01.04.05.202128 квітня 2021 року на черговому засіданні нашої Спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 відбувся прилюдний захист дисертацій на здобуття наукових ступенів:

- кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин, Шкурко Марини Іванівни на тему «Ефективність виробництва м’яса качок за чистопорідного розведення та гібридизації». Науковий керівник – доктор біол. наук, професор Бондаренко Ю. В.;

- кандидата с.-г. наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика, Сировнєва Григорія Ігоровича на тему «Гени ECR F18/FUT1 i ECR F4/MUC4 та їх вплив на господарськи корисні ознаки свиней у закритій популяції». Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор, нині покійний Сметанін В. Т.

Зважаючи на потребу дотримання карантинних вимог, захисти дисертацій вперше відбулися у змішаному форматі (очно-дистанційному) із використанням режиму онлайн-конференції на платформі Zoom.

02.04.05.2021За результатами успішного захисту рішення про присудження наукових ступенів прийнято одноголосно. Щиро вітаємо здобувачів!

В цьому році це перші дві дисертації, а протягом 12–14 травня 2021 року буде розглянуто ще 5 дисертаційних робіт також у змішаному форматі 

http://iabg.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=71).  

 Довідково. Спеціалізована вчена рада Д 27.355.01 при Інституті вже 28 рік проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальностей 06.02.01 – розведення та селекція тварин та 03.00.15 – генетика (єдина в Україні). Впродовж 2018–2020 рр. спецрада атестувала 17 науковців вищої кваліфікації за результатами захисту докторської (сім) та кандидатської (десять) дисертації. За час існування ради було захищено 211 дисертацій (55 докторських та 156 кандидатських) і ефективно підготовлено науковців вищої кваліфікації для установ системи НААН, вищих навчальних закладів та науково-виробничих організацій і медичних установ нашої держави. Наразі вісім із них працюють у закладах з проблем репродукції людини в Канаді, США, Польщі і Україні.