Новини

Чергове засідання спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01

6 березня 2018 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН на черговому засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 (голова спецради – С. І. Ковтун, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН) відбувся офіційний захист дисертації Миколи Миколайовича Передрія, директора ДП «ДГ «Христинівське» ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН», на тему: «Каріотипова мінливість корів української червоно-рябої молочної породи з різним проявом репродуктивної функції» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика. Науковий керівник: В. В. Дзіцюк, доктор с.-г. наук, завідувач лабораторії генетики Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН.

Дисертаційна робота, безумовно, є актуальною. Здобувачем на прикладі стада української червоно-рябої молочної породи великої рогатої худоби досліджено і виявлено особливості каріотипової мінливості у корів молочного напряму продуктивності та встановлено зв'язок цитогенетичних показників з показниками їх відтворної здатності. У виступах члени спеціалізованої ради відзначили наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.

Також 6 березня 2018 року відбувся офіційний захист дисертації Катерини Олександрівни Скорик, аспіранта інституту, на тему: «Господарські та біологічні особливості кіз зааненської породи закордонної селекції в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин. Науковий керівник: С. Ю. Демчук, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії біотехнології відтворення Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН.

У дисертаційній роботі вперше в умовах центральної України досліджено формування молочної продуктивності козоматок залежно від сезону їх народження, країни селекції, живої маси при першому окоті, походження за батьком та від походження з одно- чи багатоплідного окоту, вивчено повторюваність надою, вмісту жиру та білка в молоці. Встановлено різної сили і напряму зв’язки між окремими господарськи корисними ознаками та показниками молочної продуктивності тварин; з’ясовано силу впливу різних факторів на формування їх молочної продуктивності.

На підставі результатів таємного голосування та прийнятих висновків спеціалізована вчена рада присудила М. М. Передрію науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика, а К. О. Скорик – науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин. Колектив інституту вітає здобувачів та їх наукових керівників з успішним захистом та бажаємо їм подальших творчих успіхів!

Про участь науковців інституту у ХІ Міжнародному молочному конгресі

Впродовж 6 – 7 березня 2018 року у м. Києві на Виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» проходив ХІ Міжнародний молочний конгрес. У роботі конгресу від інституту взяли участь завідувач лабораторії селекції чорно-рябих порід Наталія Григорівна Черняк та науковий співробітник Оксана Петрівна Гончарук.

Відкрив конгрес президент Асоціації виробників молока, голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун та економіст Інвестиційного департаменту FAO Андрій Ярмак.

Конгрес висвітлював найактуальніші теми молочного ринку:
- введення ринку землі;
- державна підтримка тваринництва;
- формування стратегії розвитку молочної галузі;
- відміна другого ґатунку молока;
- роль кооперації для молочнотоварних ферм;
- ціни на корми та добрива;
- небезпека гострих інфекційних захворювань тварин.

Також розглядалися питання збільшення обсягу молока екстра класу та підвищення надоїв, поліпшення якості кормів, балансування раціонів великої рогатої худоби.

Конгрес зібрав понад 1200 учасників, серед яких 760 представників з 280 провідних молочних ферм України. Захід традиційно залучив провідних вітчизняних та міжнародних експертів галузі, народних депутатів та представників органів виконавчої влади.

Відвідувачі конгресу дізнались про підсумки роботи національної молочної галузі та ключові напрями її розвитку на 2018 рік. У рамках конгресу був проведений круглий стіл на тему «Державна підтримка галузі тваринництва». Науковці інституту взяли активну участь у обговоренні теми ефективності затверджених порядків розподілу дотацій.

Також в рамках конгресу Н. Г. Черняк і О. П. Гончарук відвідали панельну дискусію, в рамках якої провідні експерти галузі розповідали про принцип ціноутворення та ділились прогнозами щодо динаміки цін на молоко у 2018 році. Також спікери торкнулись питання важливості розвитку кооперації та переходу на європейські стандарти безпечності і якості молока. Крім того, учасники конгресу отримали поради щодо підвищення ефективності господарювання. Експерти підготували для них цікаві доповіді щодо додаткових джерел прибутку молочної ферми, використання інтегрованого підходу до організації молочного бізнесу, а ефективні молочні господарства поділились власними секретами успіху.

Вийшла друком монографія, підготовлена в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН – головному науковому центрі з селекції і збереження генофонду сільськогосподарських тварин за результатами досліджень науковців Відділення зоотехнії НААН

Монографія, підготовлена в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН – головному науковому центрі з селекції і збереження генофонду сільськогосподар-ських тварин за результатами досліджень науковців Відділення зоотехнії НААН – Селекційні, генетичні та біотехнологічні методи удосконалення і збереження генофонду порід сільськогосподарських тварин / М. В. Гладій, М. І. Бащенко, Ю. П. Полупан [та ін.]; за ред.: М. В. Гладія, Ю. П. Полупана; ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН. – Полтава, ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2018. – 791 с. (http://iabg.org.ua/images/poltava_2018.pdf).

У монографії викладено результати досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених з питань генетичного поліпшення стад, виведення, селекційного поліпшення і збереження генофонду порід сільськогосподарських тварин, закономірностей онтогенетичного розвитку і резистентності худоби за останні десятиліття.

Наведено результати практичної реалізації та перспективи подальшого впровадження наукових розробок. Висвітлено шляхи та методи використання наукових розробок у царині молекулярної та цитогенетики, біотехнології відтворення у тваринництві.

Рекомендовано для науковців, викладачів і студентів навчальних закладів аграрного профілю, керівників і спеціалістів аграрних підприємств, фермерів і власників особистих селянських господарств. Видання монографії приурочено відзначенню на державному рівні 80-ї річниці від дня народження академіка НААН, Заслуженого діяча науки і техніки України, Героя України, президента НААН (1996 – 2011), Михайла Васильовича Зубця (Постанова НААН, протокол №3 від 14.02.2018).

Про участь науковців інституту у Міжнародному науково-практичному семінарі «Нідерландський день молока»

21 вересня 2017 року на базі господарства «Розволожжя» (с. Гайворон, Володарський р-н, Київська обл.) спільно з Dutch-Ukrainian Dairy Centre (Нідерландсько-Український Молочний Центр) відбувся міжнародний науково-практичний семінар «Нідерландський день молока». Організатор семінару: Нідерландсько-Український Молочний Центр, Асоціація Виробників Молока.

Відкрив даний захід Любомир Дикун (Асоціація Виробників Молока) та представник Нідерландсько-Українського Молочного Центру.

В роботі семінару взяли участь представники Білоцерківського державного аграрного університету, CRV, Alta Genetics, Львівської дорадчої служби, Білоцерківського державного аграрного університету, Інституту розведення та генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН, Інституту сільського господарства Полісся НААН, НУБіП України, спеціалісти господарств з розведення великої рогатої худоби різних регіонів України, представники районної адміністрації. Всього – близько 200 чоловік.

Від Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН в роботі семінару взяла участь завідувач лабораторії селекції чорно-рябих порід, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Наталія Григорівна Черняк та науковий співробітник Оксана Петрівна Гончарук.

Під час роботи семінару обговорювались питання розвитку молочного скотарства в Україні. В рамках семінару було оцінено нові можливості розвитку молочного скотарства. Особливою темою семінару стало обговорення та проведення майстер-класу з лінійної оцінки тварин корів представниками Нідерландсько-Українського Молочного Центру. Проведено показ корів голштинської породи. Було висвітлено питання взяття проб та аналіз молока корів (Львівська лабораторія молока), проведено показ молочного комплексу та доїльної установки компанії Westfall на 48 місць.

Про засідання Вченої ради з розгляду питання «Досвід впровадження у 2017 році інноваційних розробок у виробничих процесах у тваринництві дослідних господарств інституту та завдання на 2018 рік»

27 лютого 2018 року на засіданні Вченої ради інституту було розглянуто питання «Досвід впровадження у 2017 році інноваційних розробок у виробничих процесах у тваринництві дослідних господарств інституту та завдання на 2018 рік».

У доповідях директора ДП «ДГ «Нива» ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН» Л. В. Мітіогло і директора ДП «ДГ «Христинівське» ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН» М. М. Передрія було відмічено, що за період інноваційно-виробничої співпраці значно зросли кількісні та якісні показники тваринництва та рослинництва. За період 2014-2017 рр. дослідні господарства збільшили поголів’я великої рогатої худоби на 44 гол. до 2075 гол., дійного стада – до 850 гол., на 70 гол. (+9 %). Станом на 1 січня 2018 р. в ДП «ДГ «Нива» утримувалось 1212 гол. великої рогатої худоби, у т. ч. 500 корів, у ДП «ДГ «Христинівське» - 863 гол., у т. ч. 350 корів. Поголів’я свиней ДП ДГ «Нива» на звітну дату налічувало 515 гол., у т. ч. 40 основних свиноматок. Молочна продуктивність корів ДП «ДГ «Нива» у 2017 р. склала 6711 кг з розрахунку на 1 голову, що на 197 кг молока більше порівняно з минулим роком. За 2014-2017 рр. виробництво молока в господарстві збільшено на 5692 ц (+22 %). Прибуток від реалізації продукції тваринництва ДП «ДГ «Нива» у 2017 р. склав майже 2,2 млн. грн., або 91,1 тис. грн. у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, рентабельність становила 12 %. За результатами збирання зернових культур у ДП «ДГ «Нива» в 2017 р. обмолочено 1146 га, валовий збір склав 6,7 тис. т. Середня врожайність зернових культур становила 58,8 ц/га. З розрахунку на один гектар площі зібрано: озимої пшениці – 51,4 ц; озимого та ярого ячменю – відповідно 66,9 та 52,9 ц; соняшнику – 28,1 ц; кукурудзи на зерно – 96,4 ц.

За 2017 р. у ДП «ДГ «Христинівське» продуктивність дійного стада зросла на 321 кг до 6832 кг. У порівнянні з 2014 р. обсяг виробленого молока зріс на 2008 ц (+9,2 %). Прибуток від реалізації молока ДП «ДГ «Христинівське» за 2017 рік становив 429,0 тис. грн., або 27,9 тис. грн. у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, рентабельність – 2,5 %. За результатами збирання сільськогосподарських культур у 2017 р. у ДП «ДГ «Христинівське» обмолочено 695 га, валовий збір склав більше 4,4 тис. т. Середня врожайність зернових культур становила 62,8 ц/га. З розрахунку на один гектар площі зібрано: озимої пшениці – 51,3 ц; ярого ячменю – 51,4 ц; сої – 16,2 ц; соняшнику – 27,3 ц; кукурудзи на зерно – 86,2.

Голова вченої ради, перший віце-президент НААН М. В. Гладій наголосив, що метою підвищення ефективності виробничих процесів тваринництва дослідних господарств інституту є збільшення фінансових надходжень від реалізації продукції шляхом покращення кількісних та якісних показників продуктивності тварин. На виконання поставлених завдань з 2015 року виконується «Комплексна програма впровадження інноваційних розробок у виробничих процесах дослідних господарств», відповідно до якої запроваджено науковий супровід виробничо-господарської діяльності господарств фахівцями інституту із селекції, генетики, відтворення та годівлі. За рахунок впровадження інноваційних розробок науковців інституту у виробничу діяльність дослідних господарств створено підґрунтя для підвищення їх ефективності в поточному році на основі інтенсифікації. Зокрема, у 2018 р. в дослідних господарствах мережі очікується зростання продуктивності до 6791 кг молока на корову за рік, середньодобового приросту живої маси великої рогатої худоби до 700 г. Планова урожайність зернових культур очікується на рівні 60,5-64,5 ц/га.

В обговоренні та науковій дискусії було вказано, що у 2017 р. співробітники відділу селекції великої рогатої худоби під керівництвом Ю. П. Полупана провели науково обґрунтований індивідуальний підбір бугаїв до маточного поголів’я господарств з урахуванням результатів експертної оцінки тварин та генеалогічної структури стада. Під керівництвом О. Д. Бірюкової проведено індивідуальну оцінку якості молока корів за чотирма найважливішими показниками.

Впродовж 2017 р. співробітники лабораторії відтворення під керівництвом С. В. Кузебного провели акушерсько-гінекологічну диспансеризацію маточного поголів’я худоби. Завдяки тісній співпраці з науковцями інституту в господарствах впроваджуються інноваційні методи біотехнології та генетичного аналізу. В стадах дослідних господарств впроваджується метод трансплантації ембріонів великої рогатої худоби. Співробітники лабораторії відтворення розробили підходи, що є складовими коригування системи розведення, використання порід зарубіжної селекції, одержання породних бугайців.

У 2017 р. проведена комплексна оцінка генотипу корів для встановлення зв’язку із стійкістю або сприйнятливістю до маститів. Виявлено тварин, що є перспективними щодо використання в стаді з метою підвищення якісних показників молока і стійкістю до маститів. Генетичні дослідження було розширено за рахунок проведення цитогенетичного моніторингу з метою виявлення можливих тварин-носіїв спадкових мутацій хромосомного типу у стаді української червоно-рябої молочної породи ДП «ДГ «Христинівське», виконаних лабораторією генетики за активної участі керівника господарства і пошукача інституту М. М. Передрія.

З метою раціонального використання кормової бази дослідних господарств співробітники лабораторії розведення м’ясної худоби здійснили автоматизоване балансування раціонів великої рогатої худоби. Проведено аналіз раціонів годівлі всіх статево-вікових груп тварин великої рогатої худоби та визначені поживні речовини, яких не вистачає в раціоні, здійснено балансування раціонів груп тварин.

На основі аналізів виробничої діяльності, технологій утримання та організації праці в господарствах відпрацьовано елементи сучасної системи ведення племінного обліку і реєстрації тварин із застосуванням програмного забезпечення СУМС «Орсек». За результатами атестації ДП «ДГ «Нива» отримала статус племінного заводу з розведення української червоно-рябої молочної та української чорно-рябої молочної порід.

Для підвищення генетичного потенціалу стада у ДП «ДГ «Нива» науковцями інституту запропоновано коригувати систему розведення з використанням порід зарубіжної селекції. У 2017 р. розроблено схему використання монбельярдських бугаїв для схрещування у стаді господарства та індивідуальний план підбору бугаїв до маточного поголів’я.

Більше статтей...