Новини

Круглий стіл «Стан і проблеми з відтворення великої рогатої худоби в Україні та завдання щодо їх вирішення»

25 лютого 2015 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбулось засідання Круглого столу «Стан і проблеми з відтворення великої рогатої худоби в Україні та завдання щодо їх вирішення», організований спільно з Інститутом тваринництва НААН, Інститутом біології тварин НААН та Національним університетом біоресурсів і природокористува

ння України.

Відкриваючи засідання, директор Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН академік НААН Гладій М.В. наголосив на організаційних засадах розв’язання проблеми відтворення великої рогатої худоби в господарствах країни та необхідності впровадження сучасних підходів відтворення тварин у дослідних господарствах Академії. Учасники Круглого столу заслухали виступи провідних науковців, зокрема члена-кореспондента НААН Ковтун С.І., члена-кореспондента НААН Яблонського В.А., провідного наукового співробітника Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, кандидата біологічних наук Шарапу Г.С., завідувача відділу біотехнології репродукції сільськогосподарських наук Інституту тваринництва НААН, кандидата сільськогосподарських наук Сушка О.Б. та завідувача лабораторії біотехнології відтворення Інституту біології тварин НААН, доктора сільськогосподарських наук Шарана М.М.

У своїх виступах науковці висвітлили широке коло питань, пов’язаних як з актуальними проблемами організації ефективного відтворення великої рогатої худоби у господарствах України та дослідних господарствах Академії, так і шляхи підвищення рівня відтворення сільськогосподарських тварин на основі застосування сучасних біотехнологічних методів.

У виступі в.о.академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН професора Жукорського О.М. було наголошено на особливостях реформування племінної справи у тваринництві, вирішення яких потребує комплексної роботи в частині підвищення рівня відтворення великої рогатої худоби. В.о.академіка-секретаря Відділення ветеринарної медицини НААН член-кореспондент НААН Мандигра М.С. наголосив на актуальності реалізації завдань, спрямованих на попередження поширення інфекційних захворювань, які спричиняють зниження репродуктивної функції корів, та необхідності регулярного епізоотичного обстеження основних стад великої рогатої худоби у господарствах із низьким виходом телят.

За підсумками Круглого столу прийнято рішення розглянути підходи до вирішення зазначених проблем на засіданні Президії НААН і внести відповідні пропозиції до Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Всеукраїнський молодіжний Форум «РОЛЬ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ В АГРАРНІЙ НАУЦІ: УКРАЇНА І СВІТ»

20 лютого 2015 року на базі Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН (ННСГБ НААН) відбувся Всеукраїнський молодіжний Форум «РОЛЬ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ В АГРАРНІЙ НАУЦІ: УКРАЇНА І СВІТ»

Відкрив Всеукраїнський молодіжний Форум директор ННСГБ НААН, член-кореспондент НААН Вергунов В.А.  У своїй промові він висвітлив актуальні питання сьогодення, які покликані вирішувати прогресивні молоді науковці.

З привітальним словом від керівництва НААН виступив начальник науково-організаційного управління, кандидат економічних наук Минка А.П., який окреслив пріоритетні напрямки наукових пошуків молодих вчених з урахуванням положень Стратегії сталого розвитку «Україна 2020» та Рамкової програми науково-технічного співробітництва країн ЄС «Горизонт 2020».

Основними питаннями, які були розглянуті на Форумі, присвячені сучасним досягненням та розробкам у сфері сільського господарства, ролі молодих вчених як в країнах ЄС, так і в Україні, напрямки співробітництва України з міжнародними науковими установами та підтримки розвитку молодої науки.

Із доповідями виступили:

Грищенко Т.Р. – голова Ради молодих вчених НААН, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник сектору наукознавства Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН.

Тема доповіді «Шляхи формування наукової культури та іміджу молодого вченого в Україні»

 Ходжаян А.Р. – аспірант Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, магістр спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Лондонської школи бізнесу і фінансів.

Тема доповіді «Досвід молодих вчених у міжнародному співтоваристві»

Трутень О. М. – громадський активіст, координатор по роботі з новаторами та науковим співтовариством в НГО «Greencubator».

Тема доповіді «Перспекиви використання біометану в Україні»

Непомнящих Є.В. – молодший науковий співробітник Інституту рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН, учасник програми «Молодь змінить Україну» Фонду Богдана Гаврилишина та Київського Міжнародного енергетичного клубу «Q-club».

Тема доповіді «Досвід Норвегії. Приклад соціального здоров’я нації»

Про участь у Міжнародній виставці «Agro Animal Show 2015»

11 лютого 2015 року в Виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» (м. Київ, вул. Салютна 2 Б) розпочали роботу виставки для фахівців зернового господарства, тваринництва та птахівництва, плодоовочевої галузі: «Agro Animal Show 2015», «Зернові технології 2015», «Фрукти. Овочі. Логістика 2015». Традиційно виставки організували ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок», IFWexpo Heidelberg GmbH та Французька агенція з міжнародного розвитку підприємств (UBIFRANCE) за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Федерального Міністерства економіки Німеччини та Уряду Франції.

Науковці Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, брали участь у виставці «Agro Animal Show 2015». Цього року виставка висвітлювала останні моделі сільськогосподарської техніки та обладнання, корми, ветеринарні препарати, засоби діагностики, генетичний матеріал, технології утилізації відходів, техніку та обладнання для утримання та годівлі тварин, новітні науково-технічні розробки.

В рамках виставки було організовано ряд наукових заходів: майстер-клас «Антикризова стратегія в молочному скотарстві»; 5-й науково-практичний семінар «Фактори відродження українського кролівництва» («Створення сімейних кролеферм»); Міжнародний семінар «Рентабельна молочна ферма: все починається з генетики»; 5-й щорічний міжнародний семінар «Моя молочна ферма».

У роботі Міжнародного семінару «Рентабельна молочна ферма: все починається з генетики» від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН взяли участь перший заст. директора з наукової роботи Ю.П. Полупан, заст. директора з наукової роботи С.Ю. Рубан, завідувач лабораторії біотехнології О.В. Щербак та інші. З основними доповідями виступили С.Ю.Рубан та Ю.П. Полупан, ознайомивши присутніх з особливостями та напрямами племінної роботи основних комерційних порід великої рогатої худоби в світі та динамікою породного складу активної частини популяції молочної худоби в Україні. Досвідом щодо особливостей роботи із імпортованими тваринами високої генетичної цінності для розкриття їх потенціалу поділився викладач школи Альфор доктор ветеринарних наук Домінік Ремі. Слід відмітити, що об’єднання виставок «Agro Animal Show 2015», «Зернові технології 2015», «Фрукти. Овочі. Логістика 2015» дало можливість представити в одному місці необхідне для технологічних процесів аграрного виробництва – від первинної обробки землі до кінцевої упаковки сільськогосподарської продукції.

Про науково-практичний семінар «Роль і місце цитогенетичних досліджень у племінному тваринництві».

 

26 січня 2015 р. в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбувся науково-практичний семінар «Роль і місце цитогенетичних досліджень у племінному тваринництві».

 

У роботі семінару взяли участь науковці установ НААН та НУБіП України.

 

Відкрив роботу семінару заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН член-кореспондент НААН Рубан С.Ю., який наголосив, що збільшення виробництва тваринницької продукції можливе завдяки інтенсифікації галузі скотарства та підвищенню генетичного потенціалу продуктивності сільськогосподарських тварин. Знання хромосомного поліморфізму розкриває особливості спадкового матеріалу, що використовується для вирішення селекційних завдань.

 

Учасники семінару прослухали доповіді з таких питань:

 

- аналіз мінливості каріотипу сільськогосподарських тварин;

 

- оцінка поліморфізму мейотичних хромосом у племінному тваринництві;

 

- цитогенетичний аналіз яйцеклітин корів та ембріонів сільськогосподарських тварин;

 

- отримання мезенхімальних стовбурових клітин ссавців та їх цитогенетичний аналіз;

 

- моніторинг цитогенетичних досліджень і оцінка племінних ресурсів коропа в Україні.

 

На завершення обговорення член-кореспондент НААН Рубан С.Ю. наголосив на теоретичному і практичному значенні досліджень хромосомного поліморфізму сільськогосподарських тварин, які є підґрунтям для аналізу породотворного процесу та мають системно використовуватись для реалізації завдань зі збереження генофонду локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин.

 

За результатами проведеного науково-практичного семінару було визначено шляхи подальшого розширеного співробітництва науковців Інституту рибного господарства НААН, Національного університету біоресурсів і природокористування України та Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН щодо оцінки рівня генетичної мінливості та контролю популяційно-генетичних процесів у племінних стадах сільськогосподарських тварин.

 

Пам'яті Павла Платоновича Чубинського

27 січня 2015 року співробітники Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН на чолі з директором Михайлом Васильовичем Гладієм взяли участь в урочистостях з нагоди відзначення 176-річчя з Дня народження українського науковця, культуролога, громадського діяча, автора слів Державного Гімну України Павла Платоновича Чубинського.

Покладання квітів до пам’ятника та вшанування пам’яті великого сина українського народу відбулося на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Хутір Чубинського» (с. Чубинське Бориспільського району).

Більше статтей...