Нове

Більше статтей...

Міжнародний семінар TEI-2016 для науково-педагогічних працівників

15 квітня 2016 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся міжнародний семінар для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів «Вплив трендів інформаційного суспільства на якість вищої освіти», що реалізовується в рамках ініціативи Microsoft Corp – Tutor Education Initiative (ТЕІ) за підтримки Міністерства освіти та науки України. Ця програма професійного розвитку для науково-педагогічних працівників ВНЗ створена у відповідь на потребу підвищення інформаційно-комунікаційної компетентності викладацького складу університетів по всьому світі. За минулі роки практичні тренінги Tutor Education Initiative були успішно проведені на базі провідних університетів у Стокгольмі (Швеція), Пекіні (Китай), Абу-Дабі (ОАЕ), окрузі Вашингтон (США), Києві та Львові. У цьогорічному заході прийняли участь більше ста учасників зі всіх регіонів України, серед них завідувач лабораторії інституту Ольга Кругляк.

Відкрив семінар ректор Київського університету імені Бориса Грінченка доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України Віктор Огнев'юк. Почесний гість заходу, перший заступник Міністра освіти і науки України Інна Совсун наголосила на необхідності використання інформаційної складової для прискорення інноваційного розвитку держави.

Із сучасними трендами у вітчизняній та європейській освіті слухачів семінару ознайомила проректор Київського університету імені Бориса Грінченка з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Наталія Морзе. Формат вебінару дав змогу учасникам прослухати семінари європейських експертів із Польщі та Португалії.

Слухачі також ознайомились із досвідом використання e-learning у навчальному процесі українських університетів. Зокрема, експерти Київського університету імені Бориса Грінченка окреслили основні складові корпоративного стандарту закладу. Співробітники Сумського державного університету ознайомили учасників семінару із створеними відкритими освітніми ресурсами (Open Educational Recourses). Проектні рішення було реалізовано на базі платформи EdX та можливостей пакету Microsoft

Office 365, який у рамках програми «Партнерство в навчанні» за підтримки МОНУ компанія «Майкрософт Україна» надає освітнім закладам на безоплатній основі.

По завершенню міжнародного семінару його учасники отримали відповідні сертифікати.

Міжлабораторний семінар «Теоретичні та практичні аспекти інбридингу у молочному скотарстві».

17 березня 2016 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця відбувся міжлабораторний семінар «Теоретичні та практичні аспекти інбридингу у молочному скотарстві». У роботі семінару взяли участь 44 науковці із чотирьох установ, зокрема із Національного університету біоресурсів і природокористування України, Білоцерківського національного аграрного університету.

У вступному слові заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН Ю. П. Полупан наголосив на важливості та актуальності питання інбридингу для молочного скотарства, оскільки вітчизняні молочні породи є «відкритими популяціями» і наразі широко використовується генофонд голштинської породи. Доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України Т. В. Литвиненко зупинилася на методичних аспектах визначення коефіцієнту інбридингу та ролі вітчизняних науковців та практиків у розвитку розуміння механізмів цього біологічного явища.

Учасники семінару обговорювали сучасний стан та перспективи застосування інбридингу в молочному скотарстві України та світу. Також було зосереджено увагу на пошуку шляхів запобігання негативним наслідкам інбридингу у практичній племінній роботі з вітчизняними молочними породами худоби.

За результатами семінару було зазначено, що питання інбридингу у молочному скотарстві є актуальним та потребує подальшого вивчення. Відмічено, що при проведенні племінної роботи в стадах треба уникати інбридингу понад 3 % з метою запобігання зниженню продуктивності та відтворювальної здатності корів, народження нежиттєздатного потомства та ін.

Науково-методичний міжлабораторний семінар «Методичні аспекти використання comet-тесту для оцінки якості сперми плідників»

23 лютого 2016 р. в інституті відбувся науково-методичний міжлабораторний семінар на якому розглядались такі питання: переваги і недоліки існуючих молекулярно-генетичних, біохімічних, морфометричних і біотехнологічних методів оцінки якості генеративного матеріалу, призначеного для використання у програмах із збереження генофонду зникаючих тварин; призначення використання comet-тесту для ветеринарних і медичних цілей, різновиди і модифікації comet-тесту залежно від оцінюваного біологічного матеріалу і наявного лабораторного обладнання; визначення негативного впливу фізичних і хімічних факторів на нативність ДНК за використання comet-тесту; проблеми і перспективи його впровадження у практику відділу генетики і біотехнології інституту.

У роботі семінару взяли участь доктори с.-г. наук Метлицька О.І., Копилов К.В., Подоба Б.Є., Дзіцюк В.В., кандидати с.-г.н. Щербак О.В., Кузебний С.В., науковці відділів генетики і біотехнології, селекції великої рогатої худоби та генетичних ресурсів тварин, аспіранти інституту та Національного університету біоресурсів і природокористування НААН.

Старший науковий співробітник лабораторії генетики, канд. с.-г. наук, с.н.с. Стародуб Любов Феофілівна представила доповідь на тему: «Визначення цілісності хроматину/ДНК у сперматозоїдах тварин». Питання, які виникли у учасників семінару торкалися загальної проблеми якості спермопродукції, яка використовується у тваринництві і, насамперед, у скотарстві. Кузебний С.В. наголосив на тому, що для оцінки якості сперми існують більш дешеві і прості методи, а використання забарвлення сперміїв метиленовим синім дозволяє відділити зрілі сперматозоїди від незрілих. Любов Феофілівна Стародуб зазначила, що запропонований для впровадження у практику лабораторії генетики comet-тесту дозволяє ідентифікувати саме сперматозоїди з деградованою ДНК під впливом різних факторів, чого не в змозі вирішити інші методи. Науковим співробітником лабораторії селекції червоних порід Почукаліним А.Є. було відзначено, що запровадження нових тест-систем у практику наукових лабораторій повинно виходити із економічних реалій сьогодення, а отже їх собівартості та наявного обладнання.

Завідувач лабораторії біотехнології к.с.-г.н., Щербак Оксана Василівна представила доповідь на тему: «Інформативні біотехнологічні методи попередньої оцінки придатності генеративних клітин до тривалого збереження за використання наноматеріалів». У ході обговорення представленого на розгляд матеріалу стосовно використання наноматеріалів у складі кріопротекторів для тривалого збереження генеративного матеріалу тварин зникаючих порід було відзначено, що існуючих морфологічних методів оцінки якості сперми перед проведенням маніпуляцій із нею, включаючи використання методів in vitro запліднення, недостатньо для прогнозування ефективності використання отриманих кріоколекцій при відтворенні необхідного поголів’я тварин, залежно від їх видової належності.

Доктор с.-г. наук, Метлицька О.І., як організатор та ведуча семінару, пояснила з якою метою планувалося проведення відпрацювання, оптимізація та практичне застосування методу comet-тест ДНК. Насамперед, призначення даного підходу – встановлення ступеня деградації ДНК у сперматозоїдах, що піддаються впливу наноматеріалів при відпрацюванні біотехнологічних маніпуляцій із ними, застосування високочутливих методів визначення оптимальних концентрацій різних біологічно активних молекул у складі нових кріопротекторів, призначених для тривалого збереження сперми кнурів з урахуванням існуючих видоспецифічних особливостей їх сперміїв.

Професор Копилов К.В., підводячи підсумки результатів проведеного семінару, наголосив на нагальній необхідності впровадження у практику наукових лабораторій системи НААН сучасних високоінформативних методів з огляду на перспективи участі науковців інституту у виконанні міжнародних наукових проектів, а отже на зростанні конкурентоспроможності і піднятті іміджу українських науковців за рахунок підвищення кваліфікаційного рівня співробітників лабораторій.

Підсумки виробничо-господарської діяльності та досвід впровадження інноваційних розробок у виробничих процесах дослідних господарств мережі ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН за 2015 рік

Станом на 1 січня 2015 року в державних підприємствах «Дослідне господарство «Христинівське» і «Дослідне господарство «Нива» Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН утримувалось 2064 голів великої рогатої худоби, з яких у ДП «ДГ «Нива» - 1151 гол., у т.ч. 440 корів, у ДП «ДГ «Христинівське» - 913 гол., у т.ч. 350 корів. Поголів’я свиней ДП ДГ «Нива» на звітну дату налічувало 462 гол., в т.ч. 40 основних свиноматок.

Молочна продуктивність корів ДП «ДГ «Нива» у 2015 році становила 6285 кг з розрахунку на 1 голову, що на 274 кг молока більше порівняно з минулим роком. На 1179 ц збільшився обсяг виробленого у господарстві молока. Прибуток від реалізації продукції тваринництва ДП «ДГ «Нива» склав 46,2 тис. грн. у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, рентабельність - 10,8%.

За результатами збирання ранніх зернових у 2015 р. ДП «ДГ «Нива» посіло одне з перших місць у Христинівському районі Черкаської області за урожайністю. Загалом обмолочено 1010 га, валовий збір склав близько 6,5 тис. т. Середня врожайність зернових культур становила 63,9 ц/га, що на 6,2 ц/га більше, ніж у 2014 р. та на 4,8 та 2,2 ц/га більше, ніж, відповідно, у середньому по Черкаській області та Христинівському району. З розрахунку на один гектар площі зібрано: озимої пшениці – 66,8 ц (+17,8 ц до середнього показника по Черкаській області); озимого та ярого ячменю – відповідно 56,0 та 45,6 ц (+11,0 та +7,2 ц); вівса – 35,6 ц (+0,6 ц); гороху – 36,4 ц (+6,6 ц), соняшнику – 36,2 ц (+7,9 ц), кукурудзи на зерно – 96,2 ц (+24,1 ц), ріпаку – 18,2 ц.

У ДП «ДГ «Христинівське» у 2015 році продуктивність дійного стада зросла на 107 кг до 6366 кг, вміст жиру в молоці - на 0,16 % до 3,82 %, вироблено на 1453 т (6,2 %) більше молока у перерахунку на базисну жирність (порівняно з 2014 роком). Прибуток від реалізації продукції тваринництва ДП «ДГ «Христинівське» за 2015 рік становив 56,1 тис. грн. у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, рентабельність - 7,0 %.

За результатами збирання сільськогосподарських культур в 2015 році у ДП «ДГ «Христинівське» обмолочено 732 га, валовий збір склав більше 3,8 тис. т. Середня врожайність зернових культур становила 51,9 ц/га, що відповідає середньому показнику врожайності по Черкаській області. З розрахунку на один гектар площі зібрано: озимої пшениці – 45,1 ц; ярого ячменю – 39,5 ц; вівса – 42,0 ц (+7,0 ц до середнього показника по Черкаській області); соняшнику – 31,9 ц (+3,6 ц), кукурудзи на зерно – 72,7 ц (+0,6 ц).

Підвищення ефективності виробничих процесів тваринництва дослідних господарств Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН було досягнуто значною мірою завдяки впровадженню інноваційних розробок у тісній співпраці з науковцями інституту. У 2016 році науковцями інституту продовжуватиметься робота з експертної оцінки екстер’єру корів первісток та розробка і коригування плану індивідуального підбору бугаїв до корів і телиць (керівник Ю.П. Полупан); оцінка та корекція статевої функції телиць для підвищення ефективності трансплантації ембріонів та штучного осіменіння (керівник С.І. Ковтун); акушерсько-гінекологічна диспансеризація маточного

поголів’я худоби (керівник С.В. Кузебний); аналіз якісних показників молока і діагностика маститів (керівник О.Д. Бірюкова); автоматизоване балансування раціонів великої рогатої худоби (керівник В.Г. Кебко); удосконалення генетичної структури стада за генами кількісних ознак (керівник К.В. Копилов); запровадження елементів технологічної схеми сучасної системи ведення племінного обліку і реєстрації тварин та системи контролю реєстрації облікових показників (керівник Л.В. Вишневський); оперативний аналіз показників виробничо-господарської діяльності у скотарстві та виявлення резервів підвищення її ефективності (керівник О.В. Кругляк). Розпочнеться реалізація Програми формування репродукторного стада із використанням бугаїв монбельярдської породи у ДП «ДГ «Нива» (керівник С.Ю. Рубан).

За рахунок впровадження інноваційних розробок науковців інституту у виробничу діяльність дослідних господарств створено підґрунтя для підвищення їх ефективності на основі інтенсифікації. Зокрема, в 2016 році у дослідних господарствах мережі планується досягти надою 6444 кг на 1 корову, збільшити виручку від реалізації продукції тваринництва на 3,7 млн. грн. порівняно із 2015 р. Планується отримати 2,9 млн. прибутку від виробництва і реалізації молока та живої маси великої рогатої худоби і свиней, досягти рентабельності тваринництва на рівні 11,7 %.

Нагородження молодих науковців

10 лютого 2016 року у Верховній Раді України відбулося нагородження молодих науковців інституту О.В. Щербак, О.В. Сидоренко, П.П. Джус «Премією Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014». Щиро вітаємо!
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/125025.html

Покладання квітів до пам'ятника П. П. Чубинського

27 січня 2016 р. відбулося покладання квітів з нагоди відзначення 177-ї річниці від Дня народження Павла Платоновича Чубинського, видатного українського етнографа, письменника, енциклопедиста, борця за відродження української духовної культури. Спільнота Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, голова Великоолександрівської сільської ради Г.М. Шевченко та представники Бориспільської райдержадміністрації вшанували пам'ять вірного сина свого народу, взяши участь у панахиді, яку відслужив у каплиці-храмі Преподобного Павла Послушного настоятель протоієрей Богдан Задвірний. Біля пам’ятної стели отець Богдан помолився за Україну і закликав усіх

Візит студентів

17 грудня 2015 Інститут відвідала група студентів природничо-технологічного факультету Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.Сковороди.

Студенти жваво цікавилися сучасними науковими розробками інституту, їх прикладною спрямованістю та перспективами фундаментальних досліджень у галузі сільськогосподарської генетики та біотехнології. Вони відвідали приміщення для проведення ДНК-діагностики, де завідувачем лабораторії генетики, доктором с.-г. наук Метлицькою О.І. та кандидатом с.-г. наук Стародуб Л.Ф. була проведена невеличка екскурсія в ході якої студенти отримали цікаву інформацію щодо історії зародження ДНК-технологій, появи перших приладів для проведення ПЛР-ампліфікації фрагментів генів та розвитку методів аналізу генних мутацій, переліку молекулярно-генетичних та цитогенетичних аналізів, що є обов’язковою складовою племінної справи України, перспективами маркер-асоційованої селекції у тваринництві, ознайомилися із наявними приладами, принципом їх роботи і призначенням.

В.о. завідувача лабораторії біотехнології, доктор с.-г. наук В.В. Дзіцюк ознайомила студентів біологічного профілю із основними напрямками біотехнологічних розробок для потреб сільського господарства, історичними аспектами розвитку біотехнологічних методів відтворення сільськогосподарських тварин – штучного осіменіння і трансплантації ембріонів, особливостями функціонування, вимогами до біологічного генеративного матеріалу при поповненні колекції Банку генетичних ресурсів ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН і його значенням для продовольчої безпеки держави. Основні питання студентів після проведеного екскурсу стосувалися перспектив розвитку біологічної науки для потреб сільського господарства у державі, рівнем фінансування наукових закладів та їх додаткових джерел, можливістю виконання міжнародних наукових проектів спільно із провідними науковими закладами Європи, існуванням наукових шкіл, заснованих провідними науковцями інституту, тощо.

Декілька студентів виявили бажання щодо проведення на базі лабораторій ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН курсових, дипломних і магістерських робіт та після закінчення учбового закладу пообіцяли поступити до аспірантури за спеціальностями «генетика» та «біотехнологія».

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми збалансованого розвитку аграрного сектору економіки»

19-20 листопада 2015 року співробітники відділу економіки племінних ресурсів та дослідних господарств інституту О.В. Кругляк, І.С. Мартинюк, Н.М. Чорноостровець взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми збалансованого розвитку аграрного сектору економіки», що відбулася у Інституту агроекології і природокористування НААН. Тематика заходу була присвячена питанням економічного, екологічного та соціального розвитку економіки України і, насамперед, аграрної сфери. Вітання учасникам надіслали президент Національної академії аграрних наук України Ярослав Михайлович Гадзало, міністр сільського господарства Франції Алексіс Грандон, ректор російського Державного університету із землеустрою С.М. Волков.

У роботі конференції прийняли участь більше сотні учасників з України, Франції, Японії, Білорусі, Росії, Сербії та інших країн. Доповіді відбувались у формі творчої дискусії і мали за мету розв’язання конкретних наукових і практичних чи виробничих проблем сільськогосподарського виробництва, а також раціонального використання земельних, водних лісових та інших природних ресурсів.

Серед найбільш актуальних напрямів досліджень сучасної агроекологічної науки, що доповідались на засіданні:

* підвищення ефективності використання природних ресурсів;

* зміни клімату і продовольча безпека;

* консервація деградованих та забруднених земель;

* органічне землеробство як фактор збалансованого розвитку агросфери.

Матеріали творчої дискусії надруковано в однойменному збірнику.

Семінар-нарада зі стану і розвитку тваринництва у експериментальній базі Академії

20 листопада 2015 р. на базі Дослідного господарства «Державне підприємство «Нива» Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН», що на Черкащині, відбувся науково-практичний семінар з реконструкції тваринницьких приміщень і організації виробництва продукції тваринництва у дослідних господарствах мережі Академії. У роботі семінару взяли участь віце-президент НААН академік НААН М.І.Бащенко і в.о.академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор О.М.Жукорський. До участі в засіданні було запрошено більше 60 осіб – науковці установ НААН, керівники, головні зоотехніки та зоотехніки-селекціонери дослідних господарств.

 

Програма семінару передбачала не лише виголошення доповідей, але й практичну частину. Директор дослідного господарства Мітіогло Л.В. ознайомила учасників заходу з технологією виробництва продукції тваринництва та реконструкцією тваринницьких приміщень.

 

Пленарне засідання відкрив академік Бащенко М.І., який охарактеризував економічний стан експериментальної бази Академії за 9 місяців 2015 р., виконання розпорядчих документів президії НААН з актуальних завдань селекційно-племінної роботи і технологічної реконструкції тваринницьких приміщень.

 

Професор Жукорський О.М. у своїй доповіді зазначив, що основна увага в галузі тваринництва приділена реалізації завдань програми розвитку молочного скотарства у дослідних господарствах мережі НААН, а саме розробленню і запровадженню пілотного проекту зі створення централізованої інформаційно-аналітичної системи, реконструкції тваринницьких приміщень, організації показово-навчальних підприємств. Вдалося досягти певних результатів, - модернізувати під сучасні технології приміщення у деяких господарствах, сформувати електронну базу даних на 4800 тварин 14 господарств, надати пропозиції щодо коригування планів племінного підбору у стадах 38 суб’єктів племінної справи у тваринництві; науковцям інститутів тваринництва та свинарства розробити проекти реконструкції молочних і свиноферм, модельних підприємств. Триває робота зі створення у дослідних господарствах мережі нетельних та відгодівельних підприємств.

P1080551.JPG

 Інформаційні доповіді про результати вирішення завдань із селекційно-племінної роботи у дослідних господарствах зробили заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН член-кореспондент НААН Рубан С.Ю., заступник директора з наукової роботи Інституту тваринництва НААН, доктор сільськогосподарських наук Помітун І.А., завідувач лабораторії економічного аналізу та прогнозування Інституту свинарства і АПВ НААН, кандидат сільськогосподарських наук Смислов С.Ю.

 

У ході дискусії учасники заходу обговорили проблемні питання та намітили заходи з реалізації завдань подальшого розвитку тваринництва експериментальної бази Академії.

Результати роботи координаційно-методичної ради

17 листопада 2015 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, с. Чубинське, Бориспільського району, Київської області відбулося засідання координаційно-методичної ради з виконання ПНД 30 «Збереження генофонду» за участі в.о. академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН, доктора сільськогосподарських наук, професора Жукорського О.М. Було заслухано звіти керівників і відповідальних виконавців завдань програми за 2015 рік та 2011-2015 рр. із 9 наукових установ. Також в роботі ради взяли участь керівники завдань підпрограми 1 ПНД 24 «Скотарство» із 17 установ з розгляду питання щодо внесення змін до існуючих програм селекції вітчизняних порід великої рогатої худоби, з основними завданнями для вирішення якого присутніх інформував заступник директора з наукової роботи ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН, член-кореспондент НААН Рубан С.Ю. Голова координаційно-методичної ради, доктор сільськогосподарських наук Полупан Ю.П., зосередив увагу на необхідності чіткого відображення у звітах отриманих і запроваджених у виробництво розробок, впровадженні дієвих заходів раціонального використання вітчизняного генофонду сільськогосподарських тварин з високими адаптивними якостями для виробництва екологічно чистої та біологічно повноцінної продукції. За результатами виконання ПНД 30 «Збереження генофонду» представлено завершені наукові розробки з впровадження комплексу заходів щодо збереження біорізноманіття сільськогосподарських тварин у стадах та кріобанках генетичного матеріалу сільськогосподарських тварин, методології оцінки стану біологіч¬них систем і напрямів збереження біорізноманіття в тваринництві України. Наукові розробки знайшли своє відображення і втілення у 4 патентах України на корисні моделі, 9 монографіях, 8 методичних рекомендаціях, «Програмі збереження локальних та зникаючих порід сільськогосподарських тварин в Україні (згідно вимог FAO)» (секція тваринництва Науково-експертної ради Мінагрополітики України, протокол №1 від 27.06.2012 р.). За результатами проведених досліджень підготовлено до друку збірник «Система оцінювання, охорони і регулювання генетичних ресурсів для збереження біорізноманіття в тваринництві України». Професор Жукорський О.М. наголосив на активному впровадженні результатів досліджень, створенні банку генетичних ресурсів порід тварин, які знаходяться на межі зникнення. Він звернув увагу присутніх на ефективне використання бюджетних та ширше залучення позабюджетних коштів при виконанні науково-дослідних робіт, а також необхідності підвищення координуючої ролі головної установи.

Про урочисте зібрання з нагоди Дня працівників сільського господарства України

11 листопада 2015 р. співробітники Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН взяли участь в урочистому зібранні з нагоди Дня працівників сільського господарства України, яке відбулося в Київській обласній державній адміністрації.

Відкрив урочисте зібрання голова Київської обласної державної адміністрації В. Шандра, підвів підсумки роботи аграріїв в 2015 р. З вітальним словом виступили перший заступник Київської обласної ради В. Майбоженко, директор Департаменту фiнансово-кредитної політики Міністерства аграрної політики та продовольства України Б. Р. Ахiджанов. Кращих представників аграрного сектору економіки відзначено державними та урядовими нагородами. Працівників сільського господарства привітали кращі фольклорні колективи Київщини.

Учасники заходу висловили впевненість, що наполеглива праця та уміле господарювання сприятимуть збереженню та розвитку сільськогосподарської галузі, зокрема тваринництва.

День науки

10 листопада - Всесвітній день науки, детально

Про регіональну нараду з розвитку м’ясного скотарства

15 жовтня 2015 року науковцями Інституту взято участь у регіональній нараді з питань розвитку м’ясного скотарства, ініційованої Департаментом агропромислового розвитку Волинської ОДА з метою висвітлення основних проблем галузі та можливих шляхів їх перспективного вирішення. У рамках робочої зустрічі учасники наради ознайомилися із технологіями ведення м’ясного скотарства у провідних господарствах Волинської області, обмінялися практичним досвідом селекційного удосконалення племінних стад великої рогатої худоби м’ясних порід, обговорили актуальні питання наукового забезпечення та необхідності державної підтримки розвитку цього напряму тваринництва.

 

Завідувач лабораторії розведення м’ясної худоби

П.П. Джус

На Ковельщині провели «м’ясний» семінар

15 жовтня за ініціативи департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації  представники аграрної галузі обговорили актуальні питання розвитку і ведення галузі м’ясного скотарства, - повідомляє "Волинська газета".
Участь у семінарі взяли поважні гості: директор департаменту тваринництва Мінагрополітики Микола Кваша, доктор сільськогосподарських наук, директор Інституту тваринництва степових районів імені М.В.Іванова «Асканія Нова» НААН України Юрій Вдовиченко, представник фірми «Шауманн» з Чехії Ян Роусек, керівник підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ "Ковель-агро-альянс" Юрій Другак, керівники аграрних відомств та агрогосподарств, представники Чернігівської, Житомирської, Хмельницької областей, які разом з Волинською областю вирощують понад 60 відсотків ВРХ м’ясного напряму продуктивності..
«На Волині вирощується 25 відсотків м’ясного стада України, а споживання яловичини українцями не відповідає нормам. З метою збереження галузі було вирішено зібрати нараду», – каже директор департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Юрій Горбенко.
Учасники наради-семінару ознайомилися з роботою провідних господарств галузі м’ясного скотарства. Зокрема, побували на пасовищах у селі Свидники Ковельського району, де  худобу волинської м’ясної породи випасають пастухи СТзОВ «Зоря» та ТзОВ «Прометей», ознайомилися з роботою фермерського господарства «Перлина Турії», що у селі Задиби Турійського району та СТОВ «Ратнівський аграрій», що на Ратнівщині.
Директор департаменту тваринництва Мінагрополітики Микола Кваша  зазначив, що за останні 5 років поголів’я ВРХ м’ясного напряму продуктивності скоротилося, і сьогодні налічує близько 62 тис. голів (в тому числі – близько 26 тис. корів) в цілому по Україні. Чверть, або 25 відсотків цього поголів’я сконцентровано на Волині. Споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні не досягає раціональної, науково обґрунтованої норми, яку рекомендують науковці та Міністерство охорони здоров’я. У складі м’ясного раціону здорового харчування людини повинно переважати м’ясо яловичини.  
Микола Кваша зазначив, що Мінагрополітики вбачає вихід із цієї ситуації в створенні Асоціації м’ясного скотарства. Окрім того, директор департаменту тваринництва наголосив, що Україна має величезний експортний потенціал, який необхідно розвивати та виходити на міжнародні ринки. Можливо, створювати окремі підприємства, які будуть орієнтовані виключно на експорт.
Щодо державної підтримки, Микола Михайлович повідомив, що у державному бюджеті виділено 250 млн. грн. на підтримку галузі тваринництва. Мінагрополітики включили у документ підтримку згідно 3 напрямів: компенсація вартості закуплених племінних тварин (не більше 12 тис. грн. за голову), компенсація вартості будівництва та компенсація відсотків за кредити, які були взяті на розвиток галузі тваринництва. Микола Кваша висловив сподівання що найближчим часом Постанову затвердять і кошти до кінця року будуть освоєними, зазначають у профільному департаменті.
 Учасники наради погодилися із тим, що назріла потреба створення Асоціації м’ясного скотарства, представником від Волині одноголосно вибрали Валентина Чернецького (керівника «Ратнівського аграрія»).

Закупівельні ціни на молоко в 2016 можуть зрости на 20─25% — експерт

Про це під час круглого столу «Альтернативні ринки для української молочної продукції» повідомив економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак. «Ціни на молоко в жовтні наступного року можуть бути вищими на 20—25%, ніж зараз», — зазначив він. За його прогнозами, відбудеться це попри очікуване повне закриття ринку Росії з 1 січня 2016. «Зусилля з диверсифікації експорту дадуть певні результати вже в другому кварталі 2016 року. Якщо паралельно почнуть зростати ціни на світовому ринку, це допоможе запобігти падінню цін влітку наступного року», — зазначив Ярмак. Ще однією тенденцією стане ріст частки молока в переробці ґатунків «вищий» та «екстра» — з 23% у 2015 до 35—37% в 2016, а також скорочення частки молока з господарств населення — до 30% і менше.

Навчання з підвищення кваліфікації наукових співробітників у Інституті агроекології і природокористування НААН.

З 28 вересня по 2 жовтня 2015 року науковці Інституту проходили навчання в Інституті агроекології і природокористування НААН за напрямами:

* Агроекологічний моніторинг.

* Економіка природокористування та охорона навколишнього природного середовища.

* Збереження біорізноманіття та біобезпека.

Відкрив семінар директор Інституту агроекології і природокористування НААН, доктор економічних наук, професор, академік НААН Орест Іванович Фурдичко, який у своїй доповіді окреслив сучасний стан агроекологічної науки та презентував наукові розробки інституту. Доктор біологічних наук, академік НААН Анатолій Леонідович Бойко присвятив свою лекцію питанням дослідження вірусів у біотехнологічних процесах, їх діагностики та профілактики. Про наукові основи біоіндентифікації ґрунтів та мікробні технології у вирішенні завдань агроекології доповіли співробітники відділу агроекології і біобезпеки інституту. Значення органічного землеробства та перспективи його розвитку на прикладі дослідного господарства «Сільськогосподарська дослідна станція Інституту агроекології і природокористування НААН» окреслив його директор Андрій Васильович Вдовиченко. Крім того, слухачі курсів прослухали лекції з питань збалансованого розвитку сільських територій, ролі природних ресурсів в умовах децентралізації влади, еколого-хімічних процесів в агроландшафтах, фітопатогенного фону в органічному землеробстві. Практичні заняття проводились на базі лабораторій органічного виробництва, моніторингу агробіоресурсів, аерокосмічного зондування агросфери.

По закінченню навчання слухачі отримали Посвідчення про навчання на курсах підвищення кваліфікації наукових працівників.

«Генофонд локальних і зникаючих порід». Аграрний тиждень. Україна, №7 (298), 2015, ст. 51 – 53.

Докладніше