13.04.2021.2   В Інституті у період з 12 по 16 квітня 2021 року проведено онлайн навчання з підвищення кваліфікації наукових працівників наукових установ НААН за спеціальностями розведення та селекція тварин, генетика сільськогосподарських тварин, репродуктивна біотехнологія.

   Навчання пройшли 12 слухачів з установ НААН. З Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» - ННСГЦВ: з лабораторії скотарства – завідувач лабораторії А. В. Писаренко, старший науковий співробітник М. І. Буюклу, науковий співробітник Н. М. Фурса (спеціальність розведення та селекція тварин), з лабораторії генетики – завідувач лабораторії К. В. Скрепець, науковий співробітник Г. О. Яковчук (спеціальність генетика). З відділу біорізноманіття та екології Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН – завідувач відділу О. М. Гавриш (спеціальність генетика), науковий співробітник В. В. Михно (спеціальність репродуктивна біотехнологія). З Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, відділу розведення, технології утримання та годівлі тварин на навчанні були присутні завідувач відділу М. А. Петришин, провідні наукові співробітники О. І. Стадницька, М. І. Когут, В. М. Братюк та науковий співробітник Г. В. Ільницька (спеціальність розведення та селекція тварин).

13.04.2021.3 Для слухачів курсів підвищення кваліфікації було прочитано лекції щодо сучасного стану та перспективних напрямів проведення наукових досліджень з питань селекції та розведення тварин, генетики, репродуктивних технологій, збереження генофонду локальних та зникаючих порід сільськогосподарських тварин та впровадження їх результатів в практику тваринництва. Слухачі також були ознайомлені з основними публікаціями співробітників інституту за останні три роки.

 Навчання проводили кандидати біологічних наук А. П. Кругляк, Г. С. Шарапа, П. П. Джус, Д. М. Басовський, кандидати сільськогосподарських наук О. В. Щербак, О. В. Сидоренко, П. А. Троцький, Н. Г. Черняк, Л. Ф. Стародуб, Н. Б. Мохначова, Т. О. Кругляк та завідувачка бібліотеки В. І. Фасоля.

   Після закінчення навчання кожен слухач отримав свідоцтво про проходження курсів підвищення кваліфікації наукових працівників.