Ігоровича на тему «Гени ECR F18/FUT1 i ECR F4/MUC4 та їх вплив на господарськи корисні ознаки свиней у закритій популяції». Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор, нині покійний Сметанін В. Т.

Зважаючи на потребу дотримання карантинних вимог, захисти дисертацій вперше відбулися у змішаному форматі (очно-дистанційному) із використанням режиму онлайн-конференції на платформі Zoom.

02.04.05.2021За результатами успішного захисту рішення про присудження наукових ступенів прийнято одноголосно. Щиро вітаємо здобувачів!

В цьому році це перші дві дисертації, а протягом 12–14 травня 2021 року буде розглянуто ще 5 дисертаційних робіт також у змішаному форматі 

http://iabg.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=71).  

 Довідково. Спеціалізована вчена рада Д 27.355.01 при Інституті вже 28 рік проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальностей 06.02.01 – розведення та селекція тварин та 03.00.15 – генетика (єдина в Україні). Впродовж 2018–2020 рр. спецрада атестувала 17 науковців вищої кваліфікації за результатами захисту докторської (сім) та кандидатської (десять) дисертації. За час існування ради було захищено 211 дисертацій (55 докторських та 156 кандидатських) і ефективно підготовлено науковців вищої кваліфікації для установ системи НААН, вищих навчальних закладів та науково-виробничих організацій і медичних установ нашої держави. Наразі вісім із них працюють у закладах з проблем репродукції людини в Канаді, США, Польщі і Україні.

29 квітня 2021 року відбувся круглий стіл на тему: «Освітньо-наукова програма «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

 30.04.2021.229 квітня 2021 року  в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця відбувся круглий стіл на тему: «Освітньо-наукова програма «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»  підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – перспективи подальшого розвитку» за участі гаранта ОНП Полупана Ю. П., науково-педагогічних працівників, аспірантів. Розглянуто проблеми якості внутрішнього забезпечення освіти, академічної доброчесності, академічної мобільності, публікацій у міжнародному науковому середовищі, залучення іноземних фахівців до проведення аудиторних занять, видання підручників та посібників науковцями Інституту, участі аспірантів у госпдоговорних тематиках тощо. Визначені основні вектори перспективи розвитку ОНП.

У читальній залі Інституту презентовано книжкову виставку "До 85 річчя від дня народження відомого вченого-генетика, доктора сільськогосподарських наук, професора Бориса Євгеновича Подоби»

28.04.2021

  На виставці представлено  літературу про життєвий та творчий шлях ученого, основні наукові праці: монографії, науково-методичні розробки, рекомендації, програми з питань селекції та генетики тварин, статті, опубліковані у наукових збірниках та періодичних виданнях.

  До ювілею вченого підготовлено біобібліографічний покажчик наукових праць "Професор ПОДОБА Борис Євгенович". Хронологічний покажчик уміщує бібліографічні описи праць ученого (374 публікації), видань за його науковою редакцією, літературу про життя та діяльність.

 

Проведено навчання з підвищення кваліфікації наукових кадрів

13.04.2021.2   В Інституті у період з 12 по 16 квітня 2021 року проведено онлайн навчання з підвищення кваліфікації наукових працівників наукових установ НААН за спеціальностями розведення та селекція тварин, генетика сільськогосподарських тварин, репродуктивна біотехнологія.

   Навчання пройшли 12 слухачів з установ НААН. З Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» - ННСГЦВ: з лабораторії скотарства – завідувач лабораторії А. В. Писаренко, старший науковий співробітник М. І. Буюклу, науковий співробітник Н. М. Фурса (спеціальність розведення та селекція тварин), з лабораторії генетики – завідувач лабораторії К. В. Скрепець, науковий співробітник Г. О. Яковчук (спеціальність генетика). З відділу біорізноманіття та екології Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН – завідувач відділу О. М. Гавриш (спеціальність генетика), науковий співробітник В. В. Михно (спеціальність репродуктивна біотехнологія). З Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, відділу розведення, технології утримання та годівлі тварин на навчанні були присутні завідувач відділу М. А. Петришин, провідні наукові співробітники О. І. Стадницька, М. І. Когут, В. М. Братюк та науковий співробітник Г. В. Ільницька (спеціальність розведення та селекція тварин).

13.04.2021.3 Для слухачів курсів підвищення кваліфікації було прочитано лекції щодо сучасного стану та перспективних напрямів проведення наукових досліджень з питань селекції та розведення тварин, генетики, репродуктивних технологій, збереження генофонду локальних та зникаючих порід сільськогосподарських тварин та впровадження їх результатів в практику тваринництва. Слухачі також були ознайомлені з основними публікаціями співробітників інституту за останні три роки.

 Навчання проводили кандидати біологічних наук А. П. Кругляк, Г. С. Шарапа, П. П. Джус, Д. М. Басовський, кандидати сільськогосподарських наук О. В. Щербак, О. В. Сидоренко, П. А. Троцький, Н. Г. Черняк, Л. Ф. Стародуб, Н. Б. Мохначова, Т. О. Кругляк та завідувачка бібліотеки В. І. Фасоля.

   Після закінчення навчання кожен слухач отримав свідоцтво про проходження курсів підвищення кваліфікації наукових працівників.

 


 

Про участь у міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Біотехнологія у тваринництві. Історія, сьогодення, майбутнє»

13.04.2021

7 квітня 2021 року співробітниками Інституту А. П. Кругляк та О. В. Сидоренко взято активну участь у міжнародній науково-практичній онлайн конференції «Біотехнологія у тваринництві. Історія, сьогодення, майбутнє», приуроченій 110-й річниці від дня народження видатного вченого, заслуженого діяча науки України, доктора біологічних наук, професора Ігоря Васильовича Смирнова (НУБіП України, Київ). Детальніше за посиланням: https://nubip.edu.ua/node/90427

У читальній залі Інституту презентовано книжкову виставку "Наукові публікації вчених Інституту за 2020 рік"

08.02.2021 Експозиція представляє наукові збірники, рекомендації та методичні рекомендації, програми, каталоги, матеріали конференцій, статті в наукових збірниках та журналах. Усього за рік ученими опубліковано 107 наукових праць: книги та брошури – 14 видань; статті, тези – 93. На виставці представлено як вітчизняні, так і зарубіжні видання в яких опубліковано 13 статей, серед них 6 – проіндексовано наукометричними базами даних Web of Science і Scopus. Запрошуємо до перегляду.