voitenko

 Завідувач відділу: 

            Войтенко Світлана Леонідівна, доктор с.-г. наук, професор

 

           

            google academy

              

             

                Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript. 

 

Співробітники:

Полупан Наталія Леонідівна заступник завідувача відділу;

google academy

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Копилова Катерина Вячеславівна – головний науковий співробітник, доктор с.-г наук, ст. н. с

google academy

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Швець Наталія Володимирівна науковий співробітник;

  Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Максименко Юрій Петрович науковий співробітник;

 Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.  

Пунчак Наталія Володимирівна – провідний інженер-технолог;

  Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Вербова Оксана Вікторівна - інженер-технолог.

google academy

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

 Наукові дослідження

ПНД 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття» («Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»).

Завдання 31.02.03.01.Ф «Удосконалити методи збереження генетичного матеріалу різних видів сільськогосподарських тварин та створення електронного репозитарію генетичних ресурсів» (виконавець – Світлана Войтенко; 2021–2025 рр.) 

Напрями наукової, науково-організаційної та науково-методичної діяльності

Створення інформаційної бази про сільськогосподарських тварин, генетичний матеріал яких зберігається в банку генетичних ресурсів Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця.

Проведення маркетингових досліджень інфраструктури ринку наукової продукції у галузі тваринництва, вивчення попиту на об`єкти інтелектуальної власності, пошук платоспроможних сегментів ринку наукової продукції та перспективних напрямів наукових досліджень, результати яких носять комерційну спрямованість.

Проведення патентно-кон’юнктурних досліджень на всіх етапах виконання науково-дослідних робіт Інституту з метою одержання інноваційної продукції.

Науковий супровід подачі та отримання охоронних документів.

Формування електронних версій збірника «Розведення і генетика тварин» та передача їх електронних варіантів до бібліотеки імені В.І.Вернадського.

Коригування та наповнення веб-сторінки Інституту та структурних підрозділів.

Презентаційний супровід конференцій, семінарів, круглих столів.

Розробка положень та нормативної документації щодо освітнього процесу в Інституті.

Функціонування прийомної комісії та діловодство процесу підготовки аспірантів через аспірантуру/докторантуру.

Забезпечення освітнього процесу підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня вищої освіти в аспірантурі.

Координація процесу акредитації освітньо-наукових програм підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня вищої освіти   спеціальностей 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва і 091 Біологія.

Виконання науково-методичної та організаційної роботи з аспірантами.

Організація і проведення різного рівня наукових та методичних конференцій, семінарів, круглих столів в Інституті.

Перевірка в інформаційній системі “Unicheck” наукових робіт співробітників та здобувачів на наявність плагіату.

Підтримання чинності охоронних документів, моніторинг охоронних документів в інших наукових установах та закладах вищої освіти.

Взаємодія з науковою частиною Інституту щодо оформлення  документації вченої та координаційної рад.

Інформування наукової спільноти про проведення конференцій  науковими установами та закладами вищої освіти України і інших країн, вебінари, підвищення кваліфікації.

Основні здобутки

Участь у наукових дослідженнях структурних підрозділів Інституту за ПНД НААН.

Діджеталізація Інституту та структурних підрозділів.

Ведення електронних сторінок «Наукова діяльність», «Новини», «Публікації», де висвітлюються наукові досягнення вчених Інституту. 

Впродовж 2022-2023 років розроблені положення ІРГТ імені М.В. Зубця  щодо організації освітнього процесу; порядку визнання та перезарахування освітніх компонент при  переведенні, поновленні  та повторному вступі на навчання до аспірантури; забезпечення права на вибір навчальних дисциплін здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;  дистанційного навчання;  поводження з тваринами у наукових дослідженнях; наукове керівництво аспірантами та інші.

Забезпечення діяльності аспірантури, роботи приймальної комісії.

Участь в розробці та акредитації освітньо-наукових програм Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва і Біологія.

Ведення освітньо-наукового процесу підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії

Отримання співробітниками Інституту патентів на корисні моделі та свідоцтва на об’єкти авторського права. Підтримання патентоспроможності охоронних документів.

Формування електронного варіанту міжвідомчого тематичного збірника «Розведення і генетика тварин» ( двічі на рік) та його видання.

Обмін науковою інформацією з науковими установами Республіки Молдова, Республіки Болгарія, закладами вищої освіти та науковими установами України.

Щорічна публікація матеріалів конференції аспірантів та молодих вчених.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Організація та проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів, виставок 

    Співробітники відділу приймають активну участь в організації та проведенні щорічних міжнародних і українських форумів, присвячених Дню науки та Незалежності України, науковій спадщині видатних вчених галузі тваринництва, напрацюванню молодих вчених і аспірантів,  акредитації освітньо-наукових програм підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, реалізації академічної мобільності та дотримання академічної доброчесності, сучасним викликам освіти і науки, а також в роботі виставок, ярмарок тощо.