Нове

Більше статтей...

Екскурсія учнів Скандинавської гімназіїПро науково-практичний семінар «Реалізація біотехнологічних рішень для відновлення стада свиней миргородської породи в Україні»

alt7 листопада 2018 року за участі кандидата с.-г. наук Оксани Щербак на базі науково-виробничого відділу Інституту свинарства і АПВ НААН (с. Тахтаулове Полтавської області) проведено спільний науково-практичний семінар «Реалізація біотехнологічних рішень для відновлення стада свиней миргородської породи в Україні».

Слід зазначити, що 6 серпня 2018 року у ДП «ДГ ім. Декабристів» Інституту свинарства і АПВ НААН (Миргородський район Полтавської області) у відібраних зразках матеріалу загиблих тварин фахівці виявили ДНК вірусу африканської чуми свиней. Основне поголів’я миргородської породи свиней було ліквідовано відповідно до плану заходів щодо локалізації та ліквідації африканської чуми свиней. Наразі в Україні залишилося близько шести свиноматок, два кнурі та четверо поросят миргородської породи. Ці тварини споріднені між собою та такого наявного поголів’я занадто мало для відновлення породи.

Програмою семінару було передбачено ознайомлення та застосування сучасних біотехнологічних методів відтворення у свинарстві – штучне осіменіння кріоконсервованою спермою кнурів, внутрішньоматкове осіменіння свиноматок малими дозами сперми. Впродовж проведення практичної частини семінару було здійснено штучне осіменіння свиноматки миргородської породи кріоконсервованою еякульованою спермою чистопородного кнура миргородської породи. Слід відмітити, що такий генетичний матеріал накопичено та зберігається в банку генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН.

У ході семінару відбулося узгодження плану дій щодо співпраці інститутів з ефективного впровадження сучасних біотехнологічних рішень для відновлення миргородської породи свиней.

Дотримання принципів академічної доброчесності – запорука запобіганню плагіату

alt1 листопада 2018 року між Інститутом розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН та ТОВ «Антиплагіат» було підписано договір про співпрацю з можливість доступу до сервісу Unicheck для виявлення плагіату у дисертаційних роботах. В обговоренні шляхів співпраці директор інституту Юрій Полупан та директор ТОВ «Антиплагіат» Андрій Сідляренко наголошували, що підвищенню якості освіти та науки в Україні сприяє впровадження принципів академічної доброчесності та покращення академічної мотивації фахівців. Задля її реалізації проводяться конкурси з академічної доброчесності, готуються відповідні методичні посібники та заходи щодо покращення якості написання наукових робіт.

На початку квітня 2018 року ТОВ «Антиплагіат» і Міністерство освіти і науки України уклали Меморандум, згідно якого установи отримали можливість найближчі сім років безкоштовно використовувати надсучасний сервіс перевірки наукових робіт на плагіат.

Про Міжнародну науково-практичну конференцію «Чеський симентал»

alt30 жовтня 2018 року у м. Киві проходила Міжнародна науково-практична конференція «Чеський симентал», організована кафедрою годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного факультету тваринництва та водних біоресурсів НУБіП України спільно з кооперативом «Chovatelské družstvo Impuls» (Чеська Республіка). В роботі конференції активну участь взяли Леонід Вишневський, Ольга Бірюкова та Олена Сидоренко.

В рамках конференції відбулися виступи чеських колег та представників бізнесу, освіти та науки, що спеціалізуються на годівлі, утриманні та розведенні великої рогатої худоби. Досвідом восьми років співпраці з кооперативом кооперативом «Chovatelské družstvo Impuls» та практичним досвідом адаптації та розведення чеського симентала в Україні поділився директор ПП «Галекс Агро» (Житомирська область) Олександр Ющенко. Також були представлені доповіді щодо годівлі корів та основних моментів її контролю, нових систем управління стадом, здоров’я та вакцинації великої рогатої худоби.

Погоджено шляхи подальшої співпраці Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН з господарствами з розведення симентальської худоби. Зокрема, перспективним вбачається продовження співпраці з ПП «Галекс-Агро» у напрямі вивчення біологічних особливостей тварин за органічного ведення скотарства.

Про засідання вченої ради Інституту та Всеукраїнського науково-практичного семінару «Теорія і практика оцінки племінної цінності тварин та закономірності її успадкування»

alt23 жовтня 2018 року на черговому засіданні вченої ради Інституту було розглянуто питання «Стан галузі молочного скотарства та напрями її державного регулювання». Також було проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар «Теорія і практика оцінки племінної цінності тварин та закономірності її успадкування (до 80-річчя доктора с.-г. наук Івана Петровича Петренка). Перед початком роботи голова вченої ради перший віце-президент НААН Михайло Васильович Гладій вручив колективу Інституту Почесну Грамоту Кабінету Міністрів України. Керівництво держави високо оцінило роботу колективу за вагомий внесок у забезпечення розвитку вітчизняної аграрної науки, впровадження наукових розробок у сільськогосподарське виробництво та високий професіоналізм.

У доповіді к.е.н. Ольги Володимирівни Кругляк було відмічено, що за умови виваженої політики державного стимулювання і регулювання Україна має потенціал стати одним із вагомих світових виробників високоякісного молока та експортерів молочної продукції. За умови реалізації розробленої «Стратегії розвитку галузі тваринництва на період до 2030 року», чисельність молочних корів до 2030 року можна наростити до 2,6 млн голів та підвищити молочну продуктивність до 6 тис. кг.

Узагальнюючи науковий доробок І. П. Петренка щодо теоретичних питань оцінки племінної цінності тварин та закономірності її успадкування к.с.-г.н. Ольга Дмитрівна Бірюкова відмітила, що автором розроблено теоретичну модель генетичної структури генотипів, що характеризує генетико-селекційні та біологічні процеси в породі. І. П. Петренком розроблено принципово нові методичні підходи до теоретичного аналізу і наукового розуміння генетико-популяційних процесів у тварин за інбридингу, відтворного схрещування, консолідації спадковості помісних тварин, структури генофонду породи за адитивним генетичним потенціалом продуктивності.

Відбулася жвава дискусія з обговорюваних питань. Бажаючи ювіляру міцного здоров’я науковці відмітили, що Іван Петрович продовжує працювати над вирішенням теоретичних проблем розподілу бугаїв-плідників у породах і популяціях за рівнями племінної цінності, успадкування племінної цінності тварин у поколіннях потомства при різних рівнях консолідації, а також поєднаності показників племінної цінності бугаїв у популяції за кількісними селекційними ознаками.

18 жовтня 2018 року Інститут відвідали студенти відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової»

alt18 жовтня 2018 року Інститут відвідали студенти відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової» в рамках проходження навчальної практики на здобуття робітничої професії «Оператор штучного осіменіння тварин та птиці».

Під час візиту в теоретичній частині студентам були прочитані лекції щодо організації відтворення великої рогатої худоби та сучасного стану та перспективних напрямів проведення наукових досліджень з біотехнології відтворення. Провідний науковий співробітник лабораторії біотехнології відтворення Г.С. Шарапа детально зупинився на питаннях належного вирощування ремонтного молодняку, віку плідного осіменіння телиць, що в свою чергу забезпечує подальше продуктивне довголіття тварини. Провідний науковий співробітник С.Ю. Демчук звернув увагу студентів на післяродовий період у самиць тварин, порушення статевої функції та способи її регуляції. Слід зазначити, що по закінченню лекційної частини студенти долучились до жвавого обговорення представленого матеріалу.

В практичній частині візиту студенти поглибили знання з питань зберігання генетичного матеріалу плідників. Студентам було запропоновано прийняти участь в оцінці якості деконсервованої сперми бугаїв та баранів, яку проводила завідувач лабораторії біотехнології відтворення О.В. Щербак. Цікаво та змістовно студентам представила прикладну складову досліджень репродуктивної біотехнології старший науковий співробітник цієї ж лабораторії А.Б. Зюзюн.

Також студенти ознайомились з експозицією музею інституту, де представлені основні наукові дослідження, що проводяться в інституті, нові методики їх проведення, матеріально-технічна база, яка задіяна під час виконання досліджень. Особливу увагу студенти приділили науковим досягненням свого земляка, видатного вченого, організатора аграрної науки Героя України Михайла Васильовича Зубця.

Про розширене засідання комісій спеціалізованої вченої ради Інституту

alt17 жовтня 2018 року відбулося розширене засідання комісій з допуску дисертацій до захисту у спеціалізованій вченій раді Д 27.355.0. на якому було розглянуто докторські роботи:

Кулібаби Романа Олександровича за темою "Теоретичне обґрунтуванням та практична реалізація маркер-асоційованої селекції українських локальних порід курей" за спеціальністю 03.00.15 – генетика;

Ткачової Ірини Володимирівни за темою "Система збереження та удосконалення заводських порід коней в умовах обмеженого генофонду" за спеціальність 06.02.01 – розведення та селекція тварин.

Дисертації підготовлені в Інституті тваринництва НААН. За результатами розгляду робіт одноголосно прийнято рішення про допуск до захисту з врахуванням зауважень. Щиро вітаємо колег!

Семінар «Біотехнологія в різних галузях народного господарства»

alt16 жовтня 2018 року Олена Василівна Сидоренко, завідувач лабораторії банку генетичних ресурсів тварин Інституту взяла активну участь у роботі семінару «Біотехнологія в різних галузях народного господарства» на кафедрі розведення і генетики сільськогосподарських тварин Полтавської державної аграрної академії. Семінар організовано Світланою Леонідівною Войтенко, завідувачем кафедри, для науково-педагогічних працівників академії та здобувачів вищої освіти третього курсу факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва.

У доповідях науковців висвітлено результати їх співпраці з науковцями КНР у проведені досліджень з генетичної інженерії, а також можливості сучасної біотехнології при одержані тварин з бажаними ознаками та досягнень сучасної біотехнології у виробництві продуктів харчування, тим більше що семінар відбувся в Міжнародний день продовольства. Зацікавленість у студентів викликали як самі наукові доповіді так і можливість проходження практики в КНР, як це відбувається в інших університетах та наукових установах системи НААН. Викладачів академії зацікавили висвітлені у доповідях теми, відбувся обмін думками щодо перспектив біотехнологічних досліджень та досвідом співпраці із зарубіжними науковцями і спеціалістами фірм.

Про засідання Спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01.

alt16 жовтня 2018 року на черговому засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 при Інституті розведення і генетики тварин НААН відбувся прилюдний захист дисертацій: Кузіва Маркіяна Ігоровича, провідного наукового співробітника лабораторії розведення та селекції тварин Інституту біології тварин НААН за темою «Онтогенетичні та селекційно-біологічні закономірності формування молочної продуктивності чорно-рябої худоби західного регіону України» на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук (06.02.01 «Розведення та селекція тварин»). Науковий консультант – доктор с.-г. наук, професор Федорович Є.І.; Колінчука Руслана Васильовича, асистента кафедри мікробіології, фармакології та гігієни тварин Подільського державного аграрно-технічного університету МОН України за темою «Поліморфізм гена BOLA-DRB3 у зв’язку зі схильністю і стійкістю до некробактеріозу в популяціях корів української чорно-рябої молочної породи» на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук (03.00.15 «Генетика»). Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор Т.М. Супрович.

За результатами успішного захисту здобувачів рішення про присудження наукових ступенів прийнято одноголосно. Щиро вітаємо здобувачів! Слід зазначити, що від часу перезатвердження нашої Спеціалізованої вченої ради (03.03.2017 р.) всього відбулося сім засідань із захисту дисертацій, з них три – на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук і чотири – кандидата с.-г. наук. Здобувачами стали науковці з Інституту розведення і генетики тварин НААН, Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН, Інституту тваринництва НААН, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Сумського національного аграрного університету.

Загальноінститутський науково-методичний семінар «Зміни у формуванні «Переліку наукових фахових видань України» та забезпечення академічної доброчесності»

alt8 жовтня 2018 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН проведено загальноінститутський науково-методичний семінар «Зміни у формуванні «Переліку наукових фахових видань України» та забезпечення академічної доброчесності», на якому була представлена доповідь завідувача відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури Бойко Олени Володимирівни.

У доповіді висвітлено суттєві зміни до «Переліку наукових фахових видань України», внесені з метою об’єктивної оцінки, класифікації та моніторингу наукових фахових видань і підвищення якості опублікованої наукової інформації та інтеграції наших видань до світового наукового простору.

Були також розглянуті запропоновані Міністерством освіти і науки України Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статях тощо) з метою належної реалізації норм Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», що стосуються дотримання основних принципів академічної доброчесності та системного підходу до розвитку методів та засобів виявлення плагіату.

Про науково-практичний семінар у ТОВ «Росія»Про підвищення кваліфікації

altВідповідно до системи підвищення кваліфікації кадрів та плану навчання наукових працівників НААН у 2018 році старший науковий співробітник лабораторії біотехнології відтворення Аза Богданівна Зюзюн з 17.09.18 по 20.09.18 проходила навчання в Інституті степових районів імені М. В. Іванова "Асканія-Нова" – ННСГЦВ з питань біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин. За час навчання опрацьовано теоретичні основи та практичні методи культивування гамет овець та методи оцінки якості заморожено-розмороженої сперми баранів. Вивчено використання ДНК-технологій у вівчарстві. Ознайомилась з особливостями отримання ембріонів овець поза організмом та технологією їх кріоконсервації.

Про науково-практичний семінар у ТОВ «Росія»

altУ племінному заводі ТОВ "Росія" Волноваського району Донецької області з розведення української червоної молочної породи великої рогатої худоби 7-10 серпня 2018 року директором Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця Ю. П. Полупаном та старшим науковим співробітником лабораторії червоних порід А. Є. Почукаліним зі спеціалістами господарства проведений науково-практичний семінар з оцінки типу будови тіла корів-первісток. У процесі роботи семінару були використанні різні методи оцінки екстер’єру, а саме взяття промірів та окомірна лінійна оцінка за чинною інструкцією з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід і міжнародною системою відповідно рекомендацій ICAR. Проведена практична експертна оцінка екстер’єру 264 ко-рів первісток.

Про науково-практичний семінар у ТОВ «Нова Нива»

Директором Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця Ю. П. Полупаном та старшим науковим співробітником лабораторії червоних порід А. Є. Почукаліним 2-6 серпня 2018 року проведений науково-практичний семінар зі спеціалістами ТОВ "Нова Нива" Нікольського району Донецької області з питань особливості ведення племінної роботи зі стадом української червоної молочної худоби в умовах роботоферми. Проведено навчання і виконано практичні роботи з інструментальної та окомірної оцінки екстер’єру 206 корів-первісток.

Про міжлабораторний науково-практичний семінар «Досвід використання генетичних та біотехнологічних методів для збереження локальних порід качок у КНР»

27 липня 2018 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН проведено міжлабораторний науково-практичний семінар, на якому була представлена доповідь завідувача лабораторії банку генетичних ресурсів тварин Сидоренко Олени Василівни. У доповіді висвітлено досвід використання біотехнологічних методів для отримання трансгенної птиці, популяційно-генетичного аналізу та селекційної оцінки продуктивних і відтворних якостей качок локальних порід КНР. Експериментальною базою для проведення досліджень слугувала качина ферма компанії Zhejiang Generation Biological Science and Technology Co., Ltd та лабораторія генетики птиці Чжецзянської академії наук (провінція Чжецзян, КНР). В роботі семінару приймали участь науковці та аспіранти Інституту, які активно обговорювали результати наукових досліджень.

В прикінцевому слові першого заступника директора з наукової роботи інституту академіка НААН С. І. Ковтун наголошено про важливість та актуальність питання використання біотехнологічних методів у тваринництві, обміну досвідом генетичних досліджень та перспектив міжнародної співпраці.

Про участь у форумі «Здоров’я нації. Роль стовбурових клітин у процесі регенерації»

18 липня 2018 року на базі Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України» (м. Київ) проходив форум «Здоров’я нації. Роль стовбурових клітин у процесі регенерації».

Співорганізаторами форуму виступали Науковий парк «КАРДІО ПЛЮС», Міжнародний благодійний фонд «Дитяче серце». Захід організовано як зустріч наукової та лікарської спільноти з професором Ентоні Аталою (США), експертом в галузі вирощування людських клітин, тканин та органів.

Серед учасників форуму були представники медичних, вищих навчальних та наукових закладів. Також у роботі форуму взяли участь представники Дипломатичного Корпусу. З вітальним словом виступили Уповноважений Президента України з прав дитини Кулеба Микола Миколайович, Надзвичайний і Повноважний Посол Туркменістану в Україні Нурберди Аманмурадович Аманмурадов.

Від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця Національної академії аграрних наук України в роботі форуму взяли участь Оксана Василівна Щербак та Ольга Дмитрівна Бірюкова.

Почесний гость форуму Ентоні Атала директор Інституту регенеративної медицини Уейк Форест, завідувач кафедри урології Медичної школи Уейк Форест у Північній Кароліні, практикуючий хірург і дослідник. Він виступив з доповіддю «Можливості регенеративної медицини. Сучасність та перспективи». Професор Атала – один зі світових лідерів нового напряму в медицині, що отримав назву тканинної інженерії. У його лабораторіях ведуться роботи над штучним отриманням людських органів, які успішно працюють в тілі пацієнтів. Він автор низки інноваційних технологій, зокрема створення органів за використання струменевого принтера.

На базі Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України» (м. Київ) створено Cryo Life Bank для потреб клітинної та тканинної інженерії. Організатори форуму особливу увагу звертали на революційність розробок професора Атали та перспективність співпраці українських лікарів та науковців із закордонними коллегами у питаннях використання стовбурових клітин.

Про семінар і добір племінних тварин джерсейської породи у Королівстві Данія

На запрошення фірми “Pecus International” (м. Колдінг) 16-17 липня 2018 року директор Інституту Ю. П. Полупан взяв участь у семінарі з питань розведення джерсейської породи великої рогатої худоби у Королівстві Данія. Підконтрольне поголів’я зазначеної породи впродовж 2016-2017 років становило 64910 корів, що складає 12,8% від усіх молочних порід в країні. За цей період середній надій підконтрольних корів джерсейської породи в Данії за 305 днів лактації сягнув 7339 кг за вмісту в молоці 5,97% жиру і 4,20% білка. За якістю молока популяція джерсейських корів Данії є найкращою у світі. Виконані роботи з експертної оцінки та добору нетелей джерсейської породи з метою їхнього придбання для створення племінного стада у СТОВ “Надія” Чернігівської області.

Про участь у конференції «Молочна ферма 2018»

4 – 5 липня 2018 року у готелі «Братислава» (м. Київ) проходила конференція «Молочна ферма 2018». Захід організовано та проведено компанією AGP Group за медіа підтримки журналу «The Ukrainian Farmer», з метою налагодження ділових контактів, підвищення кваліфікації, обміну досвідом роботи та співпраці між фахівцями у молочній галузі.

Слід зазначити, що свої доповіді на конференції представили провідні науковці інститутів системи Національної академії аграрних наук України (Інститут продовольчих ресурсів; Інститут кормів та сільського господарства Поділля; Інститут тваринництва; ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»); представники вищих навчальних закладів (Білоцерківський НАУ; НТУ сільського господарства; Сумський НАУ; Тернопільський НТУ ім. І.Пулюя; НУБІП) та зоотехніки, ветеринарні лікарі, постачальники різних комерційних компаній, а також свої напрацювання ведення молочної ферми висвітлили фермери.

Від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця Національної академії аграрних наук України в роботі конференції взяла участь завідувач лабораторії біотехнології відтворення О. В. Щербак.

Під час доповідей та дискусій найбільшої уваги набули такі напрями, як вітчизняні наукові розробки для галузі молочного скотарства, практичний досвід ведення молочної ферми та інновації іноземних постачальників.

Практичний погляд на роботу з молочним поголів’ям презентували Катерина Бондаренко, технічний консультант з питань тваринництва («Проблематика мікотоксикозів у молочній галузі»); Олексій Дзюба, голова ФГ «Озон» («Досвід удосконалення молочної ферми з мінімальної кількістю людського чинника»).

Про закордонні інноваційні рішення, що спрямовані на підвищення ефективності молочного виробництва, розповіли представники компаній – партнерів конференції: Олександр Соловей («КУН-Україна», генеральний партнер); Сергій Красновський та Андрій Білоус («КВС-Україна», селекційний партнер); Валерій Алєксєєв («Текро», партнер з годівлі тварин); Дмитро Новаковський (Livisto, партнер з ветеринарії); Кайзер Сіддік (Iskofita, партнер з біобезпеки); Йозеф Заїц («Біовета», партнер з ветеринарії); Павло Поступаленко («Біомін», офіційний партнер); Борис Волков («Каргілл Енімал Нутрішн», партнер з годівлі тварин).

Слід відмітити, що доповіді жваво обговорювались, як під час конференції, так і в кулуарах. Цей захід став майданчиком для зустрічей, обміну досвіду та дискусій між усіма тими, хто долучений до молочної галузі нашої країни.

Також під час проведення заходу представниками Інституту досягнуто попередніх домовленостей щодо участі науковців Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН у заходах організованих компанією AGP Group та журналу «The Ukrainian Farmer».

Про участь у Симпозіумі по євро-азійському біорізноманіттю (SEAB)

3-6 липня 2018 року у Києві на базі Інституту біології та медицини Національного університету ім. Т.Г.Шевченка та Інституту клітинної біології та генної інженерії було проведено 4-й Міжнародний симпозіум з євро-азійського біорізноманіття. Серед учасників були науковці з Азербайджана, Білорусії, Греції, Турції, України, Росії, Грузії. Проведення Симпозіуму з євро-азійського біорізноманіття стало традицією з 2015 року. Президентом SEAB є Рамазан Маммадов з Університету Паммукалє (Турція). Україну на Симпозіумі представляли науковці Інститутів клітинної біології та генної інженерії, радіобіології, гідробіології, ботаніки, зоології імені Шмальгаузена, Ботанічного саду ім. М.М.Гришка та ін.

Серед доповідей пленарного засідання та секцій (A, B, C) переважали дослідження по диких тваринах та рослинах. Доместиковані тварини були висвітлені лише в 6 з 155 представлених доповідей, серед яких 3 – по бджолах. Теми учасників симпозіуму, які не були представлені на пленарному засіданні та у роботі секцій, розміщувалися на постерах. Загалом в роботі симпозіуму брало участь близько 700 делегатів з різних країн. Наступний – 5-й Симпозіум планується проводити в Батумі, Грузія.

Від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця на симпозіумі була присутня Н.Л.Рєзникова з доповіддю «Біорізноманіття сільськогосподарських тварин в Україні та його втрата».

Про робочу зустріч із координаторами проекту U.S.-Ukraine Foundation (USUF)

27 червня 2018 року відбулась робоча зустріч завідувача лабораторії біотехнології відтворення Оксани Василівни Щербак з координаторами проекту U.S.-Ukraine Foundation (USUF) щодо участі у 40 Under 40 Emerging Leaders in Biotech awards program. Слід зазначити, що програмою передбачено відзначити 40 науковців віком до 40 років, що проводять свої дослідження з біотехнології.

Завдяки своїй ініціативі фонд USUF має на меті підтримувати біотехнологічні дослідження в Україні шляхом сприяння розвитку відповідних освітніх, дослідницьких та бізнес-процесів та підвищення рівня міжнародної обізнаності. Фонд передбачає підтримку українських біотехнологів, які бажають співпрацювати з американською біотехнологічною спільнотою шляхом обміну досвідом, відвідування конференцій та участі у виставках.

Під час робочої зустрічі було розглянуто наступне:

- організаційні підходи щодо реалізації завдань можливих довгострокових проектів із збереження генофонду локальних та зникаючих порід;

- організаційні заходи щодо поповнення Банку генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН біологічним матеріалом;

- участь провідних біотехнологів інституту в головних подіях світової біотехнологічної науки;

- забезпечення членства інституту чи його представників у провідних асоціаціях чи організаціях з біотехнологічних досліджень.

За результатами робочої зустрічі досягнуто попередніх домовленостей щодо участі науковців Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН у проектах U.S.-Ukraine Foundation.

Про участь у Глобальному семінарі з менеджменту генетичних ресурсів тварин

25-26 червня 2018 року в м. Рим (Італія) Всесвітньою продовольчою та сільськогосподарською організацією Об’єднаних націй (FAO) було проведено Глобальний семінар з менеджменту генетичних ресурсів тварин, в програму якого було включено огляд нових можливостей DAD-IS (Domestic Animal Diversity Information System) та їх практичного застосування у справі менеджменту генетичних ресурсів тварин.

В рамках семінару були проведені лекції з ознайомлення з розробками спеціалістів Всесвітньої продовольчої та сільськогосподарської організації щодо впливу генетичних ресурсів тварин на кліматичні зміни та можливості елімінування даного впливу. Спеціалістами спеціального підрозділу FAO було розроблено програмне забезпечення для визначення суми викидів в оточуюче середовище тваринами за різного компонування зоотехнічних складових (складу раціону, стада, різних статево вікових груп). Дане програмне забезпечення було також практично апробовано представниками всіх наявних країн.

Продовження семінару було проведено по регіонам: Європа, Азія, Латинська Америка та ін. В Європейській регіональній групі здійснювалося обговорення документів, які повинні були бути представлені на наступній зустрічі Національних координаторів 27-29 червня та схвалені для подальшого використання в світі.

27-29 червня в Зеленій кімнаті ФАО за участі всіх країн були представлені документи, розроблені ФАО протягом поточного року: Огляд впровадження Глобального плану дій щодо генетичних ресурсів тварин в світі, Стан розвитку DAD-IS, Доступ до генетичних ресурсів та справедливий розподіл зиску від їх користування, Користування «оцифрованою послідовністю генів», майбутня робота по використанню та збереженню мікроорганізмів та безхребетних, стратегічний план роботи Комісії з генетичних ресурсів тварин на наступний рік.

Про зустріч із студентами Полтавської державної аграрної академії

7 червня 2018 року здобувачі вищої освіти 2 курсу факультету ТВППТ Полтавської державної аграрної академії відвідали Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, де в контексті ознайомлення із сучасними селекційними досягненнями у скотарстві, методами розведення і селекції тварин, генетичними та біотехнологічними методами підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин провели зустріч із заступником директора з наукової роботи Кузебним С. В., зав. відділу генетичних ресурсів тварин Вишневським Л. В., зав. лабораторією банку генетичних ресурсів Сидоренко О. В., ст. наук. сп. лабораторії біотехнології Зюзюн А. Б. Подібні заходи не лише об’єднують науку і освіту, але й заохочують майбутніх фахівців аграрної науки перевершити надбання науковців прийдешнього покоління.

Про участь у ХХХ міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2018»

З 6 по 9 червня Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН в експозиції Національної академії аграрних наук «Наукове забезпечення галузі тваринництва України» на ХХХ міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2018» представив власні наукові розробки. Впродовж 4-х днів відвідувачі ознайомлювалися з напрацюваннями співробітників установи у напрямах підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин та ефективності використання генетичного потенціалу вітчизняних порід худоби. Дослідні господарства Інституту – ДП ДГ «Христинівське» та ДП ДГ «Нива» взяли участь у тематичній експозиції «ANІMAL`EX». Вони представили кращих тварин найбільш чисельних українських червоно- та чорно-рябої молочних порід великої рогатої худоби. Експозиції установ були відзначені дипломом Міністерства аграрної політики і продовольства України і подякою Президії НААН, яку вручив Президент НААН Я. М. Гадзало.