СПЕЦІАЛЬНІСТЬ    091  БІОЛОГІЯ

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 091 Бі ологія   

Анотації та робочі програми з навчальних дисциплін  
 Математичне моделювання

та планування експерименту 

2021 року набору в аспірантуру Анотація
Робоча програма

Методика досліджень та організація

підготовки дисертаційної роботи

2021 року набору в аспірантуру Анотація
Робоча програма 
  Молекулярно-генетичні технології в тваринництві  2021 року набору в аспірантуру Анотація
Робоча програма
Комп’ютерна обробка інформації 2021 року набору в аспірантуру Анотація
Робоча програма 

Біологія тварин

2021 року набору в аспірантуру

Анотація

Робоча програма

 Вибіркові компоненти для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 2021 року набору в аспірантуру  
Методологічні основи клітинної та генної інженерії у тваринництві  Блок 1 

Анотація

Робоча програма

Новітні тренди в сучасній біології  Блок 2 

Анотація 

Робоча програма

Сучасні технології виробництва і переробки продукції тваринництва Блок 4 

Анотація 

Робоча програма 

Біотехнологія у тваринництві

Блок 3

Анотація

Робоча програма

Генна інженерія  Блок 1  Анотація
Клітинна інженерія Блок 1  Анотація
Сучасні методи репродуктивної інженерії Блок 1  Анотація

Мікробіологія та імунологія 

Блок 2  Анотація 

Цитологія, гістологія, біохімія 

Блок 2  Анотація 

Біологія в практиці тваринництва 

Блок 2  Анотація 
Промислова біотехнологія Блок 3  Анотація
Інженерна ензимологія Блок 3  Анотація
Біотехнологія в харчовій промисловості  Блок 3  Анотація
Технології в харчовій промисловості Блок 4 Анотація
Прогресивні технології сучасного тваринництва  Блок 4  Анотація  
Інноваційне виробництво продуктів харчування людей  Блок 4  Анотація 

 Робочі програми по 091 спеціальності для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 2021 року набору в аспірантуру  

 Обов‘язкові навчальні дисципліни  загальної підготовки 

 

Педагогіка вищої школи  

Педагогічна (асистентська) практика  

   

Розпорядження про затвердження персонального складу груп для вивчення вибіркових дисциплін