В И Т Я Г

з протоколу № засідання вченої ради

Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

від 2травня 2021 року

 

                                                                                                       Вчена рада затверджена наказом № 224-к

                                                                                                       по Національній академії аграрних наук України

                                                                                                       від 26 липня 2018 р.

                                                                                                       у складі 19 осіб.

                                                                                                       Було присутніх 17 членів вченої ради.

СЛУХАЛИ: Про оновлення складу Ради молодих вчених та спеціалістів інституту.

 УХВАЛИЛИ:  Затвердити оновлену Раду молодих вчених та спеціалістів інституту у наступному складі:

- Щербак Оксана Василівна, зав. лабораторії біотехнології відтворення тварин, кандидат с.-г. наук – голова Ради;

- Джус Павлина Петрівна, зав. лабораторії  розведення м'ясної худоби, кандидат біол. наук – заступник голови Ради;

- Типило Христина Тарасівна, науковий співробітник відділу генетики та біотехнології тварин, доктор філософії – секретар Ради;

  члени Ради:

- Король Петро Вікторович, аспірант ІVроку навчання;

- Лизогуб Оксана Юріївна, аспірант ІІ року навчання;

- Мітіогло Ілля Дмитрович, аспірант І року навчання.

 

Рішення ухвалено одностайно.

 

 Голова вченої ради                                                              М.В.Гладій

 Вчений секретар                                                                  Ю.В.Мільченко

   

ІНФОРМАЦІЯ

про Раду молодих вчених та спеціалістів, що функціонує в

Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця

Національної академії аграрних наук України

1. Повна назва Ради

Рада молодих вчених Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця Національної академії аграрних наук України

2. Історія створення Ради

Рада молодих вчених Інституту розведення і генетики тварин УААН поновила свою діяльність згідно з рішенням вченої ради 14.11.2001 р. (голова – Ковтун С.І.)

3. Склад Ради (ПІБ, посада, контакти)

Голова Ради – Щербак Оксана Василівна, к. с-г. наук, завідувач лабораторії біотехнології відтворення,

Телефони: роб. 04595 3 00 35; моб. +38 096 417 63 69;

е-mail: ov19792006@gmail.com

Склад Ради:

Джус Павлина Петрівна – заступник голови, к. б. наук, завідувач лабораторії розведення м’ясної худоби, Телефони: 04595 3 01 34; +38 099 348 24 68

е-mail: cvic_ua@ukr.net

Типило Христина Тарасівна – секретар, доктор філософії, науковий співробітник відділу генетики та біотехнології тварин,

Телефони: 04595 3 01 38; 098 763 26 64

е-mail: butterfly221192@gmail.com

Король Петро Вікторович, аспірант,

Телефони: 04595 3 00 35

е-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Лизогуб Оксана Юріївна аспірант,

Телефони: 04595 3 00 35; 093 007 53 70

е-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.   

Мітіогло Ілля Дмитрович, аспірант

Телефони: 04595 3 01 38

е-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

4. Резюме Голови Ради

Щербак Оксана Василівна

(02.07.1979),

кандидат сільськогосподарських наук (2010),

старший науковий співробітник (2015),

завідувач лабораторії біотехнології відтворення Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН.

Вищу освіту отримала в Національному аграрному університеті (2001) за спеціальністю «ветеринарна медицина». У 2002 р. здобула кваліфікацію магістра ветеринарної медицини. Закінчила аспірантуру Інституту розведення і генетики тварин Української академії аграрних наук за спеціальністю «біотехнологія» (2007).

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Генетичний аналіз раннього ембріогенезу великої рогатої худоби і свиней in vitro» (2009).

Трудову діяльність розпочала молодшим (2003), науковим (2008), старшим науковим співробітником (2010) лабораторії клітинної інженерії Інституті розведення і генетики тварин НААН. З 2011 р. обіймає посаду завідувача лабораторії біотехнології відтворення Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН.

Автор більше 120 наукових праць з питань збереження та раціонального використання генофонду порід на основі застосуванням методів ембріологічної генетики.

Член координаційно-методичної ради з виконання ПНД № 31 «Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві».

Член редакційної колегії  збірника «Розведенні і генетика тварин» та МТНЗ «Проблеми агропромислового комплексу Карпат».

Член Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова (секретар первинної організації ІРГТ ім. М.В. Зубця НААН) та голова Ради молодих вчених ІРГТ ім. М.В. Зубця НААН.

З 2020 року член Американського товариства науки про тварин.

З 2021 року член Американської асоціації ембріотрансплантації.

Призер конкурсу наукових робіт молодих вчених та аспірантів ІРГТ НААН (2007, 2008, 2009, 2010). Стипендіат Кабінету Міністрів України серед молодих вчених (2008–2010). Лауреат премії Президента України для молодих вчених 2012 року (Указ Президента України № 642/2012 від 16.11.2012 р. ) та Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 рік (Постанова Верховної Ради України від 15.09.2015 № 690-VIII).

5. Діяльність Ради:

- досягнення у минулому

З 2003 р. Рада молодих вчених Інституту розведення і генетики тварин УААН бере участь в організації та проведенні щорічних конференцій молодих вчених та аспірантів на базі Інституту (2003 – 2010).

Рада сприяла активній участі молодих науковців Інституту у численних вітчизняних і зарубіжних конференціях.

За пропозицією Ради проходив закордонне навчання в аспірантурі Косенюк Ю.М. (Інститут зоотехніки, Польща) з вересня 2003 по 2008 роки. Виконав дослідження по соматичному та ембріональному клонуванню ссавців, отриманню клонованих кролів.

Молодими вченими Інституту спільно з науковцями Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України виконуються дослідження з удосконалення методу отримання зародків свиней поза організмом з використанням нанокомпозитів.

Наукова молодь співпрацювала із господарствами щодо виконання досліджень та надання відповідних консультацій (ТОВ «Прогрес», СЗАТ «Маяк», ДП ДГ «Христинівське», ТОВ «Журавка»).

На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти молоді вчені брали участь в обговоренні стану та проблем реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (30.06.10 р.). Були внесені пропозиції щодо розширення діяльності молодих вчених для розвитку аграрної освіти і науки.

Молоді науковці за сприяння Ради брали участь у конкурсах на здобуття стипендій, премій Національної академії наук України, Кабінету Міністрів України, Президента України (Всього – 16 осіб).

- діяльність сьогодні

Молоді науковці в науково-консультативному режимі забезпечують реалізацію завдання Європейського регіонального центру генетичних ресурсів тварин (European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources, ERFP) при ФАО щодо питання трансферу даних програми Сryoweb до всесвітньої мережі EFABIS для більш повного висвітлення інформації за породами.

За участю молодих вчених в Інституті спільно зі Школою підвищення кваліфікації спеціалістів з розведення та племінної справи у тваринництві Міністерства аграрної політики та продовольства України проводяться семінари-навчання «Лінійна оцінка типу корів молочних і молочно-м’ясних порід великої рогатої худоби».

Відповідно до спільного наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Національної академії аграрних наук України молоді науковці брали участь у роботі атестаційної комісії з проведення державної атестації суб’єктів племінної справи у тваринництві. Молодих науковців Інституту включено до складу атестаційної комісії з проведення атестації та допуску бугаїв-плідників до використання.

Молоді вчені є виконавцями завдань «Програма збереження генофонду локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин в Україні на 2017 – 2025 роки» та у виконанні завдань науково-технічних програм інституту, свої дослідження проводять у дослідних господарствах НААН (ДП ДГ «Христинівське», ДП ДГ «Нива» та інших).

Молодь бере участь у конкурсах на здобуття премії «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень», Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, стипендії Кабінету Міністрів України.

Одержано Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2014 р. за наукову роботу «Збереження і використання генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин за застосування молекулярно-генетичних та біотехнологічних засобів» (Постанова Верховної Ради України від 15.09.2015 № 690-VIII).

Здобуто Диплом ІІ ступеня на конкурсі «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень» (2019).

За участі молодих учених організовано та проведено ряд наукових заходів, а саме: науково-методичний семінар «Розвиток ембріонів свиней поза організмом за додавання нанобіоматеріалу на основі високодисперсного кремнезему та біомолекул»; науково-практичний семінар «Аналіз якості спермопродукції плідників лебединської та оригінальної німецької бурої порід»; науково-практичний семінар «Застосування методу трансплантації ембріонів для розширеного відтворення стада української червоно-рябої молочної породи великої рогатої худоби»; науково-практичний семінар «Оцінка якості кріоконсервованої сперми бугаїв».

Молоді учені традиційно приймають участь у навчанні під час проведення курсів підвищення кваліфікації, зокрема, проведено теоретичні та практичні навчання студентів Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпро), ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький).

На базі племінного заводу з розведення української червоно-рябої молочної породи ДП ДГ «Христинівське» ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН» (Черкаська область) за участі молодих вчених комплектується необхідним інструментарієм та обладнанням лабораторії з трансплантації ембріонів. Сформовано групу із п’яти племінних корів-донорів. За три етапи робіт (перші два – червень і листопад 2018 року) одержано 65 ембріонів, трансплантовано 34 ембріони, тільність телиць-реципієнтів 50% (3 травня 2019 року). Для забезпечення діяльності лабораторії як навчально-демонстраційного полігону НААН з трансплантації ембріонів залучені науковці та аспіранти НУБіП України, Миколаївського аграрного університету, Харківської державної зооветеринарної академії.

Підготовлено та представлено доповідь «Алгоритм тестування нанобіоматеріалів на гаметах сільськогосподарських тварин» на фіналі конкурсу інноваційних розробок для молодих вчених «Сходи в Майбутнє: відзнака молодих науковців у сфері охорони здоров’я та фармацевтики».

Молоді вчені інституту проводили дослідження на замовлення Міністерства освіти і науки України «Розроблення інформаційно-аналітичної системи моніторингу біологічного різноманіття сільськогосподарських тварин України» за договором №ДЗ/76-2019 від 3 вересня 2019 р.

Молодь бере участь у щорічних конкурсах стартапів «Sikorsky Challenge».  

- план дій

1. Сприяння у пошуку вітчизняної та зарубіжної грантової підтримки наукових досліджень та стипендіальних програм для молодих вчених.

2. Організація та проведення щорічної конференції для молодих учених та аспірантів з міжнародною участю.