Новини

Про участь Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН у роботі ІІІ Міжнародної наукової конференції «Стан та перспективи розвитку генетичних ресурсів тваринництва»

26 – 27 листопада 2014 року в рамках Національного форуму зооінженерів Республіки Болгарія відбулася ІІІ Міжнародна наукова конференції «Стан та перспективи розвитку генетичних ресурсів у тваринництві» (м. Боровець). Організатори конференції – Аграрний університет (м. Пловдів), Державна агенція з селекції та репродукції в тваринництві і Міністерство сільського господарства та продовольства Республіки Болгарія. В роботі конференції прийняли участь представники Міністерства сільського господарства, науково-дослідних установ та навчальних закладів Республіки Болгарія, України, Грецької Республіки, Республіки Македонія, Республіки Польща та Італійської Республіки.

Від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН в роботі конференції прийняли участь Остаповець Л.І., старший науковий співробітник лабораторії розведення м’ясної худоби, кандидат біологічних наук та Гузеєв Ю.В, молодший співробітник відділу генетичних ресурсів тварин. Під час роботи конференції обговорювались питання збереження та розвитку генетичних ресурсів у тваринництві, розведення та технології годівлі сільськогосподарських тварин, переробки та виробництва продуктів тваринництва, державної та європейської політики щодо організації та управління генетичними ресурсами тварин.

Учасники конференції також ознайомилися з науковою діяльністю Державної агенції з селекції та репродукції в тваринництві, відвідали дослідну ферму «Кабіюк» з розведення болгарської сірої худоби, овець мідно-червоної шуменської та каракачанської порід, дослідну ферму з розведення буйволів та ферму «Агросис» з розведення великої рогатої худоби породи монбельярд. 

Підписано договір про наукову співпрацю між Інститутом розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН та Аграрним університетом. Запланована участь болгарських колег у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні напрями організації та ведення селекційно-генетичної роботи у тваринництві», присвяченої пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН Михайла Васильовича Зубця, яка відбудеться в інституті 7 – 8 квітня 2015 р.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ

Реалізація пілотного проекту

В Інституті розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН 16 грудня 2014 р. відбулася нарада з реалізації пілотного проекту зі створення централізованої автоматизованої інформаційної системи «Інформаційна база даних державних книг племінних тварин».

В нараді взяли участь керівники 32 державних підприємств дослідних господарств НААН, представники апарату Президії НААН - віце-президент НААН академік Бащенко М.І., начальник відділу зоотехнії та ветеринарної медицини Костенко О.І., Департаменту тваринництва Мінагрополітики України Кудрявська Н.В.

Відкрив нараду директор Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН, академік НААН Гладій М.В., який висвітлив організаційні засади проведення пілотного проекту із створення експериментальної моделі централізованої автоматизованої інформаційної системи по молочному і м’ясному поголів’ю великої рогатої худоби дослідних господарств мережі НААН.

З доповідями про основні складові пілотного проекту та Концепцію програмної складової експериментально

ї моделі централізованої автоматизованої інформаційної системи в НААН «Інформаційна база даних державних книг племінних тварин» виступили начальник відділу генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН Вишневський Л.В. та директор приватного підприємства «Браво» Бриль С. М. Начальник відділу селекційно-племі

нної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України Кудрявська Н.В. привернула увагу присутніх до завдань, які стоять перед Департаментом і профільними науковими установами НААН з реформування племінної справи у тваринництві. Зокрема відзначила нагальну потребу у створенні такої бази даних та відновлення на її основі системи селекції у тваринництві та необхідність відображення цієї роботи в законодавчих і нормативних документах.

Віце-президент НААН академік Бащенко М.І. відзначив надзвичайну актуальність реалізації цього пілотного проекту для відновлення вітчизняної системи селекції бугаїв-плідників та формування селекційних баз даних у галузі тваринництва за участі дослідних господарств мережі НААН.

 

Підкреслив необхідність збільшення поголів’я корів і свиней в дослідних господарствах Академії та гармонійного поєднання галузей рослинництва і тваринництва з доведенням щільності поголів’я корів на 100 га с.-г. угідь не менш ніж до 20 голів і 80 голів свиней на 100 га ріллі. Висловив сподівання, що проведена організаційна робота щодо посилення співпраці наукових установ і дослідних господарств НААН з проведення реконструкції тваринницьких приміщень та впровадження більш сучасних технологій дасть свої позитивні результати вже у 2015 році.

Спільне засідання загальних зборів Відділень зоотехнії та ветеринарної медицини НААН

 

 

11 грудня 2014 р. відбулось спільне засідання Загальних зборів Відділень зоотехнії та ветеринарної медицини НААН з розгляду питання «Про стан та завдання наукового забезпечення відтворення сільськогосподарських тварин в Україні».

 

Вступним словом віце-президент НААН академік НААН М.І.Бащенко задав напрям роботи зборів, наголосивши на важливості аналізу стану відтворення поголів’я та внесення відповідних коректив у його розвиток. Останнім часом відбулись докорінні зміни у галузі тваринництва розвинених країн, з’явилися нові технології його ведення. Українське село, його інфраструктура, рівень життя селян вимагають докорінних змін.

 

У цьому питанні існує певне коло проблем та труднощів. Це, насамперед, вкрай обмежені обсяги фінансування з державного бюджету. Потребує удосконалення нормативно-правове забезпечення – Академія разом з директивними органами має відпрацювати законодавчу базу. Необхідно донести важливість проблеми відтворення до населення країни як способу забезпечення його потреб – можливо, через проведення круглих столів і на обласному, і загальному рівні.

 

У приватному секторі відсутній контроль за процесом обліку відтворення Потрібно створити лабораторії якості молока при наших наукових установах в регіонах.

 

Змістовними були доповіді професора Любецького В.Й. – завідувача кафедри Національного університету біотехнологій і природокористування України, професора Краєвського А.Й. – завідувача кафедри Сумського НАУ, провідного наукового співробітника Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН Шарапи Г.С., члена-кореспондента НААН Руденка. Є.В.

 

Всі виступаючі наголошували, що вирішення даної проблеми можливе лише за умов об’єднання зусиль фахівців із зоотехнії і ветеринарної медицини, технологів, економістів, виробників тваринницької продукції та її споживачів.

 

По завершенню обговорення виступив в.о.академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН доктор сільськогосподарських наук, професор Жукорський О.М., наголосивши на актуальності проблеми, що обговорювалась, та запропонував винести питання відтворення сільськогосподарських тварин на розгляд президії НААН. Загальні збори прийняли рішення про створення робочої групи для аналізу стану і внесення пропозицій щодо наукового забезпечення відтворення сільськогосподарських тварин, до якої увійшли провідні вчені установ НААН, вищих навчальних закладів та представники Мінагрополітики України.

 

Присутні на засіданні одностайно підтримали пропозицію щодо проведення всеукраїнського круглого столу «Проблеми відтворення сільськогосподарських тварин в контексті продовольчої безпеки України» за участі науковців, фахівців галузі, представників громадських об’єднань і засобів масової інформації.

 

Загальні збори затвердили плани роботи Відділень зоотехнії та ветеринарної медицини на наступний рік.101_2320.JPG

Про участь у відкритій лекції «Європейські вимоги до якості і безпеки продуктів харчування – бачення відомства LAVES Нижньої Саксонії»

5 грудня 2014 року в Національного університету біоресурсів і природокористування України відбулася відкрита лекція «Європейські вимоги до якості і безпеки продуктів харчування – бачення відомства LAVES Нижньої Саксонії» в якій брала участь завідувач лабораторії біотехнології Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН Оксана Василівна Щербак.

Лекцію прочитав президент Нижньосаксонського відомства захисту споживачів та безпеки харчових продуктів (LAVES) професор Еберхард Хаунхорст (Федеративна Республіка Німеччина).

Професор Е. Хаунхорст розповів про основні напрямки діяльності його організації, а також вимоги щодо безпеки та якості продуктів харчування в Німеччині. Ці критерії мають велике значення для України, оскільки LAVES відповідає за видачу дозволів підприємствам для виробництва всередині країни і для експорту в рамках зони вільної торгівлі. Він також зупинився на діях, передбачених планом захисту тварин у Нижній Саксонії, виконання яких розпочалося у 2011 році та планується завершитись у 2018 році. Було обговорено можливості співпраці з LAVES щодо досліджень із виявлення ГМО в продуктах рослинного та тваринного походження.

Професор Е. Хаунхорст запросив присутніх на тренінги, які проходять на базі LAVES в рамках програм Європейського союзу.

Про участь Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН у інформаційному дні Британського фізіологічного товариства

3 грудня 2014 року молоді науковці Інституту приймали участь у інформаційному дні Британського фізіологічного товариства, який проходив у Київському національного університету імені Тараса Шевченка.

В першій частині цього заходу було обговорено доповідь «Британське фізіологічне товариство: конференції, премії, гранти», яку презентувала представник товариства, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент Толстанова Ганна Миколаївна. Вона виклала історичні аспекти заснування та розвитку товариства, особливості його функціонування та правила прийому. Також доповідач ознайомила присутніх з існуючими рівнями участі студентів, аспірантів і викладачів у товаристві та з перевагами членів товариства.

В другій частині інформаційного дня учасники ознайомились із переліком конференцій, конкурсів та грантів Британського фізіологічного товариства. Особливий інтерес у присутніх викликало обговорення питань, які стосувалися можливості участі українських студентів, аспірантів та науковців у міжнародних конференціях та конкурсах, які організовані Британським фізіологічним товариством. Досягнуто попередніх домовленостей щодо вступу науковців Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН до Британського фізіологічного товариства.

Більше статтей...