Новини

Про науково-практичний семінар «Методологія та процедури ведення племінного обліку у стадах молочної худоби згідно з рекомендаціями ICAR»

22 червня 2017 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН проведено науково-практичний семінар з актуальних питань ведення племінного обліку в підконтрольних стадах великої рогатої худоби, формування автоматизованих інформаційних баз даних та реєстрації племінних тварин.

В роботі семінару взяли участь представники Білоцерківського державного аграрного університету, Сумського державного аграрного університету, НУБіП України, спеціалісти господарств з розведення великої рогатої худоби різних регіонів України, представники районної адміністрації, Департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації, Асоціація виробників молока. Всього – 320 осіб.

В роботі семінару приймали участь науковці та аспіранти Інституту. На семінарі була представлена на розгляд доповідь завідуючого відділом генетичних ресурсів тварин Вишневського Леоніда Васильовича «Методологія та процедури ведення племінного обліку у стадах молочної худоби згідно з рекомендаціями ICAR».

Розглядалися наступні питання: Основні вимоги законодавства України і Європейського Союзу, рекомендації Міжнародного комітету з обліку і реєстрації тварин (ICAR) та міжнародних організацій з тваринництва стосовно методології та процедур ведення обліку, реєстрації племінних і підконтрольних тварин, оцінки племінної цінності, публікації офіційних результатів обліку та оцінки, ролі селекційних центрів та уповноважених організацій у функціонуванні системи.

Більш детально були розглянуті вимоги до таких процесів, як:
• ідентифікація тварин;
• контроль родоводу, продуктивні та функціональні ознаки, характеристики типу, стан здоров’я, інші ознаки;
• реєстрація осіменінь (парувань) та отелень;
• система обліку молока та його складових;
• генетичні оцінки;
• функціональні характеристики та система оцінки типу;
• формування та функціонування центральної бази даних;
• запровадження системи нагляду за обліком і реєстрацією та забезпечення якості.

Науковці Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН взяли активну участь в обговоренні доповіді. У всіх виступах зазначалась актуальність піднятих питань та важливість застосування уніфікованих процедур обліку в практичній діяльності суб’єктів з племінної справи у тваринництві, ролі науки та Інституту, зокрема, у запровадженні в Україні системи реєстрації племінних і підконтрольних тварин, створення автоматизованої інформаційної системи (АІС) в тваринництві, як однієї з основних ланок в реалізації селекційних програм (А.П. Кругляк, А.Є. Почукалін, Т.П. Коваль, Ю.П. Полупан). Були також висловлені деякі зауваження та пропозиції стосовно методологічних підходів і організації процесів.

Про загальноінститутський науково-практичний семінар «Лінійна оцінка. Баланс корови»

4 липня 2017 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбувся загальноінститутський науково-практичний семінар «Лінійна оцінка. Баланс корови». У роботі семінару брали участь науковці інституту.

З доповіддю виступила завідувач лабораторії селекції чорно-рябих порід, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник Наталія Григорівна Черняк. Доповідачем були висвітлені наступні питання: лінійна оцінка типу тварин та баланс корови голштинської породи за канадською системою оцінки; сучасні підходи щодо закріплення бугаїв-плідників за маточним поголів’ям; використання сексованої сперми бугаїв-плідників; використання сперми бугаїв-плідників з підвищеною запліднюючою здатністю (Repromax), легкістю отелення (Calving Ease) та Immunity+(I) сперми бугаїв з властивістю до передачі сильного імунітету.

В обговоренні виступили: кандидат с.-г. наук Шарапа Г.С. щодо відтворної здатності корів в умовах сучасних технологій утримання; кандидат с.-г. наук Вишневський Л.В. щодо світової ролі лінійної оцінки типу тварин; кандидат с.-г. наук Кругляк А.П. про новітні підходи при закріпленні бугаїв-плідників за маточним поголів’ям.

В рамках семінару було оцінено нові можливості розвитку молочного скотарства в Україні. Особливою темою семінару стало обговорення проведеного майстер-класу (відео та фото) з лінійної оцінки тварин, що проходило в рамках міжнародного науково-практичного семінару «Канадський день молока» (14.07.17, ТДВ «Терезине»). Були висвітлені питання відтворення корів та впливу генетики на отримання здорових корів.

Про участь Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН у V Науковій конференції «Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології»

1 – 2 грудня 2016 року у Великій конференц-залі Президії Національної академії наук України проходила V Наукова конференція «Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології» (НАНСИС – 2016), яку організовано з метою координації досліджень і обміну інформацією про новітні досягнення в галузі вивчення, отримання та застосування нанорозмірних систем і наноматеріалів. У її роботі взяли участь вітчизняні науковці та експерти у галузі нанотехнологій Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Інституту біохімії ім. О.В. Паладіна НАН України, Інституту фізіології ім. О.О. Богомольца НАН України, Національний університет «Львівська політехніка», Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київський національний університет технологій та дизайну та інших закладів.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся Перший віце-президент НАН України академік НАН України Антон Григорович Наумовець, який ознайомив з результатами робіт нещодавніх досліджень і розробок Національної академії наук України в галузі нанотехнологій.

Від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця Національної академії аграрних наук України в роботі конференції взяла участь завідувач лабораторії біотехнології, кандидат сільськогосподарських наук Оксана Василівна Щербак, яка представила стендову доповідь «Вплив наноматеріалу на формування ембріонів свиней in vitro»». Під час постер-сесії була проведена творча дискусія, на якій розглянуто перспективи застосування нанотехнологій для зберігання та транспортування генетичного матеріалу тварин. Наголошено на доцільності використання статевих клітин і ембріонів тварин для проведення комплексних досліджень щодо виявлення токсичного та мутагенного впливу наноматеріалів в умовах in vitro, визначення на тваринах можливих вторинних ефектів використання фармакологічних нанобіологічних препаратів.

Під час роботи конференції організатори особливу увагу звертали на координацію досліджень та обмін інформацією про новітні досягнення в галузі вивчення, отримання та застосування нанорозмірних систем і наноматеріалів. Конференція НАНСИС – 2016 стала платформою обговорення нових результатів, які охопили найважливіші аспекти нанотехнологій.

Про загальноінститутський науково-методологічний семінар «Економічна оцінка непродуктивних витрат у молочному скотарстві»

5 грудня 2016 р. на базі Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбувся загальноінститутський науково-методологічний семінар «Економічна оцінка непродуктивних витрат у молочному скотарстві». Обговорено питання суті витрат як економічної категорії; класифікації витрат, групування витрат на виробництво продукції за економічними елементами; етапи економічної оцінки непродуктивних витрат; сучасної структури витрат на виробництво продукції основного молочного стада – молока та приросту живої маси великої рогатої худоби; показників ефективності використання ресурсів у молочному скотарстві; класифікації недоліків організації виробництва, порушення технології в молочному скотарстві; методичні приклади визначення непродуктивних витрат на виробництво молока та приросту живої маси великої рогатої худоби.

В процесі обговорення наданої інформації, учасники семінару найбільшу зацікавленість виявили до питань, безпосередньо пов’язаних із напрямами наукової діяльності інституту. Зокрема, завідувач лабораторії відтворення, канд. с.-г. наук, с.н.с. Сергій Володимирович Кузебний вказав на актуальність вказаного наукового напряму, особливо методики визначення непродуктивних витрат від неплідності корів та телиць. Радник директора, канд. с.-г. наук, с.н.с. Микола Григорович Порхун висловив побажання застосувати оприлюднені в ході доповіді методичні підходи для поглибленого аналізу виробничої діяльності дослідних господарств інституту. Завідувач лабораторії селекції червоно-рябих порід, канд. с.-г. наук, с.н.с. Ольга Дмитрівна Бірюкова наголосила на необхідності використання вказаних економічних розробок при визначенні ефективності селекційних досягнень у скотарстві. Провідний науковий співробітник лабораторії селекції червоно-рябих порід, канд. с.-г. наук, с.н.с. Григорій Самійлович Коваленко надав слушне зауваження щодо об’єднання результатів досліджень у м’ясному та молочному скотарстві щодо визначення непродуктивних витрат від неплідності корів та телиць.

Підсумовуючи основні тези наукового семінару, заступник директора з наукової роботи, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН Світлана Іванівна Ковтун наголосила на перспективах проведення подальших досліджень науковців інституту щодо оцінки непродуктивних витрат у скотарстві та необхідності проведення семінарів з методологічних питань для підвищення ефективності міждисциплінарних досліджень та встановлення тісних контактів між науковцями різних підрозділів інституту.

Присутніми було висловлено побажання про продовження у наступному році практики проведення науково-методологічних семінарів за основними напрямами досліджень науковців інституту.

Про науково-методологічний семінар «Методи молекулярної генетики та геноміки у біотехнологічних дослідженнях»

28 листопада 2016 р. на базі Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбувся науково-методологічний семінар щодо застосування методів молекулярної генетики та геноміки у біотехнологічних дослідженнях. Обговорено питання використанням молекулярно-генетичних і цитогенетичних методів прогнозування якості генеративних клітин для природного відтворення і кріоконсервації гамет; зажиттєвого визначення статі ембріонів; підходи створення та генетичної ідентифікації особин клонованого або трансплантаційного походження; методи створення генетично-модифікованих організмів, перспективи їх використання як біомедичних моделей і продуцентів біологічно активних речовин, можливості створення стад таких тварин із покращеними якостями продукції та резистентністю до захворювань; біоетичні аспекти трансгенезу; діагностики інфекційних агентів у біологічному матеріалі, призначеному для ксенотрансплантації та тривалого зберігання у кріобанках.

У роботі семінару взяли участь ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН та Національного університету біоресурсів і природокористування НААН.

Член-кореспондент НААН Ю. П. Полупан наголосив на необхідності проведення семінарів з методологічних питань генетики і біотехнологій для забезпечення ефективності планування подальших досліджень за цими напрямами, встановлення тісних контактів між науковцями різних підрозділів інституту, проведення досліджень на перетині наукових напрямків, які б мали не лише фундаментальний характер, а і перспективу використання у виробництві для підвищення його рентабельності за рахунок удосконалення селекційних заходів, отримання продукції тваринництва належної якості.

В процесі обговорення наданої інформації, науковцями інституту було відмічено високий рівень генетичних та біотехнологічних досліджень, проведених вченими ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН та системи НААН, для вирішення питань вдосконалення системи прогнозування продуктивних якостей тварин за використання молекулярно-генетичних маркерів, технологій діагностики інфекційних і спадкових захворювань сільськогосподарських тварин, визначення якості генеративного матеріалу, призначеного для довготривалого збереження у банку генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН, тощо.

Підсумовуючи основні здобутки сучасної біотехнологічної науки академік НААН С. І. Ковтун наголосила на перспективах проведення подальших досліджень науковців інституту у галузі репродуктивної біотехнології, можливостях їх доведення до рівня сучасних світових стандартів за умов комплектації лабораторій сучасним обладнанням і підвищення кваліфікації співробітників у провідних зарубіжних наукових закладах.

Більше статтей...