23.10.202021 жовтня 2020 року в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН на спеціалізованій вченій раді ДФ 27.355.01 відбувся захист дисертаційної роботи Типило Христини Тарасівни на тему «Каріотипова мінливість окремих видів сільськогосподарських тварин родини Bovidae», представлену на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 – біологія.

До складу разової спеціалізованої вченої ради ввійшли: Копилов К. В., доктор сільськогосподарських наук, професор (голова ради), Ковтун С. І., доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН (рецензент), Джус П. П., кандидат біологічних наук (рецензент), Димань Т. М., доктор сільськогосподарських наук, професор (офіційний опонент), Гузєватий О. Є., кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник (офіційний опонент).  В результаті обговорення основних положень дисертаційної роботи спеціалізована вчена рада одноголосно прийняла рішення про присудження її автору  Типило Х. Т. ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 – біологія.

Відео і аудіозаписи засідання спеціалізованої вченої ради розміщені на сайті Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН.