Нове

Більше статтей...

Розширюємо співпрацю із проєктом "BioUkraine" Фундації Україна-США: участь у 57-й щорічній віртуальній зустрічі товариства кріобіології

20 21–23 липня 2020 року науковці Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН  у рамках співпраці із проєктом "BioUkraine" Фундації Україна-США брали активну участь у 57-й щорічній віртуальній зустрічі товариства кріобіології (https://cryo2020.com ).

Ними було представлено результати досліджень за темою «Cryopreservation of boar spermatozoa in gene poll preservation system» (робота виконана за фінансової підтримки МОН України (договір №ДЗ/47-2015 від 30.10.2015 р.)). Тези вказаної зустрічі: file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/CRYO2020_Abstract_Book.pdf.

Віртуальний формат участі черговий раз забезпечив роботу багатьох тематичних секцій. Презентовані результати досліджень науковців з різних країн світу є надзвичайно пізнавальними і цікавими. Їх присвячено розробці вакцин і діагностичній стабілізації; пошуку нових кріопротеторів та контролю утворення льоду; кріоконсервації сперматозоїдів та збереженню життєздатності ооцитів, ембріонів, тканин гонад ссавців; термальній медицині; теоретичному моделюванню в кріобіології; кріоконсервації водних і морських видів тварин; методам кріобіотехнології для сільського і лісового господарства, садівництва та збереження диких видів тварин та інше.

Співпрацю буде продовжено.

Науковці Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН взяли участь у Віртуальній щорічній зустрічі Американського товариства науки про тварин

29.07.2020З 19 по 23 липня 2020 року науковці Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН  брали активну участь у Віртуальній щорічній зустрічі Американського товариства науки про тварин (American Society of Animal Science), https://asas.org/meetings/annual-2020#). Такий формат зустрічі забезпечив участь науковців із багатьох країн світу та став основним через пандемію коронавірусної інфекції.

Віртуальний формат зустрічі передбачав доповіді запрошених спікерів у 32 секціях у прямому ефірі. Також були загальнодоступні формати доповідей у вигляді презентації з аудіо супроводом та постерів. Впродовж он-лайн зустрічі науковці ознайомились з експозицією віртуальної виставкової зали, майстер-класами, роботою симпозіумів та іншими соціальними подіями. За проведення секційних засідань був доступний формат «Запитання та відповіді», яким науковці Інституту змогли скористатись та поставити запитання зарубіжним колегам. Найбільшу зацікавленість викликали секції з розведення та генетики сільськогосподарських тварин; особливо корисними виявились доповіді з маркерної та геномної селекції.

По завершенні зустрічі Інститут отримав запрошення взяти участь у наступній, що відбудеться з 14 по 18 липня 2021 року.

Участь науковців у такій віртуальній події стала корисною та   інформативною з огляду на широкий спектр досліджуваної проблематики, представленої на високому науковому рівні в доповідях.

Проведено конференцію з відзначення 95-річчя від дня народження професора Володимира Юхимовича Недави та приуроченої до Дня науки в Україні

kon.23.07.2020Відповідно до плану заходів Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН з відзначення 95-річчя від дня народження першого директора інституту професора Володимира Юхимовича Недави, 20–21 липня 2020 року відбулася VIII Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і аспірантів з міжнародною участю «Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві». Конференція проходила онлайн в режимі Zoom для відеоконференцій.

У вступному слові директор інституту член-кореспондент НААН Юрій Полупан побажав молоді реалізації запланованих завдань, творчих успіхів у науковій роботі, удосконалення майстерності висвітлення результатів досліджень.

Учасниками конференції традиційно були молоді вчені та аспіранти з галузевих науково-дослідних установ мережі НААН, закладів вищої освіти і Гродненського державного аграрного університету (Республіка Білорусь). Ними підготовлено 30 повідомлень, у яких узагальнено накопичений світовий і вітчизняний досвід з актуальних проблем розведення, генетики та біотехнології сільськогосподарських тварин, представлено результати власних наукових досліджень. Традиційно результати досліджень, які висвітлені у доповідях аспірантів інституту є їх звітом за перше півріччя поточного року.

Матеріали конференції опубліковано черговим окремим виданням (http://iabg.org.ua/images/M_images/these15.05.20202.pdf).

 

Науковці Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН візьмуть участь у віртуальній щорічній зустрічі та виставці Американської асоціації тваринницьких наук

2020-07-16 annual 2020

 В рамках співпраці із проєктом "BioUkraine" Фундації Україна-США Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН з липня цього року набув членства в Американській асоціації тваринницьких наук (American Society of Animal Science).

З 19 по 23 липня асоціацією буде проведено Віртуальну щорічну зустріч та виставку тварин (https://asas.org/meetings/annual-2020#) у якій науковці інституту візьмуть активну участь (детальніше: https://www.eventscribe.com/2020/ASASAnnual/agenda.asp?pfp=FullSchedule).

 

Відбулось засідання координаційно-методичної ради з виконання ПНД НААН № 37 «Збереження генофонду порід»

09.07.2020 17 липня 2020 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбулось засідання координаційно-методичної ради з виконання ПНД НААН № 37 «Збереження генофонду порід» щодо розгляду  звітів про виконання завдань програм наукових досліджень НААН № 37 «Система роботи в популяціях і збереження біологічного різноманіття генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин» («Збереження генофонду порід») та підпрограми 1 «Методи селекційно-генетичного удосконалення тварин та системи моніторингу і оцінки генетичних ресурсів скотарства» ПНД № 29 «Розроблення інноваційних технологій виробництва, систем годівлі та методів селекції великої рогатої худоби і забезпечення якості продукції скотарства» («Скотарство») за перше півріччя 2020 року. Засідання було проведено дистанційно за використання платформи ZOOM.

Про результати виконаних досліджень доповіли керівники та відповідальні виконавці завдань з 11 наукових установ та дослідних 09.07.2020 2станцій НААН. Проведено обговорення виконуваних досліджень, уточнені заключні етапи робіт та підготовки остаточних звітів. На засіданні затверджено план роботи координаційно-методичної ради на друге півріччя 2020 року та прийнято ухвалу. Підсумував роботу засідання голова координаційно-методичної ради, директор інституту Юрій Полупан.

Вітаємо Оксану Щербак з одержанням гранту!

bioukraine-logoЗ метою підвищення міцності біотехнологічного сектору в Україні, в тому числі у тваринництві, Фонд США-України «BioUkraine» надає гранти українським науковцям-біотехнологам, професорам та студентам для участі в онлайн-заходах у цьому році, які сприятимуть їх професійному зростанню, підвищенню репутації України, заохочуватимуть наукове співробітництво та комерціалізацію технологій. 

grant2020

На конкурсній основі одержала грант Оксана Василівна Щербак, кандидат с.-г. наук, завідувач лабораторії біотехнології відтворення Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН для участі у Конференції американської та канадської асоціацій ембріотрансплантації (07.10.20, https://bioukraine.org/programs/travel-grants/).

Щиро вітаємо!

Про засідання Спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01

20.06.2020 16–17 червня 2020 року на черговому засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 при Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбувся прилюдний захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук:

- за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин – Шуляр Аліни Леонідівни за темою «Динаміка господарськи корисних ознак корів української чорно-рябої молочної породи за вбирного схрещування в умовах Полісся». Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор  Пелехатий М.С.;

- за спеціальністю 03.00.15 – генетика – Чепіги Альони Михайлівни за темою «Аналіз генетичного різноманіття локальних порід та породних груп качок китайської та української селекції за використання мікросателітних ДНК-локусів». Науковий керівник – доктор біол. наук, професор Костенко С.О. Також за цією ж спеціальністю відбувся захист Шуліки Любові Володимирівни за темою «Поліморфізм генів міостатину та інсуліну і його зв’язок з продуктивними ознаками курей ліній української селекції порід род-айленд червоний і плімутрок білий». Науковий керівник – доктор с.-г. наук Кулібаба Р.О.

За результатами успішного захисту здобувачів рішення про присудження наукових ступенів прийнято одноголосно. Щиро вітаємо здобувачів!

Слід зазначити, що упродовж 2019 р. було проведено 11 захистів: 5 докторських дисертацій (4 – за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин і 1 – за спеціальністю 03.00.15 – генетика) та 3 кандидатські дисертації за спеціальністю 03.00.15. Серед них – одна докторська і одна кандидатська дисертації випускників нашої аспірантури.

Україна потребує національної стратегії та плану дій щодо забезпечення сталого розвитку генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин

zb.gen.28.05.2020Все більше значення для світової спільноти набуває  проблема цілеспрямованого управління генетичними ресурсами в сільському господарстві. Велика різноманітність тваринницьких генетичних ресурсів є важливим фактором для їх адаптації до умов утримання і розвитку виробництва сільськогосподарської продукції. Разом з тим, проблема підтримки генетичного розмаїття знаходиться під загрозою. Необхідність збереження цього потенціалу обумовлена такими причинами як зміна клімату і небезпечність з’явлення нових, в тому числі інфекційних, захворювань тварин. Важливе значення мають дані щодо темпів зникнення тих генетичних ресурсів, за якими не встановлено контроль з боку фахівців, не відомі їх характеристики та потенціал. Необхідно концентрувати всі зусилля, що мають бути направлені на розуміння пріоритетів і захисту світових генетичних ресурсів.

Генетичні ресурси тварин відносяться до найбільш цінних і стратегічно важливих запасів кожної країни. Вони є основним засобом для господарств, які розводять тварин, і належать до числа найважливіших ресурсів для фермерських господарств. Збереження на достатньо високому рівні генетичного розмаїття сільськогосподарських тварин створює підґрунтя для ефективного ведення селекційно-племінної роботи і визначає її спрямованість на підвищення рівня адаптивності та відтворних ознак тварин, що забезпечить конкурентоспроможність вітчизняних порід. Автохтонні локальні породи володіють значним резервом генетичної мінливості і комплексом генів, фенотиповий прояв яких забезпечує унікальні якісні показники продукції та раціональне використання ними малопридатних сільськогосподарських територій, на яких недоцільно утримувати тварин комерційних порід. Відповідно до цього створюються додаткові можливості у  повному обсязі задовольняти споживчий попит населення і підвищувати якість та екологічну безпечність продукції тваринництва.

Ратифікація Україною в 1994 р. Конвенції про біологічне різноманіття, схвалення прийнятої у 2007 р. Інтерлакенської декларації глобального плану дій щодо генетичних ресурсів та підписання 2012 р. Ногайського протоколу про доступ до генетичних ресурсів та справедливий і рівноправний розподіл вигоди від їхнього використання, накладає на нашу країну певні зобов’язання.

Проведено дослідження з аналізу стану і здійснено характеристику існуючого біорозмаїття сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах з точки зору тенденцій розвитку та пов'язаних з ними ризиків щодо генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин. Встановлено поточні статуси (категорії) ризику кожної підконтрольної породної популяції великої рогатої худоби України.

Виявлено тенденцію до щорічного скорочення як чисельності суб’єктів племінної справи у відповідній підгалузі тваринництва, так і загального та маточного поголів’я у локальних та зникаючих породах. За даними Державного реєстру племінних тварин, в Україні на межі повного зникнення перебувають сіра українська, білоголова українська, лебединська породи великої рогатої худоби; українська степова ряба, та українська степова біла породи свиней; сокільська та українська гірсько-карпатська породи овець, гуцульська порода коней. Упродовж 2014 - 2018 рр. втрачено останні племінні (підконтрольні) стада бурої карпатської великої рогатої худоби та свиней миргородської порід.

Ситуація, яка склалася нині у тваринництві України, досить складна з  огляду на використання в процесі виробництва продукції обмеженої кількості високопродуктивних спеціалізованих порід сільськогосподарських тварин.

Підтримання біорозмаїття генетичних ресурсів тварин також потребує систематичного підходу до роботи в генофондних стадах, який передбачає одержання об’єктивної інформації щодо підконтрольних популяцій і створення бази даних для аналізу їх структури, планування селекційно-племінної роботи, дослідження генетичних процесів та вирішення комплексу питань щодо їх збереження та використання.

Відсутність національної стратегії, плану дій з генетичними ресурсами, чіткої ефективної системи управління і забезпечення їх сталого розвитку, централізованої інформаційної системи та постійного моніторингу і контролю призводить до втрати вітчизняних унікальних порід і типів сільськогосподарських тварин. З метою посилення координації заходів із вдосконалення та збереження генетичних ресурсів тварин на національному і міжнародних рівнях необхідно створення в Україні Національного центру генетичних ресурсів тварин. Одним із основних заходів є продовження фінансової підтримки Програми збереження та раціонального використання генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин. Проте впродовж останніх років через низку об’єктивних і суб’єктивних причин ця програма майже не фінансувалася, що призвело до різкого зменшення чисельності сільськогосподарських тварин локальних і зникаючих порід.

Науковими установами НААН було розроблено цільові Програми збереження генофонду основних видів сільськогосподарських тварин в Україні на період до 2015 року та на 2017–2025 роки, але вони не затверджені галузевим міністерством і не отримали офіційного статусу. За результатами виконання програм наукових досліджень розроблено методологічні та організаційні основи збереження генофонду сільськогосподарських тварин, визначено генофондні об’єкти та систему роботи в них. Крім наукових досліджень, сформовано мережу галузевих кріобанків та продовжується створення кріоколекції генетичного матеріалу за видами тварин.

На реалізацію програм спрямовувалося створення і функціонування Банку генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН, який постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р.   № 472-р  віднесеного до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання. У Банку зберігається і систематично поповнюється генетичний матеріал усіх видів сільськогосподарських тварин у вигляді статевих та соматичних клітин для використання з науково- дослідною і виробничою метою.

Останніми роками Банк генетичних ресурсів тварин ІРГТ імені М.В.Зубця НААН поповнено з високою племінною цінністю та з відповідними фізіологічними характеристиками спермою плідників, зокрема, півнів бірківської барвистої, полтавської глинястої, плімутрок білий популяцій Х-1 і Х-2 популяцій курей, баранів сокільської та української гірськокарпатської порід. Вперше в Україні створено кріоколекцію еякульованих сперматозоїдів кнурів (української степової білої, української степової рябої та миргородської порід) та яйцеклітин свиноматок. Закладено на довгострокове зберігання ембріони корів сірої української та  білоголової української порід.

Інститутом розроблено концептуальні підходи щодо відбору генетичного матеріалу для зберігання і систему збереження генетичного біорозмаїття тварин, конкретизовано загальні методологічні підходи до оцінки специфіки генетичних ресурсів. Результатом роботи Інституту стало набуття Україною з 2009 р. членства у Європейському регіональному центрі генетичних ресурсів тварин (European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources, ERFP) при FAO (https://www.animalgeneticresources.net/).

Наразі науковими установами Відділення зоотехнії НААН у тісній співпраці з племінними господарствами з розведення локальних, зникаючих і малочисельних порід  впроваджується технологія кріозбереження генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин, у тому числі і як «віртуальних генофондних кріостад». Це дасть можливість забезпечити ефективне  збереження  біорозмаїття,  оцінку і регулювання збалансованості агроекосистем. Проводиться оцінка оригінальності якісних показників і технологічних особливостей тваринницької сировини від унікальних вітчизняних порід для одержання вітчизняної продукції під маркою національного екобренду.

До 95-річчя В. Ю. Недави та Дня науки в Україні

 nedava12.04.2020 Цього року першому директорові Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, доктору сільськогосподарських наук, професору Володимиру Юхимовичу Недаві виповнилося б 95 років. 

Коло наукових інтересів Володимира Юхимовича охоплювало дослідження проблеми поліпшення продуктивних і племінних якостей симентальської худоби методами селекції за чистопорідного розведення і схрещування, він здійснював наукове керівництво великомасштабними дослідженнями з питань виведення нових для України спеціалізованих м’ясних і молочних порід великої рогатої худоби. Науковий і практичний інтерес представляють дослідження В. Ю. Недави з питань використання явища гетерозису у скотарстві, застосування наноматеріалів у біотехнологічних дослідженнях. 

У 1975 році В. Ю. Недаву призначають директором новоствореного Українського науково-дослідного інституту розведення і штучного осіменіння великої рогатої худоби (наразі – Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН), який він очолював понад 10 років (1975–1986). Під його керівництвом було здійснено будівництво у с. Чубинське Бориспільського району Київської області лабораторного корпусу інституту та його оснащення необхідним обладнанням. 

В. Ю. Недава – співавтор 3-х порід великої рогатої худоби: бурої карпатської (1972), української м’ясної (1993) та української чорно-рябої молочної (1995). Учений є автором більше 200 наукових праць, він брав активну участь у підготовці висококваліфікованих фахівців-зооінженерів. Під його науковим керівництвом виконали і захистили кандидатські дисертації 12 науковців. 

Останніми роками наукові дослідження Інституту зосереджені на застосуванні сучасних методів геномної селекції у тваринництві, біотехнологій прискореного відтворення тварин з високою племінною цінністю та збереження біологічного різноманіття у тваринництві України; послідовно відстоюється необхідність запровадження і розроблено проект та дорожню карту сучасної вітчизняної організаційно-функціональної системи селекції у тваринництві України для забезпечення вітчизняного тваринництва власними породними ресурсами.  

Інститут активно працює над впровадження стратегії порідного удосконалення стад молочної худоби на замовлення бізнес-структур, запроваджує системний підхід до поєднання науково-експериментальної і виробничої діяльності за принципом «Інститут і його мережа дослідних господарств – єдиний науково-виробничий комплекс»! 

Свідченням міжнародного визнання діяльності Інституту є його членство  у Європейському регіональному центрі генетичних ресурсів тварин при FAO та у Європейській асоціації ембріотрансплантації (https://www.aete.eu/publications/statistics/). 

Про вагоме значення Інституту як головної наукової селекційної установи в галузі тваринництва України свідчить віднесення його до категорії стратегічних об’єктів державної власності (постанова КМУ від 04.03.2015 р. № 83), а Банк генетичних ресурсів тварин Інституту визнано науковим об’єктом, що становить національне надбання України (розпорядження КМУ від 19.08.2002 р. 472-р)! 

Інститутом  розведення  і  генетики  тварин  імені  М.В.Зубця НААН  цьогоріч 19 і 20 травня заплановано  проведення  двох  конференцій,  присвячених вшануванню  пам’яті  Володимира  Юхимовича  (деталі  за  посиланням: http://iabg.org.ua/images/M_images/programa2020.pdf, http://iabg.org.ua/images/M_images/conferen.20.05.2020.pdf)

 

УЧАСТЬ НАУКОВЦІВ ІНСТИТУТУ РОЗВЕДЕННЯ І ГЕНЕТИКИ ТВАРИН ІМ. М.В.ЗУБЦЯ НААН У МІЖНАРОДНОМУ МОЛОЧНОМУ КОНГРЕСІ – 2020

03.03.2020

Науковці мережі Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН брали участь у ХІІІ Міжнародному молочному конгресі, який відбувся 03–04 березня 2020 року. Це щорічний бізнес-майданчик, що дозволив ознайомитися із ситуацією в галузі, новітніми розробками, почути доповіді провідних світових та вітчизняних експертів, а також визначити курс розвитку галузі.  
Конгрес працював протягом двох днів у трьох секціях: «Українська молочна галузь: виклики та стратегії», «Технології виробництва молока та управління сучасною МТФ» та Всеукраїнська ветеринарна конференція.
   Науковців було детально ознайомлено з наступними питаннями за темами:

– «Українська молочна галузь: виклики та стратегії»: підсумки галузі за 2019 рік, основні тенденції розвитку, світовий молочний ринок та українські перспективи, що потрібно аби потрапити до ТОП світових виробників.

– «Технології виробництва молока та управління сучасною МТФ»: особливості годівлі та утримання корів, епізоотичні загрози сучасного молочного скотарства, недооціненні резерви МТФ, оптимізація процесів в умовах глобальної зміни клімату.

– Всеукраїнська ветеринарна конференція: профілактика, лікування незаразних, а також інфекційних та інвазійних хвороб у ВРХ, способи покращення ефективності відтворення корів.

    Також було проведено виставку з надзвичайно цікавими локаціями по молочному скотарству та ярмарок-дегустацію від українських виробників молочної продукції «Смакуй Українське».

http://naas.gov.ua/newsall/newsnaan/5667/

27 січня 2020 р. відбулося покладання квітів з нагоди відзначення 181-ї річниці від Дня народження Павла Платоновича Чубинського

pam2020127 січня 2020 р. відбулося покладання квітів з нагоди відзначення 181-ї річниці від Дня народження Павла Платоновича Чубинського, видатного українського етнографа, письменника, енциклопедиста, борця за відродження української духовної культури. Спільнота Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, голова Великоолександрівської сільської ради Г. М. Шевченко, учні, викладачі Великоолександрівської ЗОШ І–ІІІ ступеня та представники Бориспільської райдержадміністрації вшанували пам'ять вірного сина свого народу.pam2020

Навчальна практика студентів-біологів

21.11.19

Для проходження навчальної практики з генетики та основ селекції до стін нашого інституту 14 листопада завітали студенти-біологи 4-го курсу природничо-технологічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України.

Під час візиту в теоретичній частині студентам були прочитані лекції щодо впровадження в практику племінного тваринництва України сучасних молекулярно-генетичних методів досліджень та стану та перспективних напрямів проведення наукових досліджень з біотехнології відтворення. Завідувач лабораторії генетики, доктор сільськогосподарських наук В. В. Дзіцюк детально зупинилась на історії зародження ДНК-технологій, появі перших приладів для проведення ПЛР-ампліфікації фрагментів генів та розвитку методів аналізу генних мутацій, переліку молекулярно-генетичних та цитогенетичних аналізів, що є обов’язковою складовою племінної справи України, перспективах маркер-асоційованої селекції у тваринництві. Старший науковий співробітник лабораторії генетики, кандидат сільськогосподарських наук А. В. Шельов звернув увагу студентів комплексну систему проведення молекулярно-генетичної оцінки тварин за різними типами ДНК-маркерів, що надає можливість цілеспрямованого генетичного добору і підбору тварин з метою створення стад з високим генетичним потенціалом за основними показниками продуктивності.

Завідувач лабораторії біотехнології відтворення кандидат сільськогосподарських наук О. В. Щербак представила вітчизняні біотехнологічні методи, які ефективно застосовуються в тваринництві, а саме штучне осіменіння та трансплантація ембріонів. Окреслила стратегічне значення об’єкту, що становить національне надбання НААН – Банк генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН, особливостями функціонування. Познайомила з особливостями забезпечення довгострокового збереження сперми, ооцитів, ембріонів, соматичних клітин сільськогосподарських тварин і його значенням для продовольчої безпеки держави.

         В практичній частині візиту студенти поглибили знання з цитогенетичних та молекулярних методів вивчення генетичної структури тварин. Вони відвідали приміщення для проведення ДНК-діагностики, ознайомилися із наявними в лабораторії приладами, принципом їх роботи та призначенням. Слід зазначити, що студенти цікавилися науковими розробками інституту, їх прикладною спрямованістю та перспективами досліджень саме у галузі сільськогосподарської генетики та біотехнології. 

 

Про участь у Міжнародному інноваційному бізнес-форумі «SMARTINVEST – 2019: конвергенція науки та бізнесу»

 

sertufikat

  12 листопада 2019 року у Великому конференц-залі Національної академії наук України (м. Київ) проходив Міжнародний інноваційній бізнес-форум «SMARTINVEST – 2019: конвергенція науки та бізнесу». Форум організували: Міжнародна торгова палата (ICC Ukraine), Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME, Фундація «Національного розвитку та інновацій» (NDI Foundation), International Federation of Innovation Asscociations, Академія економічних наук України, український аналітичний та підприємницький хаб у сфері біотехнологій та наук про життя Bionity, Центр інновацій «Сходи в майбутнє» (Up to Future), TechExchange – міжнародна платформа менеджменту інновацій та Noosphere (асоціація вчених, дослідників, підприємців, волонтерів спрямована на впровадження науки і технологій в глобальне бізнес оточення).

   У роботі бізнес-форуму прийняли участь представники бізнесових структур, уряду, вищих навчальних заходів та наукових установ. Під час бізнес-форуму працювали профільні бізнес-панелі. Від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця 

Національної академії аграрних наук України для участі у в роботі бізнес-панелі Health&Life Science була запрошена завідувач лабораторії біотехнології відтворення Оксана Василівна Щербак.

    Свої погляди на світові тренди розвитку напрямку Health&Life Science та що заважає галузі розвиватись в Україні репрезентували представники NDI Foundation, Bionity та Центру інновацій «Сходи в майбутнє».
   Доповідачі представили детальний та глибокий аналіз економічних, технологічних та регуляторних умов існування біотехнологічної галузі України та зробили прогноз розвитку індустрії наук про життя в Україні за різних обставин.
    Зазначили, що в Україні наразі відносно низький рівень регуляції біотехнологій та медицини, а також розвинена галузь IT-послуг, істотна наукова база та дешевий персонал. Ці складові за умови підприємницької активності, зростання інвестиційної привабливості та розвитку національної науки зможуть бути конвертовані в стрімкий економічний розвиток індустрії наук про життя. Також зауважили, що основними ризиками, які можуть стати на заваді реалізації цього процесу, є: політична нестабільність, еміграція найбільш професійних науковців та корупція та непрозоре юридичне середовище.
   Відзначили, що ринок та індустрія наук про життя знаходяться в Україні в зародковому стані, а флагманом індустрії є фармацевтична галузь, що складає більшу частину даного ринку. Звернули увагу на агротехнічну галузь, яка має вагомий вплив на розвиток Life Science. Також було зазначено, що переважна кількість підприємств зосереджена в місті Києві, Київській і Харківській областях. Більшість компаній використовують технології біоорганічної хімії і біоорганічного синтезу. Було наголошено, що інноваційними напрямами з стрімким ростом є саме клітинні та репродуктивні технології.
   Взагалі, інвестори розглядають Україну як потенційний центр біотех-виробництва, проте здебільшого як лише центр його аутсорсу. Було наголошено на тому, що якщо держава докладе зусиль, а підприємці будуть достатньо активні, то країна зможе перейти до повноцінного бізнесу і саме це вирішить у перспективі, чи стане Україна східноєвропейським біотехнологічним хабом.
  Слід відмітити, що бізнес-панель Health&Life Science була спрямована на підтримку розвитку інноваційного біотехнологічного підприємництва в Україні. Такі заходи в час розвитку експонеційних технологій забезпечать передумови для стрибка України в біотехнологічну революцію  і прискорять її економічне зростання.
 

Вітаємо молодого вченого Інситуту Христину Тарасівну Типило!

   molodi.vcheniПро результати щорічного конкурсу молодих учених «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень»

  У Президії Національної академії аграрних наук України 24-25 жовтня 2019 року відбувся конкурс молодих вчених на здобуття премії Президії НААН «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень», в якому взяли участь 28 претендентів із 24 наукових установ НААН.

 За результатами конкурсу визначено шість переможців, яким було присуджено дипломи:

- Диплом I ступеня: Петрову Пилипу Ігоровичу (Інститут продовольчих ресурсів НААН);

  - Диплом II ступеня (два): Кучеренку Єгору Юрійовичу (Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН) та Типило Христині Тарасівні (Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН);

 - Диплом III ступеня (три): Батуревич Оксані Олександрівні (Інститут рибного господарства НААН), Мосійчук Ярославі Борисівні (Інститут водних проблем і меліорації НААН), Ревтьє-Уваровій Аліні Вікторівні (ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»).

          http://naas.gov.ua/newsall/newsnaan/5467/

 

 

Укладено договір про співпрацю

knr08.11.19

4 листопада 2019 року в інституті під головуванням директора Юрія Полупана відбулася зустріч із науковцями Zhejiang Academy of Agricultural Sciences (КНР) на чолі з Mr. Wu Jinghua. В ході зустрічі сторони обговорили стратегічну мету свого партнерства щодо формування взаємної вигоди для установ шляхом комерціалізації наукових досягнень інституту в галузі скотарства щодо функціонування системи селекції за використання сучасних методів молекулярної біології та репродуктивної біотехнології.

За результатами зустрічі підписано договір про наукову співпрацю з підготовки наукових проектів у галузі тваринництва з наступною взаємовигідною інкубацією та комерціалізацією в Китаї та Україні.

 

 

Наукова співпраця з Китайською Народною Республікою

knr26.10.2019.1

 

З 22 по 30 жовтня 2019 року в Китайській Народній Республіці перебувала з офіційним візитом група українських вчених. Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця Національної академії аграрних наук України представляв його директор Юрій Павлович Полупан.Під час візиту проведено обговорення планів подальшої наукової співпраці з компанією Zhuji Guowei Poltry Development Co, Ltd., ознайомлення з виробничими потужностями компанії з розведення качок породи шаосінь та інших комерційних порід качок яєчного та м’ясного напряму продуктивності. Розглянуто дослідження та практичні заходи зі збереження генофонду аборигенних порід качок. Проведено зустріч з керівництвом академії аграрних наук провінції Джецянь. Взято участь у 

knr26.10.2019конкурсі спільних наукових проектів 1000 талантів. Запропонована подальша співпраця у напрямі дослідження і ДНК типування стад качок для маркерасоційованої селекції. Передбачено дослідження зі секвенування геному качок. Обговорено перспективи можливої співпраці у наукових дослідженнях з генетичного поліпшення молочної худоби.Семінар-навчання для слухачів ДНЗ «Школа підвищення кваліфікації спеціалістів по розведенню сільськогосподарських тварин та племінній справі» Мінагрополітики України

 

perepidgotovka-610x400 1

26 вересня 2019 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбулося навчання «Ведення автоматизованого племінного обліку у стадах з розведення великої рогатої худоби» для спеціалістів по розведенню сільськогосподарських тварин та племінній справі. Під час навчання питання з вимог до реєстрації облікових показників тварин стада, ведення автоматизованого племінного обліку, використання форм обліку, реєстрації стану здоров’я тварин, ветеринарних заходів та синхронізації охоти висвітила кандидат с.-г. наук Олена Василівна Сидоренко. Також слухачам лекції з розведення, селекція та біотехнологія тварин провели кандидати наук Андрій Петрович Кругляк, Дмитро Миколайович Басовський, Оксана Василівна Щербак. Слід зазначити, що по закінченню навчання слухачі долучились до жвавого обговорення представленого матеріалу. 

Слухачам також проведено ознайомлення із об’єктом, що становить національне надбання НААН – Банк генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН. Було представлено головні особливості забезпечення надійного довгострокового збереження сперми, ооцитів, ембріонів, соматичних клітин сільськогосподарських тварин. Під час ознайомлення із Банком генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН у відвідувачів виникали запитання, на які вони отримали вичерпні відповіді.

 

 

 

Про участь у XIV Міжнародній науковій конференції Українського товариства генетиків і селекціонерів імені М.І. Вавилова «Фактори експериментальної еволюції організмів»

 

img 3102 1 15 – 20 вересня 2019 року в м. Київ на базі Інституту молекулярної біології і генетики НАН України відбулася XIV Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів», присвячена 140-річчю від дня народження видатного генетика і селекціонера академіка В.Я. Юр’єва. В рамках конференції відбувся VII з’їзд Всеукраїнської асоціації біологів рослин та Пленум Ради Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова. Співорганізаторами цьогорічних заходів спільно із Українським товариством генетиків і селекціонерів імені М.І. Вавилова (УТГіС ім. М.І. Вавилова) стали Інститут молекулярної біології і генетики НАН України та ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України».

    В роботі конференції та Пленуму від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН прийняли участь перший заступник директора з наукової роботи, віце-президент товариства Світлана Іванівна Ковтун та завідувач лабораторії біотехнології відтворення Оксана Василівна Щербак, які представили стендову доповідь: «Аналіз ефективності розвитку поза організмом ембріонів свиней за використання нанобіоматеріалу» (Зюзюн А.Б., Щербак О.В., Ковтун С.І., Свергунов А.О., Свергунова Г.О.).

    img 3014 2Традиційно до конференції видано два чергові томи (Т. 24, Т. 25) збірника наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів» (ISSN 2415-3826 (Online), ISSN 2219-3782 (Print)), які узагальнюють теоретичні досягнення та практичні надбання провідних українських та зарубіжних учених. Науковці із 13 установ НААН представили в цьому році свої напрацювання.

    16 вересня відбувся Пленум Ради Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, на якому Президент УТГіС ім. М.І. Вавилова, член-кореспондент НАН України В.А. Кунаха доповів про підсумки роботи президії Товариства за період 2018 – 2019 роки та головні завдання діяльності на 2020 рік. Роботу Товариства було визнано задовільною. Значну увагу було приділено роботі Ради та Президії Товариства з обласними відділеннями, а також йшлося про подальше підвищення вимог до наукових статей, які друкуються у фаховому збірнику наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів» та журналі «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів». На Пленумі було прийнято рішення про проведення наступної XV Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів» на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

    Під час роботи Пленуму Президент УТГіС ім. М.І. Вавилова В.А. Кунах нагородив Оксану Василівну Щербак Подякою товариства «За активну участь у роботі Товариства».

 

Розширення діяльності лабораторії з трансплантації ембріонів Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

tr01.10.1919 вересня 2019 року на базі племінного заводу з розведення великої рогатої худоби голштинської породи ТОВ «Молоко вітчизни» (с. Тернівка Конотопського району Сумської області) проведено науково-практичну роботу з трансплантації ембріонів та навчання спеціалістів підприємства. Для формування групи племінних корів-донорів проведено гормональну обробку п’яти тварин для викликання у них суперовуляції. Ефективним виявилось вимивання у двох корів і одержано 12 ембріонів, повноцінним із них виявились 67% і вони (вісім штук) були вдало трансплантовані п’яти телицям-реципієнтам.

Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!

Для довідки.

ТОВ «Молоко Вітчизни» об'єднує в собі три господарства, які знаходяться у межах Сумської області. Загальна кількість поголів'я становить 6 011 голів. Кількість корів — 1 800 гол. Надій за 2018 р. — 11 500 кг. В 2019 році підприємство отримало статус племінного заводу з розведення великої рогатої худоби голштинської породи (http://www.molokovitchyzny.com/pro-kompaniyu/).

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції

25.09.19

Співробітники інституту 19–20 вересня 2019 року взяли участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Репродуктологія тварин – виклики сьогодення», присвяченій 70-річчю від дня народження видатної людини - фундатора ветеринарного акушерства та реформатора вищої ветеринарної освіти України, доктора ветеринарних наук, професора Віталія Йосиповича Любецького, яка відбулася на базі факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України.

 

Про участь у семінарі «Пошук та оцінка міжнародної співпраці та грантів за допомогою інструментів Web of Science Group»

15091912 вересня 2019 року у Державній науково-технічній бібліотеці України (м.Київ) відбувся семінар для науковців з пошуку та оцінки міжнародної співпраці та грантів за допомогою інструментів Web of Science Group», який організовано та проведено компанією Clarivate Analytics.

У семінарі взяли участь понад 50 учасників з закладів вищої освіти та наукових установ. Від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця Національної академії аграрних наук України в роботі круглого столу взяла участь кандидат сільськогосподарських наук Оксана Василівна Щербак.

Під час семінару кандидат біологічних наук, фахівець з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання Clarivate Analytics Ірина Тихонкова ознайомила з можливостями та інструментами, які надають ресурси Clarivate Analytics. Зупинилась на пошуку партнерів і грантів, які наразі є дуже важливим етапом наукової роботи. Представила детальний план дій для пошуку найефективніших науковців та установи за заданою темою. Проаналізувала чому такі науковці та установи є ефективними. Висвітлила, які гранти можна знайти за необхідною темою у Web of Science. Торкнулась питання можливостей для українських науковців щодо отримання фінансування від світових фондів. Зосередила увагу на представленні власних здобутків, які є складовими успішного портфоліо науковця.

Слід відмітити, що семінар «Пошук та оцінка міжнародної співпраці та грантів за допомогою інструментів Web of Science Group» є складовим серії семінарів з опанування Web of Science і інших  ресурсів компанії Clarivate Analytics.

Такі заходи вже стали гарною традицією для зібрання представників різних наукових та освітніх закладів, з метою розуміння на якому етапі знаходиться освіта та наука та які трансформації їй необхідні. Адже, побудова науковцем публікаційної стратегії є запорукою успішної дослідницької діяльності та нових наукових здобутків.