Нове

Більше статтей...

Про участь Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН в проекті FAO зі збереження та раціонального використання генофонду бурої карпатської породи великої рогатої худоби.

fao20161 119 жовтня 2016 року на базі Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбулася нарада з представниками FAO (Тібор Зукс, Олаф Тімме) щодо узгодження плану дій з підготовки проекту за підтримки FAO зі збереження і раціонального використання генофонду бурої карпатської породи великої рогатої худоби. Країнами-учасниками проекту є Україна, Грузія, Вірменія.

У вступному слові директор Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН академік НААН Михайло Гладій наголосив, що за чіткого узгодженого плану дій з підготовки такого міжнародного проекту, реалізація ключових завдань стратегії збереження і раціонального використання генофонду худоби транскордонної бурої карпатської породи сприятиме розширенню наукової співпраці між Україною і ЄС. fao20161 2

У ході наради з узгодження плану підготовки вказаного проекту Тібор Зукс, Олаф Тімме (FAO), Андрій Гетя (НУБіП України), Юрій Полупан (ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН) наголосили, що основними його складовими є створення бази даних тварин бурої карпатської породи в Україні, проведення генетичного аналізу тварин та формування селекційного ядра, через окреслення специфічності біологічних якостей та сиропридатності молока від корів зазначеної породи, формування бізнесової привабливості та політики зростання інтенсивності розведення худоби, зокрема за використання біотехнологічних методів.

Про участь вчених Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН у зустрічі з представниками FAO (Національний університет біоресурсів та природокористування України).

18 жовтня 2016 року на базі Національного університету біоресурсів та природокористування України відбулася зустріч науковців, представників уряду та бізнесу з представниками FAO (Тібор Зукс, Олаф Тімме) з метою пошуку оптимальних шляхів збереження генофонду сільськогосподарських тварин.

В зустрічі брали участь Міністерство аграрної політики та продовольства України, Національний університет біоресурсів та природокористування України, Інститут розведення та генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, Інститут тваринництва НААН, ННЦ «Інститут аграрної економіки», Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин, Асоціація виробників молока.

На зустрічі було заслухано ряд доповідей, які висвітлювали стан тваринництва та питання збереження генофонду. Андрій Анатолійович Гетя, в.о. завідувача кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин НУБіП України, виступив із вступним словом, описавши стан тваринництва та його особливості в Україні.

Василь Петрович Терпай, голова асоціації бурої худоби, доповів про стан цієї породи на Україні, про особливості даної породи та необхідність і подальші шляхи її збереження.

Марія Василівна Вігура, в.о. начальника відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України, наголосила на важливості збереження локальних порід України та запропонувала можливі варіанти їх збереження.

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН представляла докторант Наталія Леонтіївна Рєзникова. Після жвавої дискусії з заключним словом виступив Олаф Тімме, узагальнивши результати зустрічі та наголосивши на співпраці України і FAO з питань збереження генофонду тварин.

Робочі та творчі контакти із питань збереження генофонду сільськогосподарських тварин буде продовжено 19 жовтня 2016 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН.

Про всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні біотехнологічні методи у відтворенні великої рогатої худоби»

28 липня 2016 року в Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбувся всеукраїнський науково-практичний семінар «Су-часні біотехнологічні методи у відтворенні великої рогатої худоби». У роботі семінару взяли участь співробітники інституту, Черкаської дослідної станції бі-оресурсів, Полтавської державної аграрної академії, ТОВ «Наш теренок (Рес-публіка Татарстан).

Були представлені доповіді на теми: «Стан відтворення великої рогатої ху-доби в господарствах України та ефективні методи його підвищення», «Взає-мозв’язок стану відтворення стада з динамікою росту молочної продуктивнос-ті», «Практика використання трансплантації ембріонів в програмах селекції ві-тчизняних порід».

Учасники семінару обговорювали:
- стан відтворення великої рогатої худоби та основні причини його зни-ження;
- сучасні підходи підвищення репродуктивної функції самок;
- методи управління відтворенням стада;
- застосування методу трансплантації ембріонів у скотарстві України.

Підсумки виробничо-господарської діяльності у дослідних господарствах інституту за І півріччя 2016 року

Станом на перше липня поточного року в обох господарствах утримувалося 2119 голів великої рогатої худоби, в т. ч. у «Ниві» - 1198 гол., у «Христинівському» - 921 голів, що на 50 голів більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Стабільною залишилася чисельність корів у ДП «ДГ «Христинівське» - 350 голів, дійне стадо ДП «ДГ «Нива» зросло на 10 голів і наразі нараховує 450 корів.

В обох господарствах вироблено 26482 ц молока із середнім вмістом жиру 3,64 %, що на 2393 ц більше (9,9 %), ніж за січень-червень 2015 року, реалізовано 23202 ц молока (+2831 ц, або більше на 13,9%). Зокрема, в ДП «ДГ «Нива» продуктивність корів за перше півріччя поточного року зросла на 240 кг (8,0%) до 3241 кг з розрахунку на одну голову, в ДП «ДГ «Христинівське» - на 298 кг (9,3%) до 3493 кг.

За перше півріччя 2016 року дослідні господарства інституту реалізували продукції на суму 27,6 млн. грн. За рахунок цих коштів було придбано основних засобів на суму майже 2 млн. грн., оборотних коштів – на 15,4 млн. грн. Виплачено 5,6 млн. грн. заробітної плати та єдиного соціального внеску.

Станом на 9 серпня 2016 року дослідні господарства інституту завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур, валовий збір склав 7,6 тис. тонн із середньою урожайністю 55,2 ц/га, що на 1,3 ц/га вище, ніж у середньому по Христинівському району. Зокрема, з розрахунку на 1 га обмолоченої площі зібрано по 57,9 ц озимої пшениці (на 0,9 ц вище, ніж у середньому по району), 62,6 ц озимого ячменю (+10,1 ц), 43,9 ц ярого ячменю, 45,5 ц вівса, 44,8 ц гороху.

Наразі триває заготівля кормів. Заготовлено, від потреби: сінажу – 164%, сіна – 55%, соломи – 70%, концентрованих кормів – 59%.

Про навчання-семінар «Удосконалення системи підбору та закріплення плідників м’ясних порід для відтворення маточного поголів’я»

22 серпня 2016 року в Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН проведено навчання-семінар «Удосконалення системи під-бору та закріплення плідників м’ясних порід для відтворення маточного пого-лів’я».

У вступному слові заступник директора з наукової роботи Ю. П. Полупан наголосив на проблемності питання підбору бугаїв м’ясних порід до маточного поголів’я. У своїй доповіді завідувач лабораторії розве-дення м’ясної худоби П. П. Джус окреслила основні проблеми відтворення у м’ясному скотарстві, які пов’язані із особливостями технології розведення ху-доби. На окремих прикладах виробничої діяльності провідних племінних заво-дів доповідачем представлено практичні шляхи реалізації основних засад селе-кції плідників.

Учасники семінару обговорювали сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняних м’ясних порід України. Також було зосереджено увагу на віднов-ленні загальнопорідної системи селекції бугаїв у частині добору ремонтних бу-гайців, постановки та здійснення випробування за потомством.

Вирішення питання селекційного поліпшення популяцій м’ясної худоби безпосередньо залежить від організації контролю використання плідників та підвищення ефективності інформаційного забезпечення і функціонування дер-жавного центру з їх оцінки.

У дискусії піднімалися питання щодо розроблення заходів із збереження генофонду малочисельних вітчизняних м’ясних порід.

За результатами семінару визначено необхідність ведення порідної полі-тики у м’ясному скотарстві на основі інтенсивного впровадження наукових інновацій з урахуванням міжнародних рекомендацій та досвіду країн-лідерів з розведення м’ясних порід великої рогатої худоби.

Про курси підвищення кваліфікації науковців Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

З 26 по 29 вересня 2016 року у Інституті агроекології і природокористування НААН відбулись семінарські та практичні заняття з підвищення кваліфікації наукових працівників установ Національної академії аграрних наук України, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів за напрямами:

• Моніторинг ресурсів агросфери.
• Екологічна безпека аграрного виробництва.
• Збалансоване використання природних ресурсів в умовах змін клімату.
• Економіка природокористування та розвиток сільських територій.

У навчанні взяли участь науково-педагогічні працівники аграрних вищих навчальних закладів, завідувачі відділів, лабораторій, секторів, наукові співробітники наукових установ системи НААН, серед яких працівники Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН Кругляк О. В. та Мартинюк І. С.

Відкрила семінар заступник директора з наукової роботи Інституту агроекології і природокористування НААН, кандидат сільськогосподарських наук Дем’янюк Олена Сергіївна, яка у своїй доповіді окреслила сучасний стан агроекологічної науки та презентувала наукові розробки інституту. Доктор біологічних наук, академік НААН Анатолій Леонідович Бойко присвятив свою лекцію питанням біобезпеки використання вірусів у біотехнологічних процесах. Про формування стратегії захисту навколишнього природного середовища від забруднення активним азотом із сільськогосподарських джерел, в т.ч. діяльності тваринницьких ферм, доповіла завідувач відділу екотоксикології, доктор сільськогосподарських наук, професор Лідія Іванівна Моклячук. Значення органічного землеробства та перспективи його розвитку на прикладі дослідного господарства «Сільськогосподарська дослідна станція Інституту агроекології і природокористування НААН» окреслив його директор, кандидат сільськогосподарських наук Андрій Васильович Вдовиченко. Крім того, слухачі курсів прослухали лекції з питань біогеохімічних пріоритетів в агроекологічних дослідженнях, сучасного стану та проблем розвитку сільських територій, геостатистичних методів в агромоніторингу. Практичні заняття проводились на базі лабораторій екології мікроорганізмів, радіоекологічного моніторингу, розвитку сільських територій, екологічного менеджменту, аерокосмічного зондування агросфери.

По закінченню навчання слухачі отримали Посвідчення про навчання на курсах підвищення кваліфікації наукових працівників. Після урочистого вручення посвідчень відбулась екскурсія до парку «Феофанія» із відвідуванням монастиря Святого Пантелеймона.

Про ХІ Міжнародну наукову конференцію «Фактори експериментальної еволюції організмів»

12 – 16 вересня 2016 року в м. Одеса на базі Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (ОНУ) відбулася ХІ Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів» в роботі якої прийняла участь заступник директора з наукової роботи нашого інституту Світлана Іванівна Ковтун.

Конференція є продовженням щорічних зібрань науковців за цією темою, які організовує Українське товариство генетиків і селекціонерів імені М. І. Вавилова (УТГіС). Вказану конференцію присвячено 150-річчю від дня народження лауреата Нобелівської премії Томаса Ханта Моргана та 115-річчю від дня народження академіка АН УРСР Миколи Миколайовича Гришка.

У вступному слові президент УТГіС, член-кореспондент НАН України Віктор Анатолійович Кунах підкреслив важливість чергового висвітлення теорії, стану і проблем, методів і результатів досліджень сучасної генетики, селекції, молекулярної біології, біотехнології, а також історії та їх впливу на розвиток теорії еволюції, біологічних та сільськогосподарських наук.

Серед 110 доповідей, які опубліковано у 18- і 19-му томах збірника «Фактори експериментальної еволюції організмів» (фахове видання з біологічних наук, наказ МОН України від 06.11.2014 р., №1279), науковці системи НААН представлено цього річ з десяти установ (серед них – два інститути відділення зоотехнії НААН: ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН і ІРГ НААН).

Учасниками конференції було відзначено, що такі зустрічі, які відбуваються у надзвичайно складні для України часи, покликані бути на рівні сучасної науки та робити свій внесок у розвиток вітчизняної біологічної науки і сприяти використанню наукових здобутків на благо України!

Про стажування науковців інституту у Китаї

30 серпня 2016 року розпочалося міжнародне стажування науковців Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН у лабораторії генетики птиці Чжецянської академії наук та компанії Zhuji Guowei Poultry Development Co, Ltd. Китайської Народної Республіки. Програмою стажування передбачено експедиційне обстеження генетичних ресурсів місцевих порід качок та вивчення особливостей технології їх розведення і відтворення.

Ознайомлено із основними аспектами державної підтримки в організації та проведенні комплексних наукових досліджень у галузі біології, біотехнології, селекції, генетики птиці, які запроваджені у Китаї. Вирішення питання збереження генетичної різноманітності у популяціях автохтонних порід качок орієнтоване на організацію контролю використання селезнів і підвищення ефективності ведення первинного обліку походження та продуктивності птиці. Пріоритетну позицію у здійсненні цих заходів займають компанії Zhuji Guowei Poultry Development, Zhejiang Golden Egg Science and Technology, Zhejiang Generation Biological Science and Technology Co, Ltd.

За період стажування Павлина Петрівна Джус та Олена Василівна Сидоренко взяли участь у галузевому міжнародному форумі наукових проектів «2016 SPA FFC MID – AUTUMN FASTIVAL FORUM» у місті Шаосінь. У складі української делегації на чолі із генеральним консулом України у Шанхаї Дмитром Пономаренком було представлено практичні результати наукових досліджень з біології розвитку качок порід шаосінь (Shaoxing) і шанма (Shanma). Обмін досвідом науковців Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН та китайських колег відбувся у рамках багаторічної наукової співпраці Національної академії аграрних наук України та Чжецянської академії наук.

ПРО КРУГЛИЙ СТІЛ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І АСПІРАНТІВ «ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗООТЕХНІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ»

21 липня 2016 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбувся круглий стіл молодих вчених і аспірантів «Історія створення, становлення та розвитку зоотехнічної науки в Україні».

У формі наукового діалогу між вченими різних поколінь розглянуто загальні тенденції еволюції вітчизняної зоотехнічної науки в другій половині ХІХ – на початку ХХІ ст., визначено динаміку розвитку її основоположних наукових напрямів, їх місце у формуванні сучасної стратегії розвитку тваринництва. Охарактеризовано основні етапи вдосконалення науково-організаційного забезпечення галузі тваринництва. Комплексно оцінено діяльність наукових шкіл і науково-освітніх центрів у системі продукування зоотехнічного наукового знання.

Під час проведення круглого столу сформульовано низку конструктивних пропозицій щодо перспектив діяльності профільних наукових установ та вищих навчальних закладів, розвитку галузевої академічної науки в умовах євроінтеграції.

Про всеукраїнський науково-практичний семінар «Молекулярно-генетичні, етологічні та морфометричні методи досліджень у тваринництві (етап ІІ: ВРХ)

29 вересня 2016 р. в інституті відбувся всеукраїнський науково-практичний семінар на якому розглядались такі питання: інформативність різних типів молекулярно-генетичних маркерів у тваринництві; основні аспекти застосування результатів аналізу інтронних та екзонних послідовностей геному у прикладних дослідженнях; використання ди-, три- та тетрануклеотидних мікросателітних локусів у різних таксономічних одиниць та сучасні моделі їх математичного аналізу, перспективи застосування різних математичних моделей у популяційно-генетичному аналізі штучних популяцій сільськогоспо¬дарських тварин при виконанні прикладних селекційних завдань, оцінюванні ефективної чисельності популяцій та визначення загрозливого стану порід у програмах із збереження їх генофонду.

У роботі семінару взяли участь головний науковий співробітник лабораторії селекції чорно-рябих порід Єфіменко М.Я., зав. лабораторією генетики, доктор с.-г. наук Метлицька О.І., головний науковий співробітник, доктор с.-г. наук професор Копилов К.В., головний наук. співробітник доктор с.-г. наук професор Подоба Б.Є., завідувач лабораторією біотехнології, канд. с.-г.н., с.н.с. Щербак О.В., від Національного університету біоресурсів і природокористування, завідувач кафедри розведення і генетики тварин імені М.А.Кравченка, д.с.-г.н. Гетя А.А., професор кафедри птахівництва, д.с.-г.н. Бородай В.П., завідувач відділу молекулярно-генетичних досліджень Інституту рибного господарства НААН д.с.-г.н., проф., чл.-кор. НААН Тарасюк С.І., завідувач лабораторії генетики Інституту тваринництва НААН Россоха В.І., співробітники відділу генетики і біотехнології ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН, науковці відділів селекції великої рогатої худоби та генетичних ресурсів тварин, аспіранти інституту та Національного університету біоресурсів і природокористування НААН.

Науковий співробітник лабораторії генетики, канд. с.-г. наук, Андрій Володимирович Шельов представив доповідь на тему: «Молекулярно-генетичні, етологічні та морфометричні методи досліджень у тваринництві». Головними положеннями доповіді, на яких було акцентовано увагу учасників семінару, були методологічні основи оцінки стану штучних популяцій тварин, визначенні резерву їх генетичної мінливості як основи добору і селекційного вдосконалення, методології вибору інформативних систем молекулярно-генетичного маркірування для вирішення проблем підтвердження походження, породної ідентифікації та індивідуальної специфіки чистопородних племінних особин.

Питання, які виникли у учасників семінару стосувалися особливостей проходження генетико-автоматичних процесів у малочисельних автохтонних породах великої рогатої худоби, визначенні феномену презиготичного відбору, збереженні адаптивного рівня гетерозиготності за умов критично зниженої ефективної чисельності популяцій, індивідуальних генетичних характеристик окремих видатних плідників породи. Обговорено перспективи застосування мікросателітних маркерів при визначенні оцінки стану популяцій, залежно від використаних ди-, три- та татрануклеотидних корових мотивів повтору, відмічено видові структурні особливості сателітної ДНК в методології міжпородної паспортизації та прогнозування потенціалу продуктивності племінних тварин.

Доктор с.-г. наук, М. Я. Єфіменко як ведучий семінару, зазначив на необхідності обов’язкового виконання основних положень закону України «Про племінну справу» відносно підтвердження походження племінних тварин в системі сучасного селекційного процесу, згідно міжнародних вимог.

Доктор с.-г. наук, завідувач лабораторії генетики О. І. Метлицька наголосила на неможливості точного прогнозування процесів, що відбуваються у штучних популяціях сільськогосподарських тварин методами математичного аналізу та варіаційної статистики, оскільки поза увагою дослідника залишається безліч паратипових факторів, а переважна кількість стад сільськогосподарських тварин не підпорядковується принципу панміксії.

Д.с.-г.н. В. П. Бородай, підводячи підсумки результатів проведеного семінару, наголосив на нагальній необхідності впровадження у практику наукових лабораторій системи НААН сучасних методів біоінформатики, статистики та математичного моделювання з огляду на їх перспективність у вирішенні світових проблем збереження біорізноманіття та створення глобальних баз даних відносно малочисельних і зникаючих порід аборигенних тварин, використання новітніх популяційно-генетичних підходів при вдосконаленні селекційних схем, спрямованих на підвищення продуктивних якостей тварин.

Про участь вчених Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН у Міжнародному науковому симпозіумі «Зоотехнічна наука – важливий фактор для створення сільського господарства європейського типу» (Республіка Молдова)

29 вересня – 01 жовтня 2016 року на базі Науково-практичного інституту біотехнології в зоотехнії і ветеринарної медицини (Республіка Молдова) відбувся Міжнародний науковий симпозіум «Зоотехнічна наука – важливий фактор для створення сільського господарства європейського типу», який було присвячено 60-річчю заснування інституту. У роботі симпозіуму взяли участь науковці Республіки Молдова, України, Румунії, Республіки Болгарія, Республіки Білорусь, РФ, Республіки Казахстан.

Учасники симпозіуму наголосили на важливості розвитку галузі тваринництва кожної країни для гарантування продовольчої безпеки та формування експортного потенціалу.

На пленарній частині виступила член-кореспондент НААН С. І. Ковтун з доповіддю «Стан і проблеми із відтворення великої рогатої худоби в Україні та завдання щодо їх вирішення», а на секційному засіданні кандидат с.-г. наук О. Д. Бірюкова доповіла результати досліджень щодо «Імуногенетичної характеристики білоголової української породи». За результатами симпозіуму прийнято рішення щодо розширення співпраці в галузі зоотехнії між науковими установами країн-учасниць, розроблення спільних підходів стратегії розвитку сучасного тваринництва.

Про загальноінститутський науково-методологічний семінар “Селекційно-племінна робота з українською червоною молочною породою“

30 червня 2016 року в Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбувся загальноінститутський науково-методологічний семі-нар “Селекційно-племінна робота з українською червоною молочною породою“. У роботі семінару взяли участь співробітники інституту та Білоцерківського наці-онального аграрного університету.

У вступному слові заступник директора з наукової роботи Ю.П. Полупан наголосив на важливості та актуальності питання селекційно-племінної роботи з не тільки з українською червоною молочною породою, а й з рештою вітчизняних молочних порід. Завідувач лабораторії селекції червоних порід І.В. Базишина зу-пинилася на проблемах і перспективах селекційно-племінної роботи з українсь-кою червоною молочною породою та системі роботи на сучасному етапі.

Учасники семінару обговорювали сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняних молочних порід України. Також було зосереджено увагу на віднов-ленні загальнопорідної системи селекції бугаїв у частині добору ремонтних буга-їв, постановки та здійснення випробування за потомством, оскільки на племпідп-риємствах України бугаї повністю відсутні. Більшість племпідприємств поступо-во втрачають своє пряме призначення, перетворюються на спермобанки з реаліза-ції генетичного матеріалу інших племпідприємств та країн. Такий шлях є безпер-спективним і загрожує руйнуванням системи селекції плідників і втратою конку-рентоспроможності української червоної молочної породи та унеможливлює пов-ноцінне збереження генофонду червоної степової породи.

Іншою проблемою для реалізації програми селекції є скорочення поголів’я підконтрольних корів. Вирішення цього питання лежить у площині як збільшення числа атестованих племінних стад з веденням первинного обліку у повному обся-зі, так і організації офіційного обліку продуктивності корів одноосібних селянсь-ких господарств.

За результатами семінару було зазначено, що означені проблеми можуть і повинні вирішуватись власниками червоної худоби через організацію та повно-цінне функціонування асоціації з розведення молочної худоби червоних порід за часткової державної організаційної та фінансової підтримки її діяльності.

Науково-практична конференція «Інновації у ветеринарну освіту, науку, виробництво»

2–3 червня 2016 року в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації у ветеринарну освіту, науку, виробництво» відбувся круглий стіл: «Клітинні технології у ветеринарній медицині: сьогодення та перспективи», у якому взяли участь науковці кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин, аспіранти, магістри та науковці Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН України http://nubip.edu.ua/node/23051

Про ХІ Міжнародної літньої школи "Молекулярна мікробіологія і біотехнологія".

23 червня 2016 р. в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова відбулося урочисте закриття ХІ Міжнародної літньої школи "Молекулярна мікробіологія і біотехнологія". Підбиття підсумків проведено у вигляді конференції за участю педагогічного колективу університету, іноземних гостей та учасників літньої школи. У доповідях молодих вчених висвітлено проблематику експериментальних досліджень та перспективи їх проведення у різних підгалузях природничих наук. Вагома роль у інтерпретації одержаних результатів відводиться методам статистичної обробки даних з використанням сучасних пакетів комп’ютерних програм.

Павлина Петрівна Джус та Олена Василівна Сидоренко взяли активну участь в обговоренні питань зі збереження біологічного різноманіття генетичних ресурсів тварин. У дискусії розглянуті аспекти державної підтримки в організації та проведенні комплексних наукових досліджень в галузі біології, біотехнології, селекції, генетики, запроваджені у Франції. Разом із представником французького інституту INRA Thomas Haertle визначено основну мету, напрями та завдання роботи установ, організацій, центрів та лабораторій, діяльність яких спрямована на раціоналізацію використання генетичних ресурсів. Окреслено науково-практичну цінність проведення подібних заходів, зазначено перспективи розширення співпраці з іноземними партнерами та пошуку альтернативних шляхів залучення молодих вчених у міжнародні гранти.

Про участь науковців інституту у Міжнародному науково-практичному семінарі «Застосування сучасних технологій селекції в тваринництві»

15 червня 2016 року на базі виробничих потужностей ТОВ «ОРГАНІК МІЛК» (м. Баранівка, Житомирська область) відбувся міжнародний науково-практичний семінар «Застосування сучасних технологій селекції в тваринництві» за сприяння Чеського кооперативу тваринників «Impuls». ТОВ «ОРГАНІК МІЛК» спеціалізується на вироблені органічної продукції з тваринницької сировини.

Під час роботи семінару обговорювались питання загальних світових тенденцій селекційної справи в молочному скотарстві та Україні, стану розвитку основних молочних порід в Україні та Чехії. Відзначено, що популяція симентальської худоби в Чехії досить чисельна, характеризується високим рівнем молочної продуктивності, відтворювальної здатності, забезпечує значну частку виробництва молока та яловичини. Стада симентальської худоби в Україні потребують подальшого селекційного удосконалення та запровадження сучасних методів обліку та контролю молочної продуктивності.

В роботі семінару взяли участь представники Мінагрополітики України, ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин», Житомирського агроекологічного університету, Сумського державного аграрного університету, спеціалісти господарств з розведення великої рогатої худоби симентальської породи Київської, Житомирської, Чернігівської областей, всього – 56 осіб.

Відбулися виступи провідних спеціалістів кооперативу тваринників «Impuls»: директора Чеськоморавського підприємства тваринників, професорів дослідницького інституту молочного виробництва та директора ТОВ «Брунтхалер».

Леонід Васильович Вишневський та Ольга Дмитрівна Бірюкова повідомили про стан формування централізованої бази даних у скотарстві та окреслили шляхи подальшої співпраці з керівниками провідних господарств щодо розширення підконтрольного поголів’я молочної худоби в Україні.

За підсумками роботи схвалено рішення щодо організації реформування системи селекції у тваринництві України. Першочерговим завданням визначено збільшення активної частини породи, розширення централізованої автоматизованої бази селекційних даних, необхідність інтенсифікації селекційного процесу та використання бугаїв-поліпшувачів. Велике значення надається розвитку органічного тваринництва в Україні та впровадження наукових розробок у практику.

В Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова 6 червня 2016 р. відбулося урочисте відкриття ХІ Міжнародної літньої школи-конференції "Молекулярна мікробіологія і біотехнологія"

Серед слухачів Літньої школи молоді науковці та аспіранти вищих учбових закладів, наукових установ системи НАН і НААН. У лекціях залучені фахівці з Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (Київ), Українського науково-дослідного протичумного інституту імені І.І. Мечнікова МОЗ України; Hellenic Centre for Marine Research (Heraklion, Greece).

На практичних заняттях слухачі оволоділи методами молекулярно-генетичного аналізу та статистичної обробки одержаних результатів. У ході проведення досліджень встановлено перспективність використання полімеразно-ланцюгової реакції у діагностиці захворювань сільськогосподарських тварин бактеріальної та вірусної природи.

Науковці Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН взяли активну участь обговоренні питань з біобезпеки та біозахисту біогеоценозів при проведенні експериментальних досліджень і практичному впровадженні їх результатів. Багаторічні наукові напрацювання нашого інституту щодо заходів попередження звуження біологічного різноманіття тваринного світу дозволили сформувати новий напрям у діяльності Української асоціації біобезпеки, який стосується раціонального використання генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин.

Курси підвищення кваліфікації наукових працівників установ Національної академії аграрних наук України, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів з питань аграрної економіки.

23-26 травня 2016 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбулись семінарські заняття з підвищення кваліфікації наукових працівників установ Національної академії аграрних наук України, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів з питань аграрної економіки за напрямами:

* Організація і функціонування нових форм господарювання.

* Формування ринку матеріально-технічних ресурсів.

* Розвиток земельних відносин.

* Розвиток сільських територій, аграрного підприємництва та кооперації.

* Ціноутворення в АПВ. Розвиток аграрного ринку та інфраструктури.

* Зовнішньоекономічні відносини в АПК.

* Фінанси, інвестиційне та облікове забезпечення АПВ.

* Агрострахування.

* Управління сільськогосподарським виробництвом.

* Інтелектуальна власність.

У навчанні взяли участь близько 170 наукових працівників науково-дослідних установ НААН, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів, серед яких співробітники лабораторії економіки племінних ресурсів та дослідних господарств Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН Кругляк Ольга Володимирівна та Мартинюк Ірина Сергіївна.

Відкрив семінар заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» з наукової роботи, доктор економічних наук, професор Микола Іванович Пугачов, який у своїй доповіді окреслив сучасний стан аграрного сектору та ознайомив учасників з результатами наукових досліджень інституту.

Програма курсу була побудували таким чином, щоб ознайомити слухачів із найбільш актуальними питаннями аграрної економіки. Доктор економічних наук, професор, академік НААН Михайло Федорович Кропивко доповів про напрями удосконалення організації та управління комплексним розвитком сільського господарства і сільських територій в умовах децентралізації влади, євроінтеграції та розвитку самоврядування. Головний науковий співробітник інституту, доктор економічних наук, професор Сергій Олександрович Юшин окреслив фундаментальну систему координат аграрного реформування. Доктор економічних наук, професор, академік НААН Олександр Михайлович Шпичак наголосив на необхідності удосконалення теоретико-методологічних засад ціноутворення, функціонування основних ринків аграрної продукції в умовах інфляційних процесів та низької купівельної спроможності населення. Основні напрями зовнішньоекономічних відносин в аграрному секторі окреслив заступник директора з наукової роботи, доктор економічних наук, професор Микола Іванович Пугачов.

Серед доповідачів, що долучились до навчання слухачів, знані науковці - доктор економічних наук, старший науковий співробітник Олександр Васильович Захарчук; доктор економічних наук, старший науковий співробітник Петро Антонович Стецюк; кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Микола Іванович Кісіль; доктор економічних наук, старший науковий співробітник Степан Аркадійович Навроцький.

По закінченню навчання слухачі отримали Свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Про ХIV Всеукраїнську наукову конференцію молодих учених та аспірантів «Практичні результати та методичні аспекти досліджень з розведення, генетики та біотехнології у тваринництві»

20 травня 2016 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбулася ХIV Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та аспірантів «Практичні результати та методичні аспекти досліджень з розведення, генетики та біотехнології у тваринництві», присвячена пам’яті академіка УААН Валерія Петровича Бурката.

Відкрив конференцію директор інституту, доктор економічних наук, професор, академік НААН М. В. Гладій. У конференції взяли участь молоді вчені та аспіранти з галузевих науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів Національної академії аграрних наук України та Міністерства аграрної політики і продовольства України, всього – 28 осіб. Стендові доповіді надали 23 учасники, в їх числі молоді науковці з Республіки Білорусь та Грузії.

Під час проведення наукової конференції узагальнено світовий і вітчизняний досвід з питань теорії та методології розведення, селекції, генетики, біотехнології, відтворення і збереження генофонду сільськогосподарських тварин. Окреслено перспективи розвитку пріоритетної для України галузі тваринництва.

Наукові доповіді оцінювало журі з провідних учених ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН та інших вітчизняних і зарубіжних профільних наукових установ.

Переможці конкурсу, які зайняли перші три місця, були відзначені грошовими преміями.

Матеріали конференції опубліковано окремим виданням.

Про Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Методологічні аспекти розведення, генетики і біотехнології у тваринництві»

19 травня 2016 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбулася міжнародна науково-теоретична конференція «Методологічні аспекти розведення, генетики і біотехнології у тваринництві», присвячена пам’яті академіка УААН Валерія Петровича Бурката.

Відкрив конференцію директор інституту, академік НААН М. В. Гладій. У роботі конференції взяли участь віце-президент НААН, академік НААН М. І. Бащенко, академік-секретар відділення аграрної економіки НААН, академік НААН, Герой України П. Т. Саблук, голова правління ПАТ «Миронівський хлібопродукт», академік НААН, Герой України Ю. Ф. Мельник, президент Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. В. Вавилова, член-кореспондент НАН України В. А. Кунах, дружина В. П. Бурката Наталія Євгеніївна, науковці з галузевих науково-дослідних установ Національної академії аграрних наук України, Національної академії наук України і Міністерства аграрної політики і продовольства України, вищих навчальних закладів, Академії наук Республіки Молдова, керівники і фахівці племінних підприємств та дослідних господарств системи НААН, представники громадськості – всього 126 осіб.

Проведено науково-панельну дискусію з наступних питань: селекційно-генетичне вдосконалення порід і типів сільськогосподарських тварин; перспективи біотехнологічних досліджень у тваринництві; збереження генофонду локальних і зникаючих порід в Україні – глобальна проблема сучасності.

Під час проведення конференції узагальнено світовий і вітчизняний досвіду з питань теорії і методології племінної роботи, окреслено перспективні організаційні, селекційні, генетичні і біотехнологічні засади ефективного розвитку пріоритетної для України галузі тваринництва.

Kурси підвищення кваліфікації

З 25 по 29 квітня 2016 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН проведено навчання з підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників. На навчання прибули наукові співробітники установ НААН – Інституту кормів і сільського господарства Поділля, Інституту зернових культур, Біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф.Е.Фальц-Фейна та науково-педагогічні працівники аграрних вищих навчальних закладів – Національного університету біоресурсів і природокористування України, Сумського національного аграрного університету, Полтавської державної аграрної академії, Подільського державного аграрно-технічного університету. Слухачі були ознайомлені з напрямами наукових досліджень, матеріально-технічною базою, науковими виданнями інституту. Лекції-семінари за напрямами розведення і селекція тварин, генетика, біотехнологія провели доктори сільськогосподарських наук Ю. П. Полупан, О. І. Метлицька, кандидати наук Г. С. Шарапа, А. П. Кругляк, О. В. Щербак, Д. М. Басовський, Л. Ф. Стародуб. По закінченню навчання слухачі отримали посвідчення про участь у курсах підвищення кваліфікації.