Склад вченої ради

Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

 

1.

Гладій Михайло Васильович

– голова ради, перший віце-президент Національної академії аграрних наук України, доктор економічних наук, професор, академік НААН

2.

Полупан Юрій Павлович

– заступник голови ради, головний науковий співробітник відділу селекції великої рогатої худоби Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН

3.

Мільченко Юрій Васильович

– вчений секретар ради, вчений секретар Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, кандидат сільськогосподарських наук, с. н. с.

Члени вченої ради:

4.

Базишина Ірина Василівна

– завідувач лабораторії селекції червоних порід Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, кандидат сільськогосподарських наук, с. н. с.

5.

Басовський Дмитро Миколайович

– завідувач лабораторії інформаційних систем Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, кандидат біологічних наук, с. н. с.

6.

Бірюкова Ольга Дмитрівна

– завідувач відділу селекції великої рогатої худоби Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, кандидат сільськогосподарських наук, с. н. с.

7.

Бойко Олена Володимирівна

– завідувач відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, кандидат сільськогосподарських наук, с. н. с.

8.

Вдовиченко Юрій Васильович

– в.о. директора Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, доктор сільськогосподарських наук, с. н. с., член-кореспондент НААН

9.

Джус Павлина Петрівна

– завідувач лабораторії розведення м’ясної худоби Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, кандидат біологічних наук, ст. дослідник.

10.

Дзіцюк Валентина Валентинівна

– завідувач відділу генетики та біотехнології тварин Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, доктор сільськогосподарських наук, с. н. с.

11.

 

Карасик Юрій Михайлович

- Герой України, почесний член НААН.

12.

Ковтун Світлана Іванівна

– перший заступник директора з наукової роботи Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН.

13.

Копилов Кирило Вячеславович

– головний науковий співробітник відділу генетики та біотехнології тварин Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, доктор сільськогоспо-дарських наук, професор.

14.

Костенко Олександр Іванович

– начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії Національної академії аграрних наук України, кандидат сільськогосподарських наук, с. н. с.

15.

Кругляк Ольга Володимирівна

– провідний науковий співробітник лабораторії економіки племінних ресурсів та дослідних господарств Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, кандидат економічних наук, с. н. с.

16.

Порхун Микола Григорович

– заступник директора з впровадження інновацій Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, кандидат сільськогосподарських наук, с. н. с.

17.

Прийма Сергій Володимирович

– науковий співробітник лабораторії інформаційних систем Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

18.

Рєзникова Наталія Леонтіївна

– провідний науковий співробітник лабораторії селекції червоних порід Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, кандидат сільськогосподарських наук, с. н. с.

19.

Щербак Оксана Василівна

– завідувач лабораторії біотехнології відтворення Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, кандидат сільськогосподарських наук, с. н. с.