Новини

Про всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні біотехнологічні методи у відтворенні великої рогатої худоби»

28 липня 2016 року в Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН відбувся всеукраїнський науково-практичний семінар «Су-часні біотехнологічні методи у відтворенні великої рогатої худоби». У роботі семінару взяли участь співробітники інституту, Черкаської дослідної станції бі-оресурсів, Полтавської державної аграрної академії, ТОВ «Наш теренок (Рес-публіка Татарстан).

Були представлені доповіді на теми: «Стан відтворення великої рогатої ху-доби в господарствах України та ефективні методи його підвищення», «Взає-мозв’язок стану відтворення стада з динамікою росту молочної продуктивнос-ті», «Практика використання трансплантації ембріонів в програмах селекції ві-тчизняних порід».

Учасники семінару обговорювали:
- стан відтворення великої рогатої худоби та основні причини його зни-ження;
- сучасні підходи підвищення репродуктивної функції самок;
- методи управління відтворенням стада;
- застосування методу трансплантації ембріонів у скотарстві України.

Підсумки виробничо-господарської діяльності у дослідних господарствах інституту за І півріччя 2016 року

Станом на перше липня поточного року в обох господарствах утримувалося 2119 голів великої рогатої худоби, в т. ч. у «Ниві» - 1198 гол., у «Христинівському» - 921 голів, що на 50 голів більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Стабільною залишилася чисельність корів у ДП «ДГ «Христинівське» - 350 голів, дійне стадо ДП «ДГ «Нива» зросло на 10 голів і наразі нараховує 450 корів.

В обох господарствах вироблено 26482 ц молока із середнім вмістом жиру 3,64 %, що на 2393 ц більше (9,9 %), ніж за січень-червень 2015 року, реалізовано 23202 ц молока (+2831 ц, або більше на 13,9%). Зокрема, в ДП «ДГ «Нива» продуктивність корів за перше півріччя поточного року зросла на 240 кг (8,0%) до 3241 кг з розрахунку на одну голову, в ДП «ДГ «Христинівське» - на 298 кг (9,3%) до 3493 кг.

За перше півріччя 2016 року дослідні господарства інституту реалізували продукції на суму 27,6 млн. грн. За рахунок цих коштів було придбано основних засобів на суму майже 2 млн. грн., оборотних коштів – на 15,4 млн. грн. Виплачено 5,6 млн. грн. заробітної плати та єдиного соціального внеску.

Станом на 9 серпня 2016 року дослідні господарства інституту завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур, валовий збір склав 7,6 тис. тонн із середньою урожайністю 55,2 ц/га, що на 1,3 ц/га вище, ніж у середньому по Христинівському району. Зокрема, з розрахунку на 1 га обмолоченої площі зібрано по 57,9 ц озимої пшениці (на 0,9 ц вище, ніж у середньому по району), 62,6 ц озимого ячменю (+10,1 ц), 43,9 ц ярого ячменю, 45,5 ц вівса, 44,8 ц гороху.

Наразі триває заготівля кормів. Заготовлено, від потреби: сінажу – 164%, сіна – 55%, соломи – 70%, концентрованих кормів – 59%.

Про навчання-семінар «Удосконалення системи підбору та закріплення плідників м’ясних порід для відтворення маточного поголів’я»

22 серпня 2016 року в Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН проведено навчання-семінар «Удосконалення системи під-бору та закріплення плідників м’ясних порід для відтворення маточного пого-лів’я».

У вступному слові заступник директора з наукової роботи Ю. П. Полупан наголосив на проблемності питання підбору бугаїв м’ясних порід до маточного поголів’я. У своїй доповіді завідувач лабораторії розве-дення м’ясної худоби П. П. Джус окреслила основні проблеми відтворення у м’ясному скотарстві, які пов’язані із особливостями технології розведення ху-доби. На окремих прикладах виробничої діяльності провідних племінних заво-дів доповідачем представлено практичні шляхи реалізації основних засад селе-кції плідників.

Учасники семінару обговорювали сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняних м’ясних порід України. Також було зосереджено увагу на віднов-ленні загальнопорідної системи селекції бугаїв у частині добору ремонтних бу-гайців, постановки та здійснення випробування за потомством.

Вирішення питання селекційного поліпшення популяцій м’ясної худоби безпосередньо залежить від організації контролю використання плідників та підвищення ефективності інформаційного забезпечення і функціонування дер-жавного центру з їх оцінки.

У дискусії піднімалися питання щодо розроблення заходів із збереження генофонду малочисельних вітчизняних м’ясних порід.

За результатами семінару визначено необхідність ведення порідної полі-тики у м’ясному скотарстві на основі інтенсивного впровадження наукових інновацій з урахуванням міжнародних рекомендацій та досвіду країн-лідерів з розведення м’ясних порід великої рогатої худоби.

Про курси підвищення кваліфікації науковців Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

З 26 по 29 вересня 2016 року у Інституті агроекології і природокористування НААН відбулись семінарські та практичні заняття з підвищення кваліфікації наукових працівників установ Національної академії аграрних наук України, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів за напрямами:

• Моніторинг ресурсів агросфери.
• Екологічна безпека аграрного виробництва.
• Збалансоване використання природних ресурсів в умовах змін клімату.
• Економіка природокористування та розвиток сільських територій.

У навчанні взяли участь науково-педагогічні працівники аграрних вищих навчальних закладів, завідувачі відділів, лабораторій, секторів, наукові співробітники наукових установ системи НААН, серед яких працівники Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН Кругляк О. В. та Мартинюк І. С.

Відкрила семінар заступник директора з наукової роботи Інституту агроекології і природокористування НААН, кандидат сільськогосподарських наук Дем’янюк Олена Сергіївна, яка у своїй доповіді окреслила сучасний стан агроекологічної науки та презентувала наукові розробки інституту. Доктор біологічних наук, академік НААН Анатолій Леонідович Бойко присвятив свою лекцію питанням біобезпеки використання вірусів у біотехнологічних процесах. Про формування стратегії захисту навколишнього природного середовища від забруднення активним азотом із сільськогосподарських джерел, в т.ч. діяльності тваринницьких ферм, доповіла завідувач відділу екотоксикології, доктор сільськогосподарських наук, професор Лідія Іванівна Моклячук. Значення органічного землеробства та перспективи його розвитку на прикладі дослідного господарства «Сільськогосподарська дослідна станція Інституту агроекології і природокористування НААН» окреслив його директор, кандидат сільськогосподарських наук Андрій Васильович Вдовиченко. Крім того, слухачі курсів прослухали лекції з питань біогеохімічних пріоритетів в агроекологічних дослідженнях, сучасного стану та проблем розвитку сільських територій, геостатистичних методів в агромоніторингу. Практичні заняття проводились на базі лабораторій екології мікроорганізмів, радіоекологічного моніторингу, розвитку сільських територій, екологічного менеджменту, аерокосмічного зондування агросфери.

По закінченню навчання слухачі отримали Посвідчення про навчання на курсах підвищення кваліфікації наукових працівників. Після урочистого вручення посвідчень відбулась екскурсія до парку «Феофанія» із відвідуванням монастиря Святого Пантелеймона.

Наказ від 15.09.2016 р. "Про зарахування до аспірантури"

Наказ від 15.09.2016 р. "Про зарахування до аспірантури" - завантажити PDF

Більше статтей...