Нове

Більше статтей...

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН у фіналі конкурсу інноваційних розробок «Сходи в майбутнє: відзнака молодих науковців у сфері охорони здоров’я та фармацевтики»

        30.05.19 130 травня 2019 року Громадська спілка «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє» спільно з Національною академією медичних наук України провели фінал конкурсу інноваційних розробок для молодих вчених «Сходи в Майбутнє: відзнака молодих науковців у сфері охорони здоров’я та фармацевтики».

Інноваційну розробку «Алгоритм тестування нанобіоматеріалів на гаметах сільськогосподарських тварин» від Інституту гідно представила завідувач лабораторії біотехнології відтворення Оксана Щербак.

До фіналу конкурсу було відібрано вісім інноваційних розробок, а саме з Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, Національного центру грипу ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН», ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН», ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН», Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, Української медичної стоматологічної академії, Харківського національного медичного університету та Львівського національного університету імені Івана Франка.

З метою підвищення якісного рівня проектів та забезпечення максимальної ефективності їх презентацій для розгляду журі на фінальному етапі конкурсу організатори забезпечили конкурсантів консультативно-навчальною онлайн-програмою. Навчальна програма включала наступні блоки:

· методологія створення успішної інвестиційної презентації та представлення проекту потенційному інвестору;

· стратегічне та бізнес-планування в стартапах;

· особливості українського та міжнародного патентування у сфері охорони здоров’я, зокрема фармацевтики та медичних виробів;

· доклінічні та клінічні випробування і реєстрація лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Під час проведення заходу досягнуто попередніх домовленостей щодо участі науковців Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН у заходах організованих Громадською спілкою «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє» з метою подальшого співробітництва у сфері некомерційного трансферу технологій.

 

 

Про участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України»

04.06.19     16 травня 2019 року головний юрисконсульт інституту, аспірант НУБіП України Юрій Максименко взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України»(НУБіП України, м. Київ). Конференцію організовано в рамках проекту Жана Моне програми Еразмус+ «Екологічна політика і право ЄС», який виконує НУБіП України. На пленарному засіданні Юрій Максименко висвітлив надзвичайно важливі і актуальні питання за темою «Екологія і місцеве самоврядування: питання екологічно безпечного навколишнього середовища та благоустрій населених пунктів». Наразі важливість цього питання особливо актуальна для громади нашого населеного пункту. Вказаний напрям досліджень викликав жваву дискусію, а також відбулось обговорення підходів щодо реалізації державної екологічної політики в регіонах України.

     Слід зазначити, що наукові напрацювання Юрія Максименка висвітлено також у статті «Старости як посадові особи системи органів місцевого самоврядування в Україні: історико-правовий аспект», яку у співавторстві з його науковим керівником доктором юридичних наук, професором Віктором Ладиченком опубліковано у виданні «Наукові записки Інституту законодавства Верховної ради України» https://doi.org/10.32886/instzak.2019.02.01.   

     Необхідно зауважити, що юридичний напрям діяльності інституту є надзвичайно важливим, сприяє розширенню співпраці та зростанню іміджу установи.

Про участь у семінарі «Інновації для зберігання біологічного матеріалу у сучасних кріобанках»

27.05.19.innov

16 травня 2019 року завідувач лабораторії біотехнології відтворення Оксана Щербак взяла участь у семінарі «Інновації для зберігання біологічного матеріалу у сучасних кріобанках» (м. Київ). Семінар організовано та проведено компанією БіоЛабТех ЛТД. У роботі заходу взяли участь науковці науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів, Національний університет біоресурсів і природокористування та інші).

Під час семінару представник компанії БіоЛабТех ЛТД ознайомила учасників з інноваційними продуктами від провідних світових виробників у сфері біобанкингу, а саме компаній OriGen та Greiner Bio-One. Продемонструвала особливості практичного застосування різних видів кріопакетів та кріопробірок для зберігання елементів крові, зразків тканин і суспензій клітин. Детально зупинилась на особливостях та перевагах різних кріозахисних середовищ, зокрема DMSO. Поінформувала про види та шляхи застосування кріопробірок. Також висвітлила практичні рішення до автоматизованої роботи із штрих-кодами.

Отримані теоретичні знання присутні закріпили практичними навичками в навчально-дослідницькі лабораторії БіоЛабТех.

Також під час проведення заходу представником Інституту досягнуто попередніх домовленостей щодо участі науковців Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН у заходах організованих компанією БіоЛабТех ЛТД з метою визначення шляхів можливого співробітництва стосовно методичних підходів та практичного опрацювання методів молекулярної біології.

 

 

 

Про участь у міжнародному науково-практичному семінарі «Актуальні проблеми технологій виробництва продукції скотарства»

 

 23.05.19   

    14–15  травня  2019  року  Павлина  Джус,  Олена  Сидоренко та Тетяна Ільницька взяли активну участь у міжнародному науково-практичному семінарі «Актуальні проблеми технологій виробництва продукції скотарства» (НУБіП України, Київ), який  проводився  у  рамках  міжнародної  програми академічної  мобільності Ерасмус +.

 

https://nubip.edu.ua/node/60759

Діяльність лабораторії з трансплантації ембріонів ДП ДГ «Христинівське» Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН»

tran1     3 травня 2019 року на базі племінного заводу з розведення української червоно-рябої молочної породи ДП ДГ «Христинівське» ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН» відбувся третій етап науково-практичних робіт лабораторії з трансплантації ембріонів. Сформовано групу із п’яти племінних корів-донорів. За три етапи робіт (перші два – червень і листопад 2018 року) одержано 65 ембріонів, трансплантовано 34 штуки, тільність телиць-реципієнтів 50%. 

    Для забезпечення діяльності лабораторії як навчально-демонстраційного полігону НААН з трансплантації ембріонів залучені науковці та аспіранти НУБіП України, Миколаївського аграрного університету, Харківської державної зооветеринарної академії, Харківського медичного університету. 

     Для довідки. 

   Україна із  2015 року є членом Європейської асоціації трансплантації ембріонів із http://www.aete.eu/images/PDF/statistics2017.pdf. 

    Обсяги виробництва ембріонів великої рогатої худоби у світі щорічно сягають у Європі – 140 тис. шт., Японії – 112 тис. шт., США – 255 тис. шт., Канаді – 65 тис. шт., Австралії – 7 тис. шт., Африці – 4 тис. шт. Продаж ембріонів у світі на рівні 25 тис. шт. зарік. 

     За період 2007 – 2017 років за даними Державної служби статистики в Україну імпортовано з Європи 16 819 голів племінної худоби на суму 40 393 700 $ (в середньому 2 400$ за голову). 20 – 40% з них вибувають із стада після першого року перебування в Україні – «племінне м'ясо». Вартість одержання традиційним методом однієї нетелі в Україні в середньому 1 100 $. Собівартість одержання власного ембріона відомої статі не більше 125 $. На тільність середньому використовується два ембріони. З урахуванням вирощування вартість вітчизняної нетелі з високим генетичним потенціалом – не більше 1 350 $ (125 $ х 2 + 1 100 $)!

     Найбільш вдалим прикладом державного підходу щодо реформування молочного скотарства є Бразилія. На зростання частки молочних корів голштинської породи у 200-мільйонному поголів’ї великої рогатої худоби переважно м’ясного напряму, починаючи з 2005 року спрямована діяльність з ембріотрансплантації фірми «In vitro Brazil». Наразі фірма налічує 37 лабораторій, з яких 17 є фіалами за межами країни. Із щорічного одержання в останні роки 380 тис. ембріонів 92% сформовані поза організмом і за собівартістю дешевші наполовину, порівняно із вилученими від корів-донорів. Імпорт нетелей вважається нераціональним і занадто дорогим для країни, яка бореться з бідністю, створює робочі місця та розвиває свою науку!

 

Про Науково-практичний семінар у СТОВ «Надія»

foto03 3У СТОВ “Надія” Бахмацького району Чернігівської області з розведення великої рогатої худоби джерсейської породи 3 травня 2019 року директором Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН Ю. П. Полупаном та науковим співробітником лабораторії інформаційних систем С. В. Приймою зі спеціалістами господарства проведений науково-практичний семінар з питань особливості вирощування молодняку та ведення племінної роботи зі стадом джерсейської породи.

  Здійснено навчання фахівців господарства з питань визначення показників для заповнення форм племінного обліку та проведення зоотехнічних і селекційних заходів  відповідно до технологічної карти Інструкції з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід, ведення автоматизованого індивідуального обліку продуктивних і племінних якостей сільськогосподарських тварин.

Про участь у Науково-практичному семінарі «Сучасний погляд на проблеми молочного бізнесу»

foto 03      24 квітня 2019 року Наталія Черняк, Павлина Джус та Олена Сидоренко взяли активну участь у науково-практичному семінарі «Сучасний погляд на проблеми молочного бізнесу» (смт. Терезине Білоцерківського району Київської області). Семінар організовано компаніями «Veteco», «Bayer», «Берінгер Інгельхайм», «МРА» і «MINITUBE». У роботі заходу взяли участь керівники господарств, лікарі ветеринарної медицини, зоотехніки, студенти ветеринарного факультету, викладачі та завідувачі лабораторій.

Під час проведення семінару керівник та спеціалісти ТДВ «Терезине» ознайомили з технологією утримання стада молочної худоби. Головні менеджери та ветеринарні лікарі господарства поділились досвідом з слухачами семінару.

Завідувач лабораторії селекції чорно-рябих порід Наталія Черняк ознайомила присутніх з науковими розробками Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН та представила лекцію з селекції та відтворення  великої рогатої худоби.

Спікери семінару поділилися реальним досвідом розведення та селекції великої рогатої худоби, секретами постановки діагнозу та побудови схем лікування, інформацією щодо профілактики захворювання на мастит.

Спеціалісти центру ветеринарної діагностики провели практичний майстер-клас щодо послідовності патанатомічного розтину загиблих тварин та правил відбору біозразків для проведення лабораторної діагностики бактеріальних і вірусних інфекцій сільськогосподарських тварин.


Північний міжрегіональний науковий центр НААН

img 08.04.19       Національна академія аграрних наук України розпочала новий етап співпраці між науково-дослідними установами мережі, навчальними закладами сільськогосподарського профілю, органами державного упрпвління та аграрним бізнесом. З метою підвищення ролі аграрної науки та освіти в розробці і реалізації ефективної регіональної аграрної політики в умовах децентралізації влади, в системі НААН створено Північний міжрегіональний науковий центр. 4 квітня 2019 року в приміщенні Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» відбулося організаційне засідання з його створення.

В роботі заходу взяли участь понад 90 представників наукових установ системи Національної академії аграрних наук України, навчальних закладів з аграрної освіти, місцевих органів влади м. Київ, Київської, Вінницької, Хмельницької, Чернігівської та Житомирської областей. Від Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН на захід були запрошені директор інституту Юрій Павлович Полупан, заступник директора Сергій Володимирович Кузебний, науковий співробітник Ольга Володимирівна Кругляк.

До учасників зібрання з вітальним словом звернулись Президент НААН Ярослав Михайлович Гадзало, директор ННЦ «Інститут аграрної економіки» Юрій Олексійович Лупенко. На засіданні було розглянуто та затверджено Положення про Північний міжрегіональний науковий центр НААН; склад  Науково-координаційної ради, Головою якої обрано ректора НУБіП України Станіслава Ніколаєнка; склад Бюро Науково-координаційної ради; обрано керівників регіональних науково-координаційних секцій Ради. Також відбулося обговорення практичних аспектів перспективи діяльності і завдань Центру.

Про участь у Міжнародному web-семінарі «Геномні біотехнології для сільського господарства (тваринництво)»

minsk.foto20.03.19

 

20 березня 2019 року перший заступник директора з наукової роботи  Світлана Ковтун взяла участь у Міжнародному  web-семінарі  «Геномні біотехнології для сільського господарства (тваринництво)», який проходив в Інституті генетики і цитології НАН Білорусі (м. Мінськ). В роботі семінару приймали участь науковці-генетики з Республіки Білорусь та Російської Федерації.

Під час зв’язку із учасниками семінару в режимі on-line вона розповіла про стан та перспективи досліджень у селекції сільськогосподарських тварин за використання методів молекулярної біології в Україні. Вказала, що наші генетики спрямовують наукові дослідження на вирішення теоретичних, методологічних, організаційно-технологічних, інформаційно-аналітичних питань та гармонізацію нормативно-методичної бази для переходу селекції у тваринництві на якісно новий міжнародний рівень. Проводяться дослідження з генетичного маркування основних селекційних ознак у вітчизняних сільськогосподарських тварин різних видів і порід. На перспективу заплановано спрямувати дослідження на створення бази даних і банку ДНК референтних популяцій спеціалізованих молочних порід великої рогатої худоби, які мають надійну оцінку за потомством і оцінених за власним фенотипом, забезпечення генотипування цих тварин за однонуклеотидними маркерами (SNP), проведення геномної оцінку тварин референтних популяцій та створення SNP-ключа популяції для раннього прогнозу племінної цінності.

По завершенню web-семінару сторони домовились про активізацію співпраці та побажали творчих успіхів.

Про участь у ембріологічному Workhop

alt

 

15 та 16 березня 2019 завідувач лабораторії біотехнології відтворення Оксана Щербак взяла участь у ембріологічному Workhop для лікарів та спеціалістів з репродукції та генетики людини. Захід організовано у рамках всеукраїнського навчального проекту IFRM і проходив він на базі медичного центру «Мати та дитина» у м. Києві.

Теоретичну частину заходу було присвячено сучасним підходам підвищення ефективності програм допоміжних репродуктивних технологій, міждисциплінарній співпраці репродуктологів та лікарів-генетиків, контраверсіям в підходах до генетичної діагностики ембріонів людини, також розглянули питання впливу вітрифікації на результативність програм допоміжних репродуктивних технологій. Зупинились на найбільш перспективному підході в сучасних репродуктивних технологіях для збереження репродуктивного потенціалу жінок з патологією яєчників різного ґенезу – кріоконсервації та трансплантації оваріальної тканини. Розглянули сучасний стан та проблему, показання до проведення та особливості підготовки до проведення процедури кріоконсервації оваріальної тканини.  

       В практичній частині учасників заходу ознайомили з основними етапами підготовки матеріалу для проведення NGS ембріону та продемонстрували техніку біопсії трофектодерми. Слід відмітити, що кожен учасник мав можливість долучитись до кожного процесу. 

Головним гостем заходу був доктор філософії Ларс Йоханссон (Королівство Швеція), який є консультантом з допоміжних репродуктивних технологій, науковим директором декількох клінік в Європі. Доктор Ларс Йоханссон також виступив з лекцією, яка була присвячена питанням формування високих результатів у програмах допоміжних репродуктивних технологій та новим світовим тенденціям у репродукції.

Слід зазначити, що під час ембріологічного Workhop було озвучено  багато важливої інформації з репродуктивної біотехнології, а також обговорено випадки з ембріологічної та генетичної практики. Було обговорено можливість співпраці біотехнологів інституту з медичним центром «Мати та дитина», спільної участі у науково-практичних заходах.

З нагоди 80-ї річниці від дня народження академіка НААН Валерія Петровича Бурката відбувся Всеукраїнський науковий семінар за міжнародної участі

f.ceminar27.02.19byrcat

      27 лютого 2019 р. в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН відбувся Всеукраїнський науковий семінар «Методологічні аспекти розведення, генетики і біотехнології у тваринництві» присвячений 80-й річниці від дня народження академіка НААН Валерія Петровича Бурката, директора зазначеної наукової установи (2002 – 2009 рр.).  
        До роботи семінару долучилися представники президії НААН, працівники Інституту, відомі вчені, державні діячі, а саме: перший віце-президент академік НААН М.В. Гладій, Герой України академік НААН Ю.Ф. Мельник, академіки НААН М.І. Бащенко та В.І. Ладика, член-кореспондент НАН України, президент Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова В.А. Кунах,  дружина В.П. Бурката Наталія Євгеніївна, а також представники наукових установ і племінних дослідних господарств НААН, Полтавської державної аграрної академії, Подільського державного аграрно-технічного університету, наукових установ Канади і Республіки Молдова, тощо.
        Директор Інституту член-кореспондент НААН Ю.П. Полупан висвітлив життєвий і науковий шлях В.П. Бурката та його істотний внесок у розвиток методології, генетичних та біотехнологічних аспектів племінної справи і селекції у тваринництві другої половини двадцятого – початку двадцять першого століть. Зокрема відзначалося, що Валерій Петрович є один із фундаторів нової теоретичної концепції селекційного перетворення генофонду порід, основні концептуальні положення якої покладено в основу методик виведення національних високопродуктивних спеціалізованих порід та типів великої рогатої худоби, а також вирішення  науково-методичних і організаційних аспектів розв’язання актуальної проблеми збереження генофонду вітчизняних порід тварин.
       Начальник відділу зоотехнії та ветеринарної медицини Відділення зоотехнії НААН О.І. Костенко відзначив поєднання високих наукових і організаційних здібностей академіка НААН В.П. Бурката,  завдяки чому були створені виробничі і впроваджувальні структури у племінному тваринництві, які забезпечили масштабне генетичне поліпшення вітчизняного поголів’я тварин і суттєве зростання його продуктивності.
        Учасники семінару згадували багатогранність вченого, його патріотизм і активну життєву позицію, глибоке знання історії рідного краю та публіцистичний хист. 

Про участь у круглому столі «Розвиток цифрових сервісів української науки та можливості співпраці із цифровими платформами Європейського дослідницького простору»

cryg stil2

20 лютого 2019 року у Медіа-Центрі Київського Прес-Клубу (м. Київ) відбувся круглий стіл «Розвиток цифрових сервісів української науки та можливості співпраці із цифровими платформами Європейського дослідницького простору», який організовано та проведено Громадською організацією Агенція Європейських інновацій за сприяння Міністерства освіти та науки.У засіданні круглого столу прийняли участь понад 60 учасників з вищих навчальних заходів та наукових установ. Від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН в роботі круглого столу взяла участькандидат сільськогосподарських наук ОксанаЩербак. Під час засідання круглого столу організатори та гості особливу увагу звертали на цифрову трансформацію в науці, створення національного репозитарію академічних текстів та ділились досвідом українських журналів з відкритим доступом. В обговореннівказаних питань брали участь генеральний директор директорату науки МОНУкраїниДмитро Чеберкус, президент Громадської організації Агенція Європейських інноваційІван Кульчицький, завідувач сектору інновацій Інституту надтвердих матеріалів НАНУкраїниЮрій Нікітін,державний експерт директорату науки МОНУкраїниАндрій Василенко, виконавчий директор Асоціації користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН»Володимир Галаган,заступник директора з наукової роботи Державної науково-технічної бібліотеки України, Сергій Назаровець, завідувач відділу супроводження академічних ресурсів Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» Олена Чмир, та старший науковий співробітник Інституту математики НАНУкраїниІрина Єгорченко. Слід відмітити, що круглий стіл є другим заходом проекту «Адвокація проєвропейських змін в національній інноваційній політиці», який виконується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія» під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна ЄС та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Такі заходи можуть стати гарною традицією для зібрання представників різних наукових та освітніх закладів, з метою розуміння на якому етапі знаходиться освіта та науката які трансформації їй необхідні. Адже, важливо бачити виклики таперспективиукраїнської науки в Єдиному цифровому ринку ЄС.

Участь у майстер-класі "Як підвищити ефективність молочного бізнесу"

maister clas

Впродовж1921 лютого 2019 року в м. Київ відбулась міжнародна виставка ефективного тваринництва та птахівництва «Agro Animal Show». Це один із найбільших в Україні виставкових заходів, на якому провідні світові компанії представляють останні моделі техніки та обладнання, корми, ветеринарні препарати, засоби діагностики, генетичний матеріал, технології гноєвидалення та утилізації відходів, техніку та обладнання для утримання та годування тварин, новітні науково-технічні розробки.

В рамках проведення виставки 19 лютого журнал «Тваринництво сьогодні» спільно з власниками і керівництвом ТОВ «Агрофірма «Маяк» (Полтавська обл.) організували майстер-клас «Як підвищити ефективність молочного бізнесу». У роботі заходу взяли участь представники українських та міжнародних аграрних компаній та підприємств, наукової спільноти, серед яких провідний науковий співробітник інституту Ольга Кругляк. Вступне слово до учасників форуму виголосили заступник Департаменту Міністерства аграрної політики та продовольства України Олена Ольшанова та засновник і головний редактор науково-практичного журналу «Тваринництво сьогодні» Гульнара Ібраєва. Присутні також привітали колектив журналу з нагоди 10-річного ювілею його заснування.

Представники команди ТОВ «Агрофірма «Маяк» ознайомили присутніх із досвідом виробництва та просування продукції господарства. Наразі це багаторівневе вертикально інтегроване виробництво, в структурі сільськогосподарської продукції якого частка рослинництва й тваринництва майже рівні. У господарстві працює власний комбікормовий завод, м'ясокомбінат, оліяжиркомбінат, молокозавод, хлібокомбінат і елеватор (50 тис. тонн одночасного зберігання зернових). Земельний банк господарства становить 11,6 тис. га. Профільними культурами є зернові і технічні, цукрові буряки. На підприємстві працюють більше 700 працівників.

Галузь тваринництва характеризується наступними показниками: поголів'я великої рогатої худоби  7,5 тис. гол., з них 2,5 тис. гол. корів; 5 тис. свиней; 1,5 тис. овець; 20 тис. гол. птиці. Добовий удій молочного стада наразі становить близько 28 л із вмістом жиру 3,7%, білка – 3,24%. Господарство має статус спеціальної сировинної зони для виробництва продуктів дитячого та дієтичного харчування.

Основним пріоритетом розвитку господарства є питання підвищення якості продукції Для цього створено відділ з управління якістю, власну централізовану лабораторію, атестовану для роботи з готовою харчовою продукцією, кормами та молоком. Впроваджено систему НАССР, процеси внутрішнього аудиту. Завданнями розвитку молочного скотарства ТОВ «Агрофірма Маяк» є збільшення надоїв, зменшення собівартості, за умови збереження високого рівня якості кормів.

 

Про участь у науково-практичному тренінгу «Репродуктивний коучінг»

alt

 

З 25-28 січня 2019 на базі медичного центру «Мати та дитина» проходив науково-практичний тренінг «Репродуктивний коучінг» для лікарів та спеціалістів з репродукції, гінекології, урології та суміжних галузей. Біотехнологи Інституту взяли участь у третьому дні тренінгу (27 січня), який був присвячений ранньому ембріональному розвитку та генетичному скринінгу.

Теоретичні основи та приклади з власного досвіду представили провідні ембріологи та генетики МЦ «Мати та дитина» Михайленко Н.А., Бодня Н.О., Елісечева О.В., Сітько В.В., Бурлак О.П.

Тренінг за традицією відкрила генеральний директор МЦ «Мати та дитина» доктор медичних наук Данкович Наталія Олександрівна. В своїй доповіді вона висвітила світові тенденції в розвитку методів репродукції людини, зазначила, що в Україні за рік здійснюється близько 17 000 циклів отримання ооцитів людини, з них 30% виконують в МЦ «Мати та дитина». В п’яти медичних центрах, що входять в мережу (м. Київ, м. Львів, м. Житомир) МЦ «Мати та дитина» проводять близько 2 500ембріотрансферів у програмах допоміжних репродуктивних технологіях на рік з 60,0% частотою настання вагітності (в середньому по Україні цей показник складає 33,0%).

В ембріологічні частині Надія Анатоліївна Михайленко представила напрацювання з преімплантаційної діагностики ембріонів методом NGS (Next Generation Sequencing) у програмі екстракорпорального запліднення. Доповідачка наголосила, що NGS в ЕКЗ, наразі є науковою розробкою останнього покоління. Цей метод як одна зі складових програми ЕКЗ успішно застосовується в не тільки в провідних репродуктивних клініках світу, а й в Україні. Основною метою проведення передімплантаційної генетичної діагностики NGS у програмах ЕКЗ це виявлення в ембріона генетичних і хромосомних патологій ще до імплантації його в порожнину матки. Також ембріолог зупинилася на техніці здійснення біопсії трофектодерми для проведення NGS.

 

Бодня Наталя Олександрівна в свої доповіді детально зупинилась на основних характеристиках яйцеклітин для проведення результативних маніпуляцій поза організмом.

В генетичні частині Елісечева Олена В’ячеславівна окреслила основні сучасні підходи в предімплантаційцних дослідженнях ембріонів та поділилась цікавим випадком з практики щодо прояву андрогенітального синдрому. 

Цікавою та змістовною була доповідь Валентини Віталіївни Сітько, в якій було наголошено, на ефективності проведення доімплантаційної діагностики ембріонів і саме на 5 день розвитку. За результатами генетичних досліджень МЦ «Мати та дитина» встановлено, що 50% ембріонів людини отриманих in vitro мають генетичні порушення.

Оцінці еякулятів пацієнтів з використанням методів FISH (флуорисцентна гібридизація in situ) і TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling –метод виявлення фрагментації ДНК мічення її вільних кінців) в репродуктивних технологіях була присвячена доповідь Олексія Петровича Бурлаки.

         Слід зазначити, що науково-практичний тренінг «Репродуктивний коучінг» представив багато важливої інформації для фахівців галузі репродуктивної біотехнології з метою підвищення теоретичних знань. Також були розглянуті унікальні випадки лікарської практики, такі заходи забезпечують поглибленими знаннями для професійного розвитку.  

Представники Інституту отримали запрошення на участь у тренінгу як результат попередніх домовленостей щодо участі у заходах організованих МЦ «Мати та дитина» з метою визначення шляхів можливого співробітництва медичних спеціалістів та науковців відділу генетики та біотехнології тварин ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН стосовно розробки методичних підходів та практичного опрацювання допоміжних репродуктивних технологій. 

 

 


Семінар-навчання «Ведення автоматизованого племінного обліку у стадах великої рогатої худоби дослідних господарств та формування централізованої інформаційної бази даних племінних тварин. Стан реалізації пілотного проекту НААН»

alt11 грудня 2018 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбувся семінар-навчання «Ведення автоматизованого племінного обліку у стадах великої рогатої худоби дослідних господарств та формування централізованої інформаційної бази даних племінних тварин. Стан реалізації пілотного проекту НААН».

У роботі семінару взяли участь начальник Відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН кандидат сільськогосподарських наук Олександр Костенко та зоотехніки-селекціонери із 17 дослідних господарств мережі НААН. У привітальному слові до учасників заходу директор інституту член-кореспондент НААН Юрій Полупан підкреслив, що пілотний проекту зі створення експериментальної моделі централізованої автоматизованої інформаційної системи в молочному і м’ясному скотарстві на базі дослідних господарств НААН є прообразом національної автоматизованої інформаційної системи в молочному і м’ясному скотарстві. Олександр Костенко звернув увагу присутніх на необхідності підвищення генетичного рівня продуктивності тварин і ефективності ведення галузі тваринництва в дослідних господарствах Академії в цілому. Наголосив на надзвичайно важливому значенні запровадження автоматизованої системи селекційного та зоотехнічного обліку в кожному дослідному господарстві для вирішення зазначених завдань.

У виступах директора ДП «Головний науково-виробничий селеційно-інформаційний центр у тваринництві ІРГТ НААН» Леоніда Вишневського, науковців увагу присутніх було зосереджено на основних принципах оцінки племінної цінності тварин, користуванню електронним каталогом бугаїв, організаційних і методичних питаннях реєстрації облікових показників тварин у стадах, технологічних схемах проведення селекційно-зоотехнічних операцій, реєстрації стану здоров’я тварин та невідкладних ветеринарних заходів.

Нові можливості міжвідомчого тематичного наукового збірника «Розведення і генетики тварин»

altМіжвідомчий тематичний збірник Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН «Розведення і генетика тварин» є науковим виданням, у якому традиційно висвітлюються оригінальні оглядові та методичні статті вітчизняних й зарубіжних вчених з питань розведення і селекції, генетики, біотехнології, відтворення сільськогосподарських тварин, збереження їх біорізноманіття.

Обопільними зусиллями редколегії збірника «Розведення і генетика тварин» на чолі з відповідальним редактором першим віце-президентом НААН Гладієм М.В. та видавництва «Аграрна наука» пройдено процедуру присвоєння збірнику ідентифікатора цифрового об’єкту (DOI). Наразі за видавничим префіксом 10.31073/abg вийшов індексований у Crossref 56-й випуск збірника (https://doi.org/10.31073/abg.56).

Запрошуємо до співпраці!

Про участь у семінарі «Інноваційні методи для молекулярно-генетичного аналізу»

alt5 грудня 2018 р. у готелі «Premier Hotel Lybid» (м. Київ) компанією БіоЛабТех ЛТД організовано та проведено семінар «Інноваційні методи для молекулярно-генетичного аналізу». Захід проведено з метою підвищення кваліфікації, обміну досвідом роботи та налагодженням міжнародної співпраці між фахівцями з молекулярної біології та генетики, а також для контролю якості продукції в сільському господарстві, харчовій та фармацевтичній промисловості.

Слід зазначити, що спікерами семінару були представники компанії БіоЛабТех ЛТД та Українського інституту експертизи сортів рослин (м. Київ), які висвітлили провідні молекулярні методи ідентифікації та типування сортів рослин, перевірки насіння на сортову чистоту та плоїдність, законодавчі аспекти та стандартизовані методики експертної оцінки сортів рослин. Серед учасників семінару були представники комерційних компаній, вищих навчальних та наукових закладів.

Від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН в роботі семінару взяли участь Оксана Щербак та Кирило Копилов. В роботі семінару прийняв участь професор Олександр Любинський (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

В режимі науково-оглядової інформації свої доповіді представила фахівець з продукції напрямку агрогеноміка (БіоЛабТех ЛТД) Олена Лисенко, яка детально зупинилась на визначенні сортової чистоти молекулярно-генетичними методами за допомогою систем для ПЛР, капілярного секвенування та електрофорезу. Поділилась досвідом щодо практичного застосування редагування геному рослин системою CRISPR-Cas9 з метою отримання корисних якостей.

Під час дискусійної панелі відбувся обмін думками щодо законодавчих аспектів та стандартизованих методик експертної оцінки сортів рослин та порід тварин. Крім того, наголошено на доцільності застосування новітніх технологій з редагування геному рослин та тварин з абсолютним кількісним аналізом генетичних змін.

Організатори семінару особливу увагу звертали на обмін інформацією про новітні досягнення в редагуванні геному системою CRISPR-Cas9 у фундаментальних та прикладних дослідженнях.

Про візит учнів Гірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

altТрадиційно наприкінці року інститут відвідали учні Гірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бориспільської районної ради Київської області.

4 грудня 2018 року учнів радо зустріли науковці інституту Олена Сидоренко, Оксана Щербак, Марія Добрянська та Любов Стародуб. Вони у своїх доступних для учнів доповідях поєднали цікаві сучасні дані з селекції, генетики та біотехнології у тваринництві. З захопленням діти розглядали цитогенетичні препарати хромосом під мікроскопом. Доповідачі показали об’єкт, що становить національне надбання – Банк генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН і розповіли про особливості забезпечення надійного довгострокового збереження сперми, ооцитів, ембріонів, соматичних клітин сільськогосподарських тварин. Під час екскурсії у відвідувачів виникали запитання, на які вони отримали вичерпні відповіді.

Учні з захопленням проходили коридорами відділу генетики та біотехнології тварин і спостерігали за науковцями, які проводили свої дослідження в лабораторних кімнатах. Особливу зацікавленість учнів викликали експонати музею ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН, які наочно ознайомили відвідувачів із основними віхами розвитку селекційної науки в Україні та доробком вчених.

І звичні запитання до дітей: а чи є у вас дома тварини? А чи вони мають відоме походження? А чи звертались до селекціонерів із своїми улюбленцями для покращення їх продуктивності? А чи мрієте ви бути у майбутньому науковцем і розвивати аграрну науку у нас в інституті? Слід відмітити, що не всі учні ще визначились у виборі фаху, але вони уже знають, що у с. Чубинське є такий науковий заклад, що має матеріально-технічну базу для досліджень та привітних і доброзичливих співробітників.

Слід зазначити, що захід проведено в рамках популяризації аграрної науки та з нагоди святкування 100-річчя Національної академії аграрних наук України.

Міжнародна співпраця

altУ рамках міжнародної співпраці Національної академії аграрних наук України 26 листопада 2018 року в приміщенні Інституту розведення і генетики тварин відбулася зустріч з казахськими науковцями, представни-ками наукової біотехнологічної лабораторії ТОО «Шитемір».

Директор інституту Юрій Павлович Полупан і завідувачі наукових підрозділів ознайомили казахських колег з напрямами наукових досліджень. Особливу зацікавленість гостей викликали питання організації та методології збереження генофонду диких і свійських тварин та збільшення поголів’я, що було пов’язане з роботою ТОО «Шитемір» зі збереження та відновлення популяції диких гімалайських уланів за використання біотехнологічних методів (грантова підтримка фонду науки Республіки Казахстан).

У ході зустрічі члени казахської делегації ознайомилися з роботою банку генетичних ресурсів тварин і лабораторії генетики та біотехнології відтворення. Обговорювалися можливі шляхи подальшої співпраці у питаннях збереження генофонду сільськогосподарських і диких тварин. Значний інтерес викликали питання реалізації генетичного потенціалу та конкурентоспроможності вітчизняних порід великої рогатої худоби, в умовах спекотного клімату Республіки Казахстан.

Про участь у конференції «Kyiv Non-Coding Meeting 2018»

alt21 листопада 2018 року завідувач лабораторії біотехнології відтворення Оксана Щербак взяла участь у конференція «Kyiv Non-Coding Meeting 2018», яка проходила у «Premier Hotel Lybid» (м. Київ). Конференцію організовано та проведено компанією БіоЛабТех ЛТД у партнерстві з Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України з нагоди 100-річчя Національної академії наук України.

Слід зазначити, що ключовими на конференції були виступи Андрія Доманського (Institute of Biotechnology, University of Helsinki, Finland) та Оксани Півень (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України), які висвітлили роль мікроРНК у розвитку та підтримці нейронів та особливостях застосування системи CRISPR для кардіоміогенного перепрограмування фібробластів.

Фахівці з продукції ТОВ БіоЛабТех ЛТД Ольга Зуєва та Олена Драгущенко представили доповіді «Хімічні та фізичні методи трансфекції від Thermo Fisher Scientific: система електропорації Neon Invitrogen» та «Цифрова та кількісна ПЛР від Thermo Fisher Scientific у молекулярно-біологічних дослідженнях».

В роботі конференції прийняв участь відомий український патофізіолог, генетик, професор Віктор Досенко. Слід зазначити, що цей український вчений одним із перших в Україні розпочав дослідження мікроРНК у патологіях серця.

Під час панельної дискусії учасники обмінялись думками щодо сучасних підходів до інтеграції інноваційних наукових технологій та медицини. Наголошено на доцільності виконання фундаментальних досліджень з вивчення ролі мікроРНК у розвитку патологій. Світові дослідження останніх років все більше вказують на роль мікроРНК у функціонуванні багатьох клітинних процесів. Саме тому альтернативні підходи та методи, що спрямовані на вивчення зв’язку окремих мікроРНК із порушенням клітинних процесів мають велике наукове та медико-біологічне значення.

Екскурсія учнів Скандинавської гімназії

altВ рамках популяризації аграрної науки та з нагоди святкування 100-річчя Національної академії аграрних наук України, 13 листопада 2018 року проведено екскурсію науковими лабораторіями Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН учням 11 класу загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів Скандинавської гімназії (м. Київ).

Під час екскурсії учням у наглядній та доступній формі було викладено сучасні підходи наукових досліджень у біотехнології відтворення та генетиці сільськогосподарських тварин. Співробітники різних підрозділів Інституту О. В. Сидоренко, О. В. Щербак, М. В. Добрянська та Л. Ф. Стародуб продемонстрували основні елементи цитологічних та молекулярних методів у вивченні генетичної структури тварин, репродуктології і кріоконсервації статевих клітин. Також учні відвідали музей Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, ознайомилися із основними віхами розвитку селекційної науки в Україні та доробком вчених нашого наукового закладу.