16.11.2020212–13 листопада дистанційно, за використання сервісу відеоконференцій Zoom, відбулося засідання координаційно-методичної ради з розгляду коротких звітів про результати виконання завдань за 2016–2020 рр. та 2020 рік з ПНД № 37 «Система роботи в популяціях і збереження біологічного різноманіття генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин»  («Збереження генофонду порід») та підпрограми 1 «Методи селекційно-генетичного удосконалення тварин та системи моніторингу і оцінки генетичних ресурсів скотарства» ПНД № 29 «Розроблення інноваційних технологій виробництва, систем годівлі та методів селекції великої рогатої худоби і забезпечення якості продукції скотарства» («Скотарство»). З інформацією про результати проведених досліджень виступили керівники та відповідальні виконавці завдань з 12 наукових установ та дослідних станцій. Проведено обговорення представлених звітів з виступами рецензентів та подані рекомендації з підготовки остаточних звітів. На засіданні затверджено персональний склад координаційно-методичної ради на 2021 рік та план роботи ради на перше півріччя наступного року.

16.11.20201Підсумували роботу засідання голова координаційно-методичної ради, директор інституту Ю. П. Полупан, заступниця голови – С. І. Ковтун та начальник Відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН О. І. Костенко. За результатами роботи координаційно-методичною радою прийнято ухвалу засідання.