dz.24.09.2020Закордонна сільськогосподарська служба Департаменту сільського господарства США (FAS USDA) запросила представників НААНУ до участі в інтернет-конференції «Міжнародний досвід використання та регулювання ГМ», яка відбулась 23 вересня 2020 року. У конференції як зареєстрований учасник взяла участь завідувачка відділу генетики і біотехнології тварин Інституту, доктор сільськогосподарських наук Valentyna Dzitsiuk.

Метою інтернет-конференції було обговорення учасниками питань з розробки нормативно-правової бази регулювання використання генетично модифікованих джерел, необхідності узгодження національних інтересів України, пріоритетів процесу адаптації законодавства з нормами ЄС та дотримання зобов’язань на міжнародній арені.