ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН є головною установою з виконання

ПРОГРАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НААН НА 2021‑2025 РОКИ

№ 31 «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття»

 («Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»)

Керівник програми – М. В. Гладій, доктор економічних наук,

 професор, академік НААН

 

 Перелік наукових установ-виконавців програми 

1.

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

2.

Інститут тваринництва НААН

3.

Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова „Асканія-Нова” – ННСГЦВ

4.

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

5.

Інститут рибного господарства НААН

6.

Інститут біології тварин  НААН

7.

Державна установа «Інститут зернових культур НААН»

8.

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

9.

Інститут сільського господарства Полісся  НААН

10.

Інститут сільського господарства Степу НААН

11.

Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН

12.

Державна дослідна станція птахівництва НААН

13.

Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства НААН

14.

Буковинська дослідна станція Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

15.

Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН

16.

Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

17.

Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН

 

Персональний склад

координаційно-методичної ради з виконання ПНД НААН № 31

«Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття»

(«Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»)

на 2022 рік

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Назва наукової установи

Посада,

науковий ступінь,

вчене звання

 

1.

Вдовиченко

Юрій Васильович,

 (голова ради)

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

В.о. директора, доктор с.-г. наук,

член-кореспондент  НААН  

 

2.

Гладій

Михайло Васильович, 

керівник програми

Національна академія

аграрних наук України

Перший віце-президент НААН, доктор екон. наук, професор, академік НААН

 

3.

Ковтун

Світлана Іванівна,

(заступник голови ради)

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Перший заступник директора з наукової роботи, доктор с.-г. наук, професор,

академік  НААН

 

4.

Мільченко

Юрій Васильович

 (секретар ради)

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Вчений секретар, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

 

5.

Басовський

Дмитро Миколайович

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Завідувач лабораторії інформаційних систем, кандидат біол. наук, старший науковий співробітник

 

6.

Бірюкова

Ольга Дмитрівна,

 член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Завідувач відділу селекції великої рогатої худоби, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

7.

Вороненко

Володимир Іванович,

член ради

Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф.Іванова «Асканія-Нова» - ННСГЦ з вівчарства

Директор, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник 

8.

Гузєватий

Олег Євгенович,

член ради

Національна академія

аграрних наук України

Начальник науково-організаційного управління апарату Президії НААН,   кандидат біол. наук, старший науковий співробітник

9.

Джус

Павлина Петрівна,

 член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Завідувач лабораторії розведення м’ясної худоби, кандидат біол. наук, старший дослідник

10.

Дзіцюк

Валентина Валентинівна,

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Завідувач відділу генетики та біотехнології тварин, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

11.

Жукорський

Остап Мирославович,

член ради

Національна академія

аграрних наук України

Академік-секретар Відділення зоотехнії апарату Президії НААН, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН

12.

 

Копилов

Кирило Вячеславович,

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Головний науковий співробітник лабораторії генетики, доктор с.-г. наук, професор

13.

 

Костенко

Олександр Іванович,

член ради

Національна академія

аграрних наук України

Начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, куратор

14.

Полупан

Юрій Павлович,

 член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Головний науковий співробітник відділу селекції великої рогатої худоби, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент  НААН 

15.

Порхун

Микола Григорович,

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Заступник директора із впровадження інновацій, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

16.

Почерняєв

Костянтин

Федорович

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

Завідувач відділу фізіології та здоров’я тварин, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

17.

Рєзникова

Наталія Леонтіївна,

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Провідний науковий співробітник лабораторії селекції червоних порід, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

18.

Романова

Ольга Володимирівна (за згодою),

член ради

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Начальник відділу племінної справи в тваринництві Департаменту аграрного розвитку

19.

Сидоренко

Олена Василівна,

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Завідувач відділу генетичних ресурсів тварин, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

20.

Ткачова

Ірина Володимирівна,

член ради

Інститут тваринництва НААН

Директор, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

21.

Федорович

Єлизавета Іллівна,

член ради

Інститут біології тварин НААН

Завідувач лабораторії розведення та селекції тварин, доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН

22.

Черняк

Наталія Григорівна

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Завідувач лабораторії селекції чорно-рябих порід, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

23.

Щербак

Оксана Василівна,

член ради

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН

Завідувач лабораторії біотехнології відтворення, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник