Новини

Засідання Бюро Президії НААН //21 лютого 2018 року//

21 лютого 2018 року відбулось засідання бюро Президії НААН. Члени Президії та запрошені заслухали й обговорили наукову доповідь першого заступника директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН, академіка НААН Ковтун Світлани Іванівни «Про стан та перспективи досліджень у селекції сільськогосподарських тварин за використання методів молекулярної біології».

Доповідачем було висвітлено наукові доробки і проблеми з цього пріоритетного напряму наукових досліджень. Учасниками засідання було зазначено, що для сучасного етапу розвитку методів селекції сільськогосподарських тварин характерним є широке використання результатів досліджень з молекулярної біології, що вивчає структури, які зберігають і формують генетичну інформацію, їх функціональні властивості, зокрема спадковість і мінливість селекційних ознак.

Великий науковий інтерес та широке обговорення серед присутніх викликало питання, що розглядалось. У обговоренні виступили: Димань Т.М., проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності Білоцерківського національного аграрного університету, доктор сільськогосподарських наук; Копилова К.В., заступник директора з наукової роботи Інституту продовольчих ресурсів НААН, доктор сільськогосподарських наук; Кунах В.А., завідувач відділу генетики клітинних популяцій Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, член-кореспондент НАН України; Рубан С.Ю., завідувач кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин НУБіП України, член-кореспондент НААН; Тарасюк С.І., завідувач відділу молекулярно-генетичних досліджень Інституту рибного господарства НААН, член-кореспондент НААН; Почерняєв К.Ф., завідувач відділу фізіології та здоров’я тварин Інституту свинарства і АПВ НААН, доктор сільськогосподарських наук та інші.

Відзначено, що наразі розроблено генетичні системи тестування тварин за 9-ма локусами кількісних ознак, які беруть участь у формуванні ознак молочної та м’ясної продуктивності. Визначено модельні породоспецифічні генотипи, що детермінують прояв бажаного рівня молочної продуктивності у тварин симентальської, української чорно-рябої та червоно-рябої молочної порід. Створено систему цитогенетичного контролю, спрямовану на виявлення носіїв конститутивних порушень каріотипу, оцінку рівня соматичного мутагенезу для прогнозування репродуктивних якостей тварин. За останні роки вченими Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН проведено дослідження 1500 голів 24 порід великої рогатої худоби за 9-ма генами, які обумовлюють бажані для селекції показники продуктивності. Науковими співробітниками Інституту тваринництва НААН проведено визначення генетичної структури дослідних популяцій української чорно-рябої і червоно-рябої порід у ДП ДГ «Гонтарівка» за локусами пролактину (PRL), плацентарного лактогену (PL), лептину (LEP), BoLA-DRB3, фактору некрозу пухлин альфа (TNF-α) з використанням PCR-RFLP та SSCP маркерів, а також мікросателітних маркерів MB027 та RM185. Науковцями Інституту свинарства і АПВ НААН визначено генотипи 1200 свиней за генами господарсько-корисних ознак (MC4R, HMGA1 та інші). Розроблено методичні підходи застосування в маркерній селекції (MAS) молекулярно-генетичної інформації, отриманої за результатами популяційного аналізу порід свиней: велика біла (УВБ-1, УВБ-3, ВБА), велика чорна, ландрас, полтавська м’ясна, українська степова біла, українська степова ряба і миргородська шляхом проведення асоціативних досліджень.

Розроблено методику багатосайтового гаплотипування за однонуклеотидними поліморфізмами мітохондріальної ДНК, яка дала можливість визначити специфічні молекулярно-генетичні характеристики транскордонних та місцевих порід свиней, реконструювати походження цих порід, встановити достовірність походження генеалогічних структур свиноматок, оцінити чистопородність тварин за материнською лінією. Науковими працівниками Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» -ННСГЦ з вівчарства проводяться дослідження з визначення алельного стану генів, що детермінують рівень розвитку госпо¬дарсько-корисних ознак (якісні показники м’яса – ген калпастатину CAST, багатоплідність – гени «бурула» або FecB та ген BMP-15, молочна продуктивність – ген бета-лактоглобуліну β-LG). Вченими Державної дослідної станції птахівництва НААН проводяться дослідження стосовно виявлення асоціативних зв’язків алельних варіантів поліморфних локусів цільових генів (ген гормону росту, ген міостатину, локус пролактину) з рівнем прояву основних господарсько-корисних ознак (несучість, маса яєць, жива маса) у яєчних курей. В Інституті рибного господарства НААН за використання генетико-біохімічних маркерів, ДНК-технологій на основі ПЛР (ДНК-маркери SSR, ISSR), цитогенетичних досліджень (аналіз каріотипу, мікроядерний тест); ведуться комплексні наукові дослідження з вивчення генофондних ресурсів різних видів риб (короп, білий та строкатий товстолобики, амурський сазан, веслоніс, стерлядь, бестер, райдужна та струмкова форель, харіус, лосось).

Для виконання закону України «Про племінну справу у тваринництві», досягнення сучасного міжнародного рівня селекційно-племінної роботи в тваринництві існує нагальна необхідність впровадження у практику племінного тваринництва генетичної експертизи якості та сертифікації племінних ресурсів на основі контролю достовірності походження та виявлення носіїв генетичних аномалій.

Бюро Президії НААН визнало задовільною діяльність наукових установ НААН з досліджень у селекції сільськогосподарських тварин за використання методів молекулярної біології. Зважаючи на наявні наукові результати та методичні розробки стосовно зазначеної проблеми, статус науково-методичного центру з розведення сільськогосподарських тварин, наявність спеціалістів високої кваліфікації та підготовлених лабораторних приміщень, що відповідають міжнародним вимогам доцільно створити лабораторію генетичної експертизи сільськогосподарських тварин та здійснити її сертифікацію за стандартом ISO 17025 на базі Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН.

За підсумками засідання бюро Президії НААН прийнято Постанову.

Семінар з проблем відтворення сільськогосподарських тварин для підвищення кваліфікації спеціалістів ДПДГ мережі НААН

В період з 19 по 22 лютого 2018 року на базі ПрАТ «Науково-виробничого об’єднання «Прогрес» Черкаською дослідною станцією біоресурсів НААН проведено семінар з проблем відтворення сільськогосподарських тварин для підвищення кваліфікації спеціалістів ДПДГ мережі НААН. З вітальним словом до учасників семінару звернувся начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН Костенко О.І. та поінформував присутніх про стан відтворення поголів’я та виробничі показники тваринництва в дослідних господарствах системи Національної академії аграрних наук України. Директор Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН Бойко О.В. висвітлив проблеми організації виробництва спермопродукції та її ефективного використання в господарствах. Наукові співробітники Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН та Інституту тваринництва НААН Кузебний С.В., Шарапа Г.С., Демчук С.Ю., Саминіна М.Г. та Савєльєва М.С. ознайомили учасників семінару з основними причинами зниження запліднювальної здатності корів і телиць, причинами неплідності і яловості самок та їх профілактикою і методами визначення вагітності у самок сільськогосподарських тварин. Презентували комп’ютерну програму розроблену в Інституту тваринництва НААН «Репродукт-контроль – спеціалізований на відтворенні стада».

Науковці Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН Гончар О.Ф., Небилиця М.С., Сотніченко Ю.М. та лікар ветеринарної медицини ПрАТ НВО «Прогрес» Мачульний В.В. провели теоретичні та практичні зайняття зі штучного осіменіння корів і телиць, технології розморожування та оцінки якості сперми бугаїв, контролю ефективності відтворення, а також щодо дотримання ветеринарно-санітарних правил при роботі на пункті штучного осіменіння тварин. Завідувач лабораторії фізіології відтворення Інституту свинарства та АПВ НААН Денисюк П.В. ознайомив слухачів з методами відтворення та шляхами підвищення відтворювальної здатності свиней Слухачі семінару одержали кваліфіковані відповіді і роз’яснення на задані питання. Висловлено побажання щодо регулярного проведення таких семінарів. По закінченню, було проведено залік з врученням слухачам семінару відповідних сертифікатів.

Про участь у семінарі «Інновації у клітинній біології»

29 травня 2018 року у Бізнес-центрі IQ (м. Київ) проходив семінар «Інновації у клітинній біології». Захід організовано та проведено компанією БіоЛабТех, ЛТД та партнером компанії Thermo Fisher Scientific, з метою підвищення кваліфікації, обміну досвідом роботи та налагодженням міжнародної співпраці між фахівцями у галузі клітинних технологій та молекулярної біології.

Слід зазначити, що спікерами семінару були представники компаній БіоЛабТех, ЛТД, Thermo Fisher Scientific та UT Southwestern Medical Center (Dallas, USA), які висвітлили провідні методи сучасної клітинної біології та поділилися власним досвідом практичного застосування таких підходів. Серед учасників семінару були представники комерційних компаній, вищих навчальних та наукових закладів.

Від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця Національної академії аграрних наук України в роботі семінару взяли участь Оксана Василівна Щербак та Аза Богданівна Зюзюн.

В режимі скап-конференції свою доповідь представив Пітер Девре (Thermo Fisher Scientific), який детально зупинився на нових системах візуалізації клітин, інструментах для редагування геному та технологіях клітинної терапії. Євген Деніс (ПП Джерон) поділився власним досвідом щодо практичного застосування методики диференціації клітин, Вікторія Кириченко (UT Southwestern Medical Center, Dallas, USA), представила наукові напрацювання з вивчення корекції м'язової дистрофії шляхом редагування геному.

В роботі семінару прийняв участь відомий український генетик, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Національної академії медичних наук України, професор Кордюм Віталій Арнольдович.

Під час дискусійної панелі були розглянуті біологічні властивості стовбурових клітин тварин та перспективи їх застосування у тваринництві. Наголошено на доцільності моделювання генетичних захворювань на тваринах, тим самим буде вивчено їх перебіг та забезпечена розробка нових ефективних методів лікування таких захворювань у людей.

Організатори семінару особливу увагу звертали на обмін інформацією про новітні досягнення в системах для візуалізації, аналізу клітин та для редагування геному CRISPR/Cas9, методах диференціації стовбурових клітин.

Проведено заходи з відзначення на державному рівні 80-річчя від дня народження Героя України Михайла Васильовича Зубця

Відповідно до плану заходів з відзначення на державному рівні 80-річчя від дня народження Героя України М.В. Зубця у Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН 24 травня 2018 року відбулася ХVІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та аспірантів «Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві». В роботі конференції взяв участь в.о. першого віце-президента НААН академік НААН Михайло Гладій, який у вітальному слові побажав молоді творчих успіхів у науковій роботі, удосконалення майстерності висвітлення результатів досліджень напрацювань та реалізації запланованих завдань.

Учасниками конференції були молоді вчені та аспіранти з галузевих науково-дослідних установ мережі НААН та закладів вищої освіти. Ними підготовлено 37 повідомлень, у яких узагальнено накопичений світовий і вітчизняний досвід з актуальних проблем розведення, генетики та біотехнології сільськогосподарських тварин, представлено результати власних наукових досліджень. Журі у складі з провідних учених Інституту, Сумського та Білоцерківського національних аграрних університетів визначено кращі наукові доповіді. Переможці конкурсу, які зайняли перші три місця, були відзначені грошовими преміями. Матеріали конференції опубліковано окремим виданням.

25 травня 2018 року в цьому ж інституті відбувся Міжнародний науково-практичний семінар «Використання чистопорідного розведення і міжпорідного схрещування для генетичного поліпшення сільськогосподарських тварин». Відкрив семінар і виступив з доповіддю директор Інституту член-кореспондент НААН Юрій Полупан. З вітальним словом до присутніх звернувся в.о. академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН член-кореспондент НААН Остап Жукорський.

У роботі семінару взяли участь понад 60 осіб, зокрема, Герой України Юрій Карасик, державний секретар з тваринництва Міністерства сільського господарства, регіонального розвитку та оточуючого середовища Республіки Молдова, доктор с.-г. наук, доцент Аліса Пирлог, директор Науково-практичного інституту біотехнології в зоотехнії і ветеринарної медицини Республіки Молдова доктор с.-г. наук Олег Машнер, науковці науково-дослідних установ мережі НААН, Академії наук Республіки Молдова, викладачі закладів вищої освіти України та представники сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств.

Учасниками семінару проведено аналіз ефективності міжнародного досвіду використання чистопородного і міжпородного схрещування у молочному скотарстві, обговорено доцільність його подальшого застосування та принципові схеми його реалізації в Україні за використання кращих європейських порід. Обговорено шляхи реалізації селекційних завдань, передбачених у проекті «Стратегія розвитку галузі тваринництва на період до 2030 року», яким визначено мету, цільові параметри та завдання з подальшого розвитку галузі та шляхи їх реалізації.

Про участь в науково-практичній конференції «Стан та перспективи ветеринарного обслуговування тварин»

25 – 26 травня 2018 року відбулася науково-практичній конференції «Стан та перспективи ветеринарного обслуговування тварин». Конференція організована та проведена ветеринарним факультетом НУБіП у рамках святкування 120 річниці заснування НУБіП та 100-річчя факультету ветеринарної медицини. На конференції були запрошені випускники ветеринарного факультету 1983 та 1988 років.

З привітальним словом перед учасниками конференції виступили випускники-ювіляри: завідувач кафедри фармакології та токсикології, доктор ветеринарних наук, професор Володимир Духницький та заступник декана факультету, кандидат ветеринарних наук, доцент Василь Данілов, які розповіли про досягнення факультету, наукову діяльність, ознайомили із складом кафедр, перспективами та проблемами ветеринарної освіти на сучасному етапі.

Вітали присутніх і викладачі, які пам’ятають випускників 1983 року ще студентами, доктор ветеринарних наук, професор Станіслав Рудик, доктор ветеринарних наук, професор Віктор Сухонос, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН Григорій Хмельницький та доктор ветеринарних наук, професор Володимир Скибіцький.

Від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. убця НААН у роботі науково-практичної конференції взяла участь Тетяна Станіславівна Плотко.

Інтерес викликали доповіді Володимира Духницького «Стан та перспективи підготовки фахівців ветеринарної медицини України», Миколи Пацюка, заступник директора Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики «Гармонізації законодавства до міжнародних вимог», Віктора Лакатоша, кандидат ветеринарних наук, доцента кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин з доповіддю «Шляхи ліквідації неплідності великої рогатої худоби на молочних фермах».

Учасники конференції ділилися своїми спогадами, інформацією про новітні досягнення ветеринарній практиці, обговорювали проблеми співпраці та ветеринарії на сучасному етапі.

Студенти факультету ветеринарної медицини підготували концерт для випускників-ювілярів.

Більше статтей...