В Інституті розведення і генетики тварин сформульовано сучасне бачення терміну “порода”:

   Порода є продуктом людської праці з певним масивом тварин. Вона виникає і прогресує під впливом конкретних соціально-економічних факторів у певних грунтово-кліматичних та господарських умовах у результаті тривалої, систематичної і цілеспрямованої роботи. Тварини, що входять до складу породи, повинні становити достатньо велику чисельність, мати спільність походження, консолідовані породні ознаки (тип, екстер’єр, продуктивність). Порода має заводську структуру (внутріпородні типи, заводські лінії і родини), консолідованість і водночас варіабельність за господарськи корисними ознаками, придатність до певної технології утримання. Для прогресивного розвитку породи слід застосовувати цілеспрямовані добір і підбір, забезпечити оптимальні умови годівлі і утримання, проводити єдину державну ідентифікацію, оцінку племінної цінності тварин та визначення рівня їхньої продуктивності і якості продукції через незалежну експертизу, управляти породою за допомогою комп’ютерної інформаційної бази даних, племінних книг, публічних виставок, виводок і аукціонів, систематичного зіставлення висновків щодо status quo породи і методів подальшої роботи.

  


Українська червоно-ряба молочна порода

altПороду створено методом складного відтворного схрещування симентальської (материнська основа) та голштинської (батьківська основа) порід. За окремими схемами схрещування залучали як поліпшувальні айрширську та монбельярдську породи. Затверджено породу в 1993 р. 

Структурні формування: центральний, південно-східний та прикарпатський внутрішньо породні типи, 6 заводських типів. 

Потенціал молочної продуктивності – 7–9 тис. кг молока за лактацію з вмістом жиру 3,7–4,0 %, білка – 3,3–3,4 %. Жива маса дорослих корів – 630–680 кг, телиць у 18 міс. – 400–450 кг, бугайців – 500–550 кг. Рівень відтворення – 85–90 телят на 100 корів. Продуктивне довголіття – 4,5–5,5 лактацій. Виробництво молока – 1,35–1,40 кг на 1 кг сухої речовини корму. 

Чисельність корів – 393,3 тис. голів, у тому числі племінних – 29,2 тис. голів. 

Кількість суб’єктів племінної справи – 120, в т.ч. ПЗ – 46, ПР – 74. 

 


Українська чорно-ряба молочна порода

altПороду створено методом складного відтворного схрещування чорно-рябої худоби (материнська основа) та голштинської (батьківська основа) порід. За окремими схемами схрещування залучали як поліпшувальну голландську породу. Затверджено породу в 1996 р. 

Структурні формування: центрально-східний, західний, поліський, сумський, південний внутрішньопородні типи, 5 заводських типів. 

Потенціал молочної продуктивності становить 8–9 тис. кг молока за лактацію з вмістом жиру 3,72–3,96 %, білка 3,2–3,3 %. Рівень відтворення – 80–92 телят на 100 корів. Продуктивне довголіття – понад 4 лактації. Виробництво молока – 1,38–1,42 кг на 1 кг сухої речовини корму. 

Чисельність корів –1152,6 тис. голів, у тому числі племінних – 69,4 тис. голів. 

Кількість суб’єктів племінної справи – 255, в т.ч. ПЗ – 106, ПР – 149. 

 

Українська молочна червона порода

altПороду створено методом складного відтворного схрещування червоної степової породи (материнська основа), поліпшеної англерською та червоною датською породами, з голштинською (батьківська основа). Затверджено породу в 2005 р. 

Структурні формування: жирномолочний та голштинізований внутрішньопородні типи, 4 зональні заводські типи. 

Потенціал молочної продуктивності становить 7–8 тис. кг молока за лактацію з вмістом 3,8–4,0 % жиру і 3,2–3,3 % білка. Рівень відтворення – 80 телят на 100 корів. Продуктивне довголіття – 4–7 лактацій. Виробництво молока – 1,35 кг на 1 кг сухої речовини корму. 

Чисельність корів – 46,0 тис. голів, у тому числі племінних – 9,1 тис. голів. 

 Кількість суб’єктів племінної справи – 35, в т.ч. ПЗ – 18, ПР – 17. 

 

Українська бура молочна порода

altПороду створено методом відтворного схрещування лебединської породи (материнська основа) з швіцькою (батьківська основа) західноєвропейської та північно-американської селекції. Затверджено породу в 2009 р.

 Потенціал молочної продуктивності становить 6–7 тис. кг молока за лактацію з вмістом жиру 3,9–4,0 %, білка 3,5 %. Жива маса корів – 500–550 кг. Конкурентними перевагами породи є підвищений вміст білка та казеїну в молоці, що надає їм перевагу при виробництві сиру та іншої молочної продукції. Рівень відтворення – 85 телят на 100 корів. Виробництво молока – 1,38 кг на 1 кг сухої речовини корму. 

Чисельність корів – 46,0 тис. голів, у тому числі племінних – 9,1 тис. голів. 

Кількість суб’єктів племінної справи – 4, в т.ч. ПЗ – 2, ПР – 2.

  

 

Українська м’ясна порода

 altСелекційна робота по створенню породи була розпочата в 6070 роки минулого століття з вивчення ефективності різних варіантів схрещування маток вітчизняних порід з імпортованими м’ясними бугаями. Порода створена шляхом поєднання чернігівського (ЧМ) і придніпровського (ПМ) типів, які сформовані методом складного відтворного схрещування на основі порід: симентальської, сірої української, шароле та кіан. Українська м’ясна порода затверджена в 1993 році.

Структурні формування: складається з 2-ох зональних типів (чернігівський та придніпровський), 6-ти заводських ліній.

Потенціал: молочність корів (за живою масою телят при відлученні в 210 днів) – за І отелення 223 кг, за ІІІ отелення і старше 228 кг. Жива маса бугаїв-плідників – 1000–1200 кг, дорослих корів – 580–600 кг, телиць у 18 міс. – 420-440 кг, бугайців – 560–600 кг. М’ясна продуктивність: маса туші – 330–350 кг, забійний вихід – 60–63 %. Рівень відтворення: 83–98 телят на 100 корів. Витрати корму на 1 кг приросту – 7,0 к. од.

Чисельність тварин складає 4365 голів, у тому числі підконтрольних – 2304 голів (934 корів і 36 бугаїв).

Кількість суб’єктів племінної справи - 5 (4 ПЗ і 1 ПР).

 

altПоліська м’ясна порода 

В основу формування породи покладено метод складного відтворного схрещування чернігівського і придніпровського (материнська основа) та знам’янського (батьківська) типів. Порода затверджена в 1999 році. Характерною особливістю є світла масть і комолість.

Структурні формування: Складається з 6 заводських ліній.

Потенціал: молочність корів (за живою масою телят при відлученні в 210 днів) – за І отелення 205-234 кг, за ІІІ отелення і старше 215–236 кг. Жива маса бугаїв-плідників – 900–960 кг, дорослих корів – 570–600 кг, телиць у 18 міс. – 385–410 кг, бугайців – 510-540 кг. М’ясна продуктивність: маса туші – 290–300 кг, забійний вихід – 62–64 %. Рівень відтворення: 85–93 телят на 100 корів. Середньодобові прирости – 1000–1250 г. Витрати корму на 1 кг приросту – 7,5 к. од.

Чисельність тварин складає 15748 голів, у тому числі підконтрольних -  8143 голови (3519 корів і 73 бугаїв).

Кількість суб’єктів племінної справи – 20 (11 - ПЗ і 9 ПР).

  

altПівденна м’ясна порода 

Порода створена на основі порід і виду: червоної степової, санта-гертруда, симентал, шортгорн, герефорд, абердин-ангус, шароле, кубинський зебу, затверджена в 2009 році.

Структурні формування: 2 внутрішньопородні типи (причорноморський та асканійський), 6 заводських ліній.

Потенціал: молочність корів (за живою масою телят при відлученні в 210 днів) – за І отелення 180–225 кг, за ІІІ отелення і старше 200-235 кг. Жива маса бугаїв-плідників – 900–1100 кг, дорослих корів – 500-600 кг, телиць у 18 міс. – 380–430 кг, бугайців – 500–600 кг. М’ясна продуктивність: маса туші – 300-340 кг, забійний вихід – 59–62 %. Рівень відтворення: 80–82 телят на 100 корів. Середньодобові прирости – 990–1300 г. Витрати корму на 1 кг приросту – 7,3 к. од.

Чисельність тварин складає 6918 голів, у тому числі підконтрольних – 2877 голів (1045 корів і 39 бугаїв).

Кількість суб’єктів племінної справи – 7 (2 ПЗ і 5 ПР).

 

altВолинська м’ясна порода 

Селекційна робота по створенню  породи була розпочата в 1974 р. методом складного відтворного схрещування місцевої чорно-рябої і червоної польської худоби з плідниками порід  абердин-ангус, герефорд, лімузин. Порода затверджена в 1994 році. Характерною особливістю породи є червона масть, комолість і висока адаптаційна здатність. Відзначається добрими м’ясними якостями.

Структурні формування: складається з 6-ти заводських ліній.

Потенціал: молочність корів (за живою масою телят при відлученні в 210 днів) – за І отелення 194–260 кг, за ІІІ отелення і старше 205-238 кг. Жива маса бугаїв-плідників – 950–1050 кг, дорослих корів – 580–600 кг, телиць у 18 міс. – 390–410 кг, бугайців – 510-530 кг. М’ясна продуктивність: маса туші – 330–350 кг, забійний вихід – 60–63 %. Рівень відтворення: 83–90 телят на 100 корів. Середньодобові прирости – 1000–1200 г, витрати кормів на 1 кг приросту – 6,2–7,5 к. од.

Чисельність тварин цієї породи складає 19910 голів, у тому числі підконтрольних – 12092 голови (5415 корів і 131 бугаїв).

Кількість суб’єктів племінної справи – 27 (15 ПЗ і 12 ПР).