Новини

Науково-методологічні семінари з основ розведення, генетики та біотехнології у тваринництві.

27 листопада 2014 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН проведено цикл науково-методологічних семінарів для аспірантів, докторантів та молодих науковців. Першочергову увагу зосереджували на викладенні основ наукових і лабораторних досліджень, статистичного аналізу у тваринництві, узагальненні методик визначення економічної ефективності та інноваційності галузевих наукових досліджень і впровадження завершених наукових розробок. Молодих науковців ознайомлено з вимогами щодо оформлення дисертаційних робіт та статей, що входять до реферативних інформаційних науково-метричних баз.

Значний інтерес для аспірантів і докторантів Інституту представляв науково-методологічний семінар «Ефективна технологія підвищення рівня відтворення у свинарстві», проведений за участі представників фірми «Триплекс» (м. Київ), на якому були розглянуті питання зростання безпечності, ефективності та впровадження інноваційної техніки штучного осіменіння свиноматок; розкриті особливості внутрішньоматкового осіменіння, переваги і недоліки катетерів, що використовуються для даної процедури, різних виробників.

Центральне місце відводилося науково-методологічному семінару «Сучасні методи оцінки генетичної цінності бугаїв за якістю потомства та комплексом ознак», в якому брали участь провідні вчені Інституту. Обговорювались селекційні індекси, що використовуються для оцінки бугаїв-плідників молочних порід за комплексом ознак у США, Канаді та Україні.

Всього було проведено 11 науково-методологічних семінарів для молодих науковців.

Засідання вченої ради Інституту розведення і генетики тварин НААН на тему: «Генетико-селекційні та організаційні питання відтворення великої рогатої худоби в Україні»

28 жовтня 2014 року в Інституті розведення і генетики тварин НААН відбулося засідання вченої ради на тему: «Генетико-селекційні та організаційні питання відтворення великої рогатої худоби в Україні». З основною доповіддю виступив завідувач лабораторії відтворення Сергій Володимирович Кузебний.

Особливо велику увагу при обговоренні було приділено організаційним засадам забезпечення штучного осіменіння маточного поголів’я у сільськогосподарських та індивідуальних господарствах населення та кваліфікації зооветеринарних спеціалістів.

На економічних втратах від недоодержання продукції, внаслідок низького рівня відтворення в скотарстві країни, загострив увагу голова вченої ради, директор Інституту Гладій М.В.

За результатами обговорення вчена рада Інституту розведення і генетики тварин НААН визнала ситуацію з відтворенням великої рогатої худоби в Україні такою, що потребує першочергового вирішення. Прийнято рішення звернутися до Міністерства аграрної політики та продовольства України з пропозицією налагодження перевірки імпортованої спермопродукції бугаїв на предмет генетичної безпеки та покращення підготовки техніків зі штучного осіменіння корів.

Про участь Інституту розведення і генетики тварин НААН у виставках «ІнтерАГРО 2014» та «Animal Farming Ukraine-2014»

28 жовтня в м. Київ розпочали свою роботу міжнародна виставка «ІнтерАГРО 2014» (виставковий центр «КиївЕкспоПлаза»; організатор ТОВ «Київський контрактовий ярмарок») та Міжнародна виставка з тваринництва та птахівництва «Animal Farming altUkraine-2014» (Міжнародний виставковий центр; організатор ДП «Прем'єр Експо»). В роботі виставок взяли участь понад 300 компаній з України та 15-ти країн світу.

В останні роки виставка «ІнтерАГРО4» проводиться в новому форматі: переважна кількість її учасників – виробники сільськогосподарської техніки та устаткування. Цьогорічна експозиція виставки «ІнтерАГРО 2014» була представлена сільськогосподарською технікою, біоенергетикою, органічним та точним землеробством, лабораторним та ваговимірювальним обладнанням, менеджментом та агроконсалтингом. Науковці Інституту розведення і генетики тварин НААН взяли участь у семінарі «Ефективне свинарство». На семінарі висвітлювались актуальні питання генетики та розведення свиней, ефективної годівлі та здоров’я стада, проблеми менеджменту у свинарстві. Під час семінару своїм досвідом поділилися фахівці із провідних українських і зарубіжних господарств, які займаються вирощуванням свиней.

altЕкспозиція виставки «Animal Farming Ukraine-2014» була представлена продукцією, обладнанням та технологіями для сучасного високопродуктивного тваринництва та птахівництва. Діловою програмою виставки було передбачено ряд майстер-класів, семінарів та конференцій.

Науковці Інституту розведення і генетики тварин НААН взяли участь у конференції «Перспективи розвитку свинарства в Україні», організованою Асоціацією свинарів України. На конференції обговорювали пакет євроінтеграційних законів і законопроектів, перспективи виходу української свинини на зовнішні ринки, особливості впровадження в Україні європейської системи розрахунків за туші свиней, потребу в модернізації обладнання та кормів, проблеми оптимізації витрат і правильного вибору постачальника.

Так, під час виставки науковці Інституту встановили ділові стосунки із представниками ТОВ «Триплекс». Ця компанія успішно впроваджує на території України новітні товари (вакцини, ветеринарні препарати, кормами для тварин і птиці, засоби для штучного осіменіння) та технології провідних світових виробників, а також здійснює консультаційно-технічний супровід тваринницьких господарств стосовно питань годівлі та ветеринарії. Досягнуто попередніх домовленостей щодо участі представників лабораторії біотехнології у науково-практичних заходах організованих ТОВ «Триплекс».

Співпраця

altПріоритетним напрямом діяльності Інституту є розширення співпраця з науковими установами НААН. Завершено обговорення угоди про наукову співпрацю з Інститутом кормів та сільського господарства Поділля НААН щодо поглибленого вивчення питань годівлі сільськогосподарських тварин та ролі поживності кормів у забезпеченні високого рівня продуктивності молочної худоби.

Про засідання Спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01.

alt21 – 22 жовтня 2014 року на черговому засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 при Інституті розведення і генетики тварин НААН відбувся прилюдний захист дисертацій на здобуття наукових ступенів:

- доктора с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин Коцюбенко Ганни Анатоліївни на тему «Обґрунтування ефективної системи селекційних методів та технологічних підходів підвищення продуктивності в галузі кролівництва». Науковий консультант – доктор с.-г. наук, професор, академік НААН Бащенко М.І.;

- кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин Бодяшової Катерини Валентинівни на тему «Відтворювальна здатність свиноматок та комплектування маточного складу у стадах свиней за різних методів розведення». Науковий керівник – кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник Бірюкова О.Д.;

- кандидата с.-г. наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика Мельник Оксани Валеріївни на тему «Особливості генетичної структури різних порід коней за мікросателітними локусами ДНК». Науковий керівник – доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник Дзіцюк В.В.;

- кандидата с.-г. наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика Куриленка Юрія Федоровича на тему «Біорізноманіття генофонду коней за різними типами генетичних маркерів». Науковий керівник – кандидат біол. наук, доцент Костенко С.О.

За результатами успішного захисту здобувачів рішення про присудження наукових ступенів прийнято одноголосно. Щиро вітаємо здобувачів!

Слід зазначити, що протягом 2014 року всього відбулося 11 засідань Спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 із захисту дисертацій, з них три – на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук і вісім – кандидата с.-г. наук. Здобувачами стали науковці з Інституту розведення і генетики тварин НААН, Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН, Інституту тваринництва НААН, Інституту кормів і сільського господарства Поділля НААН, Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Житомирського державного агроекологічного університету, Подільського державного аграрно-технічного університету, Миколаївського державного аграрного університету.

Більше статтей...