21.11.2020Реалізуючи завдання Угоди про співпрацю між інститутом і ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 18 листопада 2020 року науковцями Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН проведено онлайн-лекції для здобувачів вищої освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» під час проходження ними навчальної практики з генетики з основами селекції.

Із вступним словом щодо діяльності інституту, його стратегічної мети та перспектив подальших досліджень виступила  перший заступник директора з наукової роботи, академік НААН Світлана Ковтун.

Цікаві і змістовні лекції було представлено кандидатом с.-г. наук Ольгою Бірюковою (Генетичні основи селекції у тваринництві), кандидатом біол. наук Дмитром Басовським (Інбридинг у молочному скотарстві), кандидатом с.-г. наук Марією Добрянською (Молекулярно-генетичні методи досліджень у тваринництві), кандидатом с.-г. наук Любов Стародуб (Збереження генофонду локальних і зникаючих порід сільсько­господарських тварин в Україні). Лекцію за темою «Трансплантація ембріонів великої рогатої худоби» представила асис­тент кафедри птахівництва, якості та безпечності продукції Миколаївського національного аграрного університету Ірина Люта, висвітливши результати спільних досліджень (http://ua-news.mnau.edu.ua/2020/11/SPIVPRATsIa-ZAKLADIV-VYShchOI-OSVITY-IZ-NAUKOVYMY-USTANOVAMY-UKRAINY.html)

 В результаті прослуханої інформації здобувачі вищої освіти збагатили свої знання в галузі генетики з основами селекції.