Нове

Більше статтей...

Покладання квітів до пам'ятника П. П. Чубинського

27 січня 2016 р. відбулося покладання квітів з нагоди відзначення 177-ї річниці від Дня народження Павла Платоновича Чубинського, видатного українського етнографа, письменника, енциклопедиста, борця за відродження української духовної культури. Спільнота Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, голова Великоолександрівської сільської ради Г.М. Шевченко та представники Бориспільської райдержадміністрації вшанували пам'ять вірного сина свого народу, взяши участь у панахиді, яку відслужив у каплиці-храмі Преподобного Павла Послушного настоятель протоієрей Богдан Задвірний. Біля пам’ятної стели отець Богдан помолився за Україну і закликав усіх

Візит студентів

17 грудня 2015 Інститут відвідала група студентів природничо-технологічного факультету Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.Сковороди.

Студенти жваво цікавилися сучасними науковими розробками інституту, їх прикладною спрямованістю та перспективами фундаментальних досліджень у галузі сільськогосподарської генетики та біотехнології. Вони відвідали приміщення для проведення ДНК-діагностики, де завідувачем лабораторії генетики, доктором с.-г. наук Метлицькою О.І. та кандидатом с.-г. наук Стародуб Л.Ф. була проведена невеличка екскурсія в ході якої студенти отримали цікаву інформацію щодо історії зародження ДНК-технологій, появи перших приладів для проведення ПЛР-ампліфікації фрагментів генів та розвитку методів аналізу генних мутацій, переліку молекулярно-генетичних та цитогенетичних аналізів, що є обов’язковою складовою племінної справи України, перспективами маркер-асоційованої селекції у тваринництві, ознайомилися із наявними приладами, принципом їх роботи і призначенням.

В.о. завідувача лабораторії біотехнології, доктор с.-г. наук В.В. Дзіцюк ознайомила студентів біологічного профілю із основними напрямками біотехнологічних розробок для потреб сільського господарства, історичними аспектами розвитку біотехнологічних методів відтворення сільськогосподарських тварин – штучного осіменіння і трансплантації ембріонів, особливостями функціонування, вимогами до біологічного генеративного матеріалу при поповненні колекції Банку генетичних ресурсів ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН і його значенням для продовольчої безпеки держави. Основні питання студентів після проведеного екскурсу стосувалися перспектив розвитку біологічної науки для потреб сільського господарства у державі, рівнем фінансування наукових закладів та їх додаткових джерел, можливістю виконання міжнародних наукових проектів спільно із провідними науковими закладами Європи, існуванням наукових шкіл, заснованих провідними науковцями інституту, тощо.

Декілька студентів виявили бажання щодо проведення на базі лабораторій ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН курсових, дипломних і магістерських робіт та після закінчення учбового закладу пообіцяли поступити до аспірантури за спеціальностями «генетика» та «біотехнологія».

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми збалансованого розвитку аграрного сектору економіки»

19-20 листопада 2015 року співробітники відділу економіки племінних ресурсів та дослідних господарств інституту О.В. Кругляк, І.С. Мартинюк, Н.М. Чорноостровець взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми збалансованого розвитку аграрного сектору економіки», що відбулася у Інституту агроекології і природокористування НААН. Тематика заходу була присвячена питанням економічного, екологічного та соціального розвитку економіки України і, насамперед, аграрної сфери. Вітання учасникам надіслали президент Національної академії аграрних наук України Ярослав Михайлович Гадзало, міністр сільського господарства Франції Алексіс Грандон, ректор російського Державного університету із землеустрою С.М. Волков.

У роботі конференції прийняли участь більше сотні учасників з України, Франції, Японії, Білорусі, Росії, Сербії та інших країн. Доповіді відбувались у формі творчої дискусії і мали за мету розв’язання конкретних наукових і практичних чи виробничих проблем сільськогосподарського виробництва, а також раціонального використання земельних, водних лісових та інших природних ресурсів.

Серед найбільш актуальних напрямів досліджень сучасної агроекологічної науки, що доповідались на засіданні:

* підвищення ефективності використання природних ресурсів;

* зміни клімату і продовольча безпека;

* консервація деградованих та забруднених земель;

* органічне землеробство як фактор збалансованого розвитку агросфери.

Матеріали творчої дискусії надруковано в однойменному збірнику.

Семінар-нарада зі стану і розвитку тваринництва у експериментальній базі Академії

20 листопада 2015 р. на базі Дослідного господарства «Державне підприємство «Нива» Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН», що на Черкащині, відбувся науково-практичний семінар з реконструкції тваринницьких приміщень і організації виробництва продукції тваринництва у дослідних господарствах мережі Академії. У роботі семінару взяли участь віце-президент НААН академік НААН М.І.Бащенко і в.о.академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор О.М.Жукорський. До участі в засіданні було запрошено більше 60 осіб – науковці установ НААН, керівники, головні зоотехніки та зоотехніки-селекціонери дослідних господарств.

 

Програма семінару передбачала не лише виголошення доповідей, але й практичну частину. Директор дослідного господарства Мітіогло Л.В. ознайомила учасників заходу з технологією виробництва продукції тваринництва та реконструкцією тваринницьких приміщень.

 

Пленарне засідання відкрив академік Бащенко М.І., який охарактеризував економічний стан експериментальної бази Академії за 9 місяців 2015 р., виконання розпорядчих документів президії НААН з актуальних завдань селекційно-племінної роботи і технологічної реконструкції тваринницьких приміщень.

 

Професор Жукорський О.М. у своїй доповіді зазначив, що основна увага в галузі тваринництва приділена реалізації завдань програми розвитку молочного скотарства у дослідних господарствах мережі НААН, а саме розробленню і запровадженню пілотного проекту зі створення централізованої інформаційно-аналітичної системи, реконструкції тваринницьких приміщень, організації показово-навчальних підприємств. Вдалося досягти певних результатів, - модернізувати під сучасні технології приміщення у деяких господарствах, сформувати електронну базу даних на 4800 тварин 14 господарств, надати пропозиції щодо коригування планів племінного підбору у стадах 38 суб’єктів племінної справи у тваринництві; науковцям інститутів тваринництва та свинарства розробити проекти реконструкції молочних і свиноферм, модельних підприємств. Триває робота зі створення у дослідних господарствах мережі нетельних та відгодівельних підприємств.

P1080551.JPG

 Інформаційні доповіді про результати вирішення завдань із селекційно-племінної роботи у дослідних господарствах зробили заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН член-кореспондент НААН Рубан С.Ю., заступник директора з наукової роботи Інституту тваринництва НААН, доктор сільськогосподарських наук Помітун І.А., завідувач лабораторії економічного аналізу та прогнозування Інституту свинарства і АПВ НААН, кандидат сільськогосподарських наук Смислов С.Ю.

 

У ході дискусії учасники заходу обговорили проблемні питання та намітили заходи з реалізації завдань подальшого розвитку тваринництва експериментальної бази Академії.

Результати роботи координаційно-методичної ради

17 листопада 2015 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, с. Чубинське, Бориспільського району, Київської області відбулося засідання координаційно-методичної ради з виконання ПНД 30 «Збереження генофонду» за участі в.о. академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН, доктора сільськогосподарських наук, професора Жукорського О.М. Було заслухано звіти керівників і відповідальних виконавців завдань програми за 2015 рік та 2011-2015 рр. із 9 наукових установ. Також в роботі ради взяли участь керівники завдань підпрограми 1 ПНД 24 «Скотарство» із 17 установ з розгляду питання щодо внесення змін до існуючих програм селекції вітчизняних порід великої рогатої худоби, з основними завданнями для вирішення якого присутніх інформував заступник директора з наукової роботи ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН, член-кореспондент НААН Рубан С.Ю. Голова координаційно-методичної ради, доктор сільськогосподарських наук Полупан Ю.П., зосередив увагу на необхідності чіткого відображення у звітах отриманих і запроваджених у виробництво розробок, впровадженні дієвих заходів раціонального використання вітчизняного генофонду сільськогосподарських тварин з високими адаптивними якостями для виробництва екологічно чистої та біологічно повноцінної продукції. За результатами виконання ПНД 30 «Збереження генофонду» представлено завершені наукові розробки з впровадження комплексу заходів щодо збереження біорізноманіття сільськогосподарських тварин у стадах та кріобанках генетичного матеріалу сільськогосподарських тварин, методології оцінки стану біологіч¬них систем і напрямів збереження біорізноманіття в тваринництві України. Наукові розробки знайшли своє відображення і втілення у 4 патентах України на корисні моделі, 9 монографіях, 8 методичних рекомендаціях, «Програмі збереження локальних та зникаючих порід сільськогосподарських тварин в Україні (згідно вимог FAO)» (секція тваринництва Науково-експертної ради Мінагрополітики України, протокол №1 від 27.06.2012 р.). За результатами проведених досліджень підготовлено до друку збірник «Система оцінювання, охорони і регулювання генетичних ресурсів для збереження біорізноманіття в тваринництві України». Професор Жукорський О.М. наголосив на активному впровадженні результатів досліджень, створенні банку генетичних ресурсів порід тварин, які знаходяться на межі зникнення. Він звернув увагу присутніх на ефективне використання бюджетних та ширше залучення позабюджетних коштів при виконанні науково-дослідних робіт, а також необхідності підвищення координуючої ролі головної установи.

Про урочисте зібрання з нагоди Дня працівників сільського господарства України

11 листопада 2015 р. співробітники Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН взяли участь в урочистому зібранні з нагоди Дня працівників сільського господарства України, яке відбулося в Київській обласній державній адміністрації.

Відкрив урочисте зібрання голова Київської обласної державної адміністрації В. Шандра, підвів підсумки роботи аграріїв в 2015 р. З вітальним словом виступили перший заступник Київської обласної ради В. Майбоженко, директор Департаменту фiнансово-кредитної політики Міністерства аграрної політики та продовольства України Б. Р. Ахiджанов. Кращих представників аграрного сектору економіки відзначено державними та урядовими нагородами. Працівників сільського господарства привітали кращі фольклорні колективи Київщини.

Учасники заходу висловили впевненість, що наполеглива праця та уміле господарювання сприятимуть збереженню та розвитку сільськогосподарської галузі, зокрема тваринництва.

День науки

10 листопада - Всесвітній день науки, детально

Про регіональну нараду з розвитку м’ясного скотарства

15 жовтня 2015 року науковцями Інституту взято участь у регіональній нараді з питань розвитку м’ясного скотарства, ініційованої Департаментом агропромислового розвитку Волинської ОДА з метою висвітлення основних проблем галузі та можливих шляхів їх перспективного вирішення. У рамках робочої зустрічі учасники наради ознайомилися із технологіями ведення м’ясного скотарства у провідних господарствах Волинської області, обмінялися практичним досвідом селекційного удосконалення племінних стад великої рогатої худоби м’ясних порід, обговорили актуальні питання наукового забезпечення та необхідності державної підтримки розвитку цього напряму тваринництва.

 

Завідувач лабораторії розведення м’ясної худоби

П.П. Джус

На Ковельщині провели «м’ясний» семінар

15 жовтня за ініціативи департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації  представники аграрної галузі обговорили актуальні питання розвитку і ведення галузі м’ясного скотарства, - повідомляє "Волинська газета".
Участь у семінарі взяли поважні гості: директор департаменту тваринництва Мінагрополітики Микола Кваша, доктор сільськогосподарських наук, директор Інституту тваринництва степових районів імені М.В.Іванова «Асканія Нова» НААН України Юрій Вдовиченко, представник фірми «Шауманн» з Чехії Ян Роусек, керівник підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ "Ковель-агро-альянс" Юрій Другак, керівники аграрних відомств та агрогосподарств, представники Чернігівської, Житомирської, Хмельницької областей, які разом з Волинською областю вирощують понад 60 відсотків ВРХ м’ясного напряму продуктивності..
«На Волині вирощується 25 відсотків м’ясного стада України, а споживання яловичини українцями не відповідає нормам. З метою збереження галузі було вирішено зібрати нараду», – каже директор департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Юрій Горбенко.
Учасники наради-семінару ознайомилися з роботою провідних господарств галузі м’ясного скотарства. Зокрема, побували на пасовищах у селі Свидники Ковельського району, де  худобу волинської м’ясної породи випасають пастухи СТзОВ «Зоря» та ТзОВ «Прометей», ознайомилися з роботою фермерського господарства «Перлина Турії», що у селі Задиби Турійського району та СТОВ «Ратнівський аграрій», що на Ратнівщині.
Директор департаменту тваринництва Мінагрополітики Микола Кваша  зазначив, що за останні 5 років поголів’я ВРХ м’ясного напряму продуктивності скоротилося, і сьогодні налічує близько 62 тис. голів (в тому числі – близько 26 тис. корів) в цілому по Україні. Чверть, або 25 відсотків цього поголів’я сконцентровано на Волині. Споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні не досягає раціональної, науково обґрунтованої норми, яку рекомендують науковці та Міністерство охорони здоров’я. У складі м’ясного раціону здорового харчування людини повинно переважати м’ясо яловичини.  
Микола Кваша зазначив, що Мінагрополітики вбачає вихід із цієї ситуації в створенні Асоціації м’ясного скотарства. Окрім того, директор департаменту тваринництва наголосив, що Україна має величезний експортний потенціал, який необхідно розвивати та виходити на міжнародні ринки. Можливо, створювати окремі підприємства, які будуть орієнтовані виключно на експорт.
Щодо державної підтримки, Микола Михайлович повідомив, що у державному бюджеті виділено 250 млн. грн. на підтримку галузі тваринництва. Мінагрополітики включили у документ підтримку згідно 3 напрямів: компенсація вартості закуплених племінних тварин (не більше 12 тис. грн. за голову), компенсація вартості будівництва та компенсація відсотків за кредити, які були взяті на розвиток галузі тваринництва. Микола Кваша висловив сподівання що найближчим часом Постанову затвердять і кошти до кінця року будуть освоєними, зазначають у профільному департаменті.
 Учасники наради погодилися із тим, що назріла потреба створення Асоціації м’ясного скотарства, представником від Волині одноголосно вибрали Валентина Чернецького (керівника «Ратнівського аграрія»).

Закупівельні ціни на молоко в 2016 можуть зрости на 20─25% — експерт

Про це під час круглого столу «Альтернативні ринки для української молочної продукції» повідомив економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак. «Ціни на молоко в жовтні наступного року можуть бути вищими на 20—25%, ніж зараз», — зазначив він. За його прогнозами, відбудеться це попри очікуване повне закриття ринку Росії з 1 січня 2016. «Зусилля з диверсифікації експорту дадуть певні результати вже в другому кварталі 2016 року. Якщо паралельно почнуть зростати ціни на світовому ринку, це допоможе запобігти падінню цін влітку наступного року», — зазначив Ярмак. Ще однією тенденцією стане ріст частки молока в переробці ґатунків «вищий» та «екстра» — з 23% у 2015 до 35—37% в 2016, а також скорочення частки молока з господарств населення — до 30% і менше.

Навчання з підвищення кваліфікації наукових співробітників у Інституті агроекології і природокористування НААН.

З 28 вересня по 2 жовтня 2015 року науковці Інституту проходили навчання в Інституті агроекології і природокористування НААН за напрямами:

* Агроекологічний моніторинг.

* Економіка природокористування та охорона навколишнього природного середовища.

* Збереження біорізноманіття та біобезпека.

Відкрив семінар директор Інституту агроекології і природокористування НААН, доктор економічних наук, професор, академік НААН Орест Іванович Фурдичко, який у своїй доповіді окреслив сучасний стан агроекологічної науки та презентував наукові розробки інституту. Доктор біологічних наук, академік НААН Анатолій Леонідович Бойко присвятив свою лекцію питанням дослідження вірусів у біотехнологічних процесах, їх діагностики та профілактики. Про наукові основи біоіндентифікації ґрунтів та мікробні технології у вирішенні завдань агроекології доповіли співробітники відділу агроекології і біобезпеки інституту. Значення органічного землеробства та перспективи його розвитку на прикладі дослідного господарства «Сільськогосподарська дослідна станція Інституту агроекології і природокористування НААН» окреслив його директор Андрій Васильович Вдовиченко. Крім того, слухачі курсів прослухали лекції з питань збалансованого розвитку сільських територій, ролі природних ресурсів в умовах децентралізації влади, еколого-хімічних процесів в агроландшафтах, фітопатогенного фону в органічному землеробстві. Практичні заняття проводились на базі лабораторій органічного виробництва, моніторингу агробіоресурсів, аерокосмічного зондування агросфери.

По закінченню навчання слухачі отримали Посвідчення про навчання на курсах підвищення кваліфікації наукових працівників.

«Сучасні біотехнології в тваринництві»

«Сучасні біотехнології в тваринництві». Аграрний тиждень. Україна, №8-9 (299-300), 2015,

ст. 76 – 77.  Докладніше

Науково-практичний семінар «Використання ГМО у годівлі тварин: переваги і негативні наслідки».

21 вересня 2015 р. відбувся науково-практичний семінар на базі Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН на якому розглядались такі питання: мета створення генетично модифікованих організмів, методичні особливості технології їх отримання та ідентифікації, динаміка розповсюдження у провідних країнах світу, безпека харчової продукції, отриманої із генетично модифікованої сировини для здоров’я людини і тварин, ситуація з використанням кормів із ГМО сировини та нормативно-правова база щодо системи їх контролю і маркірування в Україні, результати зарубіжних і вітчизняних досліджень відносно негативного впливу використання трансгенних компонентів корму в складі раціонів на фізіологічний стан сільськогосподарських тварин та побічні ефекти застосування технологій вирощування ГМ-рослин для навколишнього середовища, нецільових організмів (у тому числі бджоли медоносної) і стану агробіоценозів.

У роботі семінару взяли участь зав. відділом виробництва і використання кормів Інституту сільського господарства Поділля, член-кореспондент НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор Кулик Михайло Федорович, завідувач кафедри екотрофології Білоцерківського національного аграрного університету, доктор с.-г. наук, професор Димань Тетяна Миколаївна, старший науковий співробітник науково-виробничої лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ДП «Укрметртестстандарт», кандидат біол. наук, Облап Руслан Васильович, старший науковий співробітник лабораторії годівлі Інституту свинарства і АПВ НААН, кандидат с.-г. наук Семенов Сергій Олексійович, в.о. завідувача лабораторії годівлі Інституту свинарства і АПВ НААН, кандидат с.-г. наук Зінов'єв Сергій Георгійович, завідувач лабораторії генетики Інституту тваринництва НААН, кандидат с.-г. наук Россоха Володимир Іванович, завідувач відділу агроекології і біобезпеки Інституту агроекології і природокористування НААН, кандидат с.-г. наук, Чабанюк Ярослав Васильович, в.о. завідувача кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин, доктор с.-г. наук, Гетя Андрій Анатолійович, завідувач відділом економіки газети «Час Київщини», Огли Сергій Леонідович та науковці ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН.

Член-кореспондент НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор Кулик М. Ф. наголосив на доцільності проведення подальших досліджень у напрямку визначення побічних і негативних ефектів впливу на здоров’я і репродуктивні здатності сільськогосподарських тварин використання кормів трансгенного походження, підкреслив необхідність визначення досліджень з даної проблеми в якості ключових і пріоритетних для вітчизняної аграрної науки, оскільки від їх результатів безпосередньо залежить здоров’я нації, майбутніх поколінь, та питання економічної, біологічної і продовольчої безпеки нашої Держави, створити координаційний комітет на базі ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН з питань методології планування і реалізації науково-дослідних робіт за цим напрямком.

Організатор і відповідальна особа щодо проведення семінару, завідувач лабораторії генетики, доктор сільськогосподарських наук Метлицька О.І. запропонувала підготовити ухвалу за результатами творчої дискусії і наукового обґрунтування необхідності вирішення проблеми використання ГМО у тваринництві України та удосконалення нормативно-правової бази відносно системи контролю, ідентифікації та використання трансгенів (у тому числі для експериментальних цілей) з поданням розширеної аналітичної записки для ознайомлення керівництву НААН за матеріалами, представленими в рамках проведеного семінару.

Заступник директора з наукової роботи, доктор с.-г. наук Полупан Ю.П. запропонував організацію круглого столу «ГМО у тваринництві» як одного із головних структурних елементів програми конференції, присвяченої пам’яті видатного вітчизняного вченого, Валерія Петровича Бурката із обов’язковою публікацією матеріалів у збірнику ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН.

Підсумки збирання ранніх зернових і зернобобових культур

Українські аграрії успішно завершують збирання ранніх зернових і зернобобових та вже намолотили 36,7 млн. тонн зерна. Про це 20 серпня повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко на прес-конференції в урядовому прес-центрі. Наразі урожай зібраний з площі 10,1 млн. га, середня врожайність склала 36,2 ц/га. «Для порівняння у минулому році з площі 9,8 млн. га ми намолотили 34,8 млн. тонн зерна при урожайності 36,5 ц/га. Збиральні роботи майже завершено, загальний результат - намолотили більше ніж у минулому році на 2 млн. тонн», - підсумував Міністр.

Дослідні господарства інституту вже завершили збір ранніх культур. Загалом обмолочено 1,3 тис. га, валовий збір зерна склав майже 7 тис. т. Середня врожайність ранніх зернових становить 53,1 ц/га, що на 4,7 та 0,6 ц/га більше, ніж, відповідно, у середньому по Черкаській області та Христинівському району. З розрахунку на один гектар площі зібрано: озимої пшениці – 56,8 ц (+4,5 ц до середнього показника по Черкаській області); озимого та ярого ячменю – 48,5 ц (+6,8 ц); вівса – 37,3 ц (+2,3 ц); гороху – 38,4 ц (+9,6 ц).

За підсумками поточного року аграрії Черкащини посіли друге місце за врожайністю ранніх культур - майже 49 ц/га, першість – за хліборобами Хмельниччини, які намолотили 52,8 ц зерна з гектара. За попередніми даними, валовий збір зерна в Україні у цьому році очікується на рівні 60 млн. тонн.

Підсумки засідання Бюро Президії НААН від 19 серпня

 

19 серпня 2015 р. на  черговому засіданні Бюро Президії НААН розглядалось питання «Розвиток м’ясного скотарства в Україні та його наукове забезпечення». У засіданні взяв участь директор Департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України М.М.Кваша, запрошені науковці установ НААН з галузі тваринництва, директори дослідних господарств мережі Академії, що спеціалізуються на розведенні м’ясної худоби.

 

        У доповіді заступника директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН Полупана Ю.П. окреслено сучасний  стан сегменту м’ясного тваринництва, перспективність його розвитку та науковий супровід. В Україні основи для створення спеціалізованого м’ясного скотарства закладено у 90-их роках минулого сторіччя через схрещування місцевих порід великої рогатої худоби комбінованого молочно-м’ясного напряму  продуктивності з провідними світовими спеціалізованими породами: шароле, герефорд, лімузин та абердин-ангус. За цей період виведено вітчизняні породи м’ясної худоби – українська м’ясна (1993), волинська м’ясна (1994), поліська м’ясна (1998) та південна м’ясна (2008), тварини  яких займають 70% в структурі генофонду м’ясної худоби  та за рівнем потенціалу продуктивності не поступаються тваринам кращих порід  зарубіжної селекції.

 

       Директор Департаменту тваринництва Мінагрополітики України Кваша М.М. зосередив увагу на перспективі розвитку  підгалузі з огляду на зростаючий попит зовнішнього ринку, який не задовольняється через відсутність потужних промислових експортно-орієнтованих підприємств і запропонував обопільно з Академією відпрацювати весь технологічний ланцюг – від виробництва продукції до її реалізації через систему спеціалізованих ринків.

 

       Віце-президент НААН  Бащенко М.І. обґрунтував доцільність збільшення загального поголів’я м’ясної худоби у перспективі до 40-50%, зокрема навіть й в особистих селянських господарствах, та необхідність застосування більш масштабного промислового схрещування.

 

     Учасники засідання Бюро Президії зосередили увагу на необхідності відновлення організаційної структури – Української галузевої науково-виробничої асоціації «М’ясне скотарство».

 

     Президент НААН Гадзало Я.М. наголосив на необхідності регулювання державної підтримки ведення м’ясного скотарства в Україні, розроблення бізнес-проектів експортно-орієнтованого виробництва яловичини  спеціалізованих м’ясних порід та важливості забезпечення внутрішнього ринку якісною яловичиною вітчизняного виробництва.

          За підсумками роботи Бюро Президії НААН прийнята постанова.

Науковці факультету тваринництва та водних біоресурсів відвідали 9-ту регіональну виставку польської червоної худоби

Детально