Нове

Про участь Інституту розведення і генетики тварин НААН у семінарі «Використання міжнародних наукометричних баз даних в навчальній та науковій діяльності університету»

17 жовтня 2014 року науковці Інституту розведення і генетики тварин НААН прийняли участь у семінарі «Використання міжнародних наукометричних баз даних в навчальній та науковій діяльності університету», чкий проходив у Навчально-науковому інституті бізнесу Національного університету біоресурсів і природокористування України.

В ході роботи семінару було обговорено доповідь директора Асоціації «Інформатіо-Консорціум» Васильєва Олексія Всеволодовича «Наукометрія у фундаментальних та прикладних наукових дослідження». В своїй доповіді було розкрито основні особливості використання міжнародних наукометричних баз даних, які в мережі Інтернет забезпечують оперативний пошук публікацій за вибраною науковою проблемою, дозволяють проаналізувати ретроспективу видань, здійснити оцінку динаміки та географії необхідних публікацій. Також учасники семінару ознайомилися з особливостями роботи найбільших у світі наукометричних баз даних EBSCO-Host і Scopus, було привернуто увагу на проведення аналізу публікації окремих авторів та наукових установ, здійснення моніторингу наукових журналів.

В ході обговорення доповіді науковцями Інституту розведення і генетики тварин НААН та Національного університету біоресурсів і природокористування України було ініційовано дискусію щодо індексів цитування, які забезпечують адекватну оцінку наукової роботи дослідників і наукових колективів.

Пілотний проект Концепції створення автоматизованої системи «Інформаційна база даних державних книг племінних тварин»

 Інститутом розведення і генетики тварин НААН розроблено Концепцію створення моделі автоматизованої системи «Інформаційна база даних державних книг племінних тварин», яка призначена для державної реєстрації племінних тварин та проведення централізованої оцінки їх племінної цінності.

 Для відпрацювання процесів реєстрації племінних тварин, визначення племінної цінності та технологій функціонування автоматизованої системи пропонується провести пілотний проект із запровадження ведення автоматизованого племінного обліку в дослідних господарствах НААН (молочне і м’ясне скотарство) та створити дослідний зразок централізованої автоматизованої інформаційної системи в НААН на основі вищезазначеної Концепції.

 

 


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

30  вересня  2014 року                                                                         №  209

Щодо реалізації пілотного проекту

у дослідних господарствах НААН

 

            У зв'язку з необхідністю запровадження в системі Національній академії аграрних наук України (далі – НААН) сучасного автоматизованого зоотехнічного і племінного обліку та з метою забезпечення ефективного оперативного контролю і управління селекційним процесом в дослідних господарствах НААН, відпрацювання процесів реєстрації племінних тварин і визначення їх племінної цінності, керуючись статтями 7, 11 Закону України «Про племінну справу у тваринництві», спільним наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України та Національної академії аграрних наук України від 21 березня 2012 року №139/84 «Про організацію та формування системи селекції у тваринництві» та Програмою розвитку молочного скотарства в дослідних господарствах Національної академії аграрних наук України на період до 2015 року, затвердженої наказом НААН від 12 грудня 2011 року № 346

НАКАЗУЮ:

1. Інституту розведення і генетики тварин НААН (Гладій М.В.), державному підприємству «Головний науково-виробничий селекційно-інформаційний центр у тваринництві Інституту розведення і генетики тварин НААН» (далі – ДП «ГНВСІЦТ ІРГТ НААН», Вишневський Л.В.), керівникам наукових установ НААН та дослідних господарств їх мережі (згідно з переліком відповідно до п.2), відділенню зоотехнії (Жукорський О.М.), управлінню наукового забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку експериментальної бази (Савченко І.М.):

- здійснити реалізацію пілотного проекту із створення експериментальної моделі централізованої автоматизованої інформаційної системи в НААН на основі розробленої Інститутом розведення і генетики тварин НААН «Концепції створення автоматизованої системи «Інформаційна база даних державних книг племінних тварин» – до кінця 2015 р.;

- визначити відповідальних фахівців за ведення автоматизованого племінного обліку в стадах дослідних господарств та надати їх списки до управління наукового забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку експериментальної бази – до 20 жовтня 2014 р.;

  - скласти перелік програмного забезпечення, яке використовується чи планується до встановлення в дослідних господарствах НААН для забезпечення ведення автоматизованого племінного обліку – до 20 жовтня 2014 р.

2. Затвердити перелік дослідних господарств НААН – учасників пілотного проекту (додається).

3. Управлінню наукового забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку експериментальної бази, ДП «ГНВСІЦТ ІРГТ НААН», керівникам наукових установ та дослідних господарств:

- провести для керівників та фахівців дослідних господарств НААН презентацію пілотного проекту та базового програмного забезпечення - до 01 листопада 2014 р.

 - провести навчання відповідальних фахівців та запровадити ведення автоматизованого племінного обліку і сформувати первинну автоматизовану базу даних племінних тварин для кожного дослідного господарства за затвердженим графіком (додається) - до 01 травня 2015 р.

 - розробити форми вихідних документів (вибірок, звітів), які будуть формуватися за результатами ведення централізованої автоматизованої бази даних та оцінки племінної цінності тварин – до 01 липня 2015 р.

 4. Фінансове забезпечення реалізації проекту (формування первинної в дослідних господарствах та централізованої баз даних племінних тварин, проведення централізованої оцінки племінної цінності тварин, придбання та встановлення базового програмного забезпечення, проведення навчання відповідальних фахівців дослідних господарств) здійснити на договірній основі між дослідними господарствами НААН – учасниками пілотного проекту та ДП «ГНВСІЦТ ІРГТ НААН».

  5. Інституту розведення і генетики тварин НААН та ДП «ГНВСІЦТ ІРГТ НААН» підготувати звіт із проведення пілотного проекту – до 01 грудня 2015 р.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на віце-президента НААН, академіка НААН Бащенка М.І.

 

Детальніше...

Зв'язок з виробництвом. Підвищення кваліфікації зоотехніків-селекціонерів.

altЗ 6 то 10 жовтня 2014 року на базі Державного навчального закладу «Школа підвищення кваліфікації спеціалістів по розведенню сільськогосподарських тварин та племінній справі» (м. Бровари) проводиться навчання з підвищення кваліфікації зоотехніків-селекціонерів племінних господарств та племпідприємств Кіровоградської області.

Традиційно науковці Інституту приймають участь у проведенні таких навчань. 8 жовтня 2014 року завідувач лабораторії відтворення Кузебний Сергій Володимирович провів заняття на тему «Основні причини низького рівня відтворення великої рогатої худоби. Біотехнологічні методи підвищення репродуктивної функції маточного поголів’я. Трансплантація ембріонів».

Начальник відділу селекції молочної худоби та інформаційних систем Братушка Руслан Валерійович на наступному занятті розкрив основні науково-організаційні напрями за темою – «Ведення селекційно-племінної роботи з вітчизняними породами великої рогатої худоби різних напрямів продуктивності, бонітування тварин, визначення комплексного індексу селекційної цінності, оцінка екстер`єру корів різними методами».

Підсумки роботи тваринників державних підприємств дослідних господарств інституту за 8 місяців 2014 року

altЗа даними Державної служби статистики за 8 місяців поточного року поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах України скоротилось на 7,6 % (до 1387,8 тис. гол.), порівняно з відповідним періодом минулого року в т.ч. корів – на 4,1 % (до 545,8 тис. гол.). В нинішніх складних економічних умовах спеціалістам державних підприємств дослідних господарств «Христинівське» і «Нива» вдалося стримати темпи скорочення поголів’я великої рогатої худоби у межах 4 % та зберегти чисельність корів на рівні минулорічної. Станом на 1 вересня в ДП ДГ «Нива» утримувалось 1119 голів ВРХ, в т.ч. 430 корів, у ДП ДГ «Христинівське» - відповідно 925 і 350 голів.

За вказаний період сільськогосподарськими підприємствами України вироблено 1,8 млн. т молока, або на 3,8 % більше, порівняно з відповідним періодом 2013 р. Дослідними господарствами інституту за січень-серпень вироблено 3,2 тис. тонн молока, що на 5 % більше минулорічних показників. Приріст виробництва досягнуто за рахунок підвищення продуктивності корів на 192 кг (4112 кг на корову). За цей же період у середньому по агропідприємствах країни середній надій на одну корову склав 3542 кг, в т.ч. в Черкаській обл. – 4039 кг. З метою подальшого втримання показників продуктивності дійного стада дослідних господарств інституту на досягнутому рівні наразі проводиться значний обсяг робіт зі зміцнення кормової бази.

Вступна сесія

В Інституті розведення і генетики тварин НААН традиційно розпочалася вступна сесія до аспірантури. До складання вступних іспитів допущено 13 осіб, які є колишніми випускниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, Білоцерківського національного аграрного університету, Подільського державного аграрно-технічного університету та інших провідних галузевих ВНЗ. Шістнадцятого вересня екзаменаційна комісія Інституту прийняла іспити зі спеціальностей «розведення і селекція тварин» та «технологія виробництва продукції тваринництва». Всі абітурієнти виявили високий рівень фахової підготовки.