Новини

Новини НААН

Детально

Візит студентів

17 грудня 2015 Інститут відвідала група студентів природничо-технологічного факультету Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.Сковороди.

Студенти жваво цікавилися сучасними науковими розробками інституту, їх прикладною спрямованістю та перспективами фундаментальних досліджень у галузі сільськогосподарської генетики та біотехнології. Вони відвідали приміщення для проведення ДНК-діагностики, де завідувачем лабораторії генетики, доктором с.-г. наук Метлицькою О.І. та кандидатом с.-г. наук Стародуб Л.Ф. була проведена невеличка екскурсія в ході якої студенти отримали цікаву інформацію щодо історії зародження ДНК-технологій, появи перших приладів для проведення ПЛР-ампліфікації фрагментів генів та розвитку методів аналізу генних мутацій, переліку молекулярно-генетичних та цитогенетичних аналізів, що є обов’язковою складовою племінної справи України, перспективами маркер-асоційованої селекції у тваринництві, ознайомилися із наявними приладами, принципом їх роботи і призначенням.

В.о. завідувача лабораторії біотехнології, доктор с.-г. наук В.В. Дзіцюк ознайомила студентів біологічного профілю із основними напрямками біотехнологічних розробок для потреб сільського господарства, історичними аспектами розвитку біотехнологічних методів відтворення сільськогосподарських тварин – штучного осіменіння і трансплантації ембріонів, особливостями функціонування, вимогами до біологічного генеративного матеріалу при поповненні колекції Банку генетичних ресурсів ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН і його значенням для продовольчої безпеки держави. Основні питання студентів після проведеного екскурсу стосувалися перспектив розвитку біологічної науки для потреб сільського господарства у державі, рівнем фінансування наукових закладів та їх додаткових джерел, можливістю виконання міжнародних наукових проектів спільно із провідними науковими закладами Європи, існуванням наукових шкіл, заснованих провідними науковцями інституту, тощо.

Декілька студентів виявили бажання щодо проведення на базі лабораторій ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН курсових, дипломних і магістерських робіт та після закінчення учбового закладу пообіцяли поступити до аспірантури за спеціальностями «генетика» та «біотехнологія».

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми збалансованого розвитку аграрного сектору економіки»

19-20 листопада 2015 року співробітники відділу економіки племінних ресурсів та дослідних господарств інституту О.В. Кругляк, І.С. Мартинюк, Н.М. Чорноостровець взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми збалансованого розвитку аграрного сектору економіки», що відбулася у Інституту агроекології і природокористування НААН. Тематика заходу була присвячена питанням економічного, екологічного та соціального розвитку економіки України і, насамперед, аграрної сфери. Вітання учасникам надіслали президент Національної академії аграрних наук України Ярослав Михайлович Гадзало, міністр сільського господарства Франції Алексіс Грандон, ректор російського Державного університету із землеустрою С.М. Волков.

У роботі конференції прийняли участь більше сотні учасників з України, Франції, Японії, Білорусі, Росії, Сербії та інших країн. Доповіді відбувались у формі творчої дискусії і мали за мету розв’язання конкретних наукових і практичних чи виробничих проблем сільськогосподарського виробництва, а також раціонального використання земельних, водних лісових та інших природних ресурсів.

Серед найбільш актуальних напрямів досліджень сучасної агроекологічної науки, що доповідались на засіданні:

* підвищення ефективності використання природних ресурсів;

* зміни клімату і продовольча безпека;

* консервація деградованих та забруднених земель;

* органічне землеробство як фактор збалансованого розвитку агросфери.

Матеріали творчої дискусії надруковано в однойменному збірнику.

Семінар-нарада зі стану і розвитку тваринництва у експериментальній базі Академії

20 листопада 2015 р. на базі Дослідного господарства «Державне підприємство «Нива» Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН», що на Черкащині, відбувся науково-практичний семінар з реконструкції тваринницьких приміщень і організації виробництва продукції тваринництва у дослідних господарствах мережі Академії. У роботі семінару взяли участь віце-президент НААН академік НААН М.І.Бащенко і в.о.академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор О.М.Жукорський. До участі в засіданні було запрошено більше 60 осіб – науковці установ НААН, керівники, головні зоотехніки та зоотехніки-селекціонери дослідних господарств.

 

Програма семінару передбачала не лише виголошення доповідей, але й практичну частину. Директор дослідного господарства Мітіогло Л.В. ознайомила учасників заходу з технологією виробництва продукції тваринництва та реконструкцією тваринницьких приміщень.

 

Пленарне засідання відкрив академік Бащенко М.І., який охарактеризував економічний стан експериментальної бази Академії за 9 місяців 2015 р., виконання розпорядчих документів президії НААН з актуальних завдань селекційно-племінної роботи і технологічної реконструкції тваринницьких приміщень.

 

Професор Жукорський О.М. у своїй доповіді зазначив, що основна увага в галузі тваринництва приділена реалізації завдань програми розвитку молочного скотарства у дослідних господарствах мережі НААН, а саме розробленню і запровадженню пілотного проекту зі створення централізованої інформаційно-аналітичної системи, реконструкції тваринницьких приміщень, організації показово-навчальних підприємств. Вдалося досягти певних результатів, - модернізувати під сучасні технології приміщення у деяких господарствах, сформувати електронну базу даних на 4800 тварин 14 господарств, надати пропозиції щодо коригування планів племінного підбору у стадах 38 суб’єктів племінної справи у тваринництві; науковцям інститутів тваринництва та свинарства розробити проекти реконструкції молочних і свиноферм, модельних підприємств. Триває робота зі створення у дослідних господарствах мережі нетельних та відгодівельних підприємств.

P1080551.JPG

 Інформаційні доповіді про результати вирішення завдань із селекційно-племінної роботи у дослідних господарствах зробили заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця НААН член-кореспондент НААН Рубан С.Ю., заступник директора з наукової роботи Інституту тваринництва НААН, доктор сільськогосподарських наук Помітун І.А., завідувач лабораторії економічного аналізу та прогнозування Інституту свинарства і АПВ НААН, кандидат сільськогосподарських наук Смислов С.Ю.

 

У ході дискусії учасники заходу обговорили проблемні питання та намітили заходи з реалізації завдань подальшого розвитку тваринництва експериментальної бази Академії.

Результати роботи координаційно-методичної ради

17 листопада 2015 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, с. Чубинське, Бориспільського району, Київської області відбулося засідання координаційно-методичної ради з виконання ПНД 30 «Збереження генофонду» за участі в.о. академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН, доктора сільськогосподарських наук, професора Жукорського О.М. Було заслухано звіти керівників і відповідальних виконавців завдань програми за 2015 рік та 2011-2015 рр. із 9 наукових установ. Також в роботі ради взяли участь керівники завдань підпрограми 1 ПНД 24 «Скотарство» із 17 установ з розгляду питання щодо внесення змін до існуючих програм селекції вітчизняних порід великої рогатої худоби, з основними завданнями для вирішення якого присутніх інформував заступник директора з наукової роботи ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН, член-кореспондент НААН Рубан С.Ю. Голова координаційно-методичної ради, доктор сільськогосподарських наук Полупан Ю.П., зосередив увагу на необхідності чіткого відображення у звітах отриманих і запроваджених у виробництво розробок, впровадженні дієвих заходів раціонального використання вітчизняного генофонду сільськогосподарських тварин з високими адаптивними якостями для виробництва екологічно чистої та біологічно повноцінної продукції. За результатами виконання ПНД 30 «Збереження генофонду» представлено завершені наукові розробки з впровадження комплексу заходів щодо збереження біорізноманіття сільськогосподарських тварин у стадах та кріобанках генетичного матеріалу сільськогосподарських тварин, методології оцінки стану біологіч¬них систем і напрямів збереження біорізноманіття в тваринництві України. Наукові розробки знайшли своє відображення і втілення у 4 патентах України на корисні моделі, 9 монографіях, 8 методичних рекомендаціях, «Програмі збереження локальних та зникаючих порід сільськогосподарських тварин в Україні (згідно вимог FAO)» (секція тваринництва Науково-експертної ради Мінагрополітики України, протокол №1 від 27.06.2012 р.). За результатами проведених досліджень підготовлено до друку збірник «Система оцінювання, охорони і регулювання генетичних ресурсів для збереження біорізноманіття в тваринництві України». Професор Жукорський О.М. наголосив на активному впровадженні результатів досліджень, створенні банку генетичних ресурсів порід тварин, які знаходяться на межі зникнення. Він звернув увагу присутніх на ефективне використання бюджетних та ширше залучення позабюджетних коштів при виконанні науково-дослідних робіт, а також необхідності підвищення координуючої ролі головної установи.

Більше статтей...