Нове

Більше статтей...

Про стажування в Китаї

З 1 березня по 31 травня 2017 р. проходило міжнародне стажування кандидата с.-г. наук Сидоренко Олени Василівни в лабораторії генетики птиці Інституту тваринництва і ветеринарії Чжецянської академії сільськогосподарських наук та компанії Zhejiang Generation Biological Science and Technology Co, Ltd (Китайська Народна Республіка). За програмою стажування було передбачено вивчення процесів селекції, відтворення та біотехнології птиці.

Впродовж стажування відбулося ознайомлення та практичне застосування біотехнологічних методів перенесення трансгенної конструкції ДНК-вектору в геном качки шляхом отримання незрілих ооцитів, здійснення мікроін’єкцій у пронуклеуси та трансфекції з подальшим штучним осіменінням самок. Також проведено оцінку та аналіз отриманих тварин за показниками росту, розвитку та продуктивністю.

Відбувся обмін досвідом з науковцями у галузі біотехнології, селекції, генетики птиці.

Про участь у Літній Школі проекту Жана Моне модуль програми Еразмус+ «Інструменти, політика та кращі практики захисту довкілля у Європейському Союзі: виклики для України»

7 та 8 червня 2017 року в Національному університеті харчових технологій (м. Київ) у рамках реалізації проекту Європейського Союзу програми Еразмус+ у категорії проектів Жана Моне, що спрямовані на підтримку європейських студій в університетах країн-партнерів ЄС проходила Літня Школа «Інструменти, політика та кращі практики захисту довкілля у Європейському Союзі: виклики для України/EcoPro». До участі у заході були запрошені представники державних органів влади та місцевого самоврядування, виробництва, громадських організацій, викладачі, дослідники.

Від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН в роботі Літньої Школи взяла участь завідувач лабораторії біотехнології, кандидат с.-г. наук Оксана Щербак. Під час роботи Школи була проведена творча дискусія, на якій розглянуто спільні питання щодо законодавчої бази у сфері охорони навколишнього середовища та збереження генофонду вітчизняних порід сільськогосподарських тварин. Наголошено на доцільності гармонізації нормативної бази України із кращими практиками Європейського Союзу.

Обговорювались наступні питання: сучасні принципи та інструменти реалізації екологічної політики ЄС; загальне та галузеве екологічне законодавство ЄС; кращі практики у сфері охорони навколишнього середовища у державах-членах ЄС; принципи екологічної політики ЄС у рамках стратегії сталого розвитку; порівняльний аналіз екологічного законодавства ЄС та України; гармонізація українських стандартів до стандартів та норм ЄС.

Слухачам свої доповіді представили: проректор з міжнародних зв’язків та інтеграції НУХТ Ярослав Засядько, голова Української асоціації викладачів і дослідників європейської інтеграції Ірина Сікорська, професор кафедри біохімії та екологічного контролю НУХТ, координатор проекту Ігор Якименко, керівник відділу тестування Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз «Тест» Ніна Кільдій, директор Національного центру токсичних сполук у навколишньому середовищі (RECETOX), Університет Масарика (Брно, Чеська Республіка) Катерина Себкова. Слід зазначити, що доповідь пані К. Себкової щодо законодавчої системи ЄС у галузі хімічних забрудників надзвичайно зацікавила присутніх.

Про участь науковців інституту у Міжнародному науково-практичному семінарі «Канадський день молока»

14 червня 2017 року на базі племінного заводу ТДВ «Терезине» (смт. Терезине, Білоцерківський район Київська область) відбувся міжнародний науково-практичний семінар «Канадський день молока». Організатор семінару ТОВ «Сімекс Альянс Україна», Інститут розведення та генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН.

Відкрив даний захід посол Канади в Україні Роман Ващук та генеральний директор «Сімекс Канада» Пол Лармер. З вступним словом виступили директор ТОВ «Сімекс Альянс Україна» Саулко В.В. та директор ТДВ «Терезине» Кудлай І.М.

В роботі семінару взяли участь представники Білоцерківського державного аграрного університету, Сумського державного аграрного університету, НУБіП України, спеціалісти господарств з розведення великої рогатої худоби різних регіонів України, представники районної адміністрації, Департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації, Асоціація виробників молока. Всього – 320 осіб.

Відбулися виступи провідних спеціалістів компанії «Сімекс Канада» Марка Карсона, менеджера з рішень; Дрю Слоена, директора бізнес-розвитку; Майкла Веста, менеджера з генетичних рішень. Від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН в роботі семінару взяли участь кандидати с.-г. наук Н.Г. Черняк, Л.В. Вишневський, Г.С. Шарапа, О.Д. Бірюкова, Д.М. Басовський, О.В. Сидоренко, науковий співробітник О.П. Гончарук.

Н.Г. Черняк і О.П. Гончарук було проведено відбір та підготовку до проведення параду корів, нетелей та телиць голштинської породи канадської селекції. Під час роботи семінару обговорювались питання загальних світових тенденцій селекційної справи в молочному скотарстві України та Канади. В рамках семінару було оцінено нові можливості розвитку молочного скотарства. Особливою темою семінару стало обговорення та проведення майстер-класу з лінійної оцінки тварин. Проведено парад корів голштинської породи канадської селекції та продемонстровано переваги роботизованої молочної ферми. Були висвітлені питання відтворення корів та вплив генетики на отримання здорових корів.

Про науково-практичний семінар «Методологія та процедури ведення племінного обліку у стадах молочної худоби згідно з рекомендаціями ICAR»

22 червня 2017 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН проведено науково-практичний семінар з актуальних питань ведення племінного обліку в підконтрольних стадах великої рогатої худоби, формування автоматизованих інформаційних баз даних та реєстрації племінних тварин.

В роботі семінару взяли участь представники Білоцерківського державного аграрного університету, Сумського державного аграрного університету, НУБіП України, спеціалісти господарств з розведення великої рогатої худоби різних регіонів України, представники районної адміністрації, Департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації, Асоціація виробників молока. Всього – 320 осіб.

В роботі семінару приймали участь науковці та аспіранти Інституту. На семінарі була представлена на розгляд доповідь завідуючого відділом генетичних ресурсів тварин Вишневського Леоніда Васильовича «Методологія та процедури ведення племінного обліку у стадах молочної худоби згідно з рекомендаціями ICAR».

Розглядалися наступні питання: Основні вимоги законодавства України і Європейського Союзу, рекомендації Міжнародного комітету з обліку і реєстрації тварин (ICAR) та міжнародних організацій з тваринництва стосовно методології та процедур ведення обліку, реєстрації племінних і підконтрольних тварин, оцінки племінної цінності, публікації офіційних результатів обліку та оцінки, ролі селекційних центрів та уповноважених організацій у функціонуванні системи.

Більш детально були розглянуті вимоги до таких процесів, як:
• ідентифікація тварин;
• контроль родоводу, продуктивні та функціональні ознаки, характеристики типу, стан здоров’я, інші ознаки;
• реєстрація осіменінь (парувань) та отелень;
• система обліку молока та його складових;
• генетичні оцінки;
• функціональні характеристики та система оцінки типу;
• формування та функціонування центральної бази даних;
• запровадження системи нагляду за обліком і реєстрацією та забезпечення якості.

Науковці Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН взяли активну участь в обговоренні доповіді. У всіх виступах зазначалась актуальність піднятих питань та важливість застосування уніфікованих процедур обліку в практичній діяльності суб’єктів з племінної справи у тваринництві, ролі науки та Інституту, зокрема, у запровадженні в Україні системи реєстрації племінних і підконтрольних тварин, створення автоматизованої інформаційної системи (АІС) в тваринництві, як однієї з основних ланок в реалізації селекційних програм (А.П. Кругляк, А.Є. Почукалін, Т.П. Коваль, Ю.П. Полупан). Були також висловлені деякі зауваження та пропозиції стосовно методологічних підходів і організації процесів.

Про загальноінститутський науково-практичний семінар «Лінійна оцінка. Баланс корови»

4 липня 2017 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбувся загальноінститутський науково-практичний семінар «Лінійна оцінка. Баланс корови». У роботі семінару брали участь науковці інституту.

З доповіддю виступила завідувач лабораторії селекції чорно-рябих порід, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник Наталія Григорівна Черняк. Доповідачем були висвітлені наступні питання: лінійна оцінка типу тварин та баланс корови голштинської породи за канадською системою оцінки; сучасні підходи щодо закріплення бугаїв-плідників за маточним поголів’ям; використання сексованої сперми бугаїв-плідників; використання сперми бугаїв-плідників з підвищеною запліднюючою здатністю (Repromax), легкістю отелення (Calving Ease) та Immunity+(I) сперми бугаїв з властивістю до передачі сильного імунітету.

В обговоренні виступили: кандидат с.-г. наук Шарапа Г.С. щодо відтворної здатності корів в умовах сучасних технологій утримання; кандидат с.-г. наук Вишневський Л.В. щодо світової ролі лінійної оцінки типу тварин; кандидат с.-г. наук Кругляк А.П. про новітні підходи при закріпленні бугаїв-плідників за маточним поголів’ям.

В рамках семінару було оцінено нові можливості розвитку молочного скотарства в Україні. Особливою темою семінару стало обговорення проведеного майстер-класу (відео та фото) з лінійної оцінки тварин, що проходило в рамках міжнародного науково-практичного семінару «Канадський день молока» (14.07.17, ТДВ «Терезине»). Були висвітлені питання відтворення корів та впливу генетики на отримання здорових корів.

Про участь Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН у V Науковій конференції «Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології»

1 – 2 грудня 2016 року у Великій конференц-залі Президії Національної академії наук України проходила V Наукова конференція «Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології» (НАНСИС – 2016), яку організовано з метою координації досліджень і обміну інформацією про новітні досягнення в галузі вивчення, отримання та застосування нанорозмірних систем і наноматеріалів. У її роботі взяли участь вітчизняні науковці та експерти у галузі нанотехнологій Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Інституту біохімії ім. О.В. Паладіна НАН України, Інституту фізіології ім. О.О. Богомольца НАН України, Національний університет «Львівська політехніка», Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київський національний університет технологій та дизайну та інших закладів.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся Перший віце-президент НАН України академік НАН України Антон Григорович Наумовець, який ознайомив з результатами робіт нещодавніх досліджень і розробок Національної академії наук України в галузі нанотехнологій.

Від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця Національної академії аграрних наук України в роботі конференції взяла участь завідувач лабораторії біотехнології, кандидат сільськогосподарських наук Оксана Василівна Щербак, яка представила стендову доповідь «Вплив наноматеріалу на формування ембріонів свиней in vitro»». Під час постер-сесії була проведена творча дискусія, на якій розглянуто перспективи застосування нанотехнологій для зберігання та транспортування генетичного матеріалу тварин. Наголошено на доцільності використання статевих клітин і ембріонів тварин для проведення комплексних досліджень щодо виявлення токсичного та мутагенного впливу наноматеріалів в умовах in vitro, визначення на тваринах можливих вторинних ефектів використання фармакологічних нанобіологічних препаратів.

Під час роботи конференції організатори особливу увагу звертали на координацію досліджень та обмін інформацією про новітні досягнення в галузі вивчення, отримання та застосування нанорозмірних систем і наноматеріалів. Конференція НАНСИС – 2016 стала платформою обговорення нових результатів, які охопили найважливіші аспекти нанотехнологій.

Про загальноінститутський науково-методологічний семінар «Економічна оцінка непродуктивних витрат у молочному скотарстві»

5 грудня 2016 р. на базі Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбувся загальноінститутський науково-методологічний семінар «Економічна оцінка непродуктивних витрат у молочному скотарстві». Обговорено питання суті витрат як економічної категорії; класифікації витрат, групування витрат на виробництво продукції за економічними елементами; етапи економічної оцінки непродуктивних витрат; сучасної структури витрат на виробництво продукції основного молочного стада – молока та приросту живої маси великої рогатої худоби; показників ефективності використання ресурсів у молочному скотарстві; класифікації недоліків організації виробництва, порушення технології в молочному скотарстві; методичні приклади визначення непродуктивних витрат на виробництво молока та приросту живої маси великої рогатої худоби.

В процесі обговорення наданої інформації, учасники семінару найбільшу зацікавленість виявили до питань, безпосередньо пов’язаних із напрямами наукової діяльності інституту. Зокрема, завідувач лабораторії відтворення, канд. с.-г. наук, с.н.с. Сергій Володимирович Кузебний вказав на актуальність вказаного наукового напряму, особливо методики визначення непродуктивних витрат від неплідності корів та телиць. Радник директора, канд. с.-г. наук, с.н.с. Микола Григорович Порхун висловив побажання застосувати оприлюднені в ході доповіді методичні підходи для поглибленого аналізу виробничої діяльності дослідних господарств інституту. Завідувач лабораторії селекції червоно-рябих порід, канд. с.-г. наук, с.н.с. Ольга Дмитрівна Бірюкова наголосила на необхідності використання вказаних економічних розробок при визначенні ефективності селекційних досягнень у скотарстві. Провідний науковий співробітник лабораторії селекції червоно-рябих порід, канд. с.-г. наук, с.н.с. Григорій Самійлович Коваленко надав слушне зауваження щодо об’єднання результатів досліджень у м’ясному та молочному скотарстві щодо визначення непродуктивних витрат від неплідності корів та телиць.

Підсумовуючи основні тези наукового семінару, заступник директора з наукової роботи, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН Світлана Іванівна Ковтун наголосила на перспективах проведення подальших досліджень науковців інституту щодо оцінки непродуктивних витрат у скотарстві та необхідності проведення семінарів з методологічних питань для підвищення ефективності міждисциплінарних досліджень та встановлення тісних контактів між науковцями різних підрозділів інституту.

Присутніми було висловлено побажання про продовження у наступному році практики проведення науково-методологічних семінарів за основними напрямами досліджень науковців інституту.

Про науково-методологічний семінар «Методи молекулярної генетики та геноміки у біотехнологічних дослідженнях»

28 листопада 2016 р. на базі Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбувся науково-методологічний семінар щодо застосування методів молекулярної генетики та геноміки у біотехнологічних дослідженнях. Обговорено питання використанням молекулярно-генетичних і цитогенетичних методів прогнозування якості генеративних клітин для природного відтворення і кріоконсервації гамет; зажиттєвого визначення статі ембріонів; підходи створення та генетичної ідентифікації особин клонованого або трансплантаційного походження; методи створення генетично-модифікованих організмів, перспективи їх використання як біомедичних моделей і продуцентів біологічно активних речовин, можливості створення стад таких тварин із покращеними якостями продукції та резистентністю до захворювань; біоетичні аспекти трансгенезу; діагностики інфекційних агентів у біологічному матеріалі, призначеному для ксенотрансплантації та тривалого зберігання у кріобанках.

У роботі семінару взяли участь ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН та Національного університету біоресурсів і природокористування НААН.

Член-кореспондент НААН Ю. П. Полупан наголосив на необхідності проведення семінарів з методологічних питань генетики і біотехнологій для забезпечення ефективності планування подальших досліджень за цими напрямами, встановлення тісних контактів між науковцями різних підрозділів інституту, проведення досліджень на перетині наукових напрямків, які б мали не лише фундаментальний характер, а і перспективу використання у виробництві для підвищення його рентабельності за рахунок удосконалення селекційних заходів, отримання продукції тваринництва належної якості.

В процесі обговорення наданої інформації, науковцями інституту було відмічено високий рівень генетичних та біотехнологічних досліджень, проведених вченими ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН та системи НААН, для вирішення питань вдосконалення системи прогнозування продуктивних якостей тварин за використання молекулярно-генетичних маркерів, технологій діагностики інфекційних і спадкових захворювань сільськогосподарських тварин, визначення якості генеративного матеріалу, призначеного для довготривалого збереження у банку генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН, тощо.

Підсумовуючи основні здобутки сучасної біотехнологічної науки академік НААН С. І. Ковтун наголосила на перспективах проведення подальших досліджень науковців інституту у галузі репродуктивної біотехнології, можливостях їх доведення до рівня сучасних світових стандартів за умов комплектації лабораторій сучасним обладнанням і підвищення кваліфікації співробітників у провідних зарубіжних наукових закладах.

Про проведення навчання (перепідготовку) експерт-бонітерів

 

Ефективне поліпшення поголів’я молочних та молочно-м’ясних порід великої рогатої худоби не може бути досягнуто без використання сучасних методів оцінки тварин. Одним з найбільш поширених інструментів селекційної роботи є експертна оцінка екстер’єру корів, яка проводиться в племінних господарствах і дає змогу відібрати кращих тварин за типом.

З метою проведення навчання експерт-бонітерів Інститутом розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН з 31 жовтня до 2 листопада 2016 року на базі ДП “ДГ “Христинівське” м. Христинівка Черкаської області проведено семінар-навчання “Експертна оцінка екстер’єру худоби молочних та молочно-м’ясних порід”. У роботі заходу взяли участь працівники наукових установ мережі Національної академії аграрних наук України та студенти факультету тваринництва та водних біоресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування.

Організатором та безпосереднім керівником навчання виступив заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН доктор с.-г. наук, професор Ю.П.Полупан.

У ході проведення навчання учасники були ознайомлені з принципами оцінки молочної худоби за екстер’єром (10 основних промірів, 10 описових лінійних ознак типу будови тіла за шкалою бонітування і лінійних ознак типу будови тіла за шкалою пропонованої у відповідності до рекомендацій ICAR). За результатами атестації учасники заходу отримали Свідоцтва експерт-бонітера.

Про участь Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН у Науково-практичній конференції «Генезис сільськогосподарських тварин».

1 листопада 2016 року на базі Полтавської державної аграрної академії відбулася науково-практична конференція «Генезис сільськогосподарських тварин». Конференція пройшла у формі надання студентам лекційного матеріалу представниками наукових закладів щодо стану, перспектив і напрямів розвитку сучасної селекції і генетики у тваринництві України.

Доктор с.-г. наук, завідувач відділу розведення і генетики Інституту свинарства і АПВ НААН Людмила Гришина наголосила на необхідності розведення спеціалізованих генеалогічних та заводських структур на основі найбільш розповсюдженої у світі великої білої породи свиней на прикладі створення нового внутріпородного типу «Бахмутський», продемонструвала значення для практичної селекції використання сучасних методів оцінки племінної цінності та прогнозування оптимальних варіантів використання вихідних форм у складних схемах міжпородної гібридизації.

Доктор с.-г. наук, завідувач лабораторії генетики нашого інституту Олена Метлицька представила ґрунтовний матеріал щодо використання сучасних методів молекулярно-генетичного аналізу і репродуктивних біотехнологій у бджільництві України, розробок видатних українських вчених, досягнення яких визнано усією світовою науковою спільнотою. Також вона наголосила на необхідності проведення досліджень з біології бджоли медоносної не тільки в контексті поліпшення бажаних продуктивних якостей бджіл аборигенних порід, але і вирішення нагальних проблем збереження біорізноманіття та небезпечного скорочення чисельності медоносних бджіл.

У ході конференції, викладачі і науковці відзначили необхідність поліпшення рівня підготовки кадрів як для науки, так і виробництва шляхом налагодження тісних контактів між науковими центрами та вищими навчальними закладами у формі складання творчих угод, проведення спільних наукових проектів, конференцій, лекцій, семінарів, створення спеціалізованих кафедр на базі науково-дослідних профільних інститутів.

Про участь Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН в проекті FAO зі збереження та раціонального використання генофонду бурої карпатської породи великої рогатої худоби.

fao20161 119 жовтня 2016 року на базі Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбулася нарада з представниками FAO (Тібор Зукс, Олаф Тімме) щодо узгодження плану дій з підготовки проекту за підтримки FAO зі збереження і раціонального використання генофонду бурої карпатської породи великої рогатої худоби. Країнами-учасниками проекту є Україна, Грузія, Вірменія.

У вступному слові директор Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН академік НААН Михайло Гладій наголосив, що за чіткого узгодженого плану дій з підготовки такого міжнародного проекту, реалізація ключових завдань стратегії збереження і раціонального використання генофонду худоби транскордонної бурої карпатської породи сприятиме розширенню наукової співпраці між Україною і ЄС. fao20161 2

У ході наради з узгодження плану підготовки вказаного проекту Тібор Зукс, Олаф Тімме (FAO), Андрій Гетя (НУБіП України), Юрій Полупан (ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН) наголосили, що основними його складовими є створення бази даних тварин бурої карпатської породи в Україні, проведення генетичного аналізу тварин та формування селекційного ядра, через окреслення специфічності біологічних якостей та сиропридатності молока від корів зазначеної породи, формування бізнесової привабливості та політики зростання інтенсивності розведення худоби, зокрема за використання біотехнологічних методів.

Про участь вчених Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН у зустрічі з представниками FAO (Національний університет біоресурсів та природокористування України).

18 жовтня 2016 року на базі Національного університету біоресурсів та природокористування України відбулася зустріч науковців, представників уряду та бізнесу з представниками FAO (Тібор Зукс, Олаф Тімме) з метою пошуку оптимальних шляхів збереження генофонду сільськогосподарських тварин.

В зустрічі брали участь Міністерство аграрної політики та продовольства України, Національний університет біоресурсів та природокористування України, Інститут розведення та генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, Інститут тваринництва НААН, ННЦ «Інститут аграрної економіки», Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин, Асоціація виробників молока.

На зустрічі було заслухано ряд доповідей, які висвітлювали стан тваринництва та питання збереження генофонду. Андрій Анатолійович Гетя, в.о. завідувача кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин НУБіП України, виступив із вступним словом, описавши стан тваринництва та його особливості в Україні.

Василь Петрович Терпай, голова асоціації бурої худоби, доповів про стан цієї породи на Україні, про особливості даної породи та необхідність і подальші шляхи її збереження.

Марія Василівна Вігура, в.о. начальника відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України, наголосила на важливості збереження локальних порід України та запропонувала можливі варіанти їх збереження.

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН представляла докторант Наталія Леонтіївна Рєзникова. Після жвавої дискусії з заключним словом виступив Олаф Тімме, узагальнивши результати зустрічі та наголосивши на співпраці України і FAO з питань збереження генофонду тварин.

Робочі та творчі контакти із питань збереження генофонду сільськогосподарських тварин буде продовжено 19 жовтня 2016 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН.

Про всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні біотехнологічні методи у відтворенні великої рогатої худоби»

28 липня 2016 року в Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбувся всеукраїнський науково-практичний семінар «Су-часні біотехнологічні методи у відтворенні великої рогатої худоби». У роботі семінару взяли участь співробітники інституту, Черкаської дослідної станції бі-оресурсів, Полтавської державної аграрної академії, ТОВ «Наш теренок (Рес-публіка Татарстан).

Були представлені доповіді на теми: «Стан відтворення великої рогатої ху-доби в господарствах України та ефективні методи його підвищення», «Взає-мозв’язок стану відтворення стада з динамікою росту молочної продуктивнос-ті», «Практика використання трансплантації ембріонів в програмах селекції ві-тчизняних порід».

Учасники семінару обговорювали:
- стан відтворення великої рогатої худоби та основні причини його зни-ження;
- сучасні підходи підвищення репродуктивної функції самок;
- методи управління відтворенням стада;
- застосування методу трансплантації ембріонів у скотарстві України.

Підсумки виробничо-господарської діяльності у дослідних господарствах інституту за І півріччя 2016 року

Станом на перше липня поточного року в обох господарствах утримувалося 2119 голів великої рогатої худоби, в т. ч. у «Ниві» - 1198 гол., у «Христинівському» - 921 голів, що на 50 голів більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Стабільною залишилася чисельність корів у ДП «ДГ «Христинівське» - 350 голів, дійне стадо ДП «ДГ «Нива» зросло на 10 голів і наразі нараховує 450 корів.

В обох господарствах вироблено 26482 ц молока із середнім вмістом жиру 3,64 %, що на 2393 ц більше (9,9 %), ніж за січень-червень 2015 року, реалізовано 23202 ц молока (+2831 ц, або більше на 13,9%). Зокрема, в ДП «ДГ «Нива» продуктивність корів за перше півріччя поточного року зросла на 240 кг (8,0%) до 3241 кг з розрахунку на одну голову, в ДП «ДГ «Христинівське» - на 298 кг (9,3%) до 3493 кг.

За перше півріччя 2016 року дослідні господарства інституту реалізували продукції на суму 27,6 млн. грн. За рахунок цих коштів було придбано основних засобів на суму майже 2 млн. грн., оборотних коштів – на 15,4 млн. грн. Виплачено 5,6 млн. грн. заробітної плати та єдиного соціального внеску.

Станом на 9 серпня 2016 року дослідні господарства інституту завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур, валовий збір склав 7,6 тис. тонн із середньою урожайністю 55,2 ц/га, що на 1,3 ц/га вище, ніж у середньому по Христинівському району. Зокрема, з розрахунку на 1 га обмолоченої площі зібрано по 57,9 ц озимої пшениці (на 0,9 ц вище, ніж у середньому по району), 62,6 ц озимого ячменю (+10,1 ц), 43,9 ц ярого ячменю, 45,5 ц вівса, 44,8 ц гороху.

Наразі триває заготівля кормів. Заготовлено, від потреби: сінажу – 164%, сіна – 55%, соломи – 70%, концентрованих кормів – 59%.

Про навчання-семінар «Удосконалення системи підбору та закріплення плідників м’ясних порід для відтворення маточного поголів’я»

22 серпня 2016 року в Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН проведено навчання-семінар «Удосконалення системи під-бору та закріплення плідників м’ясних порід для відтворення маточного пого-лів’я».

У вступному слові заступник директора з наукової роботи Ю. П. Полупан наголосив на проблемності питання підбору бугаїв м’ясних порід до маточного поголів’я. У своїй доповіді завідувач лабораторії розве-дення м’ясної худоби П. П. Джус окреслила основні проблеми відтворення у м’ясному скотарстві, які пов’язані із особливостями технології розведення ху-доби. На окремих прикладах виробничої діяльності провідних племінних заво-дів доповідачем представлено практичні шляхи реалізації основних засад селе-кції плідників.

Учасники семінару обговорювали сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняних м’ясних порід України. Також було зосереджено увагу на віднов-ленні загальнопорідної системи селекції бугаїв у частині добору ремонтних бу-гайців, постановки та здійснення випробування за потомством.

Вирішення питання селекційного поліпшення популяцій м’ясної худоби безпосередньо залежить від організації контролю використання плідників та підвищення ефективності інформаційного забезпечення і функціонування дер-жавного центру з їх оцінки.

У дискусії піднімалися питання щодо розроблення заходів із збереження генофонду малочисельних вітчизняних м’ясних порід.

За результатами семінару визначено необхідність ведення порідної полі-тики у м’ясному скотарстві на основі інтенсивного впровадження наукових інновацій з урахуванням міжнародних рекомендацій та досвіду країн-лідерів з розведення м’ясних порід великої рогатої худоби.

Про курси підвищення кваліфікації науковців Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

З 26 по 29 вересня 2016 року у Інституті агроекології і природокористування НААН відбулись семінарські та практичні заняття з підвищення кваліфікації наукових працівників установ Національної академії аграрних наук України, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів за напрямами:

• Моніторинг ресурсів агросфери.
• Екологічна безпека аграрного виробництва.
• Збалансоване використання природних ресурсів в умовах змін клімату.
• Економіка природокористування та розвиток сільських територій.

У навчанні взяли участь науково-педагогічні працівники аграрних вищих навчальних закладів, завідувачі відділів, лабораторій, секторів, наукові співробітники наукових установ системи НААН, серед яких працівники Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН Кругляк О. В. та Мартинюк І. С.

Відкрила семінар заступник директора з наукової роботи Інституту агроекології і природокористування НААН, кандидат сільськогосподарських наук Дем’янюк Олена Сергіївна, яка у своїй доповіді окреслила сучасний стан агроекологічної науки та презентувала наукові розробки інституту. Доктор біологічних наук, академік НААН Анатолій Леонідович Бойко присвятив свою лекцію питанням біобезпеки використання вірусів у біотехнологічних процесах. Про формування стратегії захисту навколишнього природного середовища від забруднення активним азотом із сільськогосподарських джерел, в т.ч. діяльності тваринницьких ферм, доповіла завідувач відділу екотоксикології, доктор сільськогосподарських наук, професор Лідія Іванівна Моклячук. Значення органічного землеробства та перспективи його розвитку на прикладі дослідного господарства «Сільськогосподарська дослідна станція Інституту агроекології і природокористування НААН» окреслив його директор, кандидат сільськогосподарських наук Андрій Васильович Вдовиченко. Крім того, слухачі курсів прослухали лекції з питань біогеохімічних пріоритетів в агроекологічних дослідженнях, сучасного стану та проблем розвитку сільських територій, геостатистичних методів в агромоніторингу. Практичні заняття проводились на базі лабораторій екології мікроорганізмів, радіоекологічного моніторингу, розвитку сільських територій, екологічного менеджменту, аерокосмічного зондування агросфери.

По закінченню навчання слухачі отримали Посвідчення про навчання на курсах підвищення кваліфікації наукових працівників. Після урочистого вручення посвідчень відбулась екскурсія до парку «Феофанія» із відвідуванням монастиря Святого Пантелеймона.

Про ХІ Міжнародну наукову конференцію «Фактори експериментальної еволюції організмів»

12 – 16 вересня 2016 року в м. Одеса на базі Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (ОНУ) відбулася ХІ Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів» в роботі якої прийняла участь заступник директора з наукової роботи нашого інституту Світлана Іванівна Ковтун.

Конференція є продовженням щорічних зібрань науковців за цією темою, які організовує Українське товариство генетиків і селекціонерів імені М. І. Вавилова (УТГіС). Вказану конференцію присвячено 150-річчю від дня народження лауреата Нобелівської премії Томаса Ханта Моргана та 115-річчю від дня народження академіка АН УРСР Миколи Миколайовича Гришка.

У вступному слові президент УТГіС, член-кореспондент НАН України Віктор Анатолійович Кунах підкреслив важливість чергового висвітлення теорії, стану і проблем, методів і результатів досліджень сучасної генетики, селекції, молекулярної біології, біотехнології, а також історії та їх впливу на розвиток теорії еволюції, біологічних та сільськогосподарських наук.

Серед 110 доповідей, які опубліковано у 18- і 19-му томах збірника «Фактори експериментальної еволюції організмів» (фахове видання з біологічних наук, наказ МОН України від 06.11.2014 р., №1279), науковці системи НААН представлено цього річ з десяти установ (серед них – два інститути відділення зоотехнії НААН: ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН і ІРГ НААН).

Учасниками конференції було відзначено, що такі зустрічі, які відбуваються у надзвичайно складні для України часи, покликані бути на рівні сучасної науки та робити свій внесок у розвиток вітчизняної біологічної науки і сприяти використанню наукових здобутків на благо України!

Про стажування науковців інституту у Китаї

30 серпня 2016 року розпочалося міжнародне стажування науковців Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН у лабораторії генетики птиці Чжецянської академії наук та компанії Zhuji Guowei Poultry Development Co, Ltd. Китайської Народної Республіки. Програмою стажування передбачено експедиційне обстеження генетичних ресурсів місцевих порід качок та вивчення особливостей технології їх розведення і відтворення.

Ознайомлено із основними аспектами державної підтримки в організації та проведенні комплексних наукових досліджень у галузі біології, біотехнології, селекції, генетики птиці, які запроваджені у Китаї. Вирішення питання збереження генетичної різноманітності у популяціях автохтонних порід качок орієнтоване на організацію контролю використання селезнів і підвищення ефективності ведення первинного обліку походження та продуктивності птиці. Пріоритетну позицію у здійсненні цих заходів займають компанії Zhuji Guowei Poultry Development, Zhejiang Golden Egg Science and Technology, Zhejiang Generation Biological Science and Technology Co, Ltd.

За період стажування Павлина Петрівна Джус та Олена Василівна Сидоренко взяли участь у галузевому міжнародному форумі наукових проектів «2016 SPA FFC MID – AUTUMN FASTIVAL FORUM» у місті Шаосінь. У складі української делегації на чолі із генеральним консулом України у Шанхаї Дмитром Пономаренком було представлено практичні результати наукових досліджень з біології розвитку качок порід шаосінь (Shaoxing) і шанма (Shanma). Обмін досвідом науковців Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН та китайських колег відбувся у рамках багаторічної наукової співпраці Національної академії аграрних наук України та Чжецянської академії наук.

ПРО КРУГЛИЙ СТІЛ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І АСПІРАНТІВ «ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗООТЕХНІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ»

21 липня 2016 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбувся круглий стіл молодих вчених і аспірантів «Історія створення, становлення та розвитку зоотехнічної науки в Україні».

У формі наукового діалогу між вченими різних поколінь розглянуто загальні тенденції еволюції вітчизняної зоотехнічної науки в другій половині ХІХ – на початку ХХІ ст., визначено динаміку розвитку її основоположних наукових напрямів, їх місце у формуванні сучасної стратегії розвитку тваринництва. Охарактеризовано основні етапи вдосконалення науково-організаційного забезпечення галузі тваринництва. Комплексно оцінено діяльність наукових шкіл і науково-освітніх центрів у системі продукування зоотехнічного наукового знання.

Під час проведення круглого столу сформульовано низку конструктивних пропозицій щодо перспектив діяльності профільних наукових установ та вищих навчальних закладів, розвитку галузевої академічної науки в умовах євроінтеграції.

Про всеукраїнський науково-практичний семінар «Молекулярно-генетичні, етологічні та морфометричні методи досліджень у тваринництві (етап ІІ: ВРХ)

29 вересня 2016 р. в інституті відбувся всеукраїнський науково-практичний семінар на якому розглядались такі питання: інформативність різних типів молекулярно-генетичних маркерів у тваринництві; основні аспекти застосування результатів аналізу інтронних та екзонних послідовностей геному у прикладних дослідженнях; використання ди-, три- та тетрануклеотидних мікросателітних локусів у різних таксономічних одиниць та сучасні моделі їх математичного аналізу, перспективи застосування різних математичних моделей у популяційно-генетичному аналізі штучних популяцій сільськогоспо¬дарських тварин при виконанні прикладних селекційних завдань, оцінюванні ефективної чисельності популяцій та визначення загрозливого стану порід у програмах із збереження їх генофонду.

У роботі семінару взяли участь головний науковий співробітник лабораторії селекції чорно-рябих порід Єфіменко М.Я., зав. лабораторією генетики, доктор с.-г. наук Метлицька О.І., головний науковий співробітник, доктор с.-г. наук професор Копилов К.В., головний наук. співробітник доктор с.-г. наук професор Подоба Б.Є., завідувач лабораторією біотехнології, канд. с.-г.н., с.н.с. Щербак О.В., від Національного університету біоресурсів і природокористування, завідувач кафедри розведення і генетики тварин імені М.А.Кравченка, д.с.-г.н. Гетя А.А., професор кафедри птахівництва, д.с.-г.н. Бородай В.П., завідувач відділу молекулярно-генетичних досліджень Інституту рибного господарства НААН д.с.-г.н., проф., чл.-кор. НААН Тарасюк С.І., завідувач лабораторії генетики Інституту тваринництва НААН Россоха В.І., співробітники відділу генетики і біотехнології ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН, науковці відділів селекції великої рогатої худоби та генетичних ресурсів тварин, аспіранти інституту та Національного університету біоресурсів і природокористування НААН.

Науковий співробітник лабораторії генетики, канд. с.-г. наук, Андрій Володимирович Шельов представив доповідь на тему: «Молекулярно-генетичні, етологічні та морфометричні методи досліджень у тваринництві». Головними положеннями доповіді, на яких було акцентовано увагу учасників семінару, були методологічні основи оцінки стану штучних популяцій тварин, визначенні резерву їх генетичної мінливості як основи добору і селекційного вдосконалення, методології вибору інформативних систем молекулярно-генетичного маркірування для вирішення проблем підтвердження походження, породної ідентифікації та індивідуальної специфіки чистопородних племінних особин.

Питання, які виникли у учасників семінару стосувалися особливостей проходження генетико-автоматичних процесів у малочисельних автохтонних породах великої рогатої худоби, визначенні феномену презиготичного відбору, збереженні адаптивного рівня гетерозиготності за умов критично зниженої ефективної чисельності популяцій, індивідуальних генетичних характеристик окремих видатних плідників породи. Обговорено перспективи застосування мікросателітних маркерів при визначенні оцінки стану популяцій, залежно від використаних ди-, три- та татрануклеотидних корових мотивів повтору, відмічено видові структурні особливості сателітної ДНК в методології міжпородної паспортизації та прогнозування потенціалу продуктивності племінних тварин.

Доктор с.-г. наук, М. Я. Єфіменко як ведучий семінару, зазначив на необхідності обов’язкового виконання основних положень закону України «Про племінну справу» відносно підтвердження походження племінних тварин в системі сучасного селекційного процесу, згідно міжнародних вимог.

Доктор с.-г. наук, завідувач лабораторії генетики О. І. Метлицька наголосила на неможливості точного прогнозування процесів, що відбуваються у штучних популяціях сільськогосподарських тварин методами математичного аналізу та варіаційної статистики, оскільки поза увагою дослідника залишається безліч паратипових факторів, а переважна кількість стад сільськогосподарських тварин не підпорядковується принципу панміксії.

Д.с.-г.н. В. П. Бородай, підводячи підсумки результатів проведеного семінару, наголосив на нагальній необхідності впровадження у практику наукових лабораторій системи НААН сучасних методів біоінформатики, статистики та математичного моделювання з огляду на їх перспективність у вирішенні світових проблем збереження біорізноманіття та створення глобальних баз даних відносно малочисельних і зникаючих порід аборигенних тварин, використання новітніх популяційно-генетичних підходів при вдосконаленні селекційних схем, спрямованих на підвищення продуктивних якостей тварин.