Нове

Більше статтей...

Засідання Президії НААН з розгляду питання «Стан і проблеми відтворення великої рогатої худоби в Україні та завдання щодо їх вирішення»

18 березня 2015 р. відбулось чергове засідання Президії НААН з розгляду питання «Стан і проблеми відтворення великої рогатої худоби в Україні та завдання щодо їх вирішення».

Доповідачами були заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН Ковтун Світлана Іванівна та професор кафедри НУБіП України доктор ветеринарних наук, член-кореспондент НААН Яблонський Валентин Андрійович.

Слід зазначити, що засідання Президії – це вже третій захід із розгляду актуального питання. У його роботі взяли участь директор Департаменту тваринництва Мінагрополітики України Кваша М.М., заступник директора Департаменту ветеринарної медицини Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Білоус М.В., директори профільних наукових установ і наукові співробітники їх структурних підрозділів установ, очільники та фахівці зацікавлених дослідних господарств мережі НААН.

У своїх доповідях вчені зазначили, що установи НААН із наукового супроводу розвитку галузі скотарства в Україні системно застосовують розроблені ними методи відтворення та селекції великої рогатої худоби. Проте за останні роки відбулося зниження показників відтворення у молочному скотарстві за рахунок погіршення організаційно-виробничих умов, низького рівня підготовки фахівців-тваринників та недосконалості системи обслуговування господарств населення.

Слід нагадати, що дещо кращі показники у дослідних господарствах мережі Академії – 77 голів за 2013 рік (+2 до попереднього року) та племінних господарствах, де за останні 3 роки вихід телят знаходиться на рівні 81. Установами Академії завдяки розробленим схемам корекції функції статевих органів корів (ДП ДГ «Асканійське», «імені Декабристів», «Гонтарівка»), першочерговим завданням є встановлення попереднього діагнозу з наступним симптоматичним лікуванням, забезпечено заплідненість від першого осіменіння на рівні 52%, здешевлення вартості лікування; вихід телят на 100 корів доведено до 95 голів (дослідні господарства Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН «Нива» та «Христинівське»).

Під час обговорення ряду проблем із відтворення поголів’я великої рогатої худоби виступаючі наголосили на істотній ролі методів біотехнологіїрепродукції, що забезпечують одержання виходу телят на рівні 85-90 голів у розрахунку на 100 корів; селективних технологій сперми, які дають можливість отримати 95-97% приплоду запланованої статі. Було наголошено на необхідності широкого застосування трансплантації ембріонів великої рогатої худоби як репродуктивної технології племінної молочної худоби та направлення зусиль науковців на розроблення і впровадження сучасних методів діагностики, лікування та профілактики безпліддя інфекційної та незаразної етіології у корів.

За результатами роботи Президії прийнято Постанову.

Робота курсів з підготовки та підвищення кваліфікації техніків штучного осіменіння дослідних господарств системи НААН

Відділенням зоотехнії НААН розпочато системну роботу з підготовки та підвищення кваліфікації техніків штучного осіменіння дослідних господарств мережі Академії.

Першим кроком стало проведення курсів, організованих Черкаською дослідною станцією біоресурсів НААН на базі ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Прогрес» 11 –13 березня 2015 р., в яких взяли участь провідні фахівці з відтворення великої рогатої худоби і свиней 33 дослідних господарств мережі НААН та вчені наукових установ НААН з Інститутів розведення і генетики тварин, тваринництва, свинарства і агропромислового виробництва.

З вітальним словом до слухачів курсів звернувся директор Черкаського селекційного центру з тваринництва ПрАТ «НВО «Прогрес» Лаврик М. М.

Начальник відділу зоотехнії та ветеринарної медицини апарату Президії НААН Костенко О.І. висвітлив стан і завдання дослідних господарств мережі НААН із поліпшення рівня відтворення в молочному скотарстві та свинарстві. Директором Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН Бойко О. В. продемонстровано сучасне виробництво, методи оцінки якості та довготривалого зберігання сперми бугаїв в Черкаському селекційному центрі.Слухачі отримали можливість безпосередньо взяти участь у практикумі з технології деконсервування та оцінки якості сперми бугаїв.

Науковцями установ Відділення зоотехнії НААН були прочитані лекції з анатомії та фізіології статевих органів самок; основних причин зниження запліднювальної здатності, способів її підвищення у корів і телиць; правил зберігання, технології розморожування сперми бугаїв та оцінки її якості; правил підготовки інструментів для штучного осіменіння сільськогосподарських тварин. Заступник директора з наукової роботи Черкаської дослідної станції біоресурсів Гончар О. Ф. ознайомив присутніх з правилами штучного осіменіння корів і телиць, відбору тварин, визначення оптимального часу, кратності та способами осіменіння. Зацікавленість слухачів викликали доповіді провідних вчених щодо шляхів організації ефективного відтворення стада молочної худоби, біологічних основ штучного осіменіння свиней.
Під час дискусії зі слухачами курсів своїм баченням порушених питань поділилися керівник відділу тваринництва ТОВ «ВЕТЕКО» Чорнозуб Т.В. і представник корпорації «Укрзооветпромпостач» Дегтяренко К. В.

По закінченню заходу курсанти були атестовані атестаційною комісією.

Підсумки господарсько-фінансової діяльності державних підприємств дослідних господарств «Нива» і «Христинівське» Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН за 2014 р.

В користуванні ДП ДГ «Нива» знаходиться 2454 га с.-г. угідь, «Христинівське» – 1662 га. Залишкова вартість основних засобів становила відповідно 6079 і 11671 тис. грн. В сільськогосподарському виробництві було зайнято 123 і 110 працівників. На фермах з розведення великої рогатої худоби нараховувалось 1106 і 925 гол., в т. ч. відповідно 430 і 350 корів.

Завдяки раціональному використанню земельних, трудових, біологічних ресурсів досягнуто високих здобутків у праці. Зокрема, з кожного гектара зібрано по 58,5 і 59,0 ц зернових, що відповідно на 5,0 і 6,0 ц більше порівняно з 2011 р. Від кожної корови одержано по 6011 і 6258 кг молока, що з розрахунку на 100 га с.-г. угідь припадає по 1068 і 1466 ц. Вихід телят на 100 корів – 95 і 87 гол.

Від реалізації сільськогосподарської продукції прибуток становить 3016 і 1690 тис. грн. Рівень рентабельності дорівнює 20,6 % в ДП ДГ «Нива», «Христинівське» – 11,9 %.

У 2014 р. порівняно з 2011 р. істотно зросла продуктивність праці (виробництво валової продукції на одного середньорічного працівника, зайнятого в с.-г. виробництві). Зокрема, в ДП ДГ «Нива» продуктивність праці підвищилася за вказаний період у 2,36 рази (з 50444 до 157301 грн.), у ДП ДГ «Христинівське» в 1,69 рази (з 53470 до 143700 грн.).

В колективах державних підприємств дослідних господарств «Нива», «Христинівське» виросла плеяда передовиків виробництва. До них відносяться: механізатори Скалій П. М., Навроцький В. В., Главацький В.І. Піддубняк О. В., Ковальчук О. П.; бригадир тракторної бригади Ветребенько М. О.; оператори машинного доїння Кухар О. І., Насальська Т. В., Тодорчук В. І., Бурдейна С. А., Поведенко Д. Д., Задорожна Т. С.; доглядач великої рогатої худоби на вирощуванні Шпора С. В.; водії автомобілів Кравченко В. П. Ткач В. М. та інші.

Круглий стіл «Стан і проблеми з відтворення великої рогатої худоби в Україні та завдання щодо їх вирішення»

25 лютого 2015 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбулось засідання Круглого столу «Стан і проблеми з відтворення великої рогатої худоби в Україні та завдання щодо їх вирішення», організований спільно з Інститутом тваринництва НААН, Інститутом біології тварин НААН та Національним університетом біоресурсів і природокористува

ння України.

Відкриваючи засідання, директор Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН академік НААН Гладій М.В. наголосив на організаційних засадах розв’язання проблеми відтворення великої рогатої худоби в господарствах країни та необхідності впровадження сучасних підходів відтворення тварин у дослідних господарствах Академії. Учасники Круглого столу заслухали виступи провідних науковців, зокрема члена-кореспондента НААН Ковтун С.І., члена-кореспондента НААН Яблонського В.А., провідного наукового співробітника Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, кандидата біологічних наук Шарапу Г.С., завідувача відділу біотехнології репродукції сільськогосподарських наук Інституту тваринництва НААН, кандидата сільськогосподарських наук Сушка О.Б. та завідувача лабораторії біотехнології відтворення Інституту біології тварин НААН, доктора сільськогосподарських наук Шарана М.М.

У своїх виступах науковці висвітлили широке коло питань, пов’язаних як з актуальними проблемами організації ефективного відтворення великої рогатої худоби у господарствах України та дослідних господарствах Академії, так і шляхи підвищення рівня відтворення сільськогосподарських тварин на основі застосування сучасних біотехнологічних методів.

У виступі в.о.академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН професора Жукорського О.М. було наголошено на особливостях реформування племінної справи у тваринництві, вирішення яких потребує комплексної роботи в частині підвищення рівня відтворення великої рогатої худоби. В.о.академіка-секретаря Відділення ветеринарної медицини НААН член-кореспондент НААН Мандигра М.С. наголосив на актуальності реалізації завдань, спрямованих на попередження поширення інфекційних захворювань, які спричиняють зниження репродуктивної функції корів, та необхідності регулярного епізоотичного обстеження основних стад великої рогатої худоби у господарствах із низьким виходом телят.

За підсумками Круглого столу прийнято рішення розглянути підходи до вирішення зазначених проблем на засіданні Президії НААН і внести відповідні пропозиції до Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Всеукраїнський молодіжний Форум «РОЛЬ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ В АГРАРНІЙ НАУЦІ: УКРАЇНА І СВІТ»

20 лютого 2015 року на базі Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН (ННСГБ НААН) відбувся Всеукраїнський молодіжний Форум «РОЛЬ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ В АГРАРНІЙ НАУЦІ: УКРАЇНА І СВІТ»

Відкрив Всеукраїнський молодіжний Форум директор ННСГБ НААН, член-кореспондент НААН Вергунов В.А.  У своїй промові він висвітлив актуальні питання сьогодення, які покликані вирішувати прогресивні молоді науковці.

З привітальним словом від керівництва НААН виступив начальник науково-організаційного управління, кандидат економічних наук Минка А.П., який окреслив пріоритетні напрямки наукових пошуків молодих вчених з урахуванням положень Стратегії сталого розвитку «Україна 2020» та Рамкової програми науково-технічного співробітництва країн ЄС «Горизонт 2020».

Основними питаннями, які були розглянуті на Форумі, присвячені сучасним досягненням та розробкам у сфері сільського господарства, ролі молодих вчених як в країнах ЄС, так і в Україні, напрямки співробітництва України з міжнародними науковими установами та підтримки розвитку молодої науки.

Із доповідями виступили:

Грищенко Т.Р. – голова Ради молодих вчених НААН, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник сектору наукознавства Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН.

Тема доповіді «Шляхи формування наукової культури та іміджу молодого вченого в Україні»

 Ходжаян А.Р. – аспірант Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, магістр спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Лондонської школи бізнесу і фінансів.

Тема доповіді «Досвід молодих вчених у міжнародному співтоваристві»

Трутень О. М. – громадський активіст, координатор по роботі з новаторами та науковим співтовариством в НГО «Greencubator».

Тема доповіді «Перспекиви використання біометану в Україні»

Непомнящих Є.В. – молодший науковий співробітник Інституту рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН, учасник програми «Молодь змінить Україну» Фонду Богдана Гаврилишина та Київського Міжнародного енергетичного клубу «Q-club».

Тема доповіді «Досвід Норвегії. Приклад соціального здоров’я нації»

Про участь у Міжнародній виставці «Agro Animal Show 2015»

11 лютого 2015 року в Виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» (м. Київ, вул. Салютна 2 Б) розпочали роботу виставки для фахівців зернового господарства, тваринництва та птахівництва, плодоовочевої галузі: «Agro Animal Show 2015», «Зернові технології 2015», «Фрукти. Овочі. Логістика 2015». Традиційно виставки організували ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок», IFWexpo Heidelberg GmbH та Французька агенція з міжнародного розвитку підприємств (UBIFRANCE) за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Федерального Міністерства економіки Німеччини та Уряду Франції.

Науковці Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, брали участь у виставці «Agro Animal Show 2015». Цього року виставка висвітлювала останні моделі сільськогосподарської техніки та обладнання, корми, ветеринарні препарати, засоби діагностики, генетичний матеріал, технології утилізації відходів, техніку та обладнання для утримання та годівлі тварин, новітні науково-технічні розробки.

В рамках виставки було організовано ряд наукових заходів: майстер-клас «Антикризова стратегія в молочному скотарстві»; 5-й науково-практичний семінар «Фактори відродження українського кролівництва» («Створення сімейних кролеферм»); Міжнародний семінар «Рентабельна молочна ферма: все починається з генетики»; 5-й щорічний міжнародний семінар «Моя молочна ферма».

У роботі Міжнародного семінару «Рентабельна молочна ферма: все починається з генетики» від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН взяли участь перший заст. директора з наукової роботи Ю.П. Полупан, заст. директора з наукової роботи С.Ю. Рубан, завідувач лабораторії біотехнології О.В. Щербак та інші. З основними доповідями виступили С.Ю.Рубан та Ю.П. Полупан, ознайомивши присутніх з особливостями та напрямами племінної роботи основних комерційних порід великої рогатої худоби в світі та динамікою породного складу активної частини популяції молочної худоби в Україні. Досвідом щодо особливостей роботи із імпортованими тваринами високої генетичної цінності для розкриття їх потенціалу поділився викладач школи Альфор доктор ветеринарних наук Домінік Ремі. Слід відмітити, що об’єднання виставок «Agro Animal Show 2015», «Зернові технології 2015», «Фрукти. Овочі. Логістика 2015» дало можливість представити в одному місці необхідне для технологічних процесів аграрного виробництва – від первинної обробки землі до кінцевої упаковки сільськогосподарської продукції.

Про науково-практичний семінар «Роль і місце цитогенетичних досліджень у племінному тваринництві».

 

26 січня 2015 р. в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбувся науково-практичний семінар «Роль і місце цитогенетичних досліджень у племінному тваринництві».

 

У роботі семінару взяли участь науковці установ НААН та НУБіП України.

 

Відкрив роботу семінару заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН член-кореспондент НААН Рубан С.Ю., який наголосив, що збільшення виробництва тваринницької продукції можливе завдяки інтенсифікації галузі скотарства та підвищенню генетичного потенціалу продуктивності сільськогосподарських тварин. Знання хромосомного поліморфізму розкриває особливості спадкового матеріалу, що використовується для вирішення селекційних завдань.

 

Учасники семінару прослухали доповіді з таких питань:

 

- аналіз мінливості каріотипу сільськогосподарських тварин;

 

- оцінка поліморфізму мейотичних хромосом у племінному тваринництві;

 

- цитогенетичний аналіз яйцеклітин корів та ембріонів сільськогосподарських тварин;

 

- отримання мезенхімальних стовбурових клітин ссавців та їх цитогенетичний аналіз;

 

- моніторинг цитогенетичних досліджень і оцінка племінних ресурсів коропа в Україні.

 

На завершення обговорення член-кореспондент НААН Рубан С.Ю. наголосив на теоретичному і практичному значенні досліджень хромосомного поліморфізму сільськогосподарських тварин, які є підґрунтям для аналізу породотворного процесу та мають системно використовуватись для реалізації завдань зі збереження генофонду локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин.

 

За результатами проведеного науково-практичного семінару було визначено шляхи подальшого розширеного співробітництва науковців Інституту рибного господарства НААН, Національного університету біоресурсів і природокористування України та Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН щодо оцінки рівня генетичної мінливості та контролю популяційно-генетичних процесів у племінних стадах сільськогосподарських тварин.

 

Пам'яті Павла Платоновича Чубинського

27 січня 2015 року співробітники Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН на чолі з директором Михайлом Васильовичем Гладієм взяли участь в урочистостях з нагоди відзначення 176-річчя з Дня народження українського науковця, культуролога, громадського діяча, автора слів Державного Гімну України Павла Платоновича Чубинського.

Покладання квітів до пам’ятника та вшанування пам’яті великого сина українського народу відбулося на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Хутір Чубинського» (с. Чубинське Бориспільського району).

Про участь Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН у роботі ІІІ Міжнародної наукової конференції «Стан та перспективи розвитку генетичних ресурсів тваринництва»

26 – 27 листопада 2014 року в рамках Національного форуму зооінженерів Республіки Болгарія відбулася ІІІ Міжнародна наукова конференції «Стан та перспективи розвитку генетичних ресурсів у тваринництві» (м. Боровець). Організатори конференції – Аграрний університет (м. Пловдів), Державна агенція з селекції та репродукції в тваринництві і Міністерство сільського господарства та продовольства Республіки Болгарія. В роботі конференції прийняли участь представники Міністерства сільського господарства, науково-дослідних установ та навчальних закладів Республіки Болгарія, України, Грецької Республіки, Республіки Македонія, Республіки Польща та Італійської Республіки.

Від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН в роботі конференції прийняли участь Остаповець Л.І., старший науковий співробітник лабораторії розведення м’ясної худоби, кандидат біологічних наук та Гузеєв Ю.В, молодший співробітник відділу генетичних ресурсів тварин. Під час роботи конференції обговорювались питання збереження та розвитку генетичних ресурсів у тваринництві, розведення та технології годівлі сільськогосподарських тварин, переробки та виробництва продуктів тваринництва, державної та європейської політики щодо організації та управління генетичними ресурсами тварин.

Учасники конференції також ознайомилися з науковою діяльністю Державної агенції з селекції та репродукції в тваринництві, відвідали дослідну ферму «Кабіюк» з розведення болгарської сірої худоби, овець мідно-червоної шуменської та каракачанської порід, дослідну ферму з розведення буйволів та ферму «Агросис» з розведення великої рогатої худоби породи монбельярд. 

Підписано договір про наукову співпрацю між Інститутом розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН та Аграрним університетом. Запланована участь болгарських колег у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні напрями організації та ведення селекційно-генетичної роботи у тваринництві», присвяченої пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН Михайла Васильовича Зубця, яка відбудеться в інституті 7 – 8 квітня 2015 р.

Спільне засідання загальних зборів Відділень зоотехнії та ветеринарної медицини НААН

 

 

11 грудня 2014 р. відбулось спільне засідання Загальних зборів Відділень зоотехнії та ветеринарної медицини НААН з розгляду питання «Про стан та завдання наукового забезпечення відтворення сільськогосподарських тварин в Україні».

 

Вступним словом віце-президент НААН академік НААН М.І.Бащенко задав напрям роботи зборів, наголосивши на важливості аналізу стану відтворення поголів’я та внесення відповідних коректив у його розвиток. Останнім часом відбулись докорінні зміни у галузі тваринництва розвинених країн, з’явилися нові технології його ведення. Українське село, його інфраструктура, рівень життя селян вимагають докорінних змін.

 

У цьому питанні існує певне коло проблем та труднощів. Це, насамперед, вкрай обмежені обсяги фінансування з державного бюджету. Потребує удосконалення нормативно-правове забезпечення – Академія разом з директивними органами має відпрацювати законодавчу базу. Необхідно донести важливість проблеми відтворення до населення країни як способу забезпечення його потреб – можливо, через проведення круглих столів і на обласному, і загальному рівні.

 

У приватному секторі відсутній контроль за процесом обліку відтворення Потрібно створити лабораторії якості молока при наших наукових установах в регіонах.

 

Змістовними були доповіді професора Любецького В.Й. – завідувача кафедри Національного університету біотехнологій і природокористування України, професора Краєвського А.Й. – завідувача кафедри Сумського НАУ, провідного наукового співробітника Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН Шарапи Г.С., члена-кореспондента НААН Руденка. Є.В.

 

Всі виступаючі наголошували, що вирішення даної проблеми можливе лише за умов об’єднання зусиль фахівців із зоотехнії і ветеринарної медицини, технологів, економістів, виробників тваринницької продукції та її споживачів.

 

По завершенню обговорення виступив в.о.академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН доктор сільськогосподарських наук, професор Жукорський О.М., наголосивши на актуальності проблеми, що обговорювалась, та запропонував винести питання відтворення сільськогосподарських тварин на розгляд президії НААН. Загальні збори прийняли рішення про створення робочої групи для аналізу стану і внесення пропозицій щодо наукового забезпечення відтворення сільськогосподарських тварин, до якої увійшли провідні вчені установ НААН, вищих навчальних закладів та представники Мінагрополітики України.

 

Присутні на засіданні одностайно підтримали пропозицію щодо проведення всеукраїнського круглого столу «Проблеми відтворення сільськогосподарських тварин в контексті продовольчої безпеки України» за участі науковців, фахівців галузі, представників громадських об’єднань і засобів масової інформації.

 

Загальні збори затвердили плани роботи Відділень зоотехнії та ветеринарної медицини на наступний рік.101_2320.JPG

Про участь у відкритій лекції «Європейські вимоги до якості і безпеки продуктів харчування – бачення відомства LAVES Нижньої Саксонії»

5 грудня 2014 року в Національного університету біоресурсів і природокористування України відбулася відкрита лекція «Європейські вимоги до якості і безпеки продуктів харчування – бачення відомства LAVES Нижньої Саксонії» в якій брала участь завідувач лабораторії біотехнології Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН Оксана Василівна Щербак.

Лекцію прочитав президент Нижньосаксонського відомства захисту споживачів та безпеки харчових продуктів (LAVES) професор Еберхард Хаунхорст (Федеративна Республіка Німеччина).

Професор Е. Хаунхорст розповів про основні напрямки діяльності його організації, а також вимоги щодо безпеки та якості продуктів харчування в Німеччині. Ці критерії мають велике значення для України, оскільки LAVES відповідає за видачу дозволів підприємствам для виробництва всередині країни і для експорту в рамках зони вільної торгівлі. Він також зупинився на діях, передбачених планом захисту тварин у Нижній Саксонії, виконання яких розпочалося у 2011 році та планується завершитись у 2018 році. Було обговорено можливості співпраці з LAVES щодо досліджень із виявлення ГМО в продуктах рослинного та тваринного походження.

Професор Е. Хаунхорст запросив присутніх на тренінги, які проходять на базі LAVES в рамках програм Європейського союзу.

Про участь Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН у інформаційному дні Британського фізіологічного товариства

3 грудня 2014 року молоді науковці Інституту приймали участь у інформаційному дні Британського фізіологічного товариства, який проходив у Київському національного університету імені Тараса Шевченка.

В першій частині цього заходу було обговорено доповідь «Британське фізіологічне товариство: конференції, премії, гранти», яку презентувала представник товариства, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент Толстанова Ганна Миколаївна. Вона виклала історичні аспекти заснування та розвитку товариства, особливості його функціонування та правила прийому. Також доповідач ознайомила присутніх з існуючими рівнями участі студентів, аспірантів і викладачів у товаристві та з перевагами членів товариства.

В другій частині інформаційного дня учасники ознайомились із переліком конференцій, конкурсів та грантів Британського фізіологічного товариства. Особливий інтерес у присутніх викликало обговорення питань, які стосувалися можливості участі українських студентів, аспірантів та науковців у міжнародних конференціях та конкурсах, які організовані Британським фізіологічним товариством. Досягнуто попередніх домовленостей щодо вступу науковців Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН до Британського фізіологічного товариства.

Про учать у другій Міжнародній технологічній зустрічі «Нанотехнології та наноматеріали для бізнесу і технологічної сфери»

Науковці Інституту розведенні і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН отримали запрошення взяти участь у другій Міжнародній технологічній зустрічі «Нанотехнології та наноматеріали для бізнесу і технологічної сфери». Захід організовано Національною академією наук України для активізації процесів трансферу технологій та посиленню співпраці наукової сфери з представниками бізнесу та виробничої сфери.

Друга Міжнародна Технологічна зустріч відбулась 28 листопада 2014 року у Великому конференц-залі Національної академії наук України (м. Київ), слід зазначити, що під час зустрічі поводилась он-лайн трансляція. Було представлено та обговорено понад 20 розробок, які створені в рамках виконання науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали», яку виконували різні науково-дослідні інститути НАН України.

Слід відмітити, що в міжнародному трансфері технологій Україна має значний потенціал, який характеризується значною чисельністю наукових установ та високим рівнем освіти науковців. Разом з тим, фактичне місце України на світовому ринку науково-технічних досягнень незначне. Однією з причин є слабка взаємодія між науковцями та виробничою сферою не лише в межах України, але й світу.

Науковці та представники бізнесу мали можливість дивитись пряму трансляцію зустрічі і це було платформою пошуку партнерів для співпраці у спільних наукових проектах та забезпечення трансферу технологій між науковими установами та представниками бізнесу.

Переглянути інформацію про нанотехнології можна на бізнес-порталі «Нанотехнології та наноматеріали» за адресою: http://www1.nas.gov.ua/programs/nano2b/EN/Pages/Fields_EN.aspx

Про участь у відкритій лекції «Спадкові захворювання і генетична схильність до хвороб у собак»

27 листопада 2014 року в Національному університеті біоресурсів і природокористування України відбулася відкрита лекція «Спадкові захворювання і генетична схильність до хвороб у собак» в якій брала участь завідувач лабораторії біотехнології Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН Оксана Василівна Щербак.

Лекцію прочитав професор ветеринарної медицини та гематології Школи ветеринарної медицини Університету Пенсильванії, директор Penn-Gen Laboratory професора Урс Гігер. Він розповів про клінічні ознаки та діагностику деяких спадкових захворювань, зупинився на практичних рекомендаціях щодо роботи із пацієнтами зі спадковими захворюваннями. Професор Урс Гігер ознайомив присутніх з особливостями роботи відділу медичної генетики Школи ветеринарної медицини Пенстейту. Особливу увагу звернув на тому, що за допомогою сучасних тестів можна проводити аналіз зразків від тварин із різних країн світу. Було обговорено можливості співпраці з професором Урсом Гігером щодо тестування зразків від тварин із рідкісними генетичними захворюваннями. Досягнуто попередньої домовленості щодо надання наукових консультацій професором у режимі on-line.

Нарада щодо реалізації завдань пілотного проекту із створення експериментальної моделі централізованої автоматизованої інформаційної системи в НААН

01 грудня 2014 року у Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбулася нарада за участю віце-президента Національної академії аграрних наук України М.І. Бащенка щодо реалізації завдань пілотного проекту із створення експериментальної моделі централізованої автоматизованої інформаційної системи в НААН на базі дослідних господарств НААН.

В ході робочих зустрічі начальником відділу генетичних ресурсів тварин Інституту Л.В. Вишневським було презентовано інформацію щодо результатів візиту української делегації до Центру сільськогосподарської інформації Республіки Латвія (10 – 15.11.2014) та акцентовано увагу та тому, який досвід Центру можна перейняти при створенні національної централізованої автоматизованої системи в секторі тваринництва. Також було проведено презентацію пілотного проекту, яку планується здійснити в ході проведення наради з керівниками дослідних господарств.

Учасниками наради було акцентовано увагу на те, що презентацію необхідно доопрацювати в частині визначення чіткої мети проведення пілотного проекту, його основних завдань та кінцевих результатів, мотивації учасників проекту, а також використання отриманих результатів у селекційному процесі дослідних господарств НААН.

Узгоджено проведення наради-семінару з керівниками дослідних господарств НААН щодо реалізації завдань пілотного проекту із створення експериментальної моделі централізованої автоматизованої інформаційної системи в грудні 2014 року.

Візит до Республіки Латвія

З 10 по 15 листопада 2014 року на запрошення латвійської сторони українська делегація відвідала Латвійський центр сільськогосподарської інформації (Agricultural Data Centre, Republicas square 2, Riga, LV-1010), координацію діяльності якого здійснює Міністерство землеробства Республіки Латвія.

Склад делегації:

Вишневський Л.В., начальник відділу генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН;

Туряниця А.М., заступник начальника відділу генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН;

Цибенко В.Г., директор Державного підприємства «Дослідне господарство імені Декабристів» (Полтавська область);

Бриль С.М., директор ІТ-компанії Приватного підприємства «Браво».

Метою візиту було ознайомлення з досвідом роботи Латвійського центру сільськогосподарської інформації з питань технології функціонування централізованих баз даних у секторі тваринництва, нормативно-правове та методичне забезпечення процесу оцінки племінної цінності тварин, тощо.

Впродовж візиту були проведені зустрічі з директором Латвійського центру сільськогосподарської інформації Івансом Ворсловим, заступником директора Ерною Галвановською та керівниками структурних підрозділів центру.

В ході цих зустрічей було отримано детальну інформацію щодо функціонування центру та його місця в структурі галузі тваринництва. Центр є наглядовим органом за діяльністю власників тварин (в частині виконання ними вимог ідентифікації і реєстрації тварин, ведення обліку тварин, надання інформації до центральної бази даних, тощо), сертифікує фахівців (контроль-асистентів, техніків штучного осіменіння, експерт-бонітерів), які надають сервісні послуги в галузі тваринництва, акредитує лабораторії з оцінки якості молочної продукції та проводить процедури з визнання племінних організацій, тощо. Тобто в секторі тваринництва Латвії створено єдиний інформаційний простір, який є зручним комунікаційним середовищем для організації збереження, обробки інформації, яка охоплює усі спектри тваринницької галузі та донесення її до користувачів.

Директором Центру досить детально було презентовано національну систему ідентифікації і реєстрації тварин і зазначено, що за результатами аудиту ICAR ця система була визнана такою, що відповідає вимогам європейських директив і центр отримав відповідний сертифікат якості. Фахівці відділу інформаційних технологій та технічного супроводження центру надали інформацію щодо побудови і функціонування центральної бази даних, а також порядку надання доступу до інформації авторизованим користувачам.

Учасники делегації також відвідали лабораторію з оцінки якості молочної продукції (м. Сігулда), станцію штучного осіменіння (м. Сігулда), дві ферми з розведення молочної (м. Сігулда та м. Елгава) та одну з розведення м’ясної худоби (м. Елгава).

Підсумки діяльності дослідних господарств Інституту за 10 місяців 2014 р.

Хлібороби дослідних господарств Інституту підвели підсумки жнив 2014 року. Цьогорічні жнива хоч і розпочались у звичайні строки, проте погодні умови не дали можливості підприємствам одразу включитись у роботу із збирання зернових культур. Першою культурою, що обмолотили хлібороби, був озимий ячмінь. Його зібрано 0,5 тис. т з площі 110 га при середній урожайності 47,8 ц/га (в середньому на Христинівщині урожайність цієї культури склала 40,3 ц/га). Зважаючи на сприятливі погодні умови в період вегетації, трудівники полів виростили добрий урожай озимої пшениці, валовий збір якої склав 4,6 тис. т із середньою урожайністю 51,8 центнера з гектара (середні показники по району – 51,8 ц/га). Сприятливі погодні умови позитивно вплинули на урожайність ранніх зернових та зернобобових культур, особливо ярого ячменю. Врожайність його – 51,5 ц/га (по району – 43,5 ц/га), а валовий збір – 0,8 тис. т. Досягнутий показник урожайності цієї культу у ДП ДГ "Нива" на рівні 56,4 ц/га є другим по району. В 2014 році вирощено добрий урожай озимого ріпаку – 0,4 тис. т. Серед трійки найкращих у Христинівському районі – ДП ДГ «Нива» з урожайністю 53,0 ц/га (середній показник по району – 32,5 ц/га).

Працівниками господарств виконано великий обсяг робіт із заготівлі кормів для тваринництва, зібрано урожай пізніх зернових та технічних культур. Дослідні господарства Інституту одними із перших у районі завершили збір кукурудзи на зерно, яку обмолотили з площі 390 га, валовий збір зерна склав 3,6 тис. т, середня врожайність – 92,9 ц/га. Завершено збирання соняшника. На площі 390 га отримано валовий збір 1,1 тис. т при середній врожайності соняшника 28,0 ц/га. В оптимальні строки та згідно запланованої структури посівних площ господарства завершили посів озимих культур під майбутній урожай. Із посіяних озимих на площі 1313 га, в т.ч. 1110 га – на зерно, 90% знаходяться в доброму, решта – в задовільному стані.

Станом на 1 листопада 2014 року в дослідних господарствах інституту утримувалось 2073 голів великої рогатої худоби, в т.ч. 780 корів, 422 свиней. Надій на одну корову склав 5111 кг (+169 кг до відповідного показника минулого року), що на 119 кг більше, ніж у середньому по сільськогосподарських підприємствах Черкаської обл. Господарствами вироблено 4 млн. т молока (на 3,4 % більше, ніж у 2013 р.), витрати кормів за поживністю на виробництво 1 ц молока знизились на 4%. За підсумками виїзної наради керівників дослідних господарств НААН, що відбулася 21 листопада у м. Біла Церква, за показником молочної продуктивності дійного стада ДП ДГ «Христинівське» визнано одним із найкращих (дев’яте місце) серед 61 господарств академії, що утримують тварин.

Щороку працівники дослідних господарств інституту удосконалюють свою роботу, оптимізують витрати, виконують технологічні операції в оптимальні терміни, що, як наслідок, дає позитивні результати. Так, за підсумками жнив 2014 р. ДП ДГ «Нива» ввійшло в трійку найкращих господарств Христинівщини з найвищою урожайністю зернових.

Засідання вченої ради Інституту розведення і генетики тварин НААН на тему: «Генетико-селекційні та організаційні питання відтворення великої рогатої худоби в Україні»

28 жовтня 2014 року в Інституті розведення і генетики тварин НААН відбулося засідання вченої ради на тему: «Генетико-селекційні та організаційні питання відтворення великої рогатої худоби в Україні». З основною доповіддю виступив завідувач лабораторії відтворення Сергій Володимирович Кузебний.

Особливо велику увагу при обговоренні було приділено організаційним засадам забезпечення штучного осіменіння маточного поголів’я у сільськогосподарських та індивідуальних господарствах населення та кваліфікації зооветеринарних спеціалістів.

На економічних втратах від недоодержання продукції, внаслідок низького рівня відтворення в скотарстві країни, загострив увагу голова вченої ради, директор Інституту Гладій М.В.

За результатами обговорення вчена рада Інституту розведення і генетики тварин НААН визнала ситуацію з відтворенням великої рогатої худоби в Україні такою, що потребує першочергового вирішення. Прийнято рішення звернутися до Міністерства аграрної політики та продовольства України з пропозицією налагодження перевірки імпортованої спермопродукції бугаїв на предмет генетичної безпеки та покращення підготовки техніків зі штучного осіменіння корів.

Про участь Інституту розведення і генетики тварин НААН у виставках «ІнтерАГРО 2014» та «Animal Farming Ukraine-2014»

28 жовтня в м. Київ розпочали свою роботу міжнародна виставка «ІнтерАГРО 2014» (виставковий центр «КиївЕкспоПлаза»; організатор ТОВ «Київський контрактовий ярмарок») та Міжнародна виставка з тваринництва та птахівництва «Animal Farming altUkraine-2014» (Міжнародний виставковий центр; організатор ДП «Прем'єр Експо»). В роботі виставок взяли участь понад 300 компаній з України та 15-ти країн світу.

В останні роки виставка «ІнтерАГРО4» проводиться в новому форматі: переважна кількість її учасників – виробники сільськогосподарської техніки та устаткування. Цьогорічна експозиція виставки «ІнтерАГРО 2014» була представлена сільськогосподарською технікою, біоенергетикою, органічним та точним землеробством, лабораторним та ваговимірювальним обладнанням, менеджментом та агроконсалтингом. Науковці Інституту розведення і генетики тварин НААН взяли участь у семінарі «Ефективне свинарство». На семінарі висвітлювались актуальні питання генетики та розведення свиней, ефективної годівлі та здоров’я стада, проблеми менеджменту у свинарстві. Під час семінару своїм досвідом поділилися фахівці із провідних українських і зарубіжних господарств, які займаються вирощуванням свиней.

altЕкспозиція виставки «Animal Farming Ukraine-2014» була представлена продукцією, обладнанням та технологіями для сучасного високопродуктивного тваринництва та птахівництва. Діловою програмою виставки було передбачено ряд майстер-класів, семінарів та конференцій.

Науковці Інституту розведення і генетики тварин НААН взяли участь у конференції «Перспективи розвитку свинарства в Україні», організованою Асоціацією свинарів України. На конференції обговорювали пакет євроінтеграційних законів і законопроектів, перспективи виходу української свинини на зовнішні ринки, особливості впровадження в Україні європейської системи розрахунків за туші свиней, потребу в модернізації обладнання та кормів, проблеми оптимізації витрат і правильного вибору постачальника.

Так, під час виставки науковці Інституту встановили ділові стосунки із представниками ТОВ «Триплекс». Ця компанія успішно впроваджує на території України новітні товари (вакцини, ветеринарні препарати, кормами для тварин і птиці, засоби для штучного осіменіння) та технології провідних світових виробників, а також здійснює консультаційно-технічний супровід тваринницьких господарств стосовно питань годівлі та ветеринарії. Досягнуто попередніх домовленостей щодо участі представників лабораторії біотехнології у науково-практичних заходах організованих ТОВ «Триплекс».

Співпраця

altПріоритетним напрямом діяльності Інституту є розширення співпраця з науковими установами НААН. Завершено обговорення угоди про наукову співпрацю з Інститутом кормів та сільського господарства Поділля НААН щодо поглибленого вивчення питань годівлі сільськогосподарських тварин та ролі поживності кормів у забезпеченні високого рівня продуктивності молочної худоби.

Про засідання Спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01.

alt21 – 22 жовтня 2014 року на черговому засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 при Інституті розведення і генетики тварин НААН відбувся прилюдний захист дисертацій на здобуття наукових ступенів:

- доктора с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин Коцюбенко Ганни Анатоліївни на тему «Обґрунтування ефективної системи селекційних методів та технологічних підходів підвищення продуктивності в галузі кролівництва». Науковий консультант – доктор с.-г. наук, професор, академік НААН Бащенко М.І.;

- кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин Бодяшової Катерини Валентинівни на тему «Відтворювальна здатність свиноматок та комплектування маточного складу у стадах свиней за різних методів розведення». Науковий керівник – кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник Бірюкова О.Д.;

- кандидата с.-г. наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика Мельник Оксани Валеріївни на тему «Особливості генетичної структури різних порід коней за мікросателітними локусами ДНК». Науковий керівник – доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник Дзіцюк В.В.;

- кандидата с.-г. наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика Куриленка Юрія Федоровича на тему «Біорізноманіття генофонду коней за різними типами генетичних маркерів». Науковий керівник – кандидат біол. наук, доцент Костенко С.О.

За результатами успішного захисту здобувачів рішення про присудження наукових ступенів прийнято одноголосно. Щиро вітаємо здобувачів!

Слід зазначити, що протягом 2014 року всього відбулося 11 засідань Спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 із захисту дисертацій, з них три – на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук і вісім – кандидата с.-г. наук. Здобувачами стали науковці з Інституту розведення і генетики тварин НААН, Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН, Інституту тваринництва НААН, Інституту кормів і сільського господарства Поділля НААН, Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Житомирського державного агроекологічного університету, Подільського державного аграрно-технічного університету, Миколаївського державного аграрного університету.