Нове

Вступна сесія

В Інституті розведення і генетики тварин НААН традиційно розпочалася вступна сесія до аспірантури. До складання вступних іспитів допущено 13 осіб, які є колишніми випускниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, Білоцерківського національного аграрного університету, Подільського державного аграрно-технічного університету та інших провідних галузевих ВНЗ. Шістнадцятого вересня екзаменаційна комісія Інституту прийняла іспити зі спеціальностей «розведення і селекція тварин» та «технологія виробництва продукції тваринництва». Всі абітурієнти виявили високий рівень фахової підготовки.